Gezintiyi Atla

Öğretim için Microsoft Azure Geliştirici Araçları

Öğretim için Microsoft Azure Geliştirici Araçları Sözleşmesi

Düzeltildi: Ocak 2020

Bu Öğretim için Microsoft Azure Geliştirme Araçları Abonelik Sözleşmesi ("Sözleşme"), siz ve Microsoft Corporation arasında veya kurumunuzun bulunduğu yere göre kurumunuzun bağlı kuruluşlarından biri ("Microsoft," "biz," "bize” ve "bizim") arasında yapılan bir sözleşmedir. Lütfen bu Sözleşmeyi dikkatlice okuyun. Yarışmalar, geliştirici araçları, çevrimiçi öğrenme, yazılım, medya, içerik, materyaller, hizmetler, güncelleştirmeler, ekler, İnternet tabanlı hizmetler, promosyonlar ve Abonelik aracılığıyla alabileceğiniz destek hizmetleri ("Abonelik Avantajları") dahil olmak üzere Öğretim için Microsoft Azure Geliştirme Araçları Aboneliğine ("Abonelik") erişiminizi ve bunların kullanımını yönetir. Bu Abonelik Avantajlarına başka şartlar eklenmedikçe bu şartlar geçerli olur. Aboneliğe kaydolarak, “Kabul Ediyorum” düğmesine, “Kaydol” düğmesine, onay kutusuna veya diğer işlevsel olarak eşdeğer denetimlere tıklayarak ya da Abonelik Avantajların kullanarak veya bunlara erişerek bu Sözleşmenin hüküm ve koşullarını kabul ettiğinizi onaylamış olursunuz. Kabul etmiyorsanız kaydolmayın, Aboneliği etkinleştirmeyin veya herhangi bir Abonelik Avantajına erişmeyin. Bu hüküm ve koşulların kopyası kaydedilmeyeceğinden lütfen bunları okuyun, yazdırın ve kayıtlarınız için bir kopyasını kaydedin.

 1. Uygunluk

  Bu Sözleşmede "siz", bir eğitim kurumu veya eğitim kurumunda bulunan ve eğitim kurumuna ait olan bir bilim, teknoloji, mühendislik, matematik bölümü veya laboratuvarı anlamına gelir. "Eğitim Kurumu", yalnızca kayıtlı öğrencilerine eğitim vermek amacıyla düzenlenip işletilen ve bulunduğu coğrafi bölgede uygun tanınmış eğitim akreditasyon kurumu tarafından akredite edilmiş bir kuruluş anlamına gelir. "Öğrenci", Eğitim Kurumunda akademik kredi, sertifika veya derece ile sonuçlanan kurslara etkin şekilde kısmen veya tam zamanlı olarak kaydolup katılan birey (kurumsal bir varlık değil) anlamına gelir. Aboneliğin "Yetkili Kullanıcıları" arasında (a) Öğrencileriniz, (b) Aboneliğinizi yönetmekle doğrudan ilişkili BT veya idari destek sağlayan personeliniz ("Personel") ve (c) Öğrencilerinize ders vermek, Öğrencileriniz için derslere, laboratuvarlara veya programlara yardımcı olmak veya sizin adınıza ticari olmayan araştırmalar yapmak üzere görevlendirilen öğretim üyeleri ("Fakülte") bulunur.

  Microsoft, Eğitim Kurumunun Abonelik almaya uygunluk kriterlerini karşılayıp karşılamadığını (veya karşılamaya devam ettiğini) kendi takdirine bağlı olarak belirleme hakkını saklı tutar.

