Gezintiyi Atla

Eğitim için Microsoft Azure Geliştirme Araçları

Öğretim için Microsoft Azure Geliştirici Araçları Anlaşması

Revizyon: Ocak 2020

Bu Eğitim için Microsoft Azure Geliştirme Araçları Abonelik Sözleşmesi ("Sözleşme"), siz ve Microsoft Corporation ya da kurumunuzun bulunduğu yere göre bağlı kuruluşlarından biri ("Microsoft," "biz," "bize, "veya"bizim") arasında bir sözleşmedir. Lütfen bu Anlaşmayı dikkatlice okuyun. Abonelik aracılığıyla alabileceğiniz yarışmalar, geliştirici araçları, çevrimiçi öğrenme, yazılım, medya, içerik, materyaller, hizmetler, güncellemeler, takviyeler, internet tabanlı hizmetler, promosyonlar ve destek hizmetleri ("Abonelik Avantajları") dahil olmak üzere Öğretim için Microsoft Azure Geliştirici Araçları Aboneliğe ("Abonelik") erişiminiz ve onu kullanımınızı yönetir. Abonelik Faydalarına başka şartların eşlik etmesi halinde o şartlar geçerli olacaktır. Abonelik için kaydolmakla, "Kabul Ediyorum" düğmesine, "Kaydol" düğmesine, onay kutusuna veya işlevsel olarak eşdeğer başka bir denetime tıklamakla ya da Abonelik Avantajlarına erişmekle veya bunları kullanmakla; bu Anlaşmanın şart ve koşullarını kabul ettiğinizi onaylarsınız. Kabul etmiyorsanız, Aboneliğe kaydolmayın, Aboneliği etkinleştirmeyin veya herhangi bir Abonelik Avantajına erişmeyin. Lütfen kayıtlarınız için bu şart ve koşulları okuyun, yazdırın ve sizin için bir kopya saklanmayacağı için bir kopyasını kaydedin.

 1. Uygunluk

  Bu Anlaşma içerisinde "siz", bir eğitim kuruluşunun kendisi veya bir eğitim kuruluşunun içinde ve mülkiyetinde bulunan bir bilim, teknoloji, mühendislik, matematik departmanı ya da laboratuvarı anlamına gelir. "Eğitim kurumu", kayıtlı öğrencilerini eğitme hususi amacı doğrultusunda kurulmuş ve faaliyet gösteren ve bulunduğu coğrafi bölgedeki uygun, kabul görmüş eğitim akreditasyon kuruluşu tarafından akredite edilmiş bir tüzel kişi anlamına gelir. "Öğrenci", akademik kredi, sertifikasyon veya derece kazandıran bir Eğitim Kurumunda aktif bir şekilde yarı veya tam zamanlı olarak kayıtlı ve dersler alan abone anlamına gelir. "Yetkili Kullanıcılar", Aboneliğiniz için sizin (a) Öğrencilerinizi, (b) doğrudan Aboneliğinizi yönetmekle ilişkili BT veya idari destek hizmeti sağlayan personelinizi ("Personel") ve (c) Öğrencilerinize kursları vermek, Öğrencilerinize kurslar, laboratuvarlar veya programlarda yardımcı olmak veya sizin adınıza ticari olmayan araştırmalar yapmak için istihdam edilen öğretim elemanlarınızı ("Fakülte") içerir.

  Microsoft, bir Eğitim Kuruluşunun Abonelik edinmeye uygunluk kriterlerini karşılayıp karşılamadığına (veya karşılamaya devam edip etmediğine) karar verme hakkını saklı tutar.

 2. Abonelik

  Abonelik, daha önce feshedilmedikçe size ve Yetkili Kullanıcılarınıza, Aboneliğinizin belirli şartlarına bağlı olarak aktif bir Aboneliğiniz varken, Öğretim için Microsoft Azure Geliştirici Araçlarına ve belirli ilişkili Abonelik Avantajlarına erişim olanağı sağlar. Aboneliğiniz sona erdirdiğinde, siz ve Yetkili Kullanıcılarınız artık Abonelik Avantajları veya yeni etkinleştirme veya ürün anahtarlarına erişemez, ancak Yetkili Kullanıcılar, bu Anlaşmanın şartlarına tabi olarak, uygunsuz hale gelmeden önce elde edilen yazılımları kullanmaya devam edebilir.

 3. Güncellemeler veya Abonelik Avantajlarında değişiklikleri

  Microsoft, herhangi bir zamanda Abonelik Avantajları da dahil olmak üzere, Aboneliğin herhangi bir unsurunu veya bu şartları değiştirme hakkını saklı tutar. Bu tür güncellemeler, Microsoft Azure Eğitim Hub’da oturum açma üzerine gösterilen bir e-posta bildiriminde veya diğer makul yollarla yayınlanabilir. Değişikliklerin olası bildirimini kontrol etmek ve Yetkili Kullanıcıların aynı şeyi yapmasını istemek için her otuz (30) günde en az bir kez Eğitim Hub’ını ziyaret etmelisiniz. Değişiklikler yürürlüğe girdikten sonra Aboneliğinizin kullanılması, yeni şartları kabul ettiğiniz anlamına gelir. Yeni şartları kabul etmiyorsanız, Aboneliği kullanmayı bırakmalı ve Aboneliği kapatmalısınız. Aksi takdirde, yeni şartlar sizin için geçerli olacaktır.

