Gezintiyi Atla

Tümleştirme Hizmetleri

Kurumunuz için uygulamaları, verileri ve işlemleri sorunsuz şekilde tümleştirin

Hem Şirket içindeki hem de buluttaki uygulama ile hizmetleri bağlayan yeni ve tümleşik çözümler oluşturun. İşletmenizde kullanılan iş akışlarını birleştirerek tutarlı ve ölçeklenebilir hale getirin. API’lerinizi geliştiricilerin kullanımına sunun ve yeni iş modelleri için fırsatlar oluşturun.

Azure Tümleştirme Hizmetleri teknik incelemesi

Uygulama tümleştirmesi genellikle birden fazla bağımsız sistemi, çoğu zaman karmaşık yöntemlerle birbirine bağlamayı gerektirir. Bu teknik inceleme, Azure Tümleştirme Hizmetleri bileşenlerinin (API Yönetimi, Logic Apps, Service Bus, ve Event Grid) hem buluttaki hem de şirket içindeki uygulamaları tümleştirmeye yönelik eksiksiz bir çözüm sağlamak üzere nasıl birlikte çalıştığını açıklamaktadır.

Şimdi okuyun

İhtiyacınız olan tümleştirme araçlarını bulun

Bunu yapmak istiyorsanız Bunu kullanın
Buluttaki ve şirket içindeki yüzlerce hizmeti bağlamak için iş akışları oluşturun ve iş süreçlerini düzenleyin Logic Apps
Yüksek güvenlikli mesajlaşma iş akışları uygulamak için şirket içi ve bulut tabanlı hizmetlerle uygulamaları bağlayın Service Bus
API’lerinizi iç ve dış geliştiricilerin herhangi bir yerde barındırılan arka uç sistemlerine bağlanırken kullanması için güvenli bir şekilde yayımlayın API Management
Olay tabanlı uygulama geliştirmeyi basitleştiren bir yayım-abonelik modeli ile tam olarak yönetilen bir olay yönlendirme hizmetini kullanarak desteklenen Azure hizmetlerini ve üçüncü taraf hizmetleri bağlayın Event Grid
Karmaşık düzenleme sorunlarını, olay odaklı sunucusuz bir işlem platformuyla basitleştirin Azure İşlevleri
Veri işlem hatlarını yönetme ve kurumsal iş yüklerini destekleme amacıyla önceden oluşturulmuş 90'dan fazla bağlayıcıyı kullanarak ETL ve ELT işlemleri oluşturmak ve veri dönüşümünü hızlandırmak için veri kaynaklarını görsel olarak tümleştirin Data Factory

BizTalk Server ve Logic Apps ile hibrit tümleştirme çözümleri oluşturun

BizTalk Server ile şirket içi uygulamalarınızı, verilerinizi ve işlemlerinizi kurumunuzun tamamıyla sorunsuz şekilde tümleştirin. Ayrıca, Logic Apps kullanarak mevcut yatırımlarınızı buluta genişletin.

BizTalk Server ile neler yapılabileceğini keşfedin. Daha fazlası

Müşterilerin Azure tümleştirme hizmetleri ile neler yaptığına göz atın