 2. Abonelik

  Abonelik, size ve Yetkili Kullanıcılarınıza, daha önce sonlandırılmadığı sürece Aboneliğinizin belirli koşullarına bağlı olarak etkin bir Aboneliğiniz varken Öğretim için Azure Geliştirici Araçları topluluğuna ve ilgili belirli Abonelik Avantajlarına erişim sağlar. Aboneliğiniz sona erdiğinde siz ve Yetkili Kullanıcılarınız artık Abonelik Avantajlarına veya yeni etkinleştirmelere ya da ürün anahtarlarına erişemeyeceksiniz ancak Yetkili Kullanıcılar, bu Sözleşmenin şartlarına tabi olarak, uygun olmayan hale gelmeden önce elde edilen yazılımı kullanmaya devam edebilir.

 3. Abonelik Avantajlarında yapılan güncelleştirmeler veya değişiklikler

  Microsoft, Abonelik Avantajları da dahil olmak üzere Aboneliğin herhangi bir yönünü veya bu koşulları herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. Bu tür güncelleştirmeler Microsoft Azure Eğitim Merkezi'nde oturum açıldığında veya diğer makul yollarla sunulan bir e-posta bildiriminde yayınlanabilir. Olası değişiklik bildirimlerini kontrol etmek ve Yetkili Kullanıcılara aynısını yapma talimatını vermek için Eğitim Merkezi'ni en az otuz (30) günde bir ziyaret etmeniz gerekir. Değişiklikler geçerli olduktan sonra Aboneliğinizi kullanmanız, yeni şartları kabul ettiğiniz anlamına gelir. Yeni şartları kabul etmiyorsanız Aboneliği kullanmayı bırakmanız ve Aboneliğinizi kapatmanız gerekir. Aksi takdirde, yeni şartlar sizin için geçerli olur.

 4. Abonelik Avantajlarının Kullanılması

  Aboneliğiniz, sizin ve Yetkili Kullanıcılarınızın açıkça eğitiminizi, öğretiminizi, ticari olmayan araştırmalarınızı veya yukarıdaki amaçlar doğrultusunda yazılım uygulamaları tasarlama, geliştirme, test etme ve tanıtım yapma çalışmalarınızı desteklemeye yönelik belirli Abonelik Avantajlarına erişmenizi sağlar. Abonelik Avantajları size özeldir ve bunları devredemez, satamaz, paylaşamaz, atayamaz, ödünç veremez veya bunların alt lisansını sağlamazsınız. Yetkili Kullanıcılara sağlamanız dahil olmak üzere Abonelik Avantajları erişiminiz ve bunların kullanımı, bu Sözleşmenin koşullarına ve her bir avantajın kendi koşullarına tabidir. Abonelik avantajlarının birçoğuna erişmek için geçerli ve etkin bir Aboneliğinizin olması gerekir.

  1. Yazılım; bulut hizmetleri; geliştirici

   1. Yükleme; şunu kullanın:

    Herhangi bir yazılımı yükleyip kullanmanız ve Yetkili Kullanıcılarınızın kullanması; Abonelik Avantajları olarak sağlanan bulut hizmetleri veya geliştirici araçları, bu Sözleşmede sağlanan koşullarda yapılan değişiklikler haricinde, tıklama aracılığıyla lisans koşulları gibi yazılım, hizmet veya araçlarla sağlanan ayrı lisans koşullarına tabidir. Siz veya Yetkili Kullanıcılar, bu Abonelik Avantajlarını yalnızca belirli ürün son kullanıcı lisansının izin vermesi durumunda sanal bir ortamda kullanabilirsiniz. Geliştirici araçlarının yazılımları ve bulut hizmetleri hiçbir zaman herhangi kötü amaçlı veya istenmeyen yazılım geliştirmek için kullanılamaz.

   2. Etkinleştirme

    Belirli yazılımların etkinleştirilmesi gerekebilir. Bu durumda, yazılımı Aboneliğinizle ilişkili coğrafi bölgede etkinleştirmeniz gerekir.

