Geliştirici araçları

Dilediğiniz platform veya dili kullanarak bulut uygulamaları oluşturun, yönetin ve bu uygulamaları sürekli olarak kullanıma sunun

Azure, tüm kullanıcıların herhangi bir platform veya dili kullanarak bulut uygulamaları sunmasına olanak tanıyan kapsamlı bir dizi geliştirme aracı sağlar. Bir dizi SDK ile dilediğiniz dilde kod yazın. Gelişmiş hata ayıklama özelliklerine ve yerleşik Azure desteğine sahip tam özellikli tümleşik geliştirme ortamları (IDE) ve düzenleyicilerden yararlanın. Tüm araç zincirleriyle sürekli olarak inovasyon sunmanıza olanak tanıyan DevOps araçlarıyla kolay ve güvenilir bir şekilde bulut uygulamaları ve mobil uygulamalar oluşturun, yayımlayın, test edin ve izleyin.

İhtiyacınız olan geliştirme aracını bulun

Şunu yapmak istiyorsanız... Bunu kullanın
Sınırsız Git depoları ile kod paylaşın, yazılım oluşturup dilediğiniz hedef ortama gönderin, sürekli tümleştirme ve sürekli dağıtım (CI/CD) işlem hatları ayarlayın ve çevik iş yönetiminden yararlanın Visual Studio Team Services
Hızlı kurulum, yeniden kullanılabilir şablonlar, maliyet yönetimi ve mevcut araç zincirleriyle tümleştirmeden yararlanarak bulut ortamları oluşturun Azure DevTest Labs
Performansı yönetimi ve anında analiz özelliklerini kullanarak eyleme dönüştürülebilir öngörüler elde edin Application Insights
API’leri dakikalar içinde yayımlayın, yönetin, koruyun ve analiz edin API Management
iOS, Android, Windows ve macOS uygulamalarının yaşam döngüsünü otomatikleştirerek kullanıma daha hızlı sunun Visual Studio App Center
Bulut uygulaması geliştirmek için SDK’ları, Azure’u kolayca yönetip Azure ile etkileşimde bulunmak için Azure CLI'si ve çeşitli diğer araçları kullanın Geliştirici Araçları ve SDK'lar
Kimlik doğrulaması, çevrimdışı eşitleme ve anında iletme bildirimi özelliklerine sahip, tamamen yerel Android, iOS ve Windows uygulamaları oluşturun Xamarin
Blob, dosya, kuyruk, tablo ve Azure Cosmos DB varlıklarını dilediğiniz platformdan karşıya yükleyin, indirin ve yönetin Depolama Gezgini

Azure geliştirme araçları ile harika işler yapan müşteriler

Azure’da geliştirici araçları yol haritası

Azure API Management Service updates

19 Eylül 2017 Salı

Azure API Management now provides developers with new features to manage the API lifecycle, extend additional capabilities to business applications, and more.

  • Kullanıma sunuldu
  • API Management

Xamarin Live Player

23 Ekim 2017 Pazartesi

We'll soon announce new functionality in preview for Visual Studio and Visual Studio for Mac with Xamarin Live Player, paired with an app available for iOS and Android. This will help developers to start instantly developing and testing their apps.

  • Önizleme aşamasında
  • Xamarin

Visual Studio App Center

26 Şubat 2018 Pazartesi

Visual Studio App Center will combine multiple services commonly used by mobile developers into a single, integrated product. You'll be able to build, test, distribute, and monitor your mobile apps, and then easily add backend cloud services to scale your app to millions of users on demand.

  • Kullanıma sunuldu
  • Visual Studio Team Services