 4. Abonelik Avantajlarını kullanma

  Aboneliğiniz, size ve Yetkili Kullanıcılarınıza, yukarıdaki amaçlar için eğitim, öğretim, ticari olmayan araştırma veya yazılım tasarlama, geliştirme, sınama ve gösterme çabalarını desteklemek üzere açıkça amaçlanan belirli Abonelik Avantajlarına erişim olanağı sağlayacaktır. Abonelik Avantajları sizin özeldir ve bunları devredemez, satamaz, paylaşamaz alt lisans veremez, temlik edemez veya ödünç veremezsiniz. Yetkili Kullanıcılara sağlanmaları dahil Abonelik Avantajlarına erişiminiz ve onları kullanımınız bu Anlaşmanın şartlarına ve belirli bir avantaja özgü ayrı terimlere tabidir. Abonelik Avantalarının çoğuna erişmek için geçerli, etkin bir Aboneliğinizin olması gerekir.

  1. Yazılım; bulut hizmetleri; geliştirici

   1. Yükleme; kullanım

    Sizin Abonelik Avantajı olarak sağlanan herhangi bir yazılım; bulut hizmetleri veya geliştirici araçlarını kurmanız ve kullanımız ve Yetkili Kullanıcılarınızın bunları kullanımı, tıklama lisans şartları gibi yazılım, hizmet veya araçlarla birlikte sağlanan ayrı lisans şartlarına tabidir ancak bu Anlaşmada öngörülen bu şartlardaki değişiklikler hariç. Siz veya Yetkili Kullanıcılar bu Abonelik Avantajlarını yalnızca belirli ürün son kullanıcı lisansı tarafından izin verilmesi durumunda sanal bir ortamda kullanabilirsiniz. Tabii ki, yazılım, geliştirici araçlarının bulut hizmetleri hiçbir zaman kötü niyetli yazılım veya önemsizware geliştirmek için kullanılamaz.

   2. Etkinleştirme

    Bazı yazılımlar etkinleştirme gerektirebilir. Öyle ise, Aboneliğiniz ile ilişkili coğrafi bölge içinde yazılımı etkinleştirmeniz gerekir.

   3. Ürün Anahtarları

    Yazılım, yüklenmek veya erişilmek için bir anahtar gerektirebilir. Tüm yazılımlar aynı sayıda anahtara sahip değildir. Size atanan veya Yetkili Kullanıcılara sağlanan anahtarların kullanımından siz sorumlusunuz. Anahtarları satamaz, paylaşamaz, temlik edemez veya başka bir şekilde devredemezsiniz. Anahtar aktivitesi izlenir. Microsoft, anahtarlar veya etkinleştirmeler ile ilgili şüpheli etkinlikleri algıladığında, herhangi bir bildirim veya yükümlülük olmadan, Abonelik veya Abonelik Avantajlarını askıya alma veya sonlandırma hakkını saklı tutar. Microsoft, bir faaliyetin şüpheli aktivite teşkil edip etmediğini kendi takdirine bağlı olarak belirleme hakkını saklı tutar. Microsoft, Aboneliğiniz sona erdiğinde anahtarlarınızı devre dışı bırakabilir veya başka bir şekilde sınırlandırabilir. Devre dışı bırakılmış anahtarlar yazılımı etkinleştiremez. Aboneliği doğrudan desteklemek için gerekirse yalnızca Yetkili Kullanıcılarınıza anahtarları ifşa edebilirsiniz. Yetkili Kullanıcılara dağıtılan bireysel ürün anahtarları yalnızca Öğrenci ve Öğretim Görevlisi kişisel makinelerinde yazılımı etkinleştirerek içindir ve paylaşılamaz, devredilemez ve atanamaz. Bu kişilerin anahtarların kullanımı üzerindeki kısıtlamaların farkında olması için çalışacaksınız. Aşağıdaki şartlar, Öğretim için Microsoft Azure Geliştirici Araçları Aboneliği kapsamında sağlanan laboratuvar anahtarları için geçerlidir: (a) laboratuvar anahtarları, yalnızca bir STEM departmanındaki yazılımı, Öğretim için Microsoft Azure Geliştirici Araçları için bir lisans sahibi olarak etkinleştirmek için kullanılacaktır ve (b) laboratuvar anahtarları yalnızca, Öğretim için Microsoft Azure Geliştirici Araçları Aboneliğini satın aldığı fiziksel kampüste etkinleştirilebilir.