   3. Ürün Anahtarları

    Yazılımı yüklemek veya erişmek için bir anahtar gerekebilir. Tüm yazılımlar aynı sayıda anahtarla sağlanmaz. Size atanan veya Yetkili Kullanıcılara sağlanan tüm anahtarların kullanımından siz sorumlusunuz. Anahtarları yeniden satamaz, paylaşamaz, atayamaz veya başka bir şekilde devredemezsiniz. Anahtar etkinliği izlenir. Microsoft, anahtarlar veya etkinleştirmelerle ilgili şüpheli bir etkinlik tespit ederse size herhangi bir bildirimde bulunmaksızın veya herhangi bir yükümlülük altına girmeden Aboneliği veya Abonelik Avantajlarını askıya alma veya feshetme hakkını saklı tutar. Microsoft, etkinliğin şüpheli etkinlik oluşturup oluşturmadığını tamamen kendi takdirine bağlı olarak belirleme hakkını saklı tutar. Microsoft, Aboneliğiniz sona erdiğinde anahtarlarınızı devre dışı bırakabilir veya başka bir şekilde sınırlayabilir. Devre dışı bırakılan anahtarlar yazılımı etkinleştiremez. Anahtarlar, yalnızca Aboneliği doğrudan desteklemek için gerektiğinde Yetkili Kullanıcılarınız tarafından kullanılabilir. Yetkili Kullanıcılara dağıtılan bireysel ürün anahtarları, yalnızca Öğrenci ve Fakülte kişisel makinelerinde yazılımı etkinleştirmeye yöneliktir ve paylaşılamaz, devredilemez, atanamaz. Bu kişileri anahtarların kullanımına ilişkin kısıtlamalar hakkında bilgilendirmeniz gerekir. Aşağıdaki koşullar, Öğretim için Microsoft Azure Geliştirme Araçları Aboneliği kapsamında sağlanan laboratuvar anahtarları için geçerlidir: (a) laboratuvar anahtarları, yalnızca Öğretim için Microsoft Azure Geliştirme Araçları Aboneliği kapsamında geçerli bir lisans sahip olan STEM departmanında yazılımı etkinleştirmek için kullanılacaktır; ve (b) laboratuvar anahtarları, yalnızca Öğretim için Azure Geliştirici Araçları Aboneliğinin satın alındığı fiziksel kampüste etkinleştirilebilecektir.

   4. Windows işletim istemleri

    Aboneliğiniz belirli Windows işletim sistemi ürünlerini içeriyorsa bu ürünleri yalnızca bir STEM departmanında bulunan ve Öğretim için Microsoft Azure Geliştirme Araçları’na yönelik geçerli bir lisans içeren bilgisayarlara, bu bilgisayarlarda Windows işletim sistemi yüklü olmasa bile yükleyebilirsiniz. Bu, YALNIZCA (i) bilgisayarlar size aitse veya size kiralanmışsa, (ii) bilgisayarlar her zaman bu Sözleşme kapsamında lisans sahibi olan STEM departmanında fiziksel olarak bulunacaksa, (iii) ürünler Microsoft teknolojileriyle ilgili STEM öğrenimini, öğretimini ve araştırmasını desteklemek için kullanılıyorsa ve (iv) web’de gezinme veya e-posta erişimi ya da STEM dışı etkinlikler gibi genel amaçlı etkinlikler için kullanılmıyorsa geçerlidir. Aboneliğe dahil olan Windows işletim sistemi ürünleri başka bir şekilde kullanılacaksa öncelikle ürünlerin yüklü olduğu bilgisayarlara Windows işletim sistemi için geçerli bir Orijinallik Sertifikası (COA) eklenmelidir.

   5. Üçüncü taraf yazılım

    Yazılım, üçüncü taraf kodu içerebilir. Yazılımla bağlantılı veya yazılımdan başvurulan herhangi bir üçüncü taraf betiği veya kodu, size Microsoft tarafından değil bu koda sahip üçüncü taraflarca lisanslanır. Varsa, üçüncü taraf koduna ilişkin bildirimler yalnızca bilginiz için dahil edilmiştir. Aboneliğe dahil edilen yazılım lisanslıdır, satılmaz ve Microsoft, Microsoft tarafından ima, itiraz veya başka bir şekilde açıkça verilmeyen tüm hakları saklı tutar.

