Kapsayıcı gereksinimleriniz için tasarlanan bulut platformunu seçin

  • Uçtan uca geliştirici ve CI/CD araçları ile kapsayıcılı uygulamalarınızı daha hızlı bir şekilde geliştirin, güncelleştirin ve yönetin.
  • Görüntüleri Docker Hub’da veya Azure Container Registry’de saklayın ve tercih ettiğiniz hedeflere dağıtın.
  • Kapsayıcıları, yaygın olarak benimsenen düzenleyicileri kullanarak dağıtın veya tam olarak yönetilen bir kapsayıcı platformu seçin.

Kapsayıcılı uygulama geliştirme sürecini hızlandırın

Kapsayıcılar için tasarlanmış araçlarla çalışın

Uygulamalarınız için otomatik olarak iskele kurun ve bunları kapsayıcılı hale getirip Azure CLI’yı veya Visual Studio’daki üzerine gelip tıklama yayımlama özelliğini kullanarak bir AKS kümesine dağıtın.

Çok kapsayıcılı uygulama geliştirmeyi basitleştirin

Herhangi bir dilden Docker kapsayıcıları oluşturun ve bunlarda hata ayıklayın, birden fazla çalışan kapsayıcı üzerinde yineleme yapın. Visual Studio’yu veya Visual Studio Code’u kullanarak Docker oluşturma işlemlerine ilişkin içgörü elde edin.

Kolayca sürekli tümleştirme ve dağıtım ekleyin

DevOps Projesi’ni ve Visual Studio Team Services’i kullanarak kapsayıcıları mevcut çevik ve DevOps iş akışlarınızla tümleştirin. Kimliği doğrulanmış bir kayıt defterine Docker görüntüleri gönderin ve Docker komut satırı işlemlerini kullanın.

Tercih ettiğiniz ortamda kapsayıcılı uygulamalar dağıtın

Karma platform desteği alın

Uygulama portföyünüzü kapsayıcılara lift-and-shift ile taşıyın ve Azure’da, Azure Stack’te veya kendi veri merkezinizde dağıtın. Hem şirket içinde hem de bulutta çalıştırılabilen uygulamaları oluşturmaya ve yönetmeye yönelik esnek, birleştirilmiş bir yaklaşım oluşturun.

Dağıtım esnekliğini en üst düzeye çıkarın

Tercih ettiğiniz işlem hizmetini kullanarak kapsayıcıları ölçeklendirin ve düzenleyin: Azure Kubernetes Service (AKS), Service Fabric ve App Service.

Üçüncü taraf araç ve platformları seçin

Docker Enterprise Edition, OpenShift ve Pivotal Cloud Foundry ile kapsayıcıları kolayca dağıtın.

Kapsayıcılarınızı yönetin, izleyin ve bunların güvenli hale getirilmesine yardımcı olun

Kapsayıcı görüntülerini verimli bir biçimde yönetin

Container Registry ile Docker özel kayıt defterlerini birinci sınıf bir Azure kaynağı olarak yönetin. Alışkın olduğunuz açık kaynak Docker komut satırı arabirimi (CLI) araçlarıyla kapsayıcı görüntülerini yönetin.

Güvenliği kapsayıcı uygulamalarıyla tümleştirin

Aqua veya Twistlock ile kapsayıcılarınız için güvenlik açığı taraması, çalışma zamanı koruması ve uyumluluk dahil olmak üzere tam yığın güvenliği sağlayın. Azure Active Directory ile çoklu oturum açma özelliği ekleyin.

Kapsayıcılarınıza yönelik görünürlük elde edin

Kapsayıcı dağıtımınızın eksiksiz bir görünümüne sahip olun. Application Insights ve Log Analytics gibi araçları kullanarak merkezileştirilmiş CPU, bellek, depolama, ağ ve performans bilgilerini görüntüleyin.

Kapsayıcı gereksinimlerinize uygun Azure hizmetini bulun

Şunu yapmak istiyorsanız: Bunu kullanın:
Kubernetes’i kullanarak Linux kapsayıcılarını ölçeklendirin ve düzenleyin Azure Kubernetes Service (AKS)
Linux kapsayıcılarını bir PaaS ortamında kullanarak web uygulamalarını veya API’leri dağıtın Azure App Service
Azure Kubernetes Service (AKS) kümenizden elastik bir şekilde geçiş yapın Azure Container Instances
Kapsayıcıları kullanarak yinelenen işlem işlerini çalıştırın Azure Batch
Windows Server kapsayıcılarını kullanarak .NET uygulamalarını mikro hizmetlere lift-and-shift ile taşıyın ve modernleştirin Azure Service Fabric
Tüm Azure dağıtımı türlerinde kapsayıcı görüntüleri depolayın ve yönetin Azure Container Kayıt Defteri