Gezintiyi Atla

Tümleştirme Hizmetleri

Kurumunuz için uygulamaları, verileri ve işlemleri sorunsuz şekilde tümleştirin

Hem Şirket içindeki hem de buluttaki uygulama ile hizmetleri bağlayan yeni ve tümleşik çözümler oluşturun. İşletmenizde kullanılan iş akışlarını birleştirerek tutarlı ve ölçeklenebilir hale getirin. API’lerinizi geliştiricilerin kullanımına sunun ve yeni iş modelleri için fırsatlar oluşturun.

İhtiyacınız olan tümleştirme araçlarını bulun

Şunu yapmak istiyorsanız... Bunu kullanın
Buluttaki ve şirket içindeki yüzlerce hizmeti bağlamak için iş akışları oluşturun ve iş süreçlerini düzenleyin Logic Apps
Yüksek güvenlikli mesajlaşma iş akışları uygulamak için şirket içi ve bulut tabanlı hizmetlerle uygulamaları bağlayın Service Bus
API’lerinizi iç ve dış geliştiricilerin herhangi bir yerde barındırılan arka uç sistemlerine bağlanırken kullanması için güvenli bir şekilde yayımlayın API Management
Olay tabanlı uygulama geliştirmeyi basitleştiren bir yayım-abonelik modeli ile tam olarak yönetilen bir olay yönlendirme hizmetini kullanarak desteklenen Azure hizmetlerini ve üçüncü taraf hizmetleri bağlayın Event Grid

BizTalk Server ve Logic Apps ile hibrit tümleştirme çözümleri oluşturun

BizTalk Server ile şirket içi uygulamalarınızı, verilerinizi ve işlemlerinizi kurumunuzun tamamıyla sorunsuz şekilde tümleştirin. Ayrıca, Logic Apps kullanarak mevcut yatırımlarınızı buluta genişletin.

BizTalk Server ile neler yapılabileceğini keşfedin. Daha fazlası

Müşterilerin Azure tümleştirme hizmetleri ile neler yaptığına göz atın

Öncü sigorta modeli, geciken uçuşlar için yolculara otomatik olarak ödeme yapıyor

"We were able to get up and running very quickly, expose our APIs, and deliver a product that is very easy for others to consume and onboard"
Alan Wales, Kıdemli Çözüm Mimarı, Mal ve Kaza

Sunucusuz platform, pazara ulaşma süresini üçte iki azalttı

"Whenever a microservice calls into our serverless Azure platform framework, the Azure API Management gateway acts as a gatekeeper for authentication. This makes any microservice running in the ecosystem highly secure, even legacy services running on Amazon Web Services"
Curtis Johnstone, Mühendis

Linen hizmeti, işletmenin genişletilmesi ve sipariş sorunlarının daha hızlı çözülmesi için siparişleri bulut üzerinden yönlendirir

"With the Azure Logic Apps solution, we have access to much more data and can use Microsoft Power BI to surface all this detail in business-friendly formats."
Eric Sanabia, Sistem Geliştirici

Azure tümleştirme hizmetleri için yol haritası

API DevOps with Azure API Management

7 Haziran 2018 Perşembe

Microsoft is working on guidance, samples, and open source tools that will enable you to automate API deployment to shared environments, and by multiple teams, without interfering with each other.

  • Geliştirme aşamasında
  • API Management

OpenAPI v3 support in Azure API Management

7 Haziran 2018 Perşembe

Azure API Management currently supports OpenAPI versions 1.2 and 2.0. Microsoft is in the process of adding support for the recently released OpenAPI version 3 of the specification in both JSON and YAML formats.

  • Geliştirme aşamasında
  • API Management

HTTP/2 support in Azure API Management

7 Haziran 2018 Perşembe

HTTP/2 is a major revision of the HTTP protocol focused on performance and efficiency. Microsoft is working on enabling HTTP/2 support on the client-facing side of the gateway.

  • Geliştirme aşamasında
  • API Management