  2. Etkinlikler; müsabakalar; yarışmalar; diğer promosyonlar

   Çoğu etkinlik, yarışma veya diğer promosyonların genellikle katılımlarıyla ilgili ayrı hüküm ve koşulları olur. Sizin veya Yetkili Kullanıcılarınızın bunlara katılmak için bu hüküm ve koşulları kabul etmesi gerekir.

  3. Uygulamaları yayımlama

   Siz veya Yetkili Kullanıcı, Abonelik Avantajları kullanılarak geliştirilen bir yazılım uygulamasını ("uygulama") yayımlamayı seçerse sizin veya Yetkili Kullanıcının (https://dev.windows.com) adresine bir promosyon kodu girmesi, geliştirici hesabı oluşturması ve bu avantaja erişmek için belirli uygulama mağazasıyla ilişkili tüm geçerli hüküm ve koşulları kabul etmesi gerekir.

  4. Üçüncü taraf teklifleri

   Abonelik, sizin ve Yetkili Kullanıcılarınızın üçüncü taraflardan (şirketler veya Microsoft olmayan kişiler) ürünlere, hizmetlere, web sitelerine, bağlantılara, içeriğe, materyale, oyunlara veya uygulamalara erişmenize veya bunları almanıza izin verebilir. Bu tür üçüncü taraflar, size veya Yetkili Kullanıcılarınıza bir gizlilik ilkesi sunabilir ya da sizin veya Yetkili Kullanıcılarınızın uygulamalarını, hizmetlerini veya diğer tekliflerini yüklemeden ya da kullanmadan önce ek kullanım koşullarını kabul etmelerini isteyebilir. Sizin veya Yetkili Kullanıcılarınızın, üçüncü taraf tekliflerini edinmeden veya kullanmadan önce tüm ek şartları ve gizlilik ilkelerini gözden geçirmesi gerekir. Herhangi bir ek üçüncü taraf koşulu, bu koşulların hiçbirini değiştirmez. Üçüncü taraflarla olan ilişkilerinizden siz ve Yetkili Kullanıcılarınız sorumlusunuz. Microsoft, herhangi bir üçüncü taraf teklifinin parçası olarak size veya Yetkili Kullanıcılarınıza hiçbir fikri mülkiyet lisansı vermez ve üçüncü taraflarca size veya Yetkili Kullanıcılarınıza ya da sizin veya Yetkili Kullanıcılarınız tarafından herhangi bir üçüncü tarafa sağlanan bilgilerden sorumlu değildir.

  5. Diğer avantajlar

   Yazılım içermeyen veya zaman zaman sunulan Diğer Abonelik Avantajları farklı koşullara tabi olabilir.

 5. Kullanıcı İçeriği

  Sizin veya Yetkili Kullanıcılarınızın Abonelikle bağlantılı olarak kullanabileceği belirli Abonelik Avantajları veya Microsoft web siteleri, sizin veya Yetkili Kullanıcılarınızın oluşturulan içeriği (“Kullanıcı İçeriği”) depolamasına, paylaşmasına veya başkalarından materyal almasına izin verebilir. Bu tür Kullanıcı İçeriğinin sahipliğini talep etmeyiz. Kullanıcı İçeriği, sizin veya içeriği yükleyen ilgili Yetkili Kullanıcının sahipliğinde kalır ve bundan yükleyen kişi sorumludur. Kullanıcı İçeriğini yükleyen kişi, telif hakkı da dahil olmak üzere başkalarının haklarına saygı göstermekten de sorumludur. (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=799165) adresinde telif hakkı hakkında daha fazla bilgi edinin. Siz veya Yetkili Kullanıcılarınız, Abonelik aracılığıyla veya Microsoft web sitelerinde Kullanıcı İçeriği paylaştığında yüklenen, depolanan veya paylaşılan Kullanıcı İçeriği için gerekli tüm haklara ve izinlere sahip olduğunuzu (ve sahip olacağınızı) ve bu yükleme, depolama ve paylaşma işlemlerinin Microsoft Hizmet Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları ile uyumlu olduğunu beyan ve garanti edersiniz.

