Azure Disk Depolama Fiyatlandırması

Büyük ve küçük veriler için güvenilir, ekonomik bulut depolama

Azure’da beş tür depolama vardır: Blob, Dosya, Disk, Tablo ve Kuyruk. Nasıl çalıştıklarına bakın

Toplam maliyetiniz ne kadar veri depoladığınıza; depolama işlemleri ile giden veri aktarımlarının hacmine ve türüne; hangi veri yedekliliği seçeneğini kullandığınıza bağlıdır. "Veri Yedekliliği Seçenekleri" bölümüne giderek bu hizmetlerin karşılaştırmasına bakın.

Premium Yönetilmeyen Diskler ve Sayfa blobları

Premium Yönetilmeyen Diskler, yoğun G/Ç kullanımlı iş yüklerini desteklemek için tasarlanmış, yüksek performanslı Katı Hal Sürücüsü (SSD) temelli, çok yüksek aktarım hızlarına ve düşük gecikme sürelerine sahip Depolama alanlarıdır. Premium Yönetilmeyen Diskler sayesinde kalıcı bir diski sağlayabilir, boyut ve performans özelliklerini yapılandırabilirsiniz.

Premium Yönetilmeyen Disk’in toplam maliyeti disklerin boyutuna ve sayısına bağlıdır. Bu maliyet ayrıca giden veri aktarımı sayısından da etkilenir. Saniye başına giriş/çıkış işlemi (IOPs) sayısı, aktarım hızı üst sınırı ve GB başına aylık fiyat için her disk boyutunda farklı seçenekler sunulur. Gereken depolama boyutu, IOPs ve aktarım hızını en iyi karşılayan seçeneği siz belirlersiniz. Bir sanal makineye birden fazla kalıcı disk ekleyerek sanal makine başına 64 TB'a kadar depolama alanı yapılandırabilirsiniz. Ayrıca, okuma işlemleri için bir milisaniyeden kısa gecikme süresiyle, sanal makine başına saniyede 80.000 giriş/çıkış işlemi ve saniyede 1600 MB disk aktarım hızı elde edebilirsiniz. Premium Yönetilmeyen Diskler, özel olarak Premium Diskler için hedeflenmiş olan DS serisi, DSv2 serisi, FS serisi ve GS serisi VM boyutları tarafından desteklenir.

Anlık Görüntüler aylık $-/GB üzerinden ücretlendirilir.

Disk Türleri P10 P20 P30 P40 P50 P60
Disk Boyutu 128 GB 512 GB 1 TB 2 TB 4 TB 8 TB
Aylık fiyat $- $- $- $- $- $-
Disk başına IOPs 500 2.300 5.000 7.500 7.500 7.500
Disk başına çıkış 100 MB / saniye 150 MB / saniye 200 MB / saniye 250 MB / saniye 250 MB / saniye 250 MB / saniye
Premium Diskler için işlem ücreti alınmaz.

* Azure, VM’ye disk olarak P60 eklenmesini henüz desteklememektedir. P60 yalnızca, REST üzerinden erişilebilen sayfa blobları olarak desteklenecektir.

Standart Yönetilmeyen Diskler ve Sayfa blobları

Standart Diskler, Sabit Disk Sürücüsü (HDD) temelli Depolama medyası kullanır. Bunlar, geliştirme ve test iş yüklerinin yanı sıra performans değişkenliğine karşı duyarlılığı düşük olan ve sık erişilmeyen iş yükleri için uygundur.

Standart Yönetilmeyen Disk depolamasının toplam maliyeti disklerin boyutuyla sayısına, işlem sayısına ve giden veri aktarımı sayısına bağlıdır.

Depolama Kapasitesi LRS GRS RA-GRS
İlk 1 TB / Ay $-/GB $-/GB $-/GB
Sonraki 49 TB (1 - 50 TB) / Ay $-/GB $-/GB $-/GB
Sonraki 450 TB (50 - 500 TB) / Ay $-/GB $-/GB $-/GB
Sonraki 500 TB (500 - 1.000 TB) / Ay $-/GB $-/GB $-/GB
Sonraki 4.000 TB (1.000 - 5.000 TB) / Ay $-/GB $-/GB $-/GB
5.000 TB / Ay Üzerinde Bizimle iletişim kurun Bizimle iletişim kurun Bizimle iletişim kurun

Erişim Fiyatları

Standart Diskler ve Sayfa Blobları için 10.000 işlem başına $- ücret alınır. Depolamada gerçekleştirilen okuma, yazma ve silme gibi eylem türlerinin tümü, işlem olarak sayılır.

