Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Gezintiyi Atla

Microsoft Azure ve Amazon Web Hizmetleri

Önde gelen genel bulut platformları olan Microsoft Azure ve Amazon Web Services (AWS), işletmeler için küresel çapta erişilebilen geniş kapsamlı ve ayrıntılı özellikler sunuyor. Daha fazla seçeneğe ve esnekliğe sahip olmanın yanı sıra risk ve bağımlılıklarını çoklu bulut yaklaşımıyla yaymayı amaçlayan çok sayıda kuruluş, iki seçeneği birlikte kullanmayı tercih ediyor. Bulut pazarındaki talebin büyük bir kısmı Azure ile AWS tarafından karşılandığından, danışmanlık şirketleri ve yazılım satıcıları da işlemlerinin temelinde ikisini birden kullanmayı tercih edebiliyor.

İhtiyaçlarınız için en doğru platformun hangisi olduğuna karar vermenize yardımcı olmak için aşağıdaki başvuru grafiğini oluşturduk. Bu grafikte, BT özellikleri ve Azure ile AWS’de bu özelliklere karşılık gelen hizmetler gösterilmektedir. Birden çok hizmetin aynı kategoride yer aldığı durumlarda, aynı alanda birden çok hizmet görebilirsiniz. Ancak bu hizmetlerde sağlanan özelliklerin ayrıntıları ve kapsamı farklılık gösterir.

Bilgi İşlem

Alt Kategori AWS hizmeti Azure hizmeti Açıklama
Sanal sunucular
AWS hizmeti
EC2
Azure hizmeti
Sanal sunucular, kullanıcıların işletim sistemi ve sunucu yazılımlarını dağıtmasına, yönetmesine ve bunların bakımını yapmasına olanak tanır. CPU/RAM birleşimleri sağlayan örnek türleri. Kullanıcılar, yalnızca kullandıkları kaynaklar için ödeme yapar ve boyutları istediği zaman değiştirme esnekliğine sahip olur.
Otomatik ölçeklendirme
AWS hizmeti
Auto Scaling
Azure hizmeti
Belirli bir işlem iş yükü sağlayan örneklerin sayısını otomatik olarak değiştirmenize imkan tanır. Platformun örnek ekleyeceğini veya kaldıracağını belirleyen ölçüm ve eşikleri siz ayarlarsınız.
Sanal sunucu disk altyapısı
AWS hizmeti
Elastic Block Store (EBS)
Azure hizmeti
Sanal makinelerle birlikte kullanıma yönelik kalıcı, dayanıklı depolama birimleri sağlar ve farklı temel fiziksel depolama türleri ile performans özellikleri arasından seçim yapma olanağı sunar.
Kapsayıcı yönetimi
AWS hizmeti
EC2 Container Service
Azure hizmeti
Docker kapsayıcılarını destekleyen ve kullanıcıların yönetilen örnek kümeleri üzerinde uygulama çalıştırmasına olanak tanıyan bir kapsayıcı yönetim hizmeti. Küme yönetim yazılımı veya tasarım hatasına dayanıklı küme mimarileri çalıştırma gereksinimini ortadan kaldırır.
Arka uç işleme mantığı
AWS hizmeti
Lambda
Azure hizmeti
Sunucu sağlamaya veya yönetmeye gerek kalmadan, sistemleri tümleştirmek veya olaylara ya da zamanlamalara yanıt olarak arka uç işlemleri çalıştırmak için kullanılır.
İş tabanlı uygulamalar
AWS hizmeti
Azure hizmeti
Yüzlerce veya binlerce işlem düğümü arasında işlem yapmanız gerektiğinde, gerekli işlem kaynakları arasındaki görevleri ve etkileşimleri düzenler.
Mikro hizmet tabanlı uygulamalar
AWS hizmeti
Azure hizmeti
Durum bilgisi olan veya olmayan, birbiriyle ilişkili karmaşık kod bileşenlerinin yürütülmesini, ömrünü ve dayanıklılığını düzenleyen ve yöneten bir işlem hizmeti.
Web uygulamaları
AWS hizmeti
Elastic Beanstalk
Azure hizmeti
Temel web sunucusu örneklerinin yanı sıra bu örnekleri çevreleyen güvenlik, yönetim, dayanıklılık ve paylaşılan depolama özelliklerini sağlayan, tam yönetilen bir web altyapısı.
API tabanlı uygulama çalışma zamanı
AWS hizmeti
Azure hizmeti
Yerleşik kimlik doğrulama ve analiz özelliklerinden yararlanarak, çeşitli dil ve SDK’ların kullanımına olanak tanıyan API’ler oluşturun, yönetin ve barındırın.
Olağanüstü durum kurtarma
AWS hizmeti
Azure hizmeti
Sanal makinelerin korunmasını ve çoğaltılmasını otomatikleştirir. Durum izleme olanağı, kurtarma planları ve kurtarma planı testleri sunar.
Önceden tanımlanmış şablonlar
AWS hizmeti
AWS Hızlı Başlangıç
Azure hizmeti
Sanal makine tabanlı çözümler oluşturmak ve dağıtmak için topluluk öncülüğünde hazırlanan şablonlar.
Market
AWS hizmeti
AWS Marketi
Azure hizmeti
Tek sanal makine veya birden çok sanal makine içeren çözümler gibi, kolay dağıtılan ve otomatik olarak yapılandırılan üçüncü taraf uygulamaları.