 6. Yasaklanmış Abonelik Avantajları Kullanımı

  Abonelik kullanımınızın bir koşulu olarak, Yetkili Kullanıcıların bu şartlar, koşullar ve bildirimler tarafından yasa dışı veya yasaklanmış herhangi bir amaçla Abonelik Avantajlarını kullanmasına izin vermeyeceğinizi kabul edersiniz. Yetkili Kullanıcılar, Abonelik Avantajlarını herhangi bir Microsoft sunucusuna veya herhangi bir Microsoft sunucusuna bağlı ağlara zarar verecek, devre dışı bırakacak, aşırı yükleyecek veya bozacak veya başka herhangi bir tarafın herhangi bir Abonelik Avantajını kullanmasına ve bunlardan yararlanmasına müdahale edecek şekilde kullanamaz. Yetkili Kullanıcılar, herhangi bir Abonelik Avantajına, diğer hesaplara, bilgisayar sistemlerine veya herhangi bir Microsoft sunucusuna veya Abonelik Avantajına bağlı ağlara yazılım korsanlığı, parola madenciliği veya başka herhangi bir yolla yetkisiz erişim sağlamaya çalışamaz. Yetkili Kullanıcılar, Abonelik Avantajları aracılığıyla kasıtlı olarak kullanıma sunulmayan herhangi bir yolla materyal veya bilgi elde edemez veya elde etmeye teşebbüs edemez.

  Abonelik Avantajları ve ilişkili web siteleri e-posta hizmetleri, bülten panosu hizmetleri, sohbet alanları, forumlar, topluluklar, kişisel web sayfaları, takvimler, fotoğraf albümleri, dosya dolapları ve/veya Yetkili Kullanıcıların başkalarıyla iletişim kurmasını sağlamak için tasarlanmış diğer ileti veya iletişim olanaklarını ("Communication Services") içerebilir. Yetkili Kullanıcılara, İletişim Hizmetleri'ni yalnızca ilgili İletişim Hizmeti ile ilgili uygun ve uygulanabilir olduğunda ileti ve materyal postası yollamak, göndermek ve almak için kullanabileceklerini bildirmeyi kabul edersiniz. Bir sınırlama olarak kabul edilmeden örnek vermek gerekirse; İletişim Hizmetleri'ni kullanırken Yetkili Kullanıcılar şunları yapamazlar:

  • İletişim Hizmetlerini anketler, yarışmalar, piramit şemaları, zincirleme mektuplar, önemsiz e-posta, istenmeyen e-postalar veya yinelenen ya da istenmeyen mesajlar (ticari veya başka türlü) ile bağlantılı olarak kullanma.
  • Başkalarının yasal haklarını (gizlilik ve tanıtım hakları gibi) karalama, kötüye kullanma, taciz etme, takip etme, tehdit etme veya başka bir şekilde ihlal etme.
  • Uygunsuz, saygısız, küçük düşürücü, müstehcen çirkin veya yasa dışı herhangi bir konu, ad, materyal veya bilgi yayımlama, gönderme, yükleme, dağıtma veya yayma.
  • Telif hakkı veya ticari marka kanunları (veya gizlilik veya tanıtım hakları) dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Yetkili Kullanıcı haklarına sahip olmadıkça veya bunları kontrol etmedikçe ya da aynısını yapmak için gerekli tüm onayları almadıkça fikri mülkiyet kanunları tarafından korunan resimler, fotoğraflar, yazılımlar veya diğer materyalleri içeren dosyaları yükleme veya başka bir şekilde kullanıma açma.
  • Görüntüler veya fotoğraflar da dahil olmak üzere, İletişim Hizmetleri aracılığıyla sağlanan herhangi bir materyali veya bilgiyi herhangi bir telif hakkı, ticari marka, patent, ticari sır veya herhangi bir tarafın diğer mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde kullanma.
  • Virüsler, Truva atları, solucanlar, saatli bombalar, fidye yazılımları, iptal robotları, bozuk dosyalar, genel olarak kötü amaçlı yazılımlar veya başka birinin bilgisayarının çalışmasına veya başka birinin mülküne zarar verebilecek diğer benzer yazılım veya programlar içeren dosyalar yükleme.
  • Söz konusu İletişim Hizmetleri bu tür iletilere özellikle izin vermedikçe herhangi bir ticari amaçla herhangi bir mal veya hizmeti satma veya satın alma konusunda reklam veya teklifte bulunma.
  • Yetkili Kullanıcının bildiği veya bilmekle sorumlu olduğu İletişim Hizmetinin başka bir kullanıcısı tarafından yayınlanan yasal olarak yeniden çoğaltılamayacak, görüntülenemeyecek, gerçekleştirilemeyecek ve/veya dağıtılamayacak herhangi bir dosyayı indirme.
  • Yüklenen bir dosyada yer alan yazılım veya diğer materyallerin menşei veya kaynağının yazar nitelikleri, yasal veya diğer uygun bildirimler ya da tescilli adlandırmalar veya etiketler gibi telif hakkı yönetim bilgilerini çarpıtma veya silme.
  • Başka bir kullanıcının İletişim Hizmetlerini kullanmasını ve bunlardan yararlanmasını kısıtlama veya engelleme.
  • Herhangi bir belirli İletişim Hizmeti için geçerli olabilecek davranış kurallarını veya diğer yönergeleri ihlal etme.
  • E-posta adresleri dahil olmak üzere başkaları hakkında bilgi toplama veya bu bilgileri kullanma
  • İlgili yasaları veya düzenlemeleri ihlal etme.
  • Başkalarını yanıltmak amacıyla sahte bir kimlik oluşturma.
  • Abonelik Avantajlarının herhangi bir kullanıcı dizinini veya diğer kullanıcı ya da kullanım bilgilerini, bunların herhangi bir bölümünü kullanma, indirme veya başka bir şekilde kopyalama veya bir kişi ya da kuruluşa bu bilgileri (ücret karşılığında olsun veya olmasın) sağlama.

  Microsoft'un İletişim Hizmetlerini izleme yükümlülüğü yoktur ancak Microsoft, İletişim Hizmetlerine gönderilen materyalleri gözden geçirme ve kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir materyali kaldırma hakkını saklı tutar.

  Microsoft, geçerli herhangi bir yasayı, düzenlemeyi, yasal süreci veya resmi talebi karşılamak için gerekli gördüğü herhangi bir bilgiyi açıklama veya herhangi bir bilgiyi veya materyali tamamen veya kısmen düzenleme, yayınlamayı reddetme veya kaldırma hakkını her zaman saklı tutar.

  Yetkili Kullanıcılara herhangi bir İletişim Hizmetinde kendileri, arkadaşları ve aileleri hakkındaki kişisel bilgileri ve hassas bilgileri verirken her zaman dikkatli olmaları konusunda talimat verilmelidir.

  Microsoft, herhangi bir İletişim Hizmetinde bulunan içeriği, iletileri veya bilgileri denetlemez veya desteklemez ve Microsoft, İletişim Hizmetleriyle ilgili herhangi bir sorumluluğu özellikle reddeder. Yöneticiler ve idareciler yetkili Microsoft sözcüleri değildir ve görüşleri Microsoft'un görüşlerini yansıtmayabilir.

  İletişim Hizmetlerine yüklenen materyaller, kullanım, çoğaltma veya yayma konusunda açıklanan sınırlamalara tabi olabilir. Materyalleri indirirken bu tür sınırlamalara uymaktan siz ve Yetkili Kullanıcılarınız sorumludur.

