Bilişsel Hizmetler Fiyatlandırması - Özel Konuşma Hizmeti ÖNİZLEME

Zeka API’lerini kullanarak görüntü, konuşma, dil ve bilgi tanıma özelliklerini etkinleştirin

Özel Konuşma Hizmeti’ni kullanarak özel konuşma tanıma modelleri oluşturabilir ve bunları, uygulamanız için uyarlanmış bir “konuşmayı metne dönüştürme” uç noktasına dağıtabilirsiniz. Özel Konuşma Hizmeti sayesinde konuşma tanıyıcısının dil modelini özelleştirebilir ve tanıyıcının, uygulamanızın dilini ve kullanıcılarınızın konuşma tarzını öğrenmesini sağlayabilirsiniz. Konuşma tanıyıcının akustik modelini, uygulamanın beklenen ortamıyla ve kullanıcı kitlesiyle daha iyi eşleşecek şekilde özelleştirebilirsiniz.

Fiyatlandırma ayrıntıları

Model uyarlama ücretsizdir.

Ücretsiz S1
Model Dağıtımları 1 model $-/model/ay
Model Uyarlama 3 saat/ay Sınırsız
Doğruluk Testleri 2 saat/ay 2 saat ücretsiz ve sonra $-/saat
Ölçeklendirme Yok Günlük $-/birim (her birim, beş eş zamanlı istek gönderilmesine olanak sağlar)
İzleme Yok Yok $-/model/ay
İstek Fiyatlandırması 2 saat/ay 2 saat ücretsiz ve sonra $-/saat

Destek ve SLA

 • Ücretsiz faturalandırma ve abonelik yönetimi desteği dahildir.
 • Önizleme hizmetleri için teknik destek mi gerekiyor? Forumlarımızı kullanın.
 • Standart katmanda çalıştırılan Bilişsel Hizmetler için en az %99,9 oranında kullanılabilirliği garanti ediyoruz. Ücretsiz katmanı için SLA sağlanmaz. SLA'yı okuyun.
 • Önizleme süresince SLA sağlanmaz. Daha fazla bilgi edinin.

SSS

Özel Konuşma Hizmeti

 • Katman 1, aynı anda dört adede kadar ses parçası (dört döküm) işleyebilir ve gerçek zamanlı olarak yanıt vermeye devam edebilir. Kullanıcı dört adetten fazla eş zamanlı ses parçası gönderirse, ilk dört adetten sonraki ses parçaları reddedilir ve çok fazla eş zamanlı tanıma olduğunu belirten bir hata koduyla geri gönderilir. 12 adet eş zamanlı dökümün işlenebileceği Katman 2 için de aynısı geçerlidir. Ücretsiz katmanı, bir adet eş zamanlı döküm işleme olanağı sunar. Sesin gerçek zamanlı olarak karşıya yükleneceği varsayılır. Ses karşıya daha hızlı yüklenirse, eş zamanlılığın sağlanması amacıyla, ses dosyasının süresi bitene kadar isteğin devam ettiği varsayılır (tanıma işleminin sonucu daha önce geri gönderilmiş olsa da).

  Not: Daha yüksek bir eş zamanlılık düzeyine ihtiyacınız varsa bizimle iletişime geçin.

 • Dil modeli, sözcük dizileri üzerine bir olasılık dağılımıdır. Dil modeli sistemin, söyleniş biçimi birbirine benzeyen söz dizileri arasından seçim yapmasına yardımcı olur. Sistem bu seçimi, söz dizisinin kullanılma olasılığına göre yapar. Örneğin, “konuşma tanıma” ile “konuş vatanıma” ifadelerinin söylenişi birbirine benzer, ancak birinci hipotezin gerçekleşme olasılığı çok daha yüksek olduğundan dil modeli, birinci modele daha yüksek bir puan atar. Uygulamanıza yönelik sesli sorguların belirli sözlük öğelerini (ürün adları veya gündelik konuşmada nadiren kullanılan terimler) içermesini bekliyorsanız, dil modelini özelleştirerek daha iyi bir performans elde edebilirsiniz. Örneğin, MSDN’de sesli arama gerçekleştirmeye yönelik bir uygulama oluşturuyor olsaydınız “nesne odaklı”, “ad alanı” veya “dot net” gibi terimler, normal ses tanıma uygulamalarına kıyasla daha sık görülürdü. Dil modelinin özelleştirilmesi, sistemin bunu öğrenmesine olanak tanır.

