Azure Diskleri Depolama fiyatlandırması

Büyük ve küçük veriler için güvenilir, ekonomik bulut depolama

Azure’da beş tür depolama vardır: Blob, Dosya, Disk, Tablo ve Kuyruk. Nasıl çalıştıklarına bakın

Toplam maliyetiniz ne kadar veri depoladığınıza; depolama işlemleri ile giden veri aktarımlarının hacmine ve türüne; hangi veri yedekliliği seçeneğini kullandığınıza bağlıdır. "Veri Yedekliliği Seçenekleri" bölümüne giderek bu hizmetlerin karşılaştırmasına bakın.

Premium Yönetilmeyen Diskler ve sayfa blobları

Premium Yönetilmeyen Diskler, yoğun G/Ç kullanımlı iş yüklerini desteklemek için tasarlanmış, yüksek performanslı Katı Hal Sürücüsü (SSD) temelli, çok yüksek aktarım hızlarına ve düşük gecikme sürelerine sahip Depolama alanlarıdır. Premium Yönetilmeyen Diskler sayesinde kalıcı bir diski sağlayabilir, boyut ve performans özelliklerini yapılandırabilirsiniz.

Premium Yönetilmeyen Diskler’in toplam maliyeti disklerin boyutuna ve sayısına bağlıdır. Bu maliyet ayrıca giden veri aktarımı sayısından da etkilenir. Saniye başına giriş/çıkış işlemi (IOPs) sayısı, aktarım hızı üst sınırı ve GB başına aylık fiyat için her disk boyutunda farklı seçenekler sunulur. Gereken depolama boyutu, IOPs ve aktarım hızını en iyi karşılayan seçeneği siz belirlersiniz. Bir sanal makinede birden fazla kalıcı diski kullanıma açarak sanal makine başına 64 TB'a kadar depolama alanı yapılandırabilirsiniz. Ayrıca, okuma işlemleri için bir milisaniyeden kısa gecikme süresiyle, sanal makine başına saniyede 80.000 giriş/çıkış işlemi ve saniyede 1,600 MB disk aktarım hızı elde edebilirsiniz. Premium Yönetilmeyen Diskler, özel olarak Premium Diskler için hedeflenmiş olan DS serisi, DSv2 serisi, FS serisi ve GS serisi sanal makine boyutları tarafından desteklenir.

Anlık Görüntüler aylık $-/GB üzerinden ücretlendirilir.

Disk Türleri P10 P15 P20 P30 P40 P50 P60
Disk Boyutu 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB 2 TB 4 TB 8 TB
Aylık fiyat $- $- $- $- $- $- $-
Disk başına IOPs 500 1.100 2.300 5.000 7.500 7.500 7.500
Disk başına çıkış 100 MB/saniye 125 MB/saniye 150 MB/saniye 200 MB/saniye 250 MB/saniye 250 MB/saniye 250 MB/saniye
Premium Diskler için işlem ücreti alınmaz.

* Azure, sanal makinelere disk olarak P60 eklenmesini henüz desteklememektedir. P60 yalnızca, REST üzerinden erişilebilen sayfa blobları olarak desteklenecektir.

Standart Yönetilmeyen Diskler ve sayfa blobları

Standart Diskler, Sabit Disk Sürücüsü (HDD) temelli depolama medyası kullanır. Bunlar, geliştirme ve test iş yüklerinin yanı sıra performans değişkenliğine karşı duyarlılığı düşük olan ve sık erişilmeyen iş yükleri için uygundur.

Standart Yönetilmeyen Disk depolamasının toplam maliyeti disklerin boyutuyla sayısına, işlem sayısına ve giden veri aktarımı sayısına bağlıdır.