 7. Durum değişiklikleri

  Yukarıda tanımlandığı şekilde Yetkili Kullanıcı olmayı bırakan kişilere veya Aboneliğinizin feshi, iptali veya sona ermesi üzerine Abonelik Avantajlarına veya herhangi bir yazılım anahtarına erişim sağlamayı durduracaksınız ancak Abonelik kapsamında yazılım edinen Yetkili Kullanıcılar, bu şartlara uygun olmak kaydıyla, uygun olmayan hale gelmeden önce edindikleri yazılımı kullanmaya devam edebilir.

 8. Kopya kalitesi

  Yetkili Kullanıcılarınıza sağlanan yazılımın her kopyasının doğru ve tam bir kopya olduğunu, tüm lisans koşullarını, telif hakkını, ticari markayı ve diğer bildirimleri içerdiğini onaylamış olursunuz.

 9. Yönetici

  Microsoft'un birincil ilgili kişisi olarak görev yapmaları için bir yönetici atayacaksınız:

  • Aboneliği ve yazılımı yönetme;
  • bu Sözleşme tarafından belirlenen yönergeleri uygulama; ve
  • Sunucularınızdan Abonelik yazılımının indirilme sayısının ve Abonelik yazılımı içeren medya sağladığınız Yetkili Kullanıcıların kayıtlarının tutulması.
 10. Ebeveyn veya yasal veli onayı

  Abonelik Avantajlarına erişim, on üç (13) yaşın altındaki Öğrencilere yalnızca ebeveynleri veya vasileri bu tür bir erişime sahip olmalarına izin vermişse sağlanabilir. Şunu kabul etmiş olursunuz:

  • yaşı doğrulama ve Abonelik Avantajlarına hesap erişimi verme sorumluluğu, Microsoft'a değil yalnızca size veya Abonelik yöneticisine aittir; ve
  • bu onay, Öğrenci için bir hesap oluşturmadan veya Öğrenciye Elektronik Lisans Yönetim Sistemi (ELMS), web mağazası veya başka herhangi bir yolla yazılım erişimi sağlamadan önce doğrulanabilir bir yöntemle toplanır ve geri alınabilir bir şekilde saklanır.
 11. Kişisel bilgilerin gizliliği ve korunması

  Aboneliği sağlamak için Microsoft, sizinle ilgili belirli bilgileri toplar. Microsoft ayrıca bilgisayarınız, Abonelik kullanımınız ve Abonelik performansı hakkında bilgileri otomatik olarak yükleyebilir. Microsoft, bu bilgileri Microsoft Gizlilik Bildirimi'nde açıklandığı şekilde kullanır ve korur. Abonelik kullanımınız veya Aboneliğin Yetkili Kullanıcılarınız tarafından kullanımı hakkında size söylenecek önemli bir şey olduğunda Aboneliğinizle ilişkili e-postaya bildirimler gönderebiliriz.

 12. Abonelik Sonlandırılıyor

  1. İptal ve yenileme yok

   (https://www.azureforeducation.com/faq) adresinden bir iptal talebi göndererek ve aşağıdaki adreste alt kısımda bulunan ‘bize ulaşın’ bağlantısına tıklayarak Aboneliğinizi istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Sona erme tarihinden önce Aboneliğinizi yenilemezseniz veya yıllık ücretini ödemezseniz belirlenen tarihte Aboneliğiniz sona erer.

  2. Sonlandırma

   Microsoft, yalnızca Microsoft'un kararına bağlı olarak bu koşullara uymamanız veya Yetkili Kullanıcılarınızdan herhangi birinin bu koşullara uymaması durumunda bu Sözleşmeyi feshedebilir. Ayrıca, artık Abonelik için uygun değilseniz (yukarıdaki "siz" tanımını karşılayan kişi) Aboneliğiniz otomatik olarak sona erer. Microsoft, Aboneliğinizi sonlandırırsa Aboneliğinizi sonlandırmak için ciddi bir neden olmadıkça sonlandırma işleminden önce size makul bir bildirimde bulunuruz.