   4. Windows işletim sistemleri

    Aboneliğiniz belirli Windows işletim sistemi ürünlerini içeriyorsa, bu ürünleri yalnızca Öğretim için Microsoft Azure Geliştirici Araçları Aboneliği kapsamında geçerli bir lisans alan olan bir STEM departmanı içindeki bilgisayarlara bu bilgisayarlarda yüklü bir Windows işletim sistemi olmasa bile yükleyebilirsiniz, ANCAK (i) bilgisayarların size ait veya sizin tarafınızdan kiralanmış olması, (ii) bilgisayarların her zaman fiziksel olarak bu Anlaşma altında lisans olan STEM departmanında kalacak olması, (iii) ürünlerin Microsoft teknolojileriyle ilgili STEM öğrenme, öğretim ve araştırmayı desteklenmede kullanılması ve (iv) webde gezinme veya e-posta erişimi veya STEM dışı faaliyetler gibi genel amaçlı faaliyetler için kullanılmaması şarttır. Abonelikle birlikte verilen Windows işletim sistemi ürünlerinin kullanımı başka bir şekilde kullanılırsa, bir Windows işletim sistemi için geçerli bir Orijinallik Sertifikası (COA) önce ürünlerin yüklü olduğu bilgisayara (s) yapıştırılmış olmalıdır.

   5. Üçüncü taraf yazılımı

    Yazılım üçüncü taraf kodu içerebilir. Yazılıma bağlantı veren olan veya yazılımda atıfta bulunulan herhangi bir üçüncü kişi komut dosyası veya kodun lisansı size Microsoft tarafından değil, bu kodun sahibi olan üçüncü kişi tarafından verilir. Üçüncü taraf kodu için bildirim, varsa, sadece bilgilendirilmeniz için dahil edilmiştir. Aboneliğe dahil olan yazılım satılmaz, lisansı verilir. Microsoft, zımnen, hukuki engel ile veya başka şekilde Microsoft tarafından açıkça verilmese dahi yazılıma yönelik tüm hakları saklı tutar.

  2. Etkinlikler; yarışmalar, müsabakalar; diğer promosyonlar

   Çoğu etkinlikler, yarışmalar, müsabakalar veya diğer promosyonlar, genellikle sizin veya Yetkili Kullanıcılarınızın katılmaları için kabul etmeleri gereken katılımlarıyla ilgili ayrı şart ve koşullara sahip olacaktır.

  3. Uygulamaları yayınlama

   Siz veya bir Yetkili Kullanıcı Abonelik Avantajları kullanılarak geliştirilen bir yazılım uygulaması ("uygulama") yayımlamayı seçerseniz sizin veya Yetkili Kullanıcının (https://dev.windows.com) adresinde bir promosyon kodu girmesi, bir geliştirici hesabı oluşturması ve bu avantaja erişmek için belirli uygulama mağazasından ilgili tüm geçerli şart ve koşulları kabul etmesi gerekecektir.

  4. Üçüncü taraf teklifleri

   Abonelik, size ve yetkili kullanıcılarınızın ürün, hizmet, Web sitesi, bağlantı, içerik, materyal, oyun veya uygulamalara üçüncü şahıslardan (Microsoft olmayan şirketler veya kişiler) erişmesine veya bunları alması için izin verebilir. Bu tür üçüncü taraflar size veya Yetkili Kullanıcılarınıza bir gizlilik politikası sunabilir veya uygulamalarını, hizmetlerini veya diğer teklifleri yüklemeden veya kullanmadan önce size veya Yetkili Kullanıcılarınıza ek kullanım şartlarını kabul etmelerini isteyebilir; üçüncü taraf tekliflerini almadan veya kullanmadan önce siz veya Yetkili Kullanıcılarınız herhangi bir ek şart ve gizlilik politikalarını incelemelisiniz. Hiçbir üçüncü taraf ek şartı, bu şartların herhangi birini değiştiremez. Üçüncü kişilerle gerçekleştirdiğiniz işlemlerden siz ve Yetkili Kullanıcılarınız sorumlu olursunuz. Microsoft, herhangi bir üçüncü taraf teklifinin bir parçası olarak size veya Yetkili Kullanıcılarınıza herhangi bir fikri mülkiyet yetkisi vermez ve üçüncü şahıslar tarafından size veya Yetkili Kullanıcılarınıza veya sizin tarafınızdan veya Yetkili Kullanıcılarınıza üçüncü tarafların sağladığı bilgilerden sorumlu değildir.

  5. Diğer avantajlar

   Yazılım içermeyen veya zaman zaman sunulabilen diğer Abonelik Avantajları ayrı şartlara tabi olabilir.

