Azure Active Directory fiyatlandırma

Bulut için kimlik ve erişim yönetimi

Microsoft Azure Active Directory; temel dizin hizmetleri, uygulama erişim yönetimi ve gelişmiş kimlik koruması özelliklerini bir araya getiren kapsamlı bir kimlik ve erişim yönetimi bulut çözümüdür.

Fiyatlandırma ayrıntıları

Azure Active Directory comes in four editions—Free, Office 365 apps edition, Premium P1, and Premium P2. The Free edition is included with an Azure subscription. The Premium editions are available through your Microsoft representative, the Open Volume License Program, and the Cloud Solution Providers program. Azure and Office 365 subscribers can also buy Azure Active Directory Premium P1 and P2 online. Sign in here to purchase.

Ücretsiz Office 365 uygulamaları Premium P1 Premium P2
Temel Kimlik ve Erişim Denetimi
Dizin Nesneleri1 500.000 Nesne Sınırı Nesne Sınırı Yok Nesne Sınırı Yok Nesne Sınırı Yok
Çoklu Oturum Açma (SSO) 2 10 uygulamaya kadar 10 uygulamaya kadar sınırsız sınırsız
Kullanıcı sağlama Kullanılabilir Kullanılabilir Kullanılabilir Kullanılabilir
Şirket Dışı Kimlik Doğrulaması (ADFS veya 3. taraf IDP) Kullanılabilir Kullanılabilir Kullanılabilir Kullanılabilir
Kullanıcı ve grup yönetimi (ekleme/güncelleştirme/silme) Kullanılabilir Kullanılabilir Kullanılabilir Kullanılabilir
Cihaz kaydı Kullanılabilir Kullanılabilir Kullanılabilir Kullanılabilir
Bulut Kimlik Doğrulaması (Doğrudan Kimlik Doğrulama, Parola Karması Eşitleme, Sorunsuz Çoklu Oturum Açma) Kullanılabilir Kullanılabilir Kullanılabilir Kullanılabilir
Azure AD Connect eşitleme (şirket içi dizinleri Azure AD'ye genişletin) Kullanılabilir Kullanılabilir Kullanılabilir Kullanılabilir
Bulut kullanıcıları için Self Servis Parola Değiştirme Kullanılabilir Kullanılabilir Kullanılabilir Kullanılabilir
Azure AD Join: masaüstü SSO ve yönetici bitlocker kurtarması Kullanılabilir Kullanılabilir Kullanılabilir Kullanılabilir
Parola Koruması (genel yasaklı parola) Kullanılabilir Kullanılabilir Kullanılabilir Kullanılabilir
Yönetici rolleri için Multi-Factor Authentication Kullanılabilir Kullanılabilir Kullanılabilir Kullanılabilir
Temel güvenlik ve kullanım raporları Kullanılabilir Kullanılabilir Kullanılabilir Kullanılabilir
İşletmeler Arası İşbirliği
Konuk kullanıcılar için Azure AD özellikleri3 Kullanılabilir Kullanılabilir Kullanılabilir Kullanılabilir
Office 365 uygulamaları için Kimlik ve Erişim Yönetimi
Şirket markası (oturum açma/kapatma sayfalarını, erişim panelini özelleştirme) Kullanılamıyor Kullanılabilir Kullanılabilir Kullanılabilir
Multi-Factor Authentication (telefon ve kısa mesaj) Kullanılamıyor Kullanılabilir Kullanılabilir Kullanılabilir
Grup erişim yönetimi Kullanılamıyor Kullanılabilir Kullanılabilir Kullanılabilir
Bulut kullanıcıları için self servis parola sıfırlama Kullanılamıyor Kullanılabilir Kullanılabilir Kullanılabilir
Hizmet Düzeyi Sözleşmesi (SLA) Kullanılamıyor Kullanılabilir Kullanılabilir Kullanılabilir
Cihazı sonradan yazma (cihaz nesnelerini şirket içi dizinler ile Azure AD arasında çift yönlü eşitleme) Kullanılamıyor Kullanılabilir Kullanılabilir Kullanılabilir
Premium Özellikler
Parola Koruması (özel yasaklı parola) Kullanılamıyor Kullanılamıyor Kullanılabilir Kullanılabilir
Windows Server Active Directory için Parola Koruması (genel ve özel yasaklı parolalar) Kullanılamıyor Kullanılamıyor Kullanılabilir Kullanılabilir
Şirket içi sonradan yazma ile self servis parola sıfırlama/değiştirme/kilidini açma Kullanılamıyor Kullanılamıyor Kullanılabilir Kullanılabilir
Microsoft Cloud App Discovery4 Kullanılamıyor Kullanılamıyor Kullanılabilir Kullanılabilir
Azure AD Join: MDM otomatik kayıt ve yerel yönetici ilke özelleştirmesi Kullanılamıyor Kullanılamıyor Kullanılabilir Kullanılabilir
Azure AD Join: self servis bitlocker kurtarması, enterprise state roaming Kullanılamıyor Kullanılamıyor Kullanılabilir Kullanılabilir
Gelişmiş güvenlik ve kullanım raporları Kullanılamıyor Kullanılamıyor Kullanılabilir Kullanılabilir
Hibrit Kimlikler
Uygulama Proxy'si Kullanılamıyor Kullanılamıyor Kullanılabilir Kullanılabilir
Microsoft Identity Manager kullanıcı CAL'ı5 Kullanılamıyor Kullanılamıyor Kullanılabilir Kullanılabilir
Connect Health6 Kullanılamıyor Kullanılamıyor Kullanılabilir Kullanılabilir
Gelişmiş Grup Erişim Yönetimi
Dinamik gruplar Kullanılamıyor Kullanılamıyor Kullanılabilir Kullanılabilir
Grup oluşturma izni temsilcisi seçme Kullanılamıyor Kullanılamıyor Kullanılabilir Kullanılabilir
Grup adlandırma ilkesi Kullanılamıyor Kullanılamıyor Kullanılabilir Kullanılabilir
Grup süre sonu Kullanılamıyor Kullanılamıyor Kullanılabilir Kullanılabilir
Kullanım yönergeleri Kullanılamıyor Kullanılamıyor Kullanılabilir Kullanılabilir
Varsayılan sınıflandırma Kullanılamıyor Kullanılamıyor Kullanılabilir Kullanılabilir
Koşullu Erişim
Gruba, konuma ve cihaz durumuna bağlı Koşullu Erişim Kullanılamıyor Kullanılamıyor Kullanılabilir Kullanılabilir
Azure Information Protection tümleştirmesi Kullanılamıyor Kullanılamıyor Kullanılabilir Kullanılabilir
Sınırlı SharePoint erişimi Kullanılamıyor Kullanılamıyor Kullanılabilir Kullanılabilir
Kullanım Koşulları (belirli erişim sağlamak için kullanım koşulları ayarlayın) Kullanılamıyor Kullanılamıyor Kullanılabilir Kullanılabilir
Microsoft Cloud App Security tümleştirmesi Kullanılamıyor Kullanılamıyor Kullanılabilir Kullanılabilir
3. taraf MFA iş ortağı tümleştirmesiÖnizleme Kullanılamıyor Kullanılamıyor Kullanılabilir Kullanılabilir
3. taraf kimlik yönetimi iş ortakları tümleştirmesi Kullanılamıyor Kullanılamıyor Kullanılabilir Kullanılabilir
Kimlik Koruması
Güvenlik açıklarını ve riskli hesapları algılama Kullanılamıyor Kullanılamıyor Kullanılamıyor Kullanılabilir
Risk olayları araştırması Kullanılamıyor Kullanılamıyor Kullanılamıyor Kullanılabilir
Risk tabanlı Koşullu Erişim ilkeleri Kullanılamıyor Kullanılamıyor Kullanılamıyor Kullanılabilir
Kimlik İdaresi
Privileged Identity Management (PIM) Kullanılamıyor Kullanılamıyor Kullanılamıyor Kullanılabilir
Erişim Gözden Geçirmeleri Kullanılamıyor Kullanılamıyor Kullanılamıyor Kullanılabilir
Yetkilendirme YönetimiPreview Kullanılamıyor Kullanılamıyor Kullanılamıyor Kullanılabilir
Fiyat Ücretsiz O365'e dahildir $6 kullanıcı/ay $9 kullanıcı/ay