Depolama ve içerik teslimi

Alt Kategori AWS hizmeti Azure hizmeti Açıklama
Nesne depolama
AWS hizmeti
S3
Azure hizmeti
Bulut uygulamaları, içerik dağıtımı, yedekleme, arşivleme, olağanüstü durum kurtarma ve büyük veri analizi gibi çeşitli senaryolarda kullanıma yönelik nesne depolama hizmeti.
Paylaşılan dosya depolama alanı
AWS hizmeti
Elastic File System (Önizleme)
Azure hizmeti
Dosya sistemlerini hızla oluşturup yapılandırmak ve ortak dosyaları paylaşmak için basit bir arabirim sağlar. Destekleyici bir sanal makine gerektirmeyen bir paylaşılan dosya depolama alanıdır ve dosyalara bir ağ üzerinden erişen geleneksel protokollerle kullanılabilir.
Arşivleme ve yedekleme
AWS hizmeti
Yok (yazılım)
Glacier ve S3 (depolama)
Azure hizmeti
Yedekleme ve arşivleme çözümleri, dosya ve klasörlerin buluta yedeklenmesini ve buluttan kurtarılmasını sağlamanın yanı sıra veri kaybına karşı site dışı koruma olanağı da sunar. Yedeklemenin iki bileşeni vardır: Yedekleme/kurtarmayı düzenleyen yazılım hizmeti ve yedeklemelerin depolandığı altyapı.
Karma depolama
AWS hizmeti
Storage Gateway
Azure hizmeti
Şirket içi BT ortamlarını bulut depolama alanıyla tümleştirir. Veri yönetimini ve depolamayı otomatikleştirmenin yanı sıra olağanüstü durum kurtarmayı da destekler.
Veri aktarımı
AWS hizmeti
Import/Export Snowball
Azure hizmeti
Büyük miktardaki verileri aktarmak için güvenli diskler ve gereçler kullanan bir veri aktarım çözümü. Ayrıca aktarma sırasında verilerin korunmasını da sağlar.
İçerik teslimi
AWS hizmeti
CloudFront
Azure hizmeti
Ses, video, uygulama, görüntü dosyalarını ve diğer dosyaları teslim eden küresel bir içerik teslim ağı.

Ağ İletişimi

Alt Kategori AWS hizmeti Azure hizmeti Açıklama
Ağ İletişimi
AWS hizmeti
Virtual Private Cloud
Azure hizmeti
Bulutta yalıtılmış, özel bir ortam sağlar. Kendi IP adresi aralığını seçme, alt ağlar oluşturma, yönlendirme tablolarını ve ağ geçitlerini yapılandırma gibi sanal ağ ortamı denetimlerinin tamamı kullanıcılara aittir.
Etki alanı adı sistemi (DNS)
AWS hizmeti
Route 53
Azure hizmeti
Etki alanı adlarını barındırmanın yanı sıra kullanıcıları İnternet uygulamalarına yönlendiren, kullanıcı isteklerini veri merkezlerine bağlayan, uygulamalara yönelik trafiği yöneten ve otomatik yük devretme ile uygulama kullanılabilirliğini geliştiren bir hizmet.
Ayrılmış ağ
AWS hizmeti
Direct Connect
Azure hizmeti
Bir konum ile bulut sağlayıcısı arasında ayrılmış, özel bir ağ bağlantısı kurar (İnternet üzerinden değil).
Yük dengeleme
AWS hizmeti
Elastic Load Balancing
Azure hizmeti
Ölçek eklemek, yük devretme gerçekleştirmek ve bir kaynak koleksiyonuna yönlendirmek amacıyla, gelen uygulama trafiğini otomatik olarak dağıtır.