Depolama Kapasitesi LRS GRS RA-GRS
İlk 1 TB/Ay $-/GB $-/GB $-/GB
Sonraki 49 TB (1 - 50 TB)/Ay $-/GB $-/GB $-/GB
Sonraki 450 TB (50 - 500 TB)/Ay $-/GB $-/GB $-/GB
Sonraki 500 TB (500 - 1.000 TB)/Ay $-/GB $-/GB $-/GB
Sonraki 4.000 TB (1.000 - 5.000 TB)/Ay $-/GB $-/GB $-/GB
5.000 TB / Ay Üzerinde Bizimle iletişim kurun Bizimle iletişim kurun Bizimle iletişim kurun

Erişim fiyatları

Standart Diskler ve sayfa blobları için 10.000 işlem başına $- ücret uygulanır. Depolamada gerçekleştirilen okuma, yazma ve silme gibi eylem türlerinin tümü, işlem olarak sayılır.

İçeri/Dışarı Aktarma

Sabit disk sürücülerini kullanarak büyük miktardaki verileri Azure'a veya Azure'dan aktarın. Daha fazla bilgi edinin

Veri yedekliği seçenekleri

yerel olarak yedekli depolama Tek bir veri merkezi içinde verilerinizin birden çok zaman uyumlu kopyasını alır.
bölgede yedekli depolama Bölge içinde veya bölgeler arasındaki birden çok veri merkezinde verilerin üç kopyasını depolar. Yalnızca blok blobları için.
coğrafi olarak yedekli depolama Yerel olarak yedekli depolamada sunulan seçeneklerin tamamına ek olarak, yüzlerce kilometre uzaktaki ikinci bir veri merkezinde birden çok zaman uyumsuz kopya seçeneği.
okuma erişimli coğrafi olarak yedekli depolama Coğrafi olarak yedekli depolamada sunulan seçeneklerin tamamına ek olarak, ikincil veri merkezine okuma erişimi.

Yedeklilik seçenekleri ve bu seçenekleri yüksek kullanılabilirlik için kullanma hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız lütfen bkz. Azure Depolama çoğaltma. Bazı yedeklilik türleri, tüm depolama türlerinde kullanılamayabilir.

Destek ve SLA

 • Ücretsiz faturalandırma ve abonelik yönetimi desteği.
 • Ayda $29 ücret düzeyinden başlayan esnek destek planları. Plan satın alın
 • En az %99,9 kullanılabilirlik garanti edilir (önizleme hizmetleri hariç). SLA'yı okuyun

SSS

Genel

 • Evet. Depolama kapasitesi, gigabayt (GB) cinsinden bir aylık bir dönemde depolanan günlük ortalama veri miktarı birimi üzerinden faturalandırılır. Örneğin, ayın ilk yarısında kesintisiz olarak 10 GB'lık depolama kullandıysanız ve ikinci yarısında hiç kullanmadıysanız, ortalama 5 GB'lık depolama kullanımı üzerinden faturalandırılırsınız.

 • Depolama hesapları varsayılan olarak, coğrafi olarak yedekli seçeneğine ayarlanır. Bu ayarları klasik Microsoft Azure portalı üzerinden ya da Hizmet Yönetim API'sinden okuma erişimli coğrafi olarak yedekli ya da yerel olarak yedekli şeklinde değiştirebilirsiniz. Ayrıca hizmet yönetimi API'sini kullanarak portaldaki durumu denetleyebilirsiniz.

 • Depolama hesapları, hizmetin etkinleştirildiği tarihten itibaren en az 30 gün için ücretlendirilir. Örneğin, okuma erişimli coğrafi olarak yedekli depolama 1 Mayıs’ta açılıp 5 Mayıs’ta kapatılırsa, depolama hesabına 30 Mayıs’a kadar okuma erişimli coğrafi olarak yedekli depolama ücreti uygulanır. Bu tarihten sonra, coğrafi olarak yedekli depolama fiyatlandırması başlar.

  Okuma erişimli coğrafi olarak yedekli depolamanın 1 Mayıs’ta açılıp 14 Haziran’da kapatılması durumunda, okuma erişimli coğrafi olarak yedekli depolama ücreti 14 Hazirana kadar uygulanır. 15 Haziran’dan itibaren, coğrafi olarak yedekli depolama fiyatlandırması geçerli olur.