 5. Kullanıcı İçeriği

  Sizin veya Yetkili Kullanıcılarınızın Abonelikle bağlantılı olarak kullanabileceğiniz belirli Abonelik Avantajları veya Microsoft Web siteleri, sizin veya bunların oluşturmalarını ("Kullanıcı İçeriği") veya diğerlerinden materyal almasını sağlayan veya bunları depolayabilir veya paylaşmalarına izin verebilir. Bu tür Kullanıcı İçeriğinin sahibi olduğumuzu iddia etmiyoruz. Kullanıcı İçeriği sizin ya da onu yükleyen ilgili yetkili kullanıcının mülkiyetinde kalır ve yükleyici ondan sorumludur. Kullanıcı İçeriğinin yükleyicisi, telif hakkı da dahil olmak üzere başkalarının haklarına saygı duymaktan da sorumludur. Telif hakkı ile ilgili daha fazla bilgiyi (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=799165) adresinde bulabilirsiniz. Siz veya Yetkili kullanıcılarınız Abonelik veya Microsoft Web siteleri aracılığıyla Kullanıcı İçeriği paylaştığınızda, siz (onlar), yüklenen, saklanan veya kaydedilen Kullanıcı İçeriği için gerekli tüm haklar ve izinlere sahip olduğunuzu ve bu yükleme, depolama veya paylaşımın Microsoft Hizmetleri Sözleşmesi ve Kullanım Şartlarına.(ve sahip olduklarını) uyumlu olduğunu beyan ve garanti edersiniz (ederler).

 6. Abonelik Avantajlarının Yasaklanan Kullanımı

  Aboneliği kullanmanızın bir koşulu olarak, Yetkili Kullanıcıların Abonelik Avantajlarını yasadışı bir amaç doğrultusunda ya da bu şartlar, koşullar ve bildirimler ile yasaklanan bir amaç doğrultusunda kullanmasına izin vermeyeceğinizi kabul ediyorsunuz. Yetkili Kullanıcılar Abonelik Avantajlarını, herhangi bir Microsoft sunucusuna ya da herhangi bir Microsoft sunucusuna bağlı ağlara zarar verecek, devre dışı bırakacak, aşırı yüklenmeye neden olacak ya da sakatlayacak ya da diğer bir tarafın herhangi bir Abonelik Avantajını kullanımına müdahale edecek şekilde kullanamaz. Yetkili Kullanıcılar herhangi bir Abonelik Avantajına, diğer hesaplara, herhangi bir Microsoft sunucusuna bağlı bilgisayar sistemleri ya da ağlarına ya da herhangi bir Abonelik Avantajına, kırma, parola deşifre etme ya da başka bir şekilde yetkisiz erişim elde edemez. Yetkili Kullanıcılar Abonelik Avantajları çerçevesinde kasıtlı olarak sunulanlar dışında herhangi bir yolla herhangi bir materyal ya da bilgi elde edemez ya da elde etme girişiminde bulunamaz.

  Abonelik Avantajları ve ilişkili web siteleri e-posta hizmetleri, bülten panosu hizmetleri, sohbet alanları, forumlar, topluluklar, kişisel web sayfaları, takvimler, fotoğraf albümleri, dosya dolapları ve/veya Yetkili Kullanıcıların başkaları ile iletişim kurmasına olanak sağlamak üzere tasarlanmış diğer ileti ve iletişim olanakları ("İletişim Hizmetleri") içerebilir. Yetkili Kullanıcılara İletişim Hizmetlerini yalnızca uygun olan ve ilgili olduğunda belirli bir İletişim Hizmetine ilişkin olan iletileri ve materyalleri yayımlamak, göndermek ve almak üzere kullanmaları hususunda talimat vermeyi kabul etmektesiniz. Bir sınırlandırma değil, bir örnek olarak İletişim Hizmetlerini kullanırken Yetkili Kullanıcılar şunları yapamaz:

  • İletişim Hizmetlerini anketler, yarışmalar, saadet zinciri, zincir mektuplar, gereksiz e-postalar, önemsiz ya da yinelenen ve istenmeyen iletiler (ticari ya da başka türlü) ile bağlantılı olarak kullanma.
  • Başkalarını kötüleme, suiistimal etme, taciz etme, takip etme, tehdit etme veya diğer yasal haklarını başka şekillerde ihlal etme (örneğin, gizlilik veya tanıtım haklarını).
  • Uygunsuz, saygısız içerikli, iftira niteliğinde, müstehcen, ahlak dışı veya yasaya aykırı herhangi bir konu, ad, materyal veya bilgiyi yayımlama, gönderme, karşıya yükleme, dağıtma veya yayma.
  • Yetkili Kullanıcı gerekli haklara veya bu haklar üzerinde kontrole sahip değilse ya da gerekli onayı almamışsa, örneğin telif hakkı veya marka yasaları dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, fikri mülkiyet yasaları (veya gizlilik veya tanıtım hakları) tarafından korunan resim, fotoğraf, yazılım veya diğer materyalleri içeren dosyaları, karşıya yükleme veya başka bir şekilde kullanıma sunma.
  • Resim ve fotoğraflar da dahil olmak üzere, İletişim Hizmetleri yoluyla kullanıma sunulan herhangi bir materyal veya bilgiyi, başka bir kişi veya kuruluşa ait herhangi bir telif hakkı, marka, patent, ticari sır veya diğer mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde kullanma.
  • Başka birinin bilgisayarına veya mülkiyetine zarar verebilecek virüs, Truva atı, parazit, zaman bombası, fidye yazılımı, cancelbot, bozuk dosya veya genel olarak kötü niyetli yazılımlar veya bir benzer yazılım veya programlar yüklemek.
  • Bu gibi İletişim Hizmetleri bu tür mesajlara özellikle izin vermedikçe, herhangi bir ticari amaç doğrultusunda mal veya hizmet satmak veya satın almak için reklam yapma veya teklif verme.
  • Yetkili Kullanıcıların bir İletişim Hizmetinin başka bir kullanıcısı tarafından yayınlanan ve yasal olarak bu şekilde çoğaltılamayacağından, görüntülenemeyeceğinden, yürütülemeyeceğinden ve/veya dağıtılamayacağından haberdar olduğu veya makul sınırlar içinde haberdar olması gereken herhangi bir dosyayı indirme.
  • Karşıya yüklenen bir dosyada yer alan yazılım veya diğer materyallerin yazar öznitelikleri, yasal veya diğer gerekli bildirimler veya mülkiyet belirlemeleri ya da menşe veya kaynak etiketleri gibi telif hakkı yönetimi bilgilerini yanıltıcı şekilde değiştirme veya silme.
  • İletişim Hizmetlerini kullanan veya bu hizmetlerden yararlanan başka bir kullanıcıyı sınırlama veya engelleme.
  • Belirli herhangi bir İletişim Hizmeti için geçerli olabilecek herhangi bir kuralı veya başka yönergeleri ihlal etme.
  • Başkaları hakkında, e-posta adresleri dahil bilgiler elde etme veya toplama.
  • Yürürlükteki herhangi bir yasa veya yönetmeliği ihlal etme.
  • Başkalarını yanıltmak amacıyla sahte kimlik oluşturma.
  • Abonelik Avantajlarının kullanıcıları ya da diğer kullanıcı ya da kullanım bilgileri ya da bunların herhangi bir bölümünü kullanamaz, karşıdan yükleyemez ya da başka bir şekilde kopyalayamaz ya da bir kişi ya da kuruluşa (ücret karşılığında olsun ya da olmasın) sağlayamaz.

  Microsoft'un İletişim Hizmetlerini izleme yükümlülüğü yoktur. Ancak, Microsoft İletişim Hizmetlerinde yayınlanan materyalleri inceleme ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak materyalleri kaldırma hakkını saklı tutmaktadır.

  Microsoft, herhangi bir yürürlükteki yasaya, yönetmeliğe, yasal sürece veya resmi talebe uyum açısından gerekli olduğunu düşündüğünde, herhangi bir bilgiyi herhangi bir zamanda açıklama veya tamamen kendi takdirine bağlı olarak bilgileri veya materyalleri tamamen veya kısmen düzenleme, yayınlamayı reddetme veya kaldırma hakkını saklı tutmaktadır.

  Yetkili Kullanıcılara, İletişim Hizmetlerinde kendileri, arkadaşları ve aileleri hakkında kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler ve hassas bilgiler verirken her zaman dikkatli olmaları gerektiği uyarısı yapılmalıdır.

  Microsoft, İletişim Hizmetlerinde bulunan içerik, ileti veya bilgilerin içeriğini denetlemez ya da uygunluğunu onaylamaz ve Microsoft özellikle İletişim Hizmetleriyle ilgili hiçbir sorumluluğu kabul etmez. Yöneticiler ve sunucular, yetkili Microsoft konuşmacısı değildir ve bu kişilerin görüşleri Microsoft'un görüşlerini yansıtmamaktadır.

  İletişim Hizmetlerine yüklenen materyaller, kullanım, çoğaltma veya yayma hakkında, duyurusu yapılan sınırlamalara tabi olabilir. Malzemelerin indirilmesi halinde bu sınırlamalara uymak sizin ve Yetkili Kullanıcılarınızın sorumluluğunuzdadır.

 7. Durum değişiklikleri

  Yukarıda tanımlandığı gibi bir Yetkili Kullanıcı olmayı bırakan herhangi bir kişiye ya da sizin Aboneliğinizin feshi, iptal edilmesi veya süresinin sona ermesi üzerine Abonelik Avantajlarına veya yazılım anahtarlarına erişim olanağı sağlamayı durduracaksınız. Ancak, Abonelik altında yazılım almış olan Yetkili Kullanıcılar, bu şartlara uygun olarak bunu yapmaları şartıyla, uygunsuz hale gelmeden önce elde edilen yazılımları kullanmaya devam edebilir.

 8. Kopya kalitesi

  Yetkili Kullanıcılarınıza sağlanan yazılımların her bir kopyasının gerçek ve eksiksiz bir kopya olduğundan ve tüm lisans şartları, telif hakkı, ticari marka ve diğer bildirimleri içerdiğinden emin olmalısınız.

