Data Factory V1 fiyatlandırması

Verileri güvenilir bilgilere dönüştürün

Azure Data Factory, veri işlem hatlarını oluşturmanıza, zamanlamanıza, izlemenize ve yönetmenize yardımcı olur. Veri işlem hattı, şirket içi veri depoları ile bulut veri depoları arasında veri taşıma ve güvenilir bilgiler elde etmek için verileri dönüştürme işlemleri gerçekleştirebilen etkinliklerinden oluşur.

Fiyatlandırma Ayrıntıları

Data Factory kullanımı fiyatlandırması,aşağıdaki etkenlere göre hesaplanır:

 • Etkinliklerin sıklığı (yüksek veya düşük). Sıklık düzeyi düşük olan bir etkinlik, günde bir kez veya daha az sıklıkta yürütülür (örneğin, günlük, haftalık, aylık); sıklık düzeyi yüksek olan bir etkinlik ise günde bir kez veya daha sık yürütülür (örneğin, saatlik, her 15 dakikada bir). Ayrıntılar için aşağıdaki Etkinlikleri düzenleme bölümünü inceleyin.
 • Etkinliklerin çalıştırıldığı yer (bulut veya şirket içi). Aşağıdaki Veri Taşıma bölümünü inceleyin.
 • İşlem hattının etkin olup olmadığı. Aşağıda yer alan Etkin Olmayan İşlem Hatları bölümünü inceleyin.
 • Bir etkinliğin çalıştırılmakta veya yeniden çalıştırılmakta olması. Aşağıdaki Etkinlikleri yeniden çalıştırma bölümünü inceleyin.

Etkinlikleri düzenleme

Düşük sıklık düzeyi Yüksek sıklık düzeyi
Bulutta çalışan etkinlikler

(örnekler: Verileri Azure blobundan Azure SQL veritabanına taşıyan kopyalama etkinliği; Azure HDInsight kümesinde Hive betiğini çalıştıran Hive etkinliği).
Etkinlik başına aylık $- Etkinlik başına aylık $-
Şirket içinde barındırılan bir Tümleştirme Çalışma Zamanı içeren ve şirket içinde çalıştırılan etkinlikler

(örnekler: verileri şirket içi SQL Server veritabanından Azure blobuna taşıyan kopyalama etkinliği; saklı yordamı şirket içi SQL Server veritabanında çalıştıran saklı yordam etkinliği).
Etkinlik başına aylık $- Etkinlik başına aylık $-

Notlar:

 • Aylık 100 etkinliği aşan kullanımlarda, düşük ve yüksek sıklığa sahip senaryolar için %20 indirim sağlanır.
 • Hem bulut hem de şirket içi seçeneklerinde, bir ayda gerçekleşen, düşük sıklığa sahip ilk 5 etkinlik ücretsizdir.

Veri Taşıma

Azure Data Factory, çeşitli veri depoları arasında güvenli, güvenilir, yüksek performanslı ve ölçeklenebilir bir şekilde veri kopyalayabilir. Veri hacmine veya taşınacak veri miktarına yönelik ihtiyaçlarınız arttıkça Azure Data Factory, bu ihtiyaçları karşılamak üzere ölçeğini genişletebilir. Veri taşıma birimlerinin avantajlarından yararlanarak veri taşıma performansınızı artırma konusunda daha fazla bilgi için edinmek için bkz. Kopyalama Etkinlikleri Performans Kılavuzu.

Bulut veri depoları arasında Veri Taşıma $-/saat
Şirket içi bir deponun kullanıldığı Veri Taşıma işlemi hakkında $-/saat
Not:
Veri aktarım ücretleri uygulanabilir. Bu ücretler, faturanızda ayrı bir giden veri aktarımı satırı olarak görünür. Giden veri aktarımı ücretleri, veriler Azure veri merkezlerinin dışına taşındığında uygulanır. Daha fazla bilgi için edinmek Veri Aktarımları Fiyatlandırma Ayrıntılarını inceleyin.