Veritabanı

Alt Kategori AWS hizmeti Azure hizmeti Açıklama
İlişkisel veritabanı
AWS hizmeti
RDS
Azure hizmeti
Veritabanı dayanıklılığı, ölçek ve bakımın birincil olarak platform tarafından yönetildiği, Hizmet olarak ilişkisel veritabanı (DBaaS).
NoSQL veritabanı
AWS hizmeti
DynamoDB
Azure hizmeti
Zengin sorgu ve çok belgeli işlemler gerektiren uygulamalar için JSON verilerini otomatik olarak dizine ekleyen bir NoSQL belge veritabanı hizmeti.
Veri ambarı
AWS hizmeti
Redshift
Azure hizmeti
İş zekası araçlarını kullanarak verileri çözümleyen, tam yönetilen bir veri ambarı. İlişkisel ve ilişkisel olmayan veriler üzerinde SQL sorguları gerçekleştirebilir.
Tablo depolaması
AWS hizmeti
DynamoDB
SimpleDB
Azure hizmeti
Yarı yapılandırılmış verilere yönelik, ilişkisel olmayan bir veri depolama alanı. Geliştiriciler, veri öğelerini web hizmeti istekleri aracılığıyla depolar ve sorgular.
Önbelleğe Alma
AWS hizmeti
ElastiCache
Azure hizmeti
Genellikle işlem tabanlı olmayan işleri veritabanından boşaltmak için kullanılan yüksek performanslı bir depolama alanı sunan, bellek içi tabanlı, dağıtılmış bir önbelleğe alma hizmeti.
Veritabanı geçişi
AWS hizmeti
Veritabanı Geçiş Hizmeti
Azure hizmeti
Genellikle veritabanı şemasının ve verilerin, bir veritabanı biçiminden buluttaki belirli bir veritabanı teknolojisine geçirilmesine odaklanır.

Analiz ve büyük veriler

Alt Kategori AWS hizmeti Azure hizmeti Açıklama
Büyük veri işleme
AWS hizmeti
Elastic MapReduce (EMR)
Azure hizmeti
Büyük veri işleme görevlerini birden çok işe ayırdıktan sonra sonuçları birleştirerek çok büyük ölçekte paralellik sağlayan teknolojileri destekler.
Verileri düzenleme
AWS hizmeti
Data Pipeline
Azure hizmeti
Verileri işleyerek, farklı işlem ve depolama hizmetleri arasında taşımanın yanı sıra şirket içi veri kaynakları arasında da belirli aralıklarla taşır. Kullanıcılar veri işlem hatları oluşturabilir, zamanlayabilir, düzenleyebilir ve yönetebilir.
Analiz
AWS hizmeti
Kinesis Analytics (Önizleme)
Azure hizmeti
Büyük miktardaki verilerden veya çok sayıda kaynaktan alınan verilerden yola çıkarak ayrıntılı bilgiler oluşturan depolama ve analiz platformları.
Görselleştirme
AWS hizmeti
QuickSight (Önizleme)
Azure hizmeti
Görselleştirmeler oluşturan, bir kerelik analizler gerçekleştiren ve veriler aracılığıyla ticari bilgiler geliştiren iş zekası araçları.
Makine öğrenme
AWS hizmeti
Machine Learning
Azure hizmeti
Karmaşık veri kümelerinden ne elde edilebileceğini anlamak için kullanılabilen tahmine dayalı modelleri oluşturmaya, işlemeye, iyileştirmeye ve yayımlamaya yönelik bir uçtan uca iş akışı üretir.
Search
AWS hizmeti
Elasticsearch Service
Azure hizmeti
Tam metin araması olanağının yanı sıra ilgili arama analizlerini ve özelliklerini sağlar.
Veri keşfi
AWS hizmeti
Azure hizmeti
Veri kaynaklarını kaydetme, zenginleştirme, keşfetme, anlama ve kullanmaya yönelik olarak daha iyi olanaklar sağlar.

Nesnelerin İnterneti

Alt Kategori AWS hizmeti Azure hizmeti Açıklama
Veri akışı
AWS hizmeti
Kinesis Firehose
Kinesis Streams
Azure hizmeti
Genellikle cihazlardan ve sensörlerden gelen küçük veri girişlerinin, işlenmek ve yönlendirilmek üzere toplu olarak alınmasına imkan tanıyan hizmetler.
Nesnelerin İnterneti
AWS hizmeti
IoT (Önizleme)
Azure hizmeti
Gerçek zamanlı verilerin yakalanıp çözümlenmesi için bağlı cihazların bulut uygulamaları ve diğer cihazlarla etkileşim kurmasına olanak sağlar.

