StorSimple Çözümü Fiyatlandırması

StorSimple

Bir StorSimple gerecinin toplam maliyetine aylık abonelik ücreti, Azure Blob depolama kapasite ve erişim ücretleri ve kullanıma göre farklılık gösteren veri aktarımı ücretleri dahildir.

StorSimple abonelik ücreti, gereç modeline göre farklılık gösterir. Gerecin Azure StorSimple yönetici hizmetine kayıtlı olduğu her gün için günlük bir fiyata göre ölçülür. Hizmeti sonlandırmak ve ücretlendirmeyi durdurmak için gereci yönetim hizmeti kullanımından kaldırın.

Fiyatlandırma ayrıntıları

Model Günlük fiyat Aylık fiyat (31 günlük aylar)
Sanal gereç—1200 $- $-
Bulut dizisi 8010 veya 8020 $- $-
Fiziksel gereç—8100 $- $-
Fiziksel gereç—8600 $- $-

Sanal gerecin ücreti günlere eşit olarak dağıtılır ve Azure aracılığıyla etkinleştirildiğinde başlatılır. Cihaz Azure portalından devre dışı bırakıldığında abonelik ölçümü durur. Basitçe açıklamak gerekirse, cihazın kapatılması ölçümü durdurmaz; cihazın devre dışı bırakılması gerekir.

StorSimple gerecinizi Azure Depolama Hızlandırma Programı kapsamında satın aldıysanız, eski fiyatlandırma modeline göre (yalnızca 8000 serisi aletler için geçerli olmak üzere GB başına aylık $0.034 tutarında StorSimple Yönetim ücreti) ücretlendirilmeye devam edersiniz. Haziran 2020’de yeni abonelik planına geçiş için belirlenen asıl son tarih Aralık 2021’e uzatıldı. Ancak, yeni abonelik tabanlı modele (yukarıda gösterilmiştir) dilediğiniz zaman geçebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa veya yeni fiyatlandırma modeline geçmek isterseniz lütfen hesap temsilcinize başvurun.

Aralık 2021’de tüm müşteriler yeni fiyatlandırma modeline geçirilecektir. StorSimple Aralık 2022’de destek sonuna ulaşacağı için müşterilere geçiş planlaması yapmaya başlamalarını öneririz.

StorSimple Data Manager

StorSimple Data Manager, buluttaki StorSimple verilerine sorunsuzca erişmenize imkan tanır. Bu hizmet, StorSimple’daki verilerin ayıklanıp ek işlem gerektirmeyen biçimlerde diğer Azure hizmetlerine sunulmasına yönelik API’ler sağlar. İlk aşamada Azure blobları, Azure Dosyaları ve Azure Media Services varlıklarının biçimleri desteklenir. Bu sayede, StorSimple 8000 serisi cihazlarda depolanan verileri Azure Media Services, Azure HDInsight, Azure Machine Learning ve Azure Bilişsel Arama ile kullanabileceğiniz iş akışlarını kolayca bağlayabilirsiniz.

StorSimple Data Manager fiyatlandırması, çalıştırılan veri dönüştürme işi sayısına ve ne kadar verinin dönüştürüldüğüne bağlıdır.

Veri Dönüştürme (İş başına) $-
Veri Dönüştürme (GB başına) $-

StorSimple gereci edinme

SVA 1200 tüm Azure müşterileri tarafından ücretsiz olarak edinilebilir ve indirilebilir. Gereç hizmete kaydedildikten sonra günlük ölçüm geçerli olur.

Microsoft Azure StorSimple 8000 serisi karma depolama dizileri yalnızca Microsoft Kurumsal Anlaşması ile satın alınabilir. StorSimple donanımını edinmek için müşterinin sonra Kurumsal Anlaşma yıl dönümüne veya Kurumsal Anlaşma sona erme tarihine kadar StorSimple aboneliği kullanımını taahhüt etmesi gerekir.

Örnek

Kurumsal Anlaşmanın yıl dönümünde müşteri günlük $- fiyat karşılığında bir yıllık StorSimple 8100 Abonelik Planı satın alabilir. 365 gün × $- günlük fiyat = $-. Böylece müşteri, gereci bir yıl boyunca kullanma yetkisine sahip olur ve donanım ek bir maliyet olmadan gönderilir.

Müşteri orta vadede bir gereç edinmek isterse, planı kalan aylar için satın alabilir. Kurumsal Anlaşma yıl dönümü tarihinde, müşteri planı yenilemeyi veya kullandıkça öde planına geçiş yapmayı seçebilir. Müşteri abonelik planını satın almazsa, Azure ölçümü Azure Parasal taahhüdüne veya fazla kullanımına göre hesaplanır. Fiyat, plan veya kullandıkça öde ile aynıdır. Kullandıkça öde planını dilediğiniz zaman durdurma esnekliğine sahip olursunuz.

StorSimple, fiziksel donanım cihazlarını müşteriye kalıcı olarak aktarır. Müşterinin hizmetten ayrılması durumunda donanımı iade etmesi gerekmez.

StorSimple Cloud Appliances (SCA 8010/8020) yalnızca 8000 serisi fiziksel cihazların yanında yüklenebilir. Müşterinin bir StorSimple Cloud Appliance’ı kullanabilmek için fiziksel bir gereç edinip kaydetmesi gerekir.

StorSimple ile Temel Depolama ve Ağ Ücretleri

StorSimple, verileri depolamak için bir müşterinin depolama hesabını kullanır. Bir depolama hesabını kullanmayla ilgili olarak, blob depolama kapasite ücretinin yanı sıra depolama erişim ücretleri ve ağ çıkışı mevcuttur.

StorSimple’ın verilerini nasıl yönettiğinin anlaşılması, depolama hesabının nasıl faturalandırılacağını anlamanıza yardımcı olur. StorSimple, yinelenenleri kaldırmak için blok verileri küçük öbeklere böler. Yinelenenleri kaldırmak için bulut verilerinin daha küçük öbeklere bölünmesi, daha düşük bulut tüketimi ve daha iyi performans sağlamasına karşın işlem sayısını artırabilir. Varsayılan StorSimple öbek boyutu 64 KB’dir ve müşteriler, düşük yinelenenleri kaldırma boyutundan yararlanma olasılığı daha düşük olan arşiv birimleri için boyutu 512 KB’ye yükseltebilir.

StorSimple ile kullanılabilecek üç Azure Depolama Hesabı türü vardır: Genel Amaçlı Hesap V1, Genel Amaçlı Hesap V2 ve Blob Depolama Hesabı.

Ölçüm Türü Açıklama
StorSimple günlük ücreti Modele bağlıdır ve gerecin etkin olduğu her gün için ücretlendirilir.
Blob Depolama kapasitesi Bu, Azure’da eş kopyaları kaldırma ve sıkıştırma sonrasında bekleyen veriler için Depolama Hesabı ücretidir. Fiyatlar yedeklilik seçeneklerine (LRS, ZRS, GRS ve RA-GRS) ve erişim katmanlarına (sıcak veya soğuk) bağlı olarak farklılık gösterir.
Blob Depolama erişim maliyetleri
  • İşlemler
  • Okuma/Yazma
  • Çoğaltma
Giden veri aktarımı Azure’dan veri indirmeye ilişkin ağ ücreti.
Sanal Makineler ve Standart Yönetilen Diskler StorSimple bulut dizisi kullanırsanız, yukarıdaki tüm ücretlere ek olarak temel sanal makine (VM) ve depolama diski ücretleri yansıtılır.
  • Model 8010—Linux Standard_A3 VM, her VM için 4 x 1 TB Standart Yönetilen Diskler (S30)
  • Model 8020—Linux Standard_DS3 VM, her VM için 4 x 1 TB Standart Yönetilen Diskler (S30)

Destek ve SLA

Tüm StorSimple abonelik planları, ek bir maliyet getirmeden yazılım ve hizmet desteğinin yanı sıra standart donanım desteği içerir. Premier Azure destek sözleşmesine sahip tüm Azure müşterileri otomatik olarak premium donanım desteğine yükseltilir. Premier olmayan müşteriler ise yıllık $2000 ücret karşılığında premium donanım desteğine yükseltme yapabilirler.

StorSimple destek planları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Kaynaklar

Azure hizmetleri için aylık maliyetlerinizi tahmini olarak hesaplayın

Azure'un fiyatlandırılmasıyla ilgili sık sorulan soruları gözden geçirin

Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinin: StorSimple

Teknik öğreticileri, videoları ve daha fazla kaynağı gözden geçirin

Tahmine eklendi. Hesaplayıcıda görüntülemek için “v” tuşuna basın

Azure fiyatlandırması hakkında ayrıntılı bilgi için bir satış uzmanıyla görüşün. Bulut çözümünüzün fiyatlandırmasını anlayın.

Azure’ı 30 gün boyunca keşfetmek için ücretsiz bulut hizmetlerinden ve $200 değerinde krediden yararlanın.