Azure Data Lake Storage Gen1 fiyatlandırma

Akıllı eylemleri destekleyen sınırsız bir veri gölü

Kuruluşlara yönelik olarak veri boyutu sınırı olmadan tasarlanan ilk bulut veri gölünü kullanarak yapılandırılmamış, kısmen yapılandırılmış ve yapılandırılmış verilerinizin tümünden en üst düzeyde değer elde edin. Azure Data Lake Storage Gen1, güvenli ve yüksek düzeyde ölçeklenebilir olmasının yanı sıra açık HDFS standardına göre oluşturulmuştur. Böylece yüksek düzeyde paralel analizler çalıştırmanıza olanak tanır.

Fiyatlandırma ayrıntıları

Azure Data Lake Storage Gen1’in toplam maliyeti depoladığınız miktara, işlemlerin ve giden veri aktarımlarının hacmine ve boyutuna bağlıdır.

Depolama fiyatları

Depolama hizmeti, kullandıkça öde ve aylık taahhüt paketi modelleriyle kullanılabilir.

Kullandıkça öde

Kullanım Fiyat/Ay
İlk 100 TB $-/GB
Sonraki 100 TB - 1.000 TB $-/GB
Sonraki 1.000 TB - 5.000 TB $-/GB
5.000 TB üzeri Bizimle İletişim Kurun
1 GB = 1024^3 bayt

Aylık taahhüt paketleri

Aylık taahhüt paketleri, kullandıkça öde fiyatlarıyla karşılaştırıldığında önemli miktarda indirim (%33’e kadar) sağlar.

Taahhüt Edilen Kapasite Fiyat/Ay Kullandıkça öde yöntemine göre tasarruf
1 TB $-
10 TB $-
100 TB $-
500 TB $-
1.000 TB $-
1.000 TB üzeri Bizimle İletişim Kurun
1 GB = 1024^3 bayt

Dahil edilen depolama miktarını aşan kullanımlar $-/GB/ay üzerinden faturalandırılır.

İşlem fiyatları

Verileriniz üzerinde gerçekleştirilen işlemler için aşağıdaki fiyatlar uygulanır. Kullandıkça öde modeli ve aylık taahhüt paketleri için aynı işlem ücretleri geçerlidir.

Kullanım Fiyat
Yazma işlemleri (10.000 başına) $-
Okuma işlemleri (10.000 başına) $-
Silme işlemleri Ücretsiz
İşlem boyutu sınırı Sınırsız

Destek ve SLA

 • Ücretsiz faturalandırma ve abonelik yönetimi desteği.
 • Ayda $29 ücret düzeyinden başlayan esnek destek planları. Plan satın alın.
 • En az %99,9 kullanılabilirlik garanti edilir (önizleme hizmetleri hariç). SLA'yı okuyun.

SSS

 • Azure Data Lake Storage Gen1 üzerindeki her işlem, tek bir işlem olarak faturalandırılır. Buna, HTTP işlemleri ve Azure Data Lake Analytics işleri tarafından gerçekleştirilen işlemler de dahildir.

 • Hizmette her veri yazıldığında ve okunduğunda Azure Data Lake Storage Gen1 işlem ücretleri uygulanır. Bir kullanıcı, uygulama veya başka bir Azure hizmeti tarafından gerçekleştirilen ve boyutu 4 MB’a kadar olan her veri yazma ve okuma işlemi, bir adet işlem olarak faturalandırılır. Örneğin, tek bir yazma işleminde Data Lake Storage Gen1’e 128 KB veri ekleniyorsa bir işlem ücreti alınır. İşlemler 4 MB’lık artışlar halinde faturalandırılır. 4 MB’tan büyük olan öğeler birden fazla artışta faturalandırılır. Örneğin, bir okuma işleminde Data Lake Storage Gen1’den 9 MB veri alınıyorsa üç işlem ücreti (4 MB + 4 MB + 1 MB) üzerinden faturalandırma yapılır.