1 Varsayılan kullanım kotası 50,000 nesnedir. Nesne, dizin hizmetinde bulunan ve benzersiz ayırt edici adıyla temsil edilen bir girdidir. Kimlik doğrulama amaçlarıyla kullanılan kullanıcı girdisi, bir nesne örneğidir. Bu varsayılan kotayı aşmanız gerekiyorsa lütfen destek birimine başvurun. 500 bin nesne sınırı; Office 365, Microsoft Intune veya dizin hizmetleri için Azure Active Directory kullanan diğer Microsoft ücretli çevrimiçi hizmetleri için geçerli değildir.

2 SaaS uygulamalarına erişim izni verilen son kullanıcılar, Azure AD Ücretsiz sayesinde 10 adede kadar uygulamaya SSO erişimi sağlayabilir. Yöneticiler, SSO’yu yapılandırarak kullanıcının farklı SaaS uygulamalarına erişimini değiştirebilir, ancak aynı anda kullanıcı başına en çok 10 uygulamaya erişim izni verilebilir. Tüm Office 365 uygulamaları tek bir uygulama olarak hesaplanır. Uygulama galerisi menüsünde sunulan şablonları kullanarak SAML, SCIM veya form tabanlı kimlik doğrulamasını destekleyen tüm uygulamaları P1 ve P2 self servis tümleştirme. Diğer ayrıntılar için lütfen bu makaleyi okuyun.

3 Azure AD, işbirliği yapmak üzere Azure AD kiracısına davet edilen konuk kullanıcıların Azure AD özelliklerini kullanmasına olanak sağlar. Kiracınızda sahip olduğunuz her ücretli Azure AD lisansı için kiracıya 5 adede kadar konuk kullanıcı davet edebilirsiniz. 5. konuktan sonraki konuklarda, gerekli orana uymak için ek Azure AD ücretli lisansları satın almanız gerekir. Konuk kullanıcılara sunabileceğiniz özellikler, ücretli Azure AD lisansı sürümüyle eşleşmelidir. Yani, 1 Azure AD P1 lisansı ile 5 adede kadar konuk kullanıcıyı P1 özelliklerini kullanmaya davet edebilirsiniz. Konuk kullanıcının bir P2 özelliğini kullanması gerekiyorsa bir Azure AD P2 lisansı gerekir.

4 Bulut uygulaması bulma özelliklerine erişmek için https://portal.cloudappsecurity.com/ sayfasına gidip Azure AD P1 kimlik bilgilerinizle oturum açın. Azure AD P2 müşterileri, kimlik bilgilerini girmek zorunda kalmadan otomatik olarak yönlendirilir.

5 Microsoft Identity Manager Server yazılım hakları, Windows Server lisansları (herhangi bir sürüm) ile birlikte verilir. Microsoft Identity Manager, Windows Server işletim sistemi üzerinde çalıştığından sunucu Windows Server'ın geçerli ve lisanslı kopyasını çalıştırdığı sürece Microsoft Identity Manager bu sunucuya yüklenebilir ve bu sunucuda kullanılabilir. Microsoft Identity Manager Server için ayrı bir lisans gerekmez.

6 İlk izleme aracısı için en az bir lisans gerekir. Her bir ek aracı için ayrıca 25 artımlı lisans gerekir. AD FS, AD Connect ve AD DS izleyen aracılar, ayrı aracılar olarak kabul edilir.

Premium P1

Kimlik ve erişim yönetimine yönelik gereksinimleri daha yoğun olan kurumları desteklemek için tasarlanan Azure Active Directory Premium sürümü, özellik açısından zengin, kurumsal düzeyde kimlik yönetimi olanakları eklemenin yanı sıra karma kullanıcıların şirket içindeki ve buluttaki özelliklere sorunsuz bir şekilde erişmesine olanak tanır. Bu sürümde, karma ortamlarda gerçekleştirilen uygulama erişimi, self servis kimlik ve erişim yönetimi (IAM), bulutta güvenlik gibi işlemlerde bilgi çalışanı ve kimlik yöneticileri için ihtiyaç duyacağınız her şeyi bulabilirsiniz.

Microsoft Representative Çevrimiçi
Fiyat Contact your Microsoft representative $6 kullanıcı/ay*

*Yıllık taahhüt

Premium P2

Azure Active Directory Premium P2, diğer tüm Azure Active Directory sürümlerinin bütün özelliklerini içermesinin yanı sıra gelişmiş kimlik koruması ve ayrıcalıklı kimlik yönetimi özellikleri ile zenginleştirilmiştir.

Microsoft Representative Çevrimiçi
Fiyat Contact your Microsoft representative $9 kullanıcı/ay*

*Yıllık taahhüt

Destek ve SLA

  • Azure Active Directory Ücretsiz ve Premium sürümlerine yönelik teknik destek, Azure Desteği aracılığıyla aylık $29 tutarından başlayan fiyatlarla sunulur. Faturalandırma ve hesap yönetimi desteği ücretsiz olarak sunulur.
  • Hizmet Düzeyi Sözleşmesi (SLA): Azure Active Directory Premium sürümleri, aylık %99,9 oranında kullanılabilirlik garanti eder. Azure Active Directory Ücretsiz gibi ücretsiz hizmetlerin SLA'sı yoktur. Daha fazla bilgi için Azure SLA sayfasını ziyaret edin.

SSS

  • Bir Azure veya Office 365 aboneliğinizin olması gerekir. Mevcut bir aboneliği kullanabilir veya yeni bir abonelik ayarlayabilir ve sonra kimlik bilgilerinizle Office 365 portalında oturum açarak Azure AD lisansları satın alabilirsiniz. Bu işlemin nasıl yapılacağı bu videoda açıklanmaktadır.

  • Azure Active Directory Premium P1 veya P2 ya da Enterprise Mobility & Security lisanslarınızı yönetmek için kimlik bilgilerinizle burada oturum açın.

  • Enterprise Mobility & Security E3 lisanslarına Azure Active Directory Premium P1 dahil edilir. Enterprise Mobility & Security E5 lisanslarına ise Azure Active Directory Premium P2 dahil edilir.

Kaynaklar

Azure hizmetleri için aylık maliyetlerinizi tahmini olarak hesaplayın

Azure'un fiyatlandırılmasıyla ilgili sık sorulan soruları gözden geçirin

Daha fazla bilgi edinin:Azure Active Directory

Teknik öğreticileri, videoları ve daha fazla kaynağı gözden geçirin

Tahmine eklendi. Hesaplayıcıda görüntülemek için “v” tuşuna basın

İşinizi Azure Active Directory Premium ile koruyun