Etkin Olmayan Komut Zincirleri

Azure Data Factory’de dağıttığınız her işlem hattı için, bir tarih/saat aralığı (başlangıç ve bitiş zamanı) kullanarak etkin veri işleme süresini belirlemeniz gerekir. Etkinlikleri çalışmıyor olsa bile, belirlenen süre boyunca işlem hattı etkin olarak kabul edilir. Geri kalan zamanlarda etkin olarak değerlendirilmezler.

Etkin olmayan bir işlem hattı, ayda $- ile ücretlendirilir.

Ay boyunca etkin olmayan komut zincirleri, söz konusu ay için geçerli “etkin olmayan komut zinciri” ücreti üzerinden faturalandırılır. Ayın bir bölümünde etkin olmayan komut zincirleri, söz konusu ay içinde etkin olmadıkları saat sayısına göre eşit olarak dağıtılmış bir biçimde etkin olmayan süreleri için faturalandırılır. Örneğin, başlangıç tarihi ve saati 01.01.2016, 00:00, bitiş tarihi ve saati ise 20.01.2016, 00:00 olan bir işlem hattını ele alalım. İşlem hattı, söz konusu 20 gün boyunca etkin olarak kabul edilir. Kalan 11 gün için işlem hattı etkin olarak kabul edilmez. Etkin olmayan işlem hattının ücreti ($-) 11 güne eşit olarak dağıtılır.

Bir işlem hattında etkin bir veri işleme süresi (başlangıç ve bitiş zamanı) belirtilmemişse, bu işlem hattının etkin olmadığı kabul edilir.

Yeniden çalıştırma etkinlikleri

Etkinlikler, gerektiğinde (örneğin, zamanlanan çalıştırma sırasında veri kaynağı kullanılamıyorsa) yeniden çalıştırılabilir. Etkinlikleri yeniden çalıştırmanın maliyeti, etkinliğin çalıştırıldığı konuma göre değişir. Etkinlikleri bulutta yeniden çalıştırma işlemi 1.000 yeniden çalıştırma başına $- olarak ücretlendirilir. Etkinlikleri şirket içinde yeniden çalıştırma işlemi, $- yeniden çalıştırma başına 1.000 olarak ücretlendirilir.

Örnek

Günde bir kez (düşük sıklıkta) çalışan iki etkinliğin bulunduğu bir veri işlem hattınız olduğunu varsayalım:

 1. Şirket için SQL Server veritabanını bir Azure blobuna kopyalayan bir Kopyalama etkinliği.
 2. Bir Azure HDInsight kümesinde Hive betiği çalıştıran bir Hive etkinliği.

Verileri şirket içi SQL Server veritabanından Azure blob depolamaya taşımanın günde 2 saat sürdüğünü varsayalım. Bu işlem hattıyla ilişkili maliyetler, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi olacaktır:

İlk etkinlik (verileri şirket içinden Azure’a kopyalama)
Veri Taşıma Ücreti (aylık) Ayda 30 gün
Günde 2 saat
$-
$-
Etkinlikleri Düzenleme Ücreti (aylık) $-
Ara toplam (aylık) $-
İkinci etkinlik (Azure HDInsight’ta çalışan bir Hive betiği)
Veri Taşıma Ücreti (aylık) $-
Etkinlikleri Düzenleme Ücreti (aylık) $-
Ara toplam (aylık) $-
Toplam etkinlik (aylık) $-

Bu senaryoda ücretleri hesaplamak için Data Factory Fiyatlandırma Hesaplayıcısını da kullanabilirsiniz.

Notlar:

 • İlk beş bulut ve şirket içi etkinlik fiyatlandırılmaz. Yukarıda belirtilen ücretler, ayda beş bulut ve beş şirket içi etkinlik (diğer işlem hatlarında) kullandığınız varsayılarak hesaplanmıştır.
 • Azure Depolama ve HDInsight hizmetleri, hizmet tarifelerine göre ayrı olarak faturalandırılır.