  3. Etki

   Aboneliğiniz veya Aboneliği alma uygunluğunuz herhangi bir nedenle sona ererse bu şartlar ve Abonelik Avantajlarına erişim haklarınız da sona erer. Bu durumda, artık herhangi bir anahtar talep edemezsiniz veya yazılımı ya da diğer Abonelik Avantajlarını Fakültenize, Personelinize veya Öğrencilerinize dağıtamazsınız ancak siz, Fakülteniz, Personeliniz ve Öğrencileriniz, Abonelik sona ermeden önce alınan Abonelik yazılımının kopyalarını bu şartlara uygun şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Elinizdeki yazılımın diğer tüm kopyalarını yok etmeniz gerekir ancak Microsoft, bu Sözleşmenin herhangi bir önemli hükmünün ihlaliyle bağlantılı olarak Aboneliğinizi feshederse herhangi bir Abonelik yazılımıyla ilişkili tüm kullanım hakları derhal feshedilir.

 13. Destek hizmetleri

  Destek hizmetleri Aboneliğin bir parçası olarak sağlanırsa bu tür hizmetler ayrı koşullara tabi olabilir. Aboneliğinizin bir parçası olarak sunulan tüm destek hizmetleri, Aboneliğiniz sona ermeden önce yalnızca Aboneliği kullanımınızı desteklemek için kullanılmalıdır. Genellikle Abonelik kapsamında sağlanan yazılım ve diğer hizmetler “olduğu gibi” sağlanır ve bu hizmetler için destek hizmeti sağlamayız.

 14. Tüm Sözleşme; atama ve devretme

  Başvuru veya köprü ile dahil edilen tüm şartlar ve sizin ya da Yetkili Kullanıcılarınızın kullandığı tüm Abonelik Avantajlarına ilişkin şartlar dahil olmak üzere bu Sözleşme, Abonelik sözleşmesinin tamamını oluşturur. Microsoft, herhangi bir zamanda size bildirimde bulunmaksızın bu Sözleşmenin tamamını veya bir kısmını devredebilir. Bu Sözleşmeyi atayamaz veya aboneliği ya da abonelik avantajlarını kullanma hakkını devredemezsiniz.

 15. İlgili yasalar

  Bu Sözleşmenin yorumlanması Washington eyalet yasalarına tabidir ve yasaların ihtilafı ilkelerinden bağımsız olarak Sözleşmenin ihlaline ilişkin iddialar için geçerlidir. Eyalet veya ülke tüketici koruma kanunları, haksız rekabet kanunları ve haksız fiil kapsamındaki talepler de dahil olmak üzere diğer tüm talepler, yaşadığınız eyalet veya ülkenin kanunlarına tabidir. Sizin için geçerli olan yasanın hariç tutulamayacağını söylediği belirli haklara sahip olabilirsiniz. Bu Sözleşmede belirteceğimiz hiçbir şey bu yasal hakları etkilemez.

 16. Yerel yasaların etkisi

  Bu Sözleşme belirli yasal hakları tanımlar. Üyelik ve Abonelik Avantajları ile ilgili olarak sizin için geçerli olan kanun kapsamında başka haklarınız olabilir. Bu Sözleşme, ülkenizin kanunları izin vermiyorsa yasal haklarınızla çelişiyor gibi görünen bir şey söylesek bile ülkenizin kanunları kapsamındaki haklarınızı değiştirmez. "İlgili yasalara tabidir" dediğimizde bunu kastediyoruz.

 17. SORUMLULUK SINIRLAMASI

  Geçerli yasalara tabi olarak, Microsoft'tan ve tedarikçilerinden yalnızca 5,00 ABD dolarına kadar olan doğrudan zararları tazmin edebilirsiniz. Sonuç olarak ortaