Azure Stack kullanım örnekleri

Hibrit bulut uygulamalarıyla yenilik yapma fırsatı yakalayın

Uç çözümleri ve bağlantısız çözümler

Verileri Azure Stack’te yerel olarak işleyin ve daha fazla analiz için Azure’da toplayın; bu sayede, her iki ortamda da ortak bir uygulama mantığına sahip olarak gecikme süresi ve bağlantı gereksinimlerini karşılayabilirsiniz. Bu senaryo, uç bilgi işlem ile bulut bilgi işlem modellerinin en iyi yanlarını bir araya getirerek daha önce mümkün olmayacak düzeyde bir iş değeri elde edilmesini sağlar. Azure Stack müşterileri, fabrikalardan tur gemisi filolarına ve uzak sitelere kadar birçok alanda gerçekten tutarlı karma bulut teknolojisinin gücünden yararlanarak toplu analiz ve karar verme olanaklarını kullanabiliyor.

Daha fazla bilgi edinmek için videoyu izleyin

Uç çözümleri ve bağlantısız çözümler

Çeşitli mevzuat gereksinimlerini karşılayan bulut uygulamaları

Global dağıtım bağlamlarında, işletme ve teknik gereksinimlerinize bağlı olarak bazen aynı uygulamanın farklı örneklerini Azure’da veya Azure Stack’te barındırmanız gerekebilir. Size özgü mevzuat veya ilke gereksinimlerini herhangi bir kod değişikliği yapmaksızın karşılamak amacıyla Azure Stack’i kullanarak şirket içine dağıtma olanağı sunan tam esneklikle, Azure’da uygulama geliştirip dağıtın.

Şirket içinde bulut uygulaması modeli

Eski uygulamalarınızı Azure Stack ile güncelleştirmek ve genişletmek için Azure web hizmetleri ve mobil hizmetler, kapsayıcılar, sunucusuz bilgi işlem ve mikro hizmet mimarileri uygulamanın yanı sıra, hem buluttaki hem de şirket içindeki dağıtımlarda tutarlı bir DevOps sürecinden yararlanın. Merkezi ve çekirdek iş süreci uygulamalarında Azure ve Azure Stack’i kullanarak değişen gereksinimlerinizi karşılayan bir karma bulut ortamı elde edin.

Hibrit bulut çözümünüzü oluşturmaya başlayın

Azure Stack Geliştirme Seti’ni edinin