Mobil hizmetler

Alt Kategori AWS hizmeti Azure hizmeti Açıklama
Profesyonel uygulama geliştirme
AWS hizmeti
Mobil Hub (Beta)
Cognito
Azure hizmeti
Mobil çözümleri hızla geliştirme olanağının yanı sıra cihazlarda kimlik yönetimi, veri eşitleme, depolama ve bildirim olanakları sunan arka uç mobil hizmetleri.
Yüksek düzeyde uygulama geliştirme
AWS hizmeti
Azure hizmeti
SaaS tümleştirmesine sahip iş uygulamaları için model odaklı uygulama geliştirme.
Analiz
AWS hizmeti
Mobile Analytics
Azure hizmeti
Mobil uygulama verilerinden gerçek zamanlı analizler elde etme olanağı sağlar, uygulama kullanıcılarının davranışını vurgular, uygulama kullanımını ölçer ve önemli eğilimleri izler.
Bildirim
AWS hizmeti
Simple Notification Service
Azure hizmeti
İletileri uygulamalara veya kullanıcılara anında ileten bir anında iletme bildirimi hizmeti. İletiler, cihazlara ayrı ayrı gönderilebilir veya yayınlanabilir.

Uygulama hizmetleri

Alt Kategori AWS hizmeti Azure hizmeti Açıklama
E-posta
AWS hizmeti
Simple Email Service
Azure hizmeti
Kullanıcıların müşterilere işlem tabanlı e-postalar, pazarlama iletileri ya da başka herhangi bir türde içerik göndermesine imkan sağlar.
Mesajlaşma
AWS hizmeti
Simple Queue Service
Azure hizmeti
HTTP veya HTTPS kullanılarak kimliği doğrulanmış aramalar aracılığıyla erişilebilen çok sayıda iletiyi depolar. Bir kuyruk, depolama hesabının toplam kapasite sınırını aşmamak kaydıyla milyonlarca ileti içerebilir ve ayrıca yayımlama/abone olma gibi daha karmaşık topolojileri de destekleyebilir.
İş Akışı
AWS hizmeti
Simple Workflow Service
Azure hizmeti
Geliştiricilerin görsel işlemlerden oluşan bir akış oluşturma işlemi kullanarak arka plan etkinlikleri oluşturmasına, çalıştırmasına ve ölçeklendirmesine olanak tanıyan bir durum izleme ve görev düzenleme hizmeti.
Uygulama testi
AWS hizmeti
Device Farm (Ön Uç)
Azure hizmeti
Geliştirme ve test arka uç sunucusu ve hizmet uygulama altyapısının yanı sıra ön uçtaki istemci cihazın, yazılım testinin ve benzetiminin düzenlenmesi için özel olarak hazırlanan bir dizi hizmet.
API yönetimi
AWS hizmeti
API Gateway
Azure hizmeti
Geliştiricilerin güvenli API’ler oluşturmasına, yayımlamasına, izlemesine ve bunların bakımını yapmasına olanak tanır. Trafik yönetimi, yetkilendirme, erişim denetimi, izleme ve API sürüm yönetimi gibi eşzamanlı API çağrılarının işlenmesi görevini üstlenir.
Uygulama akışı
AWS hizmeti
AppStream
Azure hizmeti
Herhangi bir kod değişikliği yapmaya gerek kalmadan buluttaki mevcut uygulamaların akışını sağlayıp bu uygulamaları teslim ederek, bunların daha fazla cihaz üzerinde, daha fazla kullanıcıya ulaşmasını sağlar.
Search
AWS hizmeti
CloudSearch
Azure hizmeti
Web siteleri ve uygulamalar için bir arama çözümü oluşturur, bu çözümü yönetir ve ölçeklendirir.
Medya kodlama dönüştürme
AWS hizmeti
Elastic Transcoder
Azure hizmeti
Medya dosyalarının kaynak biçimindeki kodları akıllı telefonlarda, tabletlerde ve bilgisayarlarda yürütülebilecek bir sürüme dönüştüren, bulutta sağlanan bir medya kodlama dönüştürme hizmeti.
Akış
AWS hizmeti
Azure hizmeti
Neredeyse tüm cihazlara içerik teslim eder. Ölçeklenebilir akış olanağı sağlar.
Diğerleri
AWS hizmeti
Azure hizmeti
Medya hizmeti dahilinde içeriklerin oynatılması, korunması ve çözümlenmesiyle ilgili ek hizmetler.

