DevOps teknolojisine genel bakış

Yazılım dağıtımını otomatikleştirerek kullanıcılara sürekli değer sağlayın

Azure’u zaten kullanıyor musunuz? Bir DevOps projesi başlatın

DevOps’un vaadi

DevOps, yazılım dağıtımını otomatikleştirir ve hızlandırır. Sürecinizi ve ürünlerinizi daha güvenilir hale getirir. DevOps teknolojilerini ve uygulamasını benimsediğinizde, müşterilerinize yeni ve yenilikçi ürünler ya da mevcut ürünlerde yapılan iyileştirmeler aracılığıyla daha hızlı değer sunarsınız.

DevOps’un tanımı nedir?

DevOps, şu beş temel uygulama alanında geliştirme ve BT için kişileri, işlemleri ve teknolojileri birleştiren bir yöntemdir: planlama ve izleme, geliştirme, derleme ve test etme, teslim, izleme ve işlemler. DevOps uygulanırken geliştirme, BT işlemleri, kalite mühendisliği ve güvenlik takımları yakın bir biçimde birlikte çalışarak eskiden silolu olan uygulamaların ortadan kalkmasını sağlar. Bu disiplinler arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesi, bir değişikliğin bir sisteme gönderilmesiyle değişikliğin üretime geçirilmesi arasındaki sürenin kısalmasını sağlar. Ayrıca, bu süreç kapsamında güvenlik ve güvenilirlik standartlarının karşılanmasını sağlar. Sonuç mu? Daha iyi ürünlerin daha mutlu müşterilere daha hızlı sunulması.

DevOps modelini nasıl uygulayabilirim?

Disiplinler arası takımlar ürünleri pazara daha hızlı ulaştırmak için kendi teslim işlem hatları üzerinden bu DevOps aşamalarını izler.

Planlayın ve izleyin

Kanban panoları ve çevik gibi uygulama ve işlemleri kullanarak çalışmaları tanımlayın ve izleyin. Çalışmalar görsel olarak izlendiğinde proje katılımcıları geliştirme takımının kapasitesine ilişkin açık içgörülere sahip olur ve yangın tatbikatlarından kaçınarak görevleri daha iyi planlayabilir ve önceliklendirebilirsiniz.

Geliştirin

Git gibi modern sürüm denetimi sistemleriyle kod yazarak ana dalla sürekli ve güvenli bir şekilde tümleştirin. Bir özellik tamamlandığında geliştirici bir çekme isteği gönderir ve istek onaylandığında değişiklikler ana dalla birleştirilerek eski dal silinir.

Derleyin ve test edin

Kod Git’e veya başka bir sürüm denetimi sistemine iade edildiğinde, otomatik bir derleme süreci tetiklenir. Kod test edilip doğrulanarak hataların erkenden, yani geliştiricinin hafızasının taze olduğu ve düzeltmenin daha az maliyetle sonuçlanacağı bir aşamada yakalanması sağlanır. Derleme ve test işlemlerinin otomatikleştirildiği bu sürece sürekli tümleştirme (CI) denir. Başarılı derleme ve tümleştirme sonucunda üretime dağıtılabilecek bir yapıt elde edilerek sürekli dağıtım (CD), yani dilendiği zaman üretime dağıtabilme olanağı sağlanır.

Dağıtma

Her değişiklik test edilip doğrulandıktan sonra üretim ortamına dağıtılabilir. Sürekli dağıtım uygulamaları kullanılırken en sondaki üretime dağıtım adımı el ile kontrol edilen bir iş kararıdır.

Sürekli dağıtım modelinde, kodun işlenmesinden üretime kadar sürecin tamamı otomatiktir. Kodunuz otomatik olarak dağıtıldığında, müşterileriniz yeni özelliklerinize bunlar hazır olduğu anda erişebilir.

İzleyin ve çalıştırın

Uygulama üretimde yayınlandıktan sonra izleme özelliği tarafından uygulamanızın performansı ve kullanım desenleriyle ilgili bilgi sağlanır. Takımınızın hızla harekete geçmek için kullanabileceği anlık, zengin tanılama verileri elde ederek yüksek bir kullanılabilirlik düzeyine ulaşın. Kullanıcılar için sorunların etkisini azaltın ve geleceğe dönük geliştirme konusunda bilinçli iş kararları almak için veri toplayın. Üstelik, kod olarak altyapı ve kod olarak ilke ile otomatik uyumluluk ilkeleri sayesinde, üretime dağıttığınız uygulamaların güvenlik açısından en iyi yöntemlerle uyumlu olacak şekilde istenen durum yapılandırmaları kullanmasını sağlarsınız.

Daha fazla bilgi

Azure ile DevOps uygulamaya başlayın

Azure, DevOps için tümleşik güvenlik ve izleme içeren uçtan uca, otomatik bir çözüm sunar. Uygulamalarınızı bulutta geliştirip çalıştırmanın basit bir yolunu kullanın. Azure DevOps geliştirici deneyimi sizin seçtiğiniz araçlarla tümleşir. Eclipse ile yerel tümleştirmeler sağlayan Azure, Java geliştiricileri için de idealdir. Jenkins ile oluşturuyorsanız bunu kullanarak Azure’a kolayca ve doğrudan dağıtabilirsiniz. Geliştirme, BT işlemleri ve kalite mühendisliği ekiplerinizi bir araya getirerek uygulamalarınızı bulutta oluşturun, test edin, dağıtın, izleyin ve yönetin. Gecikme süresi, yasal düzenlemeler ya da başka konularla ilgili özel gereksinimleri olan uygulamalar ve iş yükleri için Azure Stack ile birlikte kullanılan Azure, tutarlı bir hibrit DevOps deneyimi sağlar. Uygulamanızın çalışması gereken ortamdaki becerilerinizi, işlemlerinizi ve araçlarınızı kullanın.

Sürekli yenilik sağlayın

Bulut geliştirmeyi basitleştirin ve hızlandırın

Teslim işlem hatları oluşturmaya daha az, yazılım geliştirmeye daha çok zaman ayırın. Mevcut bir teslim işlem hattını geliştiriyor veya sıfırdan başlıyor olmanızdan bağımsız olarak uçtan uca bir DevOps çözümü ile bulutta uygulama geliştirin ve çalıştırın. Node.js veya .NET, Azure DevOps veya Jenkins kullanın. Azure, bulutta uygulama geliştirip çalıştırmanın en basit yoludur.

Güvenilirliği ve yinelenebilirliği artırın

Altyapı ve güvenliği yönetmeye daha az, yenilikçi çözümler geliştirmeye daha çok zaman ayırın. Azure ile tümleşik, kurumsal sınıf güvenlik ve izleme olanaklarından yararlanarak sürekli dağıtım gerçekleştirirsiniz. Azure Resource Manager veya Terraform gibi kod olarak altyapı çözümlerinden yararlanarak uyumluluk standartlarını karşılayan yinelenebilir, güvenilir dağıtımlar oluşturun.

Nasıl istiyorsanız öyle geliştirin ve dağıtın

İstediğiniz araçları kullanın. Açık, uçtan uca bir DevOps sürecine açık kaynak araçlar dahil olmak üzere iş akışınızın tamamındaki tüm araç zincirleri eklenebilir. Ansible, Docker, Kubernetes veya sevdiğiniz diğer tüm araçları Azure ile kullanın.

Müşteriler DevOps ve Azure ile harika işler yapıyor

Geliştirme ve teslimi basitleştirme

Gözünü en yükseğe diken e-ticaret girişimcileri Microsoft bulutunda çalışıyor

"Being able to leverage so many off-the-shelf services and tools from Azure enabled us to go from zero to a full- fledged e-commerce marketplace in just about 12 months."

Mike Hanrahan, CTO

Hikayeyi okuyun

Jet.com

Kapalı kalma süresini ortadan kaldırma ve güvenilirliği artırma

Geico, buluttan yararlanarak sigorta alanında büyük yenilikler yapıyor

"With DevOps and Azure, we’re able to reduce our new-feature release cycle down to one week, and we think we can even speed that up."

Fikri Larguet: Bulut Hizmetleri Yöneticisi

Hikayeyi okuyun

Geico

Açık kaynakla otomasyon elde etme

Enerji şirketi inovasyon ve genişleme hızını büyük ölçüde artırdı

"Azure support for Docker, Kubernetes, Puppet, Terraform, Cassandra, and other open source tools has become very important to us and has really accelerated our move into Azure.”

Robert Rudduck, Mimari ve DevOps Müdürü

Hikayeyi okuyun

Ambit Energy

DevOps için Azure’ı keşfedin

Çok sevdiğiniz açık kaynak ve üçüncü taraf araçları işlem hattınız içinde kullanmaya devam edin. Dilerseniz de Azure DevOps ile uçtan uca DevOps araç zincirinizi düzenleyin ve destekleyin.

Geliştirin

Visual Studio ve Visual Studio Code ile yerel Azure tümleştirmeleri aracılığıyla geliştirme deneyimini basitleştirin. Java geliştiricisiyseniz Azure Araç Setini kullanarak Eclipse ve IntelliJ gibi üçüncü taraf IDE’lerde zengin Azure deneyimlerinden yararlanın.

Sınırsız Git depolarıyla kod paylaşın, yazılım derleyip sunun ve Azure DevOps ile çevik çalışma yönetimini kullanın. DevTest Labs ile geliştiriciler için gerekli ortamları dakikalar içinde sağlayın.

Derleyin ve test edin

Azure DevOps ile CI/CD işlem hatları ayarlayın ve paketleri yönetin. Mevcut Jenkins derlemelerini ve işlem hatlarını Azure’a taşıyın; dinamik aracı eklentilerini kullanarak altyapı gereksinimlerini ve maliyetleri azaltın.

Test ortamlarınızı DevTest Labs ile ayarlayıp yöneterek zamanında, kaliteli teslimatlar gerçekleştirin. OS, macOS, Android ve Windows uygulamalarının yaşam döngülerini Visual Studio App Center ile otomatikleştirerek bunları daha hızlı bir şekilde ve çok daha güvenli derleyin, test edin ve sunun. Binlerce gerçek cihaz üzerinde test gerçekleştirin, beta test uzmanlarına ve uygulama mağazalarına dağıtım yapın, kilitlenme ve analiz verileriyle kullanımı izleyin.

Dağıtma

Kod olarak altyapı, otomatik sağlama ve yapılandırma amacıyla ortam tanımlarını JSON veya YAML gibi bildirim temelli kodlar olarak yakalar. Azure Resource Manager veya Terraform’u kullanarak güvenilir bir şekilde yinelenen ortamlar sağlayın. Azure Otomasyonu ile Ansible, Chef veya Puppet gibi araçlar, otomasyon ve yapılandırma yönetimi olanağı sağlar.

Azure DevOps Release Management ile birden çok ortamda onay kapıları kullanarak yazılımınızın üretime kadarki tüm test ve teslimat işlemlerini otomatikleştirin. Ayrıca, doğrudan Jenkins işlem hatlarınızdan Sanal Makinelere, Web Apps’e veya Azure Container Service’e dağıtabilirsiniz.

İzleyin ve çalıştırın

Azure İzleyici ile altyapının sistem durumunu izleyin ve Grafana, Kibana ya da Azure portal gibi mevcut panolarla tümleştirin. Log Analytics ile birden çok konumdan günlük verilerini hızla bağlayıp toplayarak bunları içgörülere ve eyleme dönüştürün. Application Insights ile sorunları tanılayın ve uygulamanızı iyileştirin.

Sağladığınız altyapının ve uygulamaların Azure İlkesi veya Chef Automate ile uyumlu olduğundan emin olun. Güvenlik Merkezi ile birlikte kullanırsanız, tehdit risklerinin sınırlı kalmasını sağlamanın yanı sıra güvenlik açıklarını hızla bulup giderebilirsiniz.

Hibrit bulutta tutarlı DevOps altyapısına sahip olun

Azure Stack, Azure’ın bulut özelliklerini şirket içi ortamlara taşıyan bir uzantısıdır. Veri merkezinizden Azure hizmetleri sunarken esneklik ile denetim arasında denge yakalayarak gerçekten tutarlı hibrit bulut dağıtımları gerçekleştirin.

Azure DevOps Server’ı kullanarak Team Services ile aynı eksiksiz DevOps hizmetleri ve özellikleri paketine, bunları şirket içinde çalıştırma olanağıyla sahip olursunuz.

Video

Microsoft’ta Çevik

Videoyu izleyin

Video

Visual Studio App Center’a Giriş

Videoyu izleyin

Belgeler

GitHub için Azure DevOps Projeleri

Belgeleri İnceleyin

Sizin için en uygun koşullarda DevOps ile çalışmaya başlayın

Azure’da DevOps çözümünüzü uygulamaya başlamak basittir. İşlem hattınızı otomatik olarak tümleştirin, dilediğiniz platforma dağıtın ve Azure DevOps Projeleri ile izlemeye başlayın.

Açık kaynak ve üçüncü taraf araçlar kullanıyorsanız Azure DevOps çözümlerini deneyin. DevOps çözümlerinizi Azure’da uygulamak için kendini kanıtlamış uygulamaları ve çözüm mimarisini keşfedin.