İçeri/Dışarı Aktarma

Sabit disk sürücülerini kullanarak büyük miktardaki verileri Azure'a veya Azure'dan aktarın. Daha fazla bilgi edinin

Veri Yedekliliği Seçenekleri

Yerel Olarak Yedekli Depolama (LRS) Tek bir veri merkezi içinde verilerinizin birden çok zaman uyumlu kopyasını alır.
Bölgede Yedekli Depolama (ZRS) Bölge içinde veya bölgeler arasındaki birden çok veri merkezinde verilerin üç kopyasını depolar. Yalnızca blok blobları için.
Coğrafi Olarak Yedekli Depolama (GRS) LRS'de sunulan seçeneklerin tamamına ek olarak, kilometrelerce uzaktaki ikinci bir veri merkezinde birden çok zaman uyumsuz kopya seçeneği.
Okuma Erişimli Coğrafi Olarak Yedekli Depolama (RA-GRS) GRS’de sunulan seçeneklerin tamamına ek olarak, ikincil veri merkezine okuma erişimi sağlama seçeneği.

Yedeklilik seçenekleri ve bu seçenekleri yüksek kullanılabilirlik için kullanma hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız lütfen Azure Depolama çoğaltma sayfasını inceleyin. Bazı yedeklilik türleri, tüm depolama türlerinde kullanılamayabilir.

Destek ve SLA

 • Ücretsiz faturalandırma ve abonelik yönetimi desteği.
 • Ayda $29.0 ücret düzeyinden başlayan esnek destek planları. Plan satın alın
 • En az %99,9 kullanılabilirlik garanti edilir (önizleme hizmetleri hariç). SLA'yı okuyun

SSS

Genel

 • Evet. Depolama kapasitesi, gigabayt (GB) cinsinden bir aylık bir dönemde depolanan günlük ortalama veri miktarı birimi üzerinden faturalandırılır. Örneğin; ayın ilk yarısında sabit olarak 10 GB'lık depolama kullanmışsanız ve ayın ikinci yarısında hiç kullanmamışsanız, ortalama 5 GB'lık depolama kullanımı üzerinden faturalandırılırsınız.

 • Depolama hesapları varsayılan olarak coğrafi yedekli olacak şekilde ayarlanmıştır. Bu ayarları, klasik Microsoft Azure portalı üzerinden ya da Hizmet Yönetim API'sinden, okuma erişimli coğrafi olarak yedekli ya da yerel olarak yedekli şeklinde değiştirebilirsiniz. Ayrıca hizmet yönetimi API'sini kullanarak durumu oradan denetleyebilirsiniz.

 • Depolama hesapları, hizmetin etkinleştirildiği tarihten itibaren en az 30 gün için ücretlendirilir. Örneğin, RA-GRS 1 Mayıs'ta açılır ve 5 Mayıs'ta kapatılırsa, depolama hesabı 30 Mayıs'a kadar ücretlendirilir. Bundan sonra GRS fiyatlandırması başlar.

  RA-GRS 1 Mayıs'ta açılır ve 14 Haziran'da kapatılırsa, RA-GRS 14 Haziran'a kadar ücretlendirilebilir. 15 Haziran'da GRS fiyatlandırması geçerlilik kazanır.

Blob Depolama

 • Blob Depolama Hesabı, verilerin bloblar halinde depolanması için özel olarak tasarlanan ve kullanıcıların, hesaptaki verilere erişim sıklığına göre erişim katmanı belirlemesine olanak tanıyan bir depolama hesabıdır. Genel amaçlı depolama hesapları, Blobların yanı sıra Dosya, Disk, Tablo ve Kuyrukları depolamak için de kullanılabilir.

 • Hayır, genel amaçlı Depolama Hesapları için Blok Blobu fiyatları değişmedi. Söz konusu fiyatları buradan inceleyebilirsiniz.

 • Kaynak adında “Sık Erişimli” ya da “Seyrek Erişimli” ifadelerinin bulunması, fiyatın Blob Depolama Hesapları ile ilişkili olduğu anlamına gelir. Örneğin, faturanızda “Standart GÇ – Seyrek Erişimli Blok Blobu (GB)” ifadesini görmeniz, Blob Depolama Hesapları kullandığınız ve buna göre ücretlendirildiğiniz anlamına gelir. “Standart GÇ – Blok Blobu (GB)” ise genel amaçlı Depolama hesaplarında Blok Bloblarının kullanılmasıyla ilişkili ölçümdür.