 9. Yönetici

  Microsoft için şunlar bakımından birincil ilgili kişi olarak hareket edecek bir yönetici atayacaksınız:

  • Abonelik ve yazılımın yönetilmesi ve idare edilmesi;
  • Bu Anlaşma tarafından ayarlanan yönergeleri uygulamak ve
  • Abonelik yazılımının sunucularınızdan indirilme sayısının kayıtlarını ve Abonelik yazılımı içeren medyayı verdiğiniz Yetkili Kullanıcıların kayıtlarını tutmak.
 10. Ebeveyn veya yasal vasi onayı

  (13) yaşın altındaki Öğrencilere Abonelik Avantajlarına erişim, ebeveynlerinin veya velilerinin önce böyle bir erişim hakkına onay vermeleri durumunda, yalnızca sağlanabilir. Şunları kabul ediyorsunuz:

  • yaş doğrulama ve Abonelik Avantajlarına hesap erişimi verme sorumluluğu Microsoft’a değil, yalnızca size ya da Abonelik yöneticisine aittir; ve
  • bu onay, doğrulanabilir bir yöntemle toplanmış ve bir elektronik lisans yönetim sistemi (ELMS), web mağazası veya diğer herhangi bir şekilde Öğrenci için bir hesap oluşturmadan veya Öğrenciye yazılım erişimi sağlamadan önce yeniden alınabilir bir şekilde depolanmış olacaktır.
 11. Gizlilik ve kişisel bilgilerin korunması

  Microsoft, Aboneliği sağlamak için hakkınızda belirli bilgileri toplar. Microsoft ayrıca bilgisayarınızla ilgili bilgileri, Aboneliği kullanımınız ve Abonelik performansını hakkında otomatik olarak bilgi yükleyebilir. Microsoft, bu bilgileri Microsoft Gizlilik Bildirimi içinde açıklandığı şekilde kullanır ve korur. Aboneliği kullanmanız veya Aboneliğinizin Yetkili Kullanıcılarınız tarafından kullanılması hakkında size anlatacak önemli bir şey olduğunda, Aboneliğe ilişkili e-postaya bildirimler gönderebiliriz.

 12. Aboneliği Sonlandırma

  1. İptal ve yenilenmeme

   Herhangi bir zamanda iptal talebi göndererek (https://www.azureforeducation.com/faq) ve alttaki "bize ulaşın" bağlantısına tıklayarak Aboneliğinizi iptal edebilirsiniz. Aboneliğinizi yenilemezseniz veya son kullanma süresinden önce yıllık ücreti ödemezseniz, Abonelik süreniz bittiğinde Aboneliğiniz sona erer.

  2. Fesih

   Microsoft'un kendi takdirine göre, siz veya Yetkili Kullanıcılarınız bu şartlara uymuyorsanız Microsoft bu Anlaşmayı feshedebilir. Buna ek olarak, artık Abonelik için uygun nitelikte değilseniz (yukarıdaki "siz" tanımını izleyerek), aboneliğiniz otomatik olarak sonlandırılır. Microsoft Aboneliğinizi sonlandırırsa, Aboneliğinizin sonlandırılması için ciddi bir gerekçe olmadıkça bunu yapmadan önce size makul bir bildirim vereceğiz.

  3. Yürürlüğü

   Aboneliğiniz veya Abonelik almaya uygunluğunuz herhangi bir nedenle sona erdiğinde, bu şartlar ve Abonelik Avantajlarına erişim hakları sona erecek, yani artık herhangi bir anahtar talep edemeyecek veya yazılım veya başka bir Abonelik Avantajlarınızı Öğretim Elemanlarınıza, Personelinize veya Öğrencilerinize dağıtamayacaksınız; ancak, siz ve Öğretim Elemanlarınız, Personeliniz ve Öğrencileriniz Aboneliğinizin feshinden önce alınan Abonelik yazılımının kopyalarını bu şartlara uygun olarak kullanmaya devam edebilir ve siz yazılımın elinizdeki diğer tüm kopyalarını yok etmelisiniz. Ancak, Microsoft bu Anlaşmanın herhangi bir önemli hükmüne aykırı olarak ile bağlantılı olarak Aboneliğinizi sonlandırırsa, Abonelik yazılımı ile ilişkili tüm kullanım hakları hemen sona erecektir.

 13. Destek hizmetleri

  Aboneliğin bir parçası olarak destek hizmetleri sağlanırsa, bu tür hizmetler ayrı şartlara tabi olabilir. Aboneliğin bir parçası olarak sunulan tüm destek hizmetleri, Aboneliğinizin feshedilmesi veya sona ermesinden önce, yalnızca Aboneliği kullanmanızı desteklemek için kullanılmalıdır. Genel olarak, yazılım ve Abonelik altında sağlanan diğer hizmetler "olduğu gibi" sağlanır ve onlar için destek hizmetleri sağlamaz.

 14. Tüm Anlaşma; temlik ve transfer

  Referans veya köprüden gelen tüm terimler ve siz veya yetkili kullanıcılarınız tarafından kullandığınız herhangi bir Abonelik avantajlarının şartları da dahil olmak üzere bu Anlaşma, Abonelik için tüm Anlaşmadır. Microsoft, size önceden bildirmeksizin herhangi bir zamanda, bu Anlaşmayı tamamen veya kısmen temlik edebilir. Bu Anlaşmayı devredemez veya Aboneliği veya herhangi bir abonelik avantajını kullanmak haklarını devredemezsiniz.

