Azure veri hizmetleriyle daha hızlı yenilik yapın

Microsoft Azure, nerede olduğundan bağımsız olarak verilerinizin potansiyelini açığa çıkarmanıza yardımcı olur. Tercih ettiğiniz araç ve teknolojilerin yanı sıra zaten yerleşik olan yapay zekayı (AI) kullanarak akıllı uygulamalarınızı daha hızlı oluşturun.

Her yerden kolayca oluşturun ve dağıtın

Takımınızın mevcut becerilerini ve bildiğiniz, sevdiğiniz araçları kullanarak akıllı uygulamalar oluşturun ve bunları kodda herhangi bir değişiklik yapmadan dağıtın. Diğer tüm sağlayıcılardan daha fazla veri merkezine global dağıtım imkanının sağladığı güvenle, bir kere oluşturun ve bulut, şirket içi ya da uç cihazları dahil her yere dağıtın.

Açık platform kullanarak fark yaratın

Açık kaynak dahil en sevdiğiniz teknolojileri seçin. Azure, birçok farklı dağıtım seçeneğinin, popüler yığınların ve dillerin yanı sıra kapsamlı bir veri altyapıları kümesini destekler. Bu esnekliğe ek olarak Microsoft teknolojileri tarafından sunulan performans, ölçek ve güvenliği avantaja dönüştürerek her senaryoya uygun uygulamalar yönetin.

Yerleşik zekaya sahip uygulamalar geliştirin

Verilerinizin nerede bulunduğundan ya da kullandığınız dilden bağımsız olarak analiz ve yerel AI olanağı sunan tek platform olan Azure ile kolayca akıllı uygulamalar oluşturabilirsiniz. İnsan zekasına benzer bir düzeye çıkarmak amacıyla uygulamalarınıza kolayca yeni deneyimler eklemek için zengin bilişsel API kümesinin sunduğu avantajlardan yararlanın.

Yerleşik zekaya sahip uygulamalar geliştirin

İhtiyacınız olan veritabanı ürününü bulun

Ne arıyorsunuz? Bunu kullanın
Hızla sağlanan, çalışma sırasında ölçeklenen, yerleşik zeka ve güvenlik içeren, tam olarak yönetilen bir ilişkisel veritabanı Azure SQL Veritabanı
Ek bir maliyet olmaksızın yerleşik olarak yüksek kullanılabilirlik ve güvenliğe sahip, tam olarak yönetilen bir ölçeklenebilir MySQL ilişkisel veritabanı MySQL için Azure Veritabanı
Ek bir maliyet olmaksızın yerleşik olarak yüksek kullanılabilirlik ve güvenliğe sahip, tam olarak yönetilen bir ölçeklenebilir PostgreSQL ilişkisel veritabanı PostgreSQL için Azure Veritabanı
Sektördeki en iyi performansı ve SLA’ları sunan, NoSQL seçenekleri için desteğe sahip, global olarak dağıtılan, çok modelli bir veritabanı. Azure Cosmos DB
Uygulamalarda herhangi bir kod değişikliğine gerek kalmadan veritabanlarınızın buluta geçişine yardımcı olun Azure Veritabanı Geçiş Hizmeti

İhtiyacınız olan analiz ürününü bulun

Ne arıyorsunuz? Bunu kullanın
Ek maliyet olmaksızın tüm ölçek düzeylerinde güvenlikli olan ve tam olarak yönetilen bir elastik veri ambarı Azure SQL Veri Ambarı
Kurumunuz için %99,9’luk SLA ile desteklenen ve tam olarak yönetilen bir bulutta Hadoop ve Spark hizmeti HDInsight
Tahmine dayalı analiz çözümlerini kolayca oluşturmanızı, dağıtmanızı ve paylaşmanızı sağlayan, tam yönetilen bir bulut hizmeti Machine Learning
Kurumsal düzeyde güvenlik, denetim ve desteğe sahip olan, isteğe bağlı ve gerçek zamanlı bir akış işleme hizmeti Stream Analytics
Büyük ölçekte paralel analizi desteklemek için tasarlanan kısıtlamasız bir veri gölü Data Lake Store
Kurumsal düzeyde güvenlik, denetim ve destek sunan, tam olarak yönetilen ve iş başına ödeme yapılan isteğe bağlı bir analiz hizmeti Data Lake Analytics
Veri varlıklarının bulunmasını basitleştiren, kurumsal çaplı bir meta veri kataloğu Veri Kataloğu
Verilerin taşınması ile dönüşümünü düzenleyen ve otomatikleştiren bir veri tümleştirme hizmeti Data Factory

Şirketlerin, potansiyellerini gerçeğe dönüştürmek için Azure’u nasıl kullandığını öğrenin

Veritabanları

Azure SQL Veritabanı

Geliştiriciler için tasarlanan SQL Veritabanı, kurumsal kullanılabilirlik, ölçeklenebilirlik ve güvenliğin yanı sıra uygulama desenlerini öğrenebilen yerleşik zekaya sahip olan ve dünyanın her yerinden erişilebilen bir ilişkisel veritabanı yönetim sistemidir.

Azure Cosmos DB

Dünyanın her yerinde 99. yüzdebirlik dilimde milisaniye cinsinden tek basamaklı gecikme süreleri garantisi sunan bu çok modelli veritabanı hizmeti, verilerinizi kullanıcılarınızın olduğu her yerde şeffaf bir şekilde ölçeklendirip çoğaltarak dilediğiniz sayıda Azure bölgesinde kullanıma hazır bir global dağıtım çözümü sunar.

SQL Veri Ambarı

Yüksek oranda elastik olan ve dakikalar içinde ayarlama yapıp saniyeler içinde kapasiteyi ölçeklendirmenize imkan tanıyan bu SQL tabanlı, tam olarak yönetilen, petabayt ölçeğindeki bulut veri ambarını kullanarak işlem ve depolamayı birbirinden bağımsız olarak ölçeklendirin.

PostgreSQL için Azure Veritabanı

Uygulama geliştirip dağıtmaya yönelik olan ve ek bir maliyet olmaksızın yüksek kullanılabilirlik, güvenlik ve kurtarma özellikleri içeren bu tam olarak yönetilen veritabanı hizmetini kullanarak hızla bir PostgreSQL veritabanı oluşturun ve çalışma sırasında ölçeklendirin.

MySQL için Azure Veritabanı

Uygulama geliştirip dağıtmaya yönelik olan ve ek bir maliyet olmaksızın yüksek kullanılabilirlik, güvenlik ve kurtarma özellikleri içeren bu tam olarak yönetilen veritabanı hizmetini kullanarak hızla bir MySQL veritabanı oluşturun ve çalışma sırasında ölçeklendirin.

Analiz

HDInsight

Tam olarak yönetilen bir bulutta Hadoop ve Spark hizmeti olan HDInsight; Spark, Hive, MapReduce, HBase, Storm, Kafka ve Microsoft R Server için %99,9’luk bir SLA ile desteklenen, açık kaynaklı analiz kümeleri sunar.

Machine Learning Studio

Bu tam olarak yönetilen bulut hizmetiyle kolayca tahmine dayalı analiz çözümleri oluşturun, dağıtın ve yönetin; sonra da modelinizi her yerden, herhangi bir cihazdan çağrı yapılabilecek bir web hizmeti olarak dakikalar içinde üretime dağıtın.

Data Factory

Bulutta yer alan ve şirket içindeki veri kaynakları ile buluttaki veri kaynakları arasında bağlantı kuran bu global olarak dağıtılmış veri taşıma hizmetiyle uygun ölçekte veri hizmetleri yazın ve bunları yönetin.

Stream Analytics

Cihaz, sensör, altyapı ve uygulamalardan gerçek zamanlı öngörülerin ortaya çıkarılmasına yardımcı olan bu analiz hizmetini kullanarak büyük ölçekte paralel, gerçek zamanlı analizler geliştirin ve bunları birden çok veri akışı üzerinde çalıştırın

Veri Kataloğu

Kurumsal veri kaynaklarınızı kaydetmenize, zenginleştirmenize, bulmanıza, anlamanıza ve tüketmenize imkan sağlayan bu tam olarak yönetilen bulut hizmetiyle, verilerinizi aramaya zaman harcamak yerine verilerinizden değer elde etmeye odaklanın.

Data Lake Store

Açık HDFS standardına uygun olarak tasarlanan bu hizmet, kurumunuzun yapılandırılmamış, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmış verilerine yönelik, büyük oranda ölçeklenebilen, güvenli ve kısıtlamasız bir bulut veri gölüdür ve büyük ölçekte paralel analiz çalıştırmanıza imkan tanır.

Data Lake Analytics

Büyük verileri saniyeler içerisinde analiz etmek için basit, ölçeklenebilir bir yol sunan bu isteğe bağlı hizmeti kullanarak U-SQL, R, Python ve Microsoft .NET dillerinde petabaytlarca veriyi işlemeye yönelik büyük ölçekte paralel veri dönüştürme ve işleme programları geliştirip çalıştırın.

İlgili Azure hizmetleri ve Microsoft ürünleri

Bilişsel Hizmetler

Bağlama göre etkileşim olanağı sağlayan akıllı API özellikleri ekleyin

Azure Robot Hizmeti

İsteğe bağlı olarak ölçeklenen akıllı, sunucusuz robot hizmeti

Azure Geliştirici Araçları

Çok platformlu, ölçeklenebilir uygulama ve hizmetlerinizi oluşturun, dağıtın, tanılayın ve yönetin

İlgili çözümler