Yönetim ve izleme

Alt Kategori AWS hizmeti Azure hizmeti Açıklama
Dağıtımı düzenleme
AWS hizmeti
OpsWorks
CloudFormation
Azure hizmeti
Her biçim ve boyutta uygulamayı yapılandırıp çalıştırır ve kaynak koleksiyonu oluşturmaya ve yönetmeye yönelik şablonlar sağlar.
Yönetim ve izleme
AWS hizmeti
CloudWatch
CloudTrail
Azure hizmeti
Ölçümler ile günlük dosyalarını toplamak, izlemek, depolamak, çözümlemek, teslim etmek amacıyla bulut kaynaklarına ve uygulamalara yönelik olarak sunulan yönetim ve izleme hizmetleri.
İyileştirme
AWS hizmeti
Trusted Advisor
Azure hizmeti
Abonelerin en iyi uygulamalardan ve en uygun yapılandırmalardan yararlandığından emin olabilmesi için bulut kaynağı yapılandırmasına ve güvenliğine yönelik analizler sunar.
İş zamanlama
AWS hizmeti
Azure hizmeti
İşlerinizi, basit veya karmaşık olarak yinelenen zamanlamalara göre ister şimdi, ister daha sonra, isterseniz yinelemeli olarak çalıştırın.
Katalog hizmeti
AWS hizmeti
Service Catalog
Azure hizmeti
Kullanıcıların onaylı BT hizmetlerini kolayca bulup dağıtabilmesi için bu hizmetlerin kataloglarını oluşturur ve yönetir.
Yönetim
AWS hizmeti
Config
Azure hizmeti
Güvenlik ve yönetim için kaynak envanteri, yapılandırma geçmişi ve yapılandırma değişikliği bildirimleri sağlar.
Programlı erişim
AWS hizmeti
Command Line Interface
Azure hizmeti
Tüm bulut hizmetlerindeki yerel REST API temelinde çeşitli programlama dillerine özel olarak geliştirilen sarmalayıcılar, çözüm oluşturmak için daha kolay yollar sağlar.

Güvenlik ve kimlik

Alt Kategori AWS hizmeti Azure hizmeti Açıklama
Kimlik doğrulama ve yetkilendirme
AWS hizmeti
Kimlik ve Erişim Denetimi
Multi-Factor Authentication
Azure hizmeti
Kullanıcıların hizmetlere ve kaynaklara erişimi güvenli bir biçimde denetlemesine olanak sağlamanın yanı sıra veri güvenliği ve koruma olanakları sağlar. Kullanıcı ve gruplar oluşturup bunları yönetin, ayrıca kaynaklara erişim izni vermek ya da erişimi reddetmek için izinleri kullanın.
Şifreleme
AWS hizmeti
Key Management Service
CloudHSM
Azure hizmeti
Verilerin şifrelenmesi için kullanılan şifreleme anahtarlarını oluşturur, denetler ve korur. HSM, donanım tabanlı anahtar depolama alanı sağlar.
Güvenlik Duvarı
AWS hizmeti
Web Application Firewall
Azure hizmeti
Web uygulamalarını yaygın web açıklarına karşı koruyan bir güvenlik duvarı. Kullanıcılar özelleştirilmiş web güvenliği kuralları tanımlayabilir.
Güvenlik
AWS hizmeti
Inspector (Önizleme)
Azure hizmeti
Uygulamaların güvenliğini ve uyumluluğunu geliştiren otomatik bir güvenlik değerlendirme hizmeti. Uygulamaları, güvenlik açıkları ve en iyi uygulamalardan farklılık açısından otomatik olarak değerlendirir.
Dizin
AWS hizmeti
Directory Service
Azure hizmeti
Genellikle sorgulanabilen ve uygulamalarda kullanılabilen kullanıcı/grup özellikleri sağlar. Ayrıca, çoklu oturum açma senaryoları ve SaaS yönetimi için şirket içi Active Directory hizmetleriyle tümleştirme olanakları da sağlayabilir.

Ücretsiz hesap

Şimdi kaydolun ve $200 değerinde Azure kredisine sahip olun

Visual Studio

Aboneler yıllık $1800 tutarına kadar Azure hizmeti edinir

Başlangıçlar

BizSpark programına katılıp ücretsiz Azure hizmetlerinden yararlanın