Destek ve SLA

 • Ücretsiz faturalandırma ve abonelik yönetimi desteği.
 • Ayda $29 ücret düzeyinden başlayan esnek destek planları. Plan satın alın
 • Veri Fabrikası Kaynaklarına yönelik işlem gerçekleştirme taleplerinin en az %99,9’unu başarıyla işleme alacağımızı garanti ediyoruz.
 • Tüm işlemlerin en az %99,9’unun planlanan yürütme zamanlarının ilk 4 dakikası içinde başlayacağını garanti ediyoruz.
 • SLA hakkında daha fazla bilgi için lütfen SLA sayfasını ziyaret edin.

SSS

 • Etkinlikler, verileriniz üzerinde gerçekleştirebileceğiniz eylemleri tanımlar. Her bir etkinlik, giriş olarak sıfır veya daha fazla veri kümesi alır ve çıkış olarak bir veya daha fazla veri kümesi üretir. Etkinlik, Azure Data Factory’deki bir düzenleme birimidir.

  Örneğin, verileri bir veri kümesinden diğerine kopyalama işlemini düzenlemek için bir Kopyalama etkinliği kullanabilirsiniz. Benzer bir şekilde, bir Azure HDInsight kümesinde Hive sorgusu çalıştırarak verilerinizi dönüştürmek veya çözümlemek için Hive etkinliği kullanabilirsiniz. Azure Data Factory, çeşitli veri dönüştürme ve veri taşıma etkinlikleri sağlar. Ayrıca, kendi kodunuzu çalıştırmak için özel bir .NET etkinliği oluşturmayı da seçebilirsiniz.

 • İşlem hattı, etkinliklerin mantıksal olarak guruplandırılmasıyla oluşturulur. İşlem hatları, kullanıcı tarafından belirlenen bir süre (başlangıç ve bitiş zamanı) boyunca etkin olabilir. Geri kalan zamanlarda etkin olmazlar.
 • Evet. Etkinlikte HDInsight gibi Azure hizmetleri kullanılıyorsa, bunlar hizmet tarifelerine göre ayrıca faturalandırılır.
 • Veri kopyalama gerçekleştirdiğinizde iki ayrı ücret uygulanır. İlk olarak, kopyalamayı gerçekleştirmek için kullanılan işlem kaynakları, veri taşıma ölçümü tarafından temsil edilir. Veri taşıma ölçümünün bulut ve şirket içi olmak üzere iki ayrı türü vardır. Kopyalama işlemiyle ilişkili işlemin bir bölümü kendi şirket içi kaynaklarınız tarafından gerçekleştirildiğinden, şirket içi veri taşıma daha ucuzdur. Veri taşıma ücretleri, dakikalara eşit olarak dağıtılır ve en yakın dakikaya yuvarlanır. (Örneğin, 41 dakika 23 saniye süren bir veri kopyalama işlemi için 42 dakika fiyatlandırması uygulanır).

  Ek olarak, faturanıza veri aktarım ücretleri yansıtılabilir. Bu ücretler faturanızda ayrı bir giden veri aktarımı satırı olarak görünür. Giden veri aktarımı ücretleri, veriler Azure veri merkezlerinin dışına taşındığında uygulanır. Daha fazla bilgi için edinmek Veri Aktarımları Fiyatlandırma Ayrıntılarını inceleyin.

Kaynaklar

Azure hizmetleri için aylık maliyetlerinizi tahmini olarak hesaplayın

Azure'un fiyatlandırılmasıyla ilgili sık sorulan soruları gözden geçirin

Daha fazla bilgi edinin:Data Factory

Teknik öğreticileri, videoları ve daha fazla kaynağı gözden geçirin

Tahmine eklendi. Hesaplayıcıda görüntülemek için “v” tuşuna basın Hesaplayıcıda görüntüle

$200 krediyle öğrenip oluşturun ve ücretsiz olarak devam edin

Ücretsiz hesap