 15. Yürürlükteki yasalar

  Bu Anlaşmanın yorumlanması ve ihlali iddiaları, kanunlar ihtilafı hükümleri hesaba katılmadan, Washington eyaleti kanunlarına tabi olacaktır. Eyalet veya ülke tüketici koruma yasaları, haksız rekabet ve haksız fiil kapsamındakiler de dahil diğer tüm talepler bakımından yaşadığınız eyaletin veya ülkenin yasaları geçerli olacaktır. Sizin için geçerli olan yasanın dışlanamaz olduğunu söylediği belli haklarınız olabilir. Bu Anlaşmadaki hiçbir şey, bu yasal hakları etkilemeyecektir.

 16. Yerel yasaların etkisi

  Bu Anlaşma belirli yasal hakları açıklamaktadır. Abonelik ve Abonelik Avantajları ile ilgili olarak size uygulanan yasalar kapsamında başka haklarınız olabilir. Bu Anlaşma, sizin yasal haklarınıza aykırı gibi görünen bir şey söylesek bile ülkenizin yasalarının izin vermediği durumlarda, ülkenizin yasaları uyarınca sahip olduğunuz hakları değiştirmez. "Yürürlükteki yasalara tabi" derken kastettiğimiz budur.

 17. SORUMLULUK SINIRLANDIRMASI

  İlgili yasalara tabi olarak Microsoft ve tedarikçilerinden yalnız 5,00 ABD Dolarına kadar doğrudan zararları geri alabilirsiniz. Neticede oluşan, kar kaybı, özel, dolaylı veya arızi zararlar dahil diğer zararları talep edemezsiniz. Bu sınırlama bu Anlaşma ile ilgili herhangi bir şey için geçerlidir, örneğin, (a) Abonelik, yazılım, hizmetler, üçüncü taraf internet sitelerinde içerik (kod dahil) veya üçüncü taraf internet siteleri ile bağlantılı herhangi bir şey ve (b) yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde; anlaşmanın ihlali, garanti, teminat ya da koşul ihlali, kusursuz sorumluluk, ihmal ya da diğer haksız fiil için iddialar. Bu ayrıca, Microsoft zararın oluşma olasılığını biliyor veya bilmesi gerekiyor olsa bile geçerlidir. Yukarıdaki sınırlama veya hariç tutma, ülkeniz arızi, neticede oluşan veya diğer zararların sınırlanmasına veya hariç tutulmasına izin vermediği takdirde sizin için geçerli olmayabilir. Hiçbir şey, ihmalimizin veya hileli yanlış beyanlarımızın neden olduğu ölüm veya bedensel yaralanma konusundaki sorumluluğumuzu hariç tutmaz veya sınırlamaz.

  Microsoft Imagine programı hakkında sorularınız için veya desteğe ihtiyacınız varsa lütfen (https://www.azureforeducation.com/faq) adresine bakın ve alttaki 'bize ulaşın' bağlantısına tıklayın.

SINIRLI GARANTİ

BU GARANTİ, YAZILIMI KULLANIMDA KARŞILAŞABİLECEĞİNİZ HERHANGİ BİR GARANTİNİN YERİNE GEÇER

 1. SINIRLI GARANTİ

  Talimatları izlediğiniz takdirde, yazılım büyük ölçüde, yazılımın içinde veya onunla birlikte elinize geçen Microsoft belgelerinde belirtildiği şekilde çalışacaktır.

 2. GARANTİ ŞARTI, GARANTİ ALICISI; ZIMNİ GARANTİLERİN SÜRESİ.

  SINIRLI GARANTİ, YAZILIMIN İLK KULLANICISI TARAFINDAN ALINMASINDAN SONRAKİ BİR YILI KAPSAMAKTADIR. SÖZ KONUSU BİR YIL BOYUNCA EKLER, GÜNCELLEMELER ALIR VEYA YAZILIMI DEĞİŞTİRİRSENİZ, KALAN GARANTİ SÜRESİ KADAR VEYA 30 GÜN (HANGİSİ DAHA UZUNSA) GARANTİ KAPSAMINDA KALIRSINIZ. İlk kullanıcı yazılımı devrederse, garantinin kalan süresi devralan için geçerli olacaktır.

  YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, ZIMNİ GARANTİLER, TEMİNATLAR VEYA KOŞULLAR YALNIZCA SINIRLI GARANTİ SÜRESİ BOYUNCA DEVAM EDER. Bazı eyaletlerde zımni garantilerin sürelerinin kısıtlanmasına izin verilmediğinden, bu sınırlamalar sizin için geçerli olmayabilir. Bazı ülkelerde zımni garantilerin veya koşulların geçerli olacağı süreyle ilgili sınırlamalara izin verilmediği için sizin için de geçerli olmayabilirler.

 3. GARANTİ DIŞI DURUMLAR

  Bu garanti sizin yaptığınız veya yapmadığınız, başkalarının yaptığı veya makul sınırlar içinde Microsoft'tun denetiminde olmayan olaylardan kaynaklanan sorunları kapsamaz.

