Gezintiyi Atla

Güvenlik ve Uyumluluk

Gelişmiş bulut güvenliği aracılığıyla tehdit algılama ve engelleme

Güvenlik ve Uyumluluk, şirket içi veri merkezlerinizdeki ve diğer bulut hizmeti sağlayıcılarındaki düğümler dahil olmak üzere tüm veri merkezi ortamlarında güvenlik sağlar. Hizmet, düğüm başına ücretlendirilir. Düğüm, hizmet tarafından yönetilen herhangi bir fiziksel sunucu veya sanal makinedir. Güvenlik ve Uyumluluk ile Azure Güvenlik Merkezi, esas olarak aynı fiyatlandırma modeline sahiptir. Her ikisi de düğüm başına ücretlendirilir. Güvenlik ve Uyumluluk hizmetinin kullanımı, faturanızda Azure Güvenlik Merkezi olarak gösterilir. Her iki hizmet de ilk 60 gün boyunca ücretsizdir. Bu süreden sonra hizmeti kullanmaya devam ederseniz, aşağıdaki fiyatlar üzerinden otomatik olarak ücretlendirilirsiniz.
Güvenlik ve Uyumluluk
Güvenlik ve Denetim Var
Kötü amaçlı yazılımdan koruma çözümü Var
Karşıya yüklenen veriler için dahil edilen günlük miktar 500 MB
Veri saklama süresi için dahil edilen miktar 1 ay
Fiyat $15/düğüm/ay
  • Fiyat, saatlere eşit dağıtım yoluyla hesaplanır. Hizmet, yalnızca düğümün veri gönderdiği saat sayısını faturalandırır ve bu ücret, saat başına yaklaşık $0.02 tutarındadır (bir ay, 31 gün olarak hesaplanır).
  • Karşıya yüklenen veriler için dahil edilen ayırma miktarı, düğümler genelinde oluşturulan bir havuzda toplanır. Örneğin, hizmete bağlı 10 düğüm varsa, karşıya yüklenen veriler için toplam ayırma miktarı günde 5000 MB olur. Bu 5000 MB, 10 düğümü kapsayan bir havuzda toplanır ve şu şekilde kullanılır: Belirli bir gün için tüm düğümlerde karşıya yüklenen toplam veri miktarı 5000 MB’ın altındaysa, bir düğüm söz konusu gün boyunca karşıya 500 MB’tan fazla veri yükleyebilir.
  • Kullanım üzerinde yapılan gözlemler, etki alanı denetleyicileri dışındaki düğümlerde dahil edilen günlük miktarların genellikle aşılmadığını göstermektedir.
Ek veriler ve saklama

Karşıya yüklenen veriler, dahil edilen günlük miktarları aşarsa veya verilerin bir aydan uzun süreyle depolanması gerekirse, fazla kullanım aşağıdaki fiyatlar doğrultusunda ücretlendirilir

Fazla kullanım ölçümü Fiyat
Dahil edilen verilere ek olarak karşıya yüklenen veriler $2.3/GB
1 aydan fazla saklama $0.1 GB/ay

Destek ve SLA

Güvenlik ve Uyumluluk için kullanılabilirlik, temel alınan Log Analytics çalışma alanının SLA’sına ve kullanılan otomasyon hesabı kaynaklarına bağlıdır. Daha fazla ayrıntı için bkz. Log Analytics SLA ve Otomasyon SLA.

SSS

  • Log Analytics çalışma alanınızda, Güvenlik ve/veya Kötü Amaçlı Yazılımdan Koruma çözümünü etkinleştirin ya da Azure Market’te Güvenlik ve Uyumluluk teklifini seçin.

    Güvenlik ve Uyumluluk, çalışma alanı fiyatlandırma katmanından bağımsız olarak herhangi bir Log Analytics çalışma alanına dağıtılabilir, ancak her zaman yukarıda gösterilen fiyatlandırmaya göre, düğüm başına faturalandırılır.

  • Düğüm, Log Analytics’e güvenlik verileri gönderen benzersiz bir bilgisayar adıdır. Log Analytics, benzersiz bilgisayar adlarının sayısını saatte bir hesaplar ve her bir düğümün 1/730 oranında bir kısmını ücretlendirerek Azure Güvenlik Merkezi kullanım ölçümüne ekler.

    Her bir düğümde, günde 500 MB veri için ayırma işlemi yapılır. Günün sonunda, bildirilen düğüm sayısı hesaplanıp 500 MB ile çarpılarak, ilgili gün için güvenlik verilerine yönelik ayırma miktarı belirlenir. Log Analytics’e gönderilen güvenlik verilerinin hacmi de hesaplanır. Elde edilen sonucun güvenlik verilerine ayrılan miktarı aşması durumunda, veriler için ayrılan miktarı aşan kısım için ek veri ücreti alınır.

Kaynaklar

Azure hizmetleri için aylık maliyetlerinizi tahmini olarak hesaplayın

Azure'un fiyatlandırılmasıyla ilgili sık sorulan soruları gözden geçirin

Daha fazla bilgi edinin:Güvenlik ve Uyumluluk

Teknik öğreticileri, videoları ve daha fazla kaynağı gözden geçirin

Tahmine eklendi. Hesaplayıcıda görüntülemek için “v” tuşuna basın Hesaplayıcıda görüntüle

$200 krediyle öğrenip oluşturun ve ücretsiz olarak devam edin

Ücretsiz hesap