Blob depolaması

 • Blob depolama hesabı, verilerin bloblar halinde depolanması için özel olarak tasarlanan ve kullanıcıların, hesaptaki verilere erişim sıklığına göre erişim katmanı belirlemesine olanak tanıyan bir depolama hesabıdır. Genel amaçlı depolama hesapları, blobların yanı sıra dosya, disk, tablo ve kuyrukları depolamak için de kullanılabilir.

 • Hayır. Genel amaçlı depolama hesaplarında blok blobu fiyatları değişmedi. Fiyatlara bakın.

 • Kaynak adında “Sık Erişimli”, “Seyrek Erişimli” ya da “Arşiv” ifadelerinin bulunması, fiyatın blob depolama hesapları ile ilişkili olduğu anlamına gelir. Örneğin, faturanızda “Standart GÇ – Seyrek Erişimli Blok Blobu (GB)” ifadesini görmeniz, blob depolama hesapları kullandığınız ve buna göre ücretlendirildiğiniz anlamına gelir. “Standart GÇ – Blok Blobu (GB)” ise genel amaçlı depolama hesaplarında blok bloblarının kullanılmasıyla ilişkili ölçümdür.

 • Blob depolama hesaplarında, bir blobun erişim katmanını Seyrek erişimli, Sık erişimli veya Arşiv olarak ayarlayabilirsiniz. Depolama GB fiyatlandırması Arşiv-Seyrek erişimli-Sık erişimli katmanlar yönünde artarken, veri erişimi maliyeti Sık Erişimli-Seyrek Erişimli-Arşiv katmanları yönünde artar. Nadiren ya da düşük sıklıkta erişilen ve buna uygun olarak kullanılabilirlik SLA’sı gereksinimleri daha düşük olan veriler için Arşiv ve Seyrek Erişimli katmanları kullanılmalıdır. Verilerinizin erişim modelini bilmiyorsanız, en az bir aylığına Sık Erişimli katmanı kullanarak başlamanızı öneririz. Sonrasında kullanımınıza bağlı olarak, Seyrek erişimli ve Arşiv depolamaya geçerek maliyet tasarrufu yapıp yapamayacağınızı belirleyebilirsiniz.

 • Seyrek Erişimli blob depolama hesabınızı Sık Erişimli olarak değiştirme işlemi için veri alma ücreti uygulanır. Örneğin, blob depolama hesabınızda 100 GB veri varsa ve Seyrek Erişimli olan bu hesabı Sık Erişimli olarak değiştirirseniz, veri alma işlemi için 100 * $0.01 = $1 tutarında ücretlendirilirsiniz.

 • Hayır. Seyrek Erişimli olan Blob Depolama Hesabınızı Sık Erişimli olarak değiştirdiğinizde veri yazma ücreti alınmaz. Yalnızca Seyrek Erişimli katmanlardaki blob depolama hesabınıza doğrudan veri yazdığınızda ücretlendirilirsiniz.

 • GRS hesaplarına veri yazdığınızda bu veriler, başka bir Azure bölgesine çoğaltılır. Coğrafi Çoğaltma Veri Aktarımı ücreti, verileri başka bir Azure bölgesine çoğaltmak için gereken bant genişliği maliyetini ifade eder.

Disk depolama

 • 100 GB boyutlu boş disk bir Premium Depolama hesabı ile destekleniyorsa, P0 (128 GB) disk üzerinden ücretlendirilirsiniz. Başka bir depolama hesabı türü kullanılıyorsa ayrılan disk boyutundan bağımsız olarak, yalnızca diske yazılan verileri depolamak için kullanılan depolama alanı üzerinden faturalandırılırsınız.

 • Evet. %99,9 okuma/yazma kullanımı, Premium Depolama hesapları için de geçerlidir.

Dosya depolama

 • Kota kümesi için değil, yalnızca kullanılan depolama alanı için ücretlendirilirsiniz.

Resources

Estimate your monthly costs for Azure services

Review Azure pricing frequently asked questions

Learn more about Storage

Review technical tutorials, videos, and more resources

Learn and build with $200 in credit, and keep going for free

Free account