 4. GARANTİ İHLALİNİN TELAFİSİ

  MICROSOFT YAZILIMI ÜCRETSİZ OLARAK ONARIR VEYA DEĞİŞTİRİR. MICROSOFT YAZILIMI ONARAMAZ VEYA DEĞİŞTİREMEZSE, YAZILIMIN FATURASINDA BELİRTİLEN TUTARI SİZE İADE EDER. AYRICA EKLERİ, GÜNCELLEŞTİRMELERİ VE DEĞİŞTİRME YAPILMASI HALİNDE YENİ YAZILIMI ÜCRETSİZ OLARAK ONARIR VEYA DEĞİŞTİRİR. MICROSOFT BU ÖĞELERİ ONARAMAZ VEYA DEĞİŞTİREMEZSE, VARSA, BUNLAR İÇİN ÖDEDİĞİNİZ TUTARI SİZE İADE EDER. BEDELİNİ İADE ALABİLMEK İÇİN YAZILIMI SİLMENİZ, ORTAMLARI VE İLİŞKİLİ MALZEMELERİ SATIN ALMA BELGESİ İLE BİRLİKTE MICROSOFT'A İADE ETMENİZ GEREKİR. GARANTİ İHLALİ DURUMUNDA HAKKINIZ OLAN TELAFİLER BUNLARDAN İBARETTİR.

 5. TÜKETİCİ HAKLARININ ETKİLENMEMESİ

  BÖLGENİZDEKİ YASALAR ÇERÇEVESİNDE BU ANLAŞMANIN DEĞİŞTİREMEYECEĞİ BAŞKA TÜKETİCİ HAKLARINIZ OLABİLİR.

 6. GARANTİLERİN KULLANILMASI USULÜ

  Garanti hizmeti için satın almanın belgelenebilmesi gerekir.

  Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'dan satın alınmış olan yazılımın garanti hizmeti veya bedelini nasıl iade alacağınızla ilgili olarak Microsoft'a aşağıdaki şekilde ulaşabilirsiniz:

  1. (800) MICROSOFT;
  2. Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 veya
  3. (www.microsoft.com/info/nareturns.htm) adresini ziyaret edin.
  Avrupa, Orta Doğu ve Afrika. Yazılımı Avrupa, Orta Doğu veya Afrika'da aldıysanız bu sınırlı garantinin sorumlusu Microsoft Ireland Operations Limited kuruluşudur. Bu garanti kapsamında başvurabileceğiniz yerler:
  1. Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, İrlanda veya
  2. ülkenize hizmet veren Microsoft bağlı kuruluşu (bkz. www.microsoft.com/worldwide).

  ABD, Kanada, Avrupa, Orta Doğu dışında. ve yazılımı ABD, Kanada, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika dışında bir yerde almanız halinde ülkenizde hizmet veren Microsoft bağlı kuruluşuna başvurun (bkz. www.microsoft.com/worldwide).

 7. BAŞKA GARANTİ VERİLMEMESİ

  SINIRLI GARANTİ MICROSOFT'TAN ALDIĞINIZ YEGANE DOĞRUDAN GARANTİDİR. MICROSOFT BAŞKA AÇIK GARANTİ VEYA TEMİNAT VERMEMEKTE YA DA KOŞUL BEYAN ETMEMEKTEDİR. YEREL YASALARINIZIN İZİN VERDİĞİ DURUMDA, MICROSOFT SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE HAK İHLALİ BULUNMAMASI ZIMNİ GARANTİLERİNİ KAPSAM DIŞI TUTMAKTADIR. Bu sınırlamaya rağmen yerel yasalar size herhangi bir zımni garanti veya hak tanıyorsa bu durumda talep haklarınız, yerel yasalar çerçevesinde izin verilen azami ölçüde yukarıdaki Garanti İhlali Telafisi maddesinde belirtilenlerle sınırlıdır.

 8. GARANTİ İHLALİ HALİNDE ZARARLARIN SINIRLANDIRILMASI VE HARİÇ TUTULMASI

  YUKARIDAKİ, TAZMİNATLARIN SINIRLANDIRILMASI VE KAPSAM DIŞI TUTULMASI HAKKINDAKİ MADDE BU SINIRLI GARANTİNİN İHLAL EDİLMESİ DURUMLARI İÇİN GEÇERLİDİR.

  BU GARANTİ SİZE BELİRLİ YASAL HAKLAR VERMEKTEDİR VE AYRICA EYALETTEN EYALETE VEYA ÜLKEDEN ÜLKEYE DEĞİŞEBİLEN BAŞKA HAKLARINIZ DA OLABİLİR.

  AVUSTRALYA İÇİN – AVUSTRALYA’DA YAŞIYORSANIZ AVUSTRALYA TÜKETİCİ YASASI KAPSAMINDA KANUNİ GARANTİLERİNİZ BULUNMAKTADIR VE BU ŞARTLARDAKİ HİÇBİR ŞEY BU HAKLARI ETKİLEMEYİ AMAÇLAMAZ.