 • Blob Depolama Hesabı oluşturduğunuzda erişim katmanını Seyrek Erişimli veya Sık Erişimli olarak ayarlayabilirsiniz. Seyrek Erişimli katmanda, veri depolama maliyeti düşük ancak verilere erişme maliyeti yüksektir. Bu katman, sık erişilmeyen ve kullanılabilirlik SLA’sına yönelik gereksinimleri düşük olan veriler için kullanılmalıdır. Verilerinizin erişim modelini bilmiyorsanız, en az bir aylığına Sık Erişimli katmanı kullanarak başlamanızı öneririz. Sonrasında kullanımınıza bağlı olarak, Seyrek Erişimli depolamaya geçerek maliyet tasarrufu yapıp yapamayacağınızı belirleyebilirsiniz. Aşağıdaki örneğe bakın.

  Örnek

  ABD Doğu 2 bölgesindeki Blob Depolama içinde depolamak istediğiniz 50 TB’lık veriniz var. Hesaba her ay 10 milyon HTTP işlemi gönderiyorsunuz. Bunların %20’si Blob/Blok Yerleştirme, Listeleme ve Kapsayıcı Oluşturma işlemleridir. Her ay hesaptan 20 TB veri okuyup hesaba 10 TB veri yazıyorsunuz. Sık Erişimli ve Seyrek Erişimli katmanlar için toplam maliyet aşağıdaki şekilde hesaplanır.

  Ölçü Birimi Kullanım hacmi Seyrek Erişimli Katman Fiyatı Sık Erişimli Katman Fiyatı Seyrek Erişimli Katman için aylık maliyet Sık Erişimli Katman için aylık maliyet
  Aylık GB 50*1024= 51.200 $0.01 $0.024 $512 $1228.8
  10.000 Blob/Blok Yerleştirme, Listeleme, Kapsayıcı Oluşturma İşlemi %20 * 10 M /10.000 = 200 $0.1 $0.05 $20 $10
  10.000 İşlem, diğerleri %80 * 10 M /10.000 = 800 $0.01 $0.004 $8 $3.2
  Alınan Veri (GB) 20 * 1024 = 20.480 $0.01 $0 $204.8 $0
  Yazılan Veri (GB) 10 * 1024 = 10.240 $0.0025 $0 $25.6 $0
  Aylık Toplam Maliyet $770.4 $1242

  Bu örnekte, Seyrek Erişimli katmanın aylık toplam maliyeti $770.4 ve Sık Erişimli katmanın aylık toplam maliyeti $1242 oluyor. Böyle bir durumda verilerinizi Seyrek Erişimli katmana taşıyarak maliyetten önemli ölçüde tasarruf edebilirsiniz.

 • Seyrek Erişimli Blob Depolama Hesabınızı Sık Erişimli olarak değiştirme işlemi için Veri Alma ücreti uygulanır. Örneğin, Blob Depolama Hesabınızda 100 GB veri varsa ve Seyrek Erişimli olan bu hesabı Sık Erişimli olarak değiştirirseniz, Veri Alma işlemi için 100 * $0.01 = $1 tutarında ücretlendirilirsiniz.

 • Hayır. Seyrek Erişimli olan Blob Depolama Hesabınızı Sık Erişimli olarak değiştirdiğinizde Veri Yazma ücreti alınmaz. Yalnızca Seyrek Erişimli katmanlardaki Blob Depolama Hesabınıza doğrudan veri yazdığınızda ücretlendirilirsiniz.

 • GRS hesaplarına veri yazdığınızda bu veriler, başka bir Azure bölgesine çoğaltılır. Coğrafi Çoğaltma Veri Aktarımı ücreti, verileri başka bir Azure bölgesine çoğaltmak için gereken bant genişliği maliyetini ifade eder.

Disk Depolama

 • 100 GB boyutlu boş disk bir Premium Depolama Hesabı ile destekleniyorsa, P0 (128 GB) disk üzerinden ücretlendirilirsiniz. Başka bir Depolama Hesabı türü kullanılıyorsa, ayrılan disk boyutundan bağımsız olarak, yalnızca diske yazılan verileri depolamak için kullanılan depolama alanı üzerinden faturalandırılırsınız.

 • Evet. %99,9 okuma/yazma kullanımı, Premium Depolama hesapları için de geçerlidir.

Kaynaklar

Hesap Makinesi

Azure hizmetleri için aylık maliyetlerinizi tahmini olarak hesaplayın

Satın Alma SSS

Azure'un fiyatlandırılmasıyla ilgili sık sorulan soruları gözden geçirin

Ürün Ayrıntıları

Daha fazla bilgi edinin:Depolama

Belgeler

Teknik öğreticileri, videoları ve daha fazla kaynağı gözden geçirin

Şimdi kaydolun ve $200 değerinde Azure kredisine sahip olun

Bugün başlayın