Bilişsel Hizmetler Fiyatlandırması - Metin Analizi API’si

Zeka API’lerini kullanarak görüntü, konuşma, dil ve bilgi tanıma özelliklerini etkinleştirin

Metin Analizi API’si, Azure Machine Learning ile oluşturulmuş bir analiz hizmeti paketidir. Yapılandırılmamış metinleri (yalnızca İngilizce) alın ve bu API’yi kullanarak duygu analizi, anahtar tümcecik ayıklama, konu ve dil algılama işlemleri gerçekleştirin.

Fiyatlandırma ayrıntıları

Text Analytics can be purchased in tiers. The below pricing reflects GA pricing. Preview pricing will be charged until November 1, 2017

New prices, starting November 1, 2017

Ücretsiz Standart S1 Standart S2 Standart S3 Standart S4
Fiyat (aylık) $- $- $- $- $-
Katmana dahil En Fazla İşlem sayısı 5.000 100.000 500.000 2.500.000 10.000.000
Fazla Kullanım Oranı (1.000 işlem başına) Yok $- $- $- $-

Destek ve SLA

 • Ücretsiz faturalandırma ve abonelik yönetimi desteği dahildir.
 • Standart katmanda çalıştırılan Bilişsel Hizmetler için en az %99,9 oranında kullanılabilirliği garanti ediyoruz. Ücretsiz katmanı için SLA sağlanmaz. SLA'yı okuyun

SSS

 • The Emotion API, Face API, Language Understanding Intelligent Service API, Bing Speech-to-Text API, and Bing Text-to-Speech API are billed per 1.000 API transaction calls when a production API call is being actively executed. Billing is prorated for production API transaction call quantities.

  The Bing Long Form Speech API service is billed per hour of speech that is analyzed. The billing is prorated on a per-minute basis.

  The Recommendations API and Text Analytics API can be purchased in units of the standard tiers at a fixed price. Each unit of a tier comes with included quantities of API transactions. If the user exceeds the included quantities, overages are charged at the rate specified in the pricing table above. These overages are prorated, and the service is billed on a monthly basis. The included quantities in a tier are reset each month.

 • Ücretsiz katmanındaki işlem sınırına ulaşıldığında kullanım kısıtlanır. Müşteriler ücretsiz katmanda fazla kullanımları tahakkuk ettiremez.

 • Any annotation to a document counts as a transaction. Batch scoring calls will also take into consideration the number of documents that need to be scored in that transaction. So for instance, if 1.000 documents are sent for sentiment analysis in a single API call, that will count for 1.000 transactions. If an API supports more than one annotation operation, that will also be considered. Let’s say an API call performs both sentiment analysis and key-phrase extraction on 1.000 documents, that will count for 2.000 transactions (2 annotations * 1.000 documents).

 • If the usage on a standard tier is exceeded, the account starts to accrue overages. These overages are billed on a monthly basis, and are calculated at the rate specified for each tier.

 • Her API çağrısı (toplu puanlama çağrıları hariç) bir işlem olarak hesaplanır. Toplu işlem çağrıları, bir işlemde kaç öğenin puanlanması gerektiğine bağlı olarak hesaplanır.

 • Ücretsiz katmanındaki işlem sınırına ulaşıldığında kullanım kısıtlanır. Müşteriler ücretsiz katmanda fazla kullanımları tahakkuk ettiremez. Ücretsiz katmanda toplu puanlama desteklenmez.

 • Öneriler API’si, sabit bir fiyat karşılığında standart katmanların birimleri halinde satın alınabilir. Her bir katman birimi bir miktar API işlemi dahil olarak gelir. Kullanıcı dahil edilen bu miktarı aşarsa, fazla kullanımlar yukarıdaki fiyatlandırma tablosunda belirtilen oranlara göre ücretlendirilir. Bu fazla kullanımlar eşit olarak dağıtılır ve hizmet aylık olarak faturalandırılır. Katmandaki dahil edilen miktarlar her ay sıfırlanır.

 • İstediğiniz zaman üst katmanlara yükseltebilirsiniz. Üst katmana karşılık gelen faturalandırma tarifesi ve ilgili tutarlar hemen uygulanmaya başlanır.

 • Below table provides a list of available end-points for each API. The response for the same end-point of Bing Web Search API may vary depending on the Tier purchased. Refer to the next question for details.

  Included APIs Endpoints Available in Tiers
  Bing Web Araması API’si https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/search S1-S8
  Bing Resim Arama API’si https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/images/search S1, S3, S7, S8
  Bing Haber Arama API’si https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/news/search S1, S5, S8
  Bing Video Arama API’si https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/videos/search S1, S4, S7, S8
  (Preview, EN-US Only)
  https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/entities S1, S6
  Bing Autosuggest API https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/Suggestions S1, S2
  Bing Spell Check API https://api.cognitive.microsoft.com/bing/v7.0/spellcheck S1, S2
 • No, the Bing Web Search API is curtailed to meet specific offering of each Tier. For example, Tier S3 is meant for customers wanting to utilize only web search results and images in their applications. The customers also have an option of calling just a specific end point within a tier and their transactions will count against the overall bundle transactions (for example in Tier S3 a customer can just call Image API end point and make 400 transactions and can call Web Search API end point for 600 transactions and the total will be counted as 1.000 transactions).

 • No, both the APIs could potentially return different results even if you are only looking for images. For example, for a certain type of query, Bing Web Search API may return a combination of web results, videos, news but may not return images. However, for the same query, Bing Image Search API may return images.

 • Tiers are priced based on the number of transactions. As an example, for Tier S3, price per 1.000 transactions is $4. At the end of billing period if 12.000 transactions are logged for the Bing Web Search API and 1.000 transactions are logged for the Bing Image Search API, then you will have billed for $52 calculated as $4*(13.000/1.000).

 • Bing Spell Check and Bing Autosuggest APIs are billed at 25.000 transactions increment in Tier S1. Whereas, other APIs are billed at 1.000 transactions increment in Tier S1.

  For example, if you are subscribed to Tier S1 and at the end of the billing period 15.000 transactions are logged for the Bing Web Search API, 3.000 transactions logged for Bing Video Search API, and 25.000 for Bing Autosuggest API. In this case, the approximate bill would be $133 calculated by $7*((15.000+3.000)/1.000) + $7*(25.000/25.000).

  Note: For billing, only the end-point is considered and not the requested response. For example, calling the Bing Web Search API only for image response will be counted towards the Bing Web Search API and not towards the Bing Image Search API.

Resources

Estimate your monthly costs for Azure services

Review Azure pricing frequently asked questions

Learn more about Cognitive Services

Review technical tutorials, videos, and more resources

Learn and build with $200 in credit, and keep going for free

Free account