 • Akustik model, kısa ses parçalarını her dildeki çeşitli fonemlere (ses birimlerine) göre nitelendiren bir sınıflandırıcıdır. Bu sınıflandırma sayesinde fonemler birleştirilerek sözcükler oluşturulabilir. Örneğin İngilizcedeki “speech” (konuşma) sözcüğü, “s p iy ch” şeklinde dört fonemden oluşur. Bu sınıflandırmalar, saniyede yaklaşık 100 kez gerçekleştirilir. Akustik modelin özelleştirilmesi, sistemin alışılmadık ortamlarda konuşmaları daha iyi tanımasını sağlayabilir. Örneğin, bir depo veya fabrikadaki çalışanlar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmış bir uygulamanız varsa, özelleştirilmiş bir akustik model, bu gürültülü ortamlarda konuşmaların daha doğru bir şekilde tanınmasını sağlayabilir.

 • Kısa İfade tanıma, uzunluğu 15 saniyeye kadar olan konuşmaları destekler. Konuşma Tanıma İstemcisi kitaplığıyla birlikte kullanılırsa, veriler sunucuya gönderildiğinde istemci, birden çok kısmı sonuç ve bir adet nihai “en iyi N seçim” sonucu alır.

 • Uzun Dikte tanıma, uzunluğu iki dakikaya kadar olan konuşmaları destekler. Konuşma Tanıma İstemcisi kitaplığıyla birlikte kullanılırsa, veriler sunucuya gönderildiğinde istemci, sunucunun cümle duraklamalarını belirttiği yerlere bağlı olarak birden çok kısmı sonuç ve birden çok nihai sonuç alır.

 • Örneğin, bir müşteri S1 katmanını kullanarak bir milyon döküm işlerse, katman fiyatına ($-) ek olarak ilk 100,000 döküm için 1,000 döküm başına $-; kalan 900,000 döküm için 1,000 döküm başına $- tutarı üzerinden faturalandırılır. Dolayısıyla müşteri için toplam faturalandırma tutarı şu şekilde olur: $- + 100,000 * ($- / 1,000) + 900,000 * ($- / 1,000) = $4500.

 • Microsoft Bilişsel Hizmetler web sayfasında ve Özel Konuşma Hizmeti web sitesinde (www.cris.ai) Özel Konuşma Hizmeti ile ilgili bilgileri inceleyebilirsiniz.

 • Özel Model Dağıtımı, özel bir modeli sarmalayıp ardından hizmet olarak kullanıma sunma sürecidir. Bu sürecin oluşturduğu dağıtılan özel modele, kullanıma sunduğu bir uç noktası aracılığıyla erişilebilir. Kullanıcılar istedikleri sayıda model dağıtabilir.

 • Özel Konuşma Hizmeti, kullanıcıların temel modelleri kendi akustik ve dil verilerine göre uyarlamalarına olanak tanır. Bu sürece model özelleştirme adı verilir.

 • Özel bir model oluşturan kullanıcılar, test verileri yükleyerek bu yeni oluşturulmuş modeli değerlendirebilir. Kullanıcılar, yeni özel modelleri test etmek için istedikleri kadar veri kullanabilir. Yani, yürütebilecekleri doğruluk testi sayısı için bir sınırlama yoktur.

 • Dağıtılan bir özel modele ait URI, aynı anda tek bir ses isteği işleyebilir. Bu URI’ye aynı anda birden fazla ses isteği gönderilen senaryolar söz konusu olduğunda kullanıcılar, aynı anda beş adet eş zamanlı isteğin işlenebileceği şekilde ölçek genişletebilir. Bunun için ölçek birimleri satın alınmalıdır. Fiyatı $200 olan her bir ölçek birimi, aynı anda beş adet eş zamanlı isteğin işlenebilmesini sağlar. Örneğin, kullanıcı uç noktasına aynı anda 23 adet ses isteği gönderileceğini düşünüyorsa 25 adede kadar eş zamanlı isteğin işlenebilmesini garantilemek için beş ölçek birimi satın almalıdır.

