Kapsayıcı gereksinimleriniz için tasarlanan bulut platformunu seçin

Tümleşik araçları kullanarak kapsayıcılı uygulamalarınızı daha hızlı geliştirin ve yönetin. Kapsayıcıları, yaygın olarak benimsenen düzenleyicileri kullanarak dağıtın veya tam olarak yönetilen bir kapsayıcı platformu seçin. Docker için Visual Studio Araçları’ndan yararlanarak kolayca çok kapsayıcılı uygulamalar geliştirin, çalıştırın ve bunların hatalarını ayıklayın; görüntüleri Docker Hub’da veya Azure Container Registry’de depolayın ve tercih ettiğiniz hedeflere dağıtın.

Kapsayıcılı uygulama geliştirme sürecini hızlandırın

Kapsayıcılar için tasarlanmış araçlarla çalışın

Docker için Visual Studio Araçları ile Docker kapsayıcılarında kolayca uygulama geliştirin ve çalıştırın. Windows için .NET uygulamaları veya Linux için .NET Core uygulamaları oluştururken yerel Docker deneyimini sürdürün.

Kolayca sürekli tümleştirme ve dağıtım ekleyin

Visual Studio Team Services’ı kullanarak kapsayıcıları mevcut çevik ve DevOps iş akışlarınızla tümleştirin. Kimliği doğrulanmış bir kayıt defterine Docker görüntüleri gönderin ve Docker komut satırı işlemlerini kullanın.

Çok kapsayıcılı mikro hizmet uygulamalarınızın kullanımını kolaylaştırın

Visual Studio’yu kullanarak çok kapsayıcılı uygulamalar oluşturun, yineleyin ve bunların hatalarını ayıklayın; çalışmakta olan birden çok kapsayıcıda hataları ayıklayın ve Docker derleme işlemleri hakkında öngörüler edinin.

Tercih ettiğiniz ortamda kapsayıcılı uygulamalar dağıtın

Dağıtım esnekliğini en üst düzeye çıkarın

Kapsayıcıları kendi seçtiğiniz işlem hizmetini kullanarak ölçeklendirin ve düzenleyin: Azure Container Service (AKS), Service Fabric ve App Service.

Üçüncü taraf araç ve platformları seçin

Docker Enterprise Edition, OpenShift ve Pivotal Cloud Foundry ile kapsayıcıları kolayca dağıtın.

Karma platform desteği alın

Azure, Azure Stack veya kendi veri merkezinizde dağıtım yaparak şirket içinde veya bulutta çalışabilen uygulamalar oluşturma konusunda esnek ve birleşik bir yaklaşıma sahip olun.

Kapsayıcılarınızı yönetin, izleyin ve bunların güvenli hale getirilmesine yardımcı olun

Kapsayıcı görüntülerini verimli bir biçimde yönetin

Container Registry ile Docker özel kayıt defterlerini birinci sınıf bir Azure kaynağı olarak yönetin. Alışkın olduğunuz açık kaynak Docker Komut Satırı Arabirimi araçlarıyla kapsayıcı görüntülerini yönetin.

Güvenliği kapsayıcı uygulamalarıyla tümleştirin

Aqua veya Twistlock ile kapsayıcılarınız için güvenlik açığı taraması, çalışma zamanı koruması ve uyumluluk dahil olmak üzere tam yığın güvenliği sağlayın. Azure Active Directory ile çoklu oturum açma özelliği ekleyin.

Kapsayıcılarınıza yönelik görünürlük elde edin

Kapsayıcı dağıtımınızın eksiksiz bir görünümüne sahip olun. Application Insights ve Log Analytics gibi araçları kullanarak merkezileştirilmiş CPU, bellek, depolama, ağ ve performans bilgilerini görüntüleyin.

Kapsayıcı gereksinimlerinize uygun Azure hizmetini bulun

Şunu yapmak istiyorsanız: Bunu kullanın:
Kubernetes, DC/OS veya Docker kullanarak kapsayıcıları ölçeklendirin ve düzenleyin Azure Container Service (AKS)
Kapsayıcıları Azure üzerinde tek bir komutla kolayca çalıştırın Azure Container Instances
Tüm Azure dağıtımı türlerinde kapsayıcı görüntüleri depolayın ve yönetin Azure Container Kayıt Defteri
Windows veya Linux’ta mikro hizmet geliştirin ve kapsayıcıları düzenleyin Azure Service Fabric
Kapsayıcıları kullanarak Linux’ta web uygulamaları dağıtın Azure App Service
Kapsayıcıları kullanarak yinelenen işlem işlerini çalıştırın Azure Batch