Cortana Intelligence

Verilerinizi akıllı eylemlere dönüştürün

Çözüm şablonları geliştirmeye başlayın

Kendi çözümlerinizi hızlıca oluşturmak için uçtan uca, endüstriye özel çözüm şablonlarını başlangıç noktası olarak kullanın.

Cortana Intelligence hizmetleri

Bilgi yönetimi

Tam olarak yönetilen uçtan uca bir platformda veri hareketini yönetin. Azure Data Factory’yi kullanarak işlem hatları kurun ve daha kolay analiz için, kullandığınız hizmetlerden veri toplayın ve yönetin. Ayrıca, veri kaynaklarını verimli bir şekilde yönetmek için Azure Veri Kataloğu’nu, gelen akış verilerine hazırlama alanı sağlamak için Azure Event Hubs’ı kullanın.

Büyük veri depoları

Yüksek düzeyde paralel işlemeyle esnek olarak ölçeklendirilebilen Azure SQL Veri Ambarı’nı kullanarak yapılandırılmış verileri depolayın ve yönetin. Azure Data Lake Store’u kullanarak yapılandırılmamış veriler için dosya boyutu sınırı olmayan hiper ölçekli bir depo oluşturun, böylece yüksek düzeyde işleme ve analitik performans elde edin.

Makine öğrenme ve analiz

Tahmine dayalı modelleri Azure Machine Learning ile tasarlayın ve yayımlayın, Azure HDInsight’ı kullanarak Hadoop ortamlarına yönelik Storm ve Spark’ta veri çözümleyin, R veya Python kodunuzu tümleştirin veya istediğiniz türde ya da boyutta veriyi Azure Data Lake Analytics ve Azure Stream Analytics ile çözümleyin. Ayrıca, Microsoft Power BI’ı kullanarak verilerinizi hayata geçiren zengin görselleştirmeler oluşturabilirsiniz.

Zeka

Cognitive Services hizmetini keşfedin ve uygulamalarınızda doğal ve bağlamsal etkileşimleri nasıl etkinleştirebileceğinizi öğrenin. Kullanıcıların uygulamanızla konuşarak etkileşim kurmasına ve proaktif bildirimler almasına imkan tanımak için analiz hizmetlerini ve modellerini kişisel dijital yardımcınız Cortana ile tümleştirin. Bot Framework’ü kullanarak, kullanıcılarınızla kısa mesajdan Skype ve Office 365’e kadar birçok yolla, bulundukları her yerden doğal etkileşim kuran akıllı bot’lar oluşturup bağlayın.

Müşterilerin Cortana Intelligence’ı nasıl kullandığını görün

Cortana Intelligence belgelerini keşfedin