 • Günlük yönetimi, kullanıcıların dağıtılan modellerinde günlüğe kaydetme özelliğini devre dışı bırakmalarına olanak sağlar. Gizlilik konusunda kaygıları olan kullanıcılar, ayda $20 ödeyerek dağıtılan bir modelde günlüğe kaydetme özelliğini devre dışı bırakabilir.

 • İstek fiyatlandırması, dağıtılmış bir özel modelin uç noktasında ses isteklerinin işlenme maliyetidir.

Genel

 • The Emotion API, Face API, Language Understanding Intelligent Service API, Bing Speech-to-Text API, and Bing Text-to-Speech API are billed per 1.000 API transaction calls when a production API call is being actively executed. Billing is prorated for production API transaction call quantities.

  The Bing Long Form Speech API service is billed per hour of speech that is analyzed. The billing is prorated on a per-minute basis.

  The Recommendations API and Text Analytics API can be purchased in units of the standard tiers at a fixed price. Each unit of a tier comes with included quantities of API transactions. If the user exceeds the included quantities, overages are charged at the rate specified in the pricing table above. These overages are prorated, and the service is billed on a monthly basis. The included quantities in a tier are reset each month.

 • Ücretsiz katmanındaki işlem sınırına ulaşıldığında kullanım kısıtlanır. Müşteriler ücretsiz katmanda fazla kullanımları tahakkuk ettiremez.

 • Any annotation to a document counts as a transaction. Batch scoring calls will also take into consideration the number of documents that need to be scored in that transaction. So for instance, if 1.000 documents are sent for sentiment analysis in a single API call, that will count for 1.000 transactions. If an API supports more than one annotation operation, that will also be considered. Let’s say an API call performs both sentiment analysis and key-phrase extraction on 1.000 documents, that will count for 2.000 transactions (2 annotations * 1.000 documents).

 • Standart katmandaki kullanım sınırı aşıldığında hesapta fazla kullanım birikmeye başlar. Bu fazla kullanımlar aylık olarak faturalandırılır ve her katman için belirtilen oranlar üzerinden hesaplanır.

 • Her API çağrısı (toplu puanlama çağrıları hariç) bir işlem olarak hesaplanır. Toplu işlem çağrıları, bir işlemde kaç öğenin puanlanması gerektiğine bağlı olarak hesaplanır.

 • Ücretsiz katmanındaki işlem sınırına ulaşıldığında kullanım kısıtlanır. Müşteriler ücretsiz katmanda fazla kullanımları tahakkuk ettiremez. Ücretsiz katmanda toplu puanlama desteklenmez.

 • Öneriler API’si, sabit bir fiyat karşılığında standart katmanların birimleri halinde satın alınabilir. Her bir katman birimi bir miktar API işlemi dahil olarak gelir. Kullanıcı dahil edilen bu miktarı aşarsa, fazla kullanımlar yukarıdaki fiyatlandırma tablosunda belirtilen oranlara göre ücretlendirilir. Bu fazla kullanımlar eşit olarak dağıtılır ve hizmet aylık olarak faturalandırılır. Katmandaki dahil edilen miktarlar her ay sıfırlanır.

 • İstediğiniz zaman üst katmanlara yükseltebilirsiniz. Üst katmana karşılık gelen faturalandırma tarifesi ve ilgili tutarlar hemen uygulanmaya başlanır.

Kaynaklar

Azure hizmetleri için aylık maliyetlerinizi tahmini olarak hesaplayın

Azure'un fiyatlandırılmasıyla ilgili sık sorulan soruları gözden geçirin

Daha fazla bilgi edinin:Bilişsel Hizmetler

Teknik öğreticileri, videoları ve daha fazla kaynağı gözden geçirin

Added to estimate. Press 'v' to view on calculator View on calculator

$200 krediyle öğrenip oluşturun ve ücretsiz olarak devam edin

Ücretsiz hesap