  Okuma ve yazma işlemlerinin faturanızda nasıl göründüğünü inceleyelim. Bu örnek için, uygulamanızın Data Lake Storage Gen1’e saniyede 10 öğe (her öğe 8 MB) hızında veri yazdığını varsayalım. Ayrıca Azure IoT Hub’ı kullanarak Data Lake Storage Gen1’e saniyede 5 öğe (her öğe 4 MB’tan küçük) hızında veri alıyorsunuz diyelim. Bunlara ek olarak, günde 4 saat çalışan ve çalıştığı zamanlarda saniyede 1000 öğe (her öğe 4 MB’tan küçük) hızında okuma yapan bir Data Lake Analytics işiniz olsun. Bu senaryoda Data Lake Storage Gen1, uygulamanızın yaptığı yazma işlemleri, Azure IoT Hub aracılığıyla yapılan yazma işlemleri ve Data Lake Analytics’in Data Lake Storage Gen1’den okuduğu verilerden kaynaklanan okuma işlemleri için ücret uygular. Ücretlendirme şu şekilde olur:

  Öğe Aylık kullanım hacmi Aylık Fiyat Aylık Maliyet
  Müşteri uygulamasının yaptığı yazma işlemleri 2 * (10 öğe/saniye * 3.600 * 730) 10,000 işlem başına $0.05 $262.8
  Azure IoT Hub aracılığıyla yapılan yazma işlemleri 5 öğe/saniye * 3.600 * 730 10,000 işlem başına $0.05 $65.7
  Data Lake Analytics’in okuma işlemleri 1000 öğe/saniye * 3600 * 4 * 31 10,000 işlem başına $0.004 $178.56
  Toplam işlem maliyeti $507.06

  Azure Data Lake Analytics dahil tüm uygulama ve hizmetlerden gerçekleştirilen okuma ve yazma işlemlerinin sayısı, birçok farklı faktöre bağlıdır. Her uygulamanın gerçekleştirdiği işlem sayısını doğru şekilde tahmin etmenin kolay bir yolu yoktur. İşlem maliyetlerinizi tahmin etmek için, kontrollü bir süre boyunca temsili bir iş yükü çalıştırarak hem okuma ve yazma sayısını hem de bu işlemler kapsamında faturalandırılan işlem sayısını gözlemlemeniz gerekir.

 • Evet. Depolama kapasitesi, gigabayt (GB) cinsinden bir aylık bir dönemde depolanan günlük ortalama veri miktarı birimi üzerinden faturalandırılır. Örneğin; ayın ilk yarısında sabit olarak 10 GB'lık depolama kullanmışsanız ve ayın ikinci yarısında hiç kullanmamışsanız, ortalama 5 GB'lık depolama kullanımı üzerinden faturalandırılırsınız.

 • Örnek: Azure Data Lake Storage Gen1’de tüm ay için 120 TB veri depoladınız. Söz konusu ay sırasında bu veriler üzerinde 100 milyon işlem gerçekleştirdiniz. Bu işlemlerin %20’sinin yazma ve kalan %80’inin okuma işlemleri olduğunu varsayalım. Kullandıkça öde ile toplam maliyetiniz aşağıdaki şekilde hesaplanır:

  Ölçü birimi Kullanım hacmi Fiyat Aylık maliyet
  Aylık GB 120 * 1024= 122.800 İlk 100 TB için $0.039, sonraki 20 TB için $0.038 100 * 1024 * $0.039 + 20 * 1024 * $0.038 = $4771.84
  Yazma işlemleri %20 * 100 milyon = 20 milyon 10,000 işlem başına $0.05 2,000 * $0.05 = $100
  Okuma İşlemleri %80 * 100 milyon = 80 milyon 10,000 işlem başına $0.004 8,000 * $0.004 = $32
  Toplam $4903.84
 • Aylık taahhüt paketleri için faturalandırma şu şekilde çalışır:

  • Faturalandırma döngüsü, takvim ayına göre ayarlanır. Bu nedenle döngü, her ayın ilk günü başlar ve son günü sona erer.
  • Bir paket için ilk kez taahhüt verdiğinizde, aylık fiyatı ilgili ayın kalan günlerine eşit dağıtırız. Örneğin, 100 TB paketine taahhüt verirseniz ve içinde bulunduğunuz ayda 10 gün kaldıysa, $935.484 karşılığında ($2900 / 31 günlük ay * 10 kalan gün) 100 TB hemen kullanımınıza sunulur. Eşit dağıtımın her zaman sizin avantajınıza olduğundan emin olmak için ayı 31 gün olarak hesaplarız.
  • Ay içinde dilediğiniz zaman yeni bir paket seçebilirsiniz. Değişiklik, sonraki takvim ayının ilk gününden itibaren geçerli olacaktır. Örneğin, 10 TB paketini kullandığınız bir ay sırasında 100 TB paketine taahhüt verme kararını alırsanız bu değişiklik, sonraki takvim ayının ilk gününden itibaren uygulanır. Geçerli takvim ayı boyunca 10 TB paketinde kalırsınız.
  • Depolama alanı kullanımınızın paketinizin limitini aşması durumunda fazla kullanım, günlere eşit dağıtılarak aylık $0.039/GB üzerinden ücretlendirilir. Örneğin, paketinizin limitini 100 gün süresince 10 GB aşarsanız şu şekilde faturalandırılırsınız: 100 * $0.039/31 * 10 = $1.259
  • Aylık taahhüt paketi bir Azure Data Lake Storage Gen1 hesabına uygulanır. Şu an için hesap başına birden çok aylık taahhüt paketi satın alma olanağı sunulmamaktadır. Örneğin, 200 TB veri depolamanız gerekiyorsa aynı hesap için iki adet 100 TB’lık aylık taahhüt paketi satın alamazsınız. En iyi seçenek, bir adet 100 TB’lık aylık taahhüt paketi satın alıp kalan 100 TB için fazla kullanım ücreti ödemektir.
 • Örnek: Aya 100 TB paketiyle başladınız ve Data Lake Storage Gen1 hesabınızda ilk 15 gün boyunca 100 TB, sonraki 16 gün boyunca 120 TB depoladınız. Söz konusu ay sırasında bu veriler üzerinde 100 milyon işlem gerçekleştirdiniz. Bu işlemlerin %20’sinin yazma ve kalan %80’inin okuma işlemleri olduğunu varsayalım. Aylık taahhüt paketiyle toplam maliyetiniz aşağıdaki şekilde hesaplanır:

  Ölçü birimi Kullanım hacmi Fiyat Aylık maliyet
  100 TB Paket Yok $2900 $2900
  GB cinsinden fazla kullanım 20 * 1024 = 20.480 GB $0.039/ay günlere eşit olarak dağıtılır 20.480 * $0.039 * 16 / 31 = $412.243
  Yazma işlemleri %20 * 100 milyon = 20 milyon 10,000 işlem başına $0.05 2,000 * $0.05 = $100
  Okuma İşlemleri %80 * 100 milyon = 80 milyon 10,000 işlem başına $0.004 8,000 * $0.004 = $32
  Toplam $3444.243
 • Evet. Dosya ve klasörlere ilişkin meta veriler, faturalandırma için depolama kapasitesinde toplanır. Azure Data Lake Storage Gen1’de faturalandırılabilir dosya veya klasör boyutu için alt sınır 256 KB’tır. Daha küçük dosyalar da depolanabilir, ancak bu durumda faturalandırma için şu veri miktarlarından biri (hangisi büyükse) kullanılır: (a) hesapta depolanan toplam veri miktarı (b) 256 KB * (dosya ve klasör sayısı).

  Aşağıdaki tabloda, bunu hesaplanmasıyla ilgili bazı örnekler gösterilmektedir.

  Hesapta depolanan veri miktarı Hesaptaki dosya ve klasör sayısı Meta veri depolama boyutu Depolanan veri miktarı (Fatura hesaplaması için)
  A B C = 256 KB * B MAKS (A, C)
  100 bayt 1 256 KB 256 KB
  300 KB 2 512 KB 512 KB
  100 MB 10 2560 KB 100 MB
  1 GB 100 25.600 KB 1 GB

  Yukarıdaki örneklerde de görebileceğiniz gibi, meta verilerin depolanmasında maliyet tasarrufu sağlamak için verilerin büyük dosyalarda depolanması önerilir.

Kaynaklar

Azure hizmetleri için aylık maliyetlerinizi tahmini olarak hesaplayın

Azure'un fiyatlandırılmasıyla ilgili sık sorulan soruları gözden geçirin

Teknik öğreticileri, videoları ve daha fazla kaynağı gözden geçirin

Tahmine eklendi. Hesaplayıcıda görüntülemek için “v” tuşuna basın

$200 krediyle öğrenip oluşturun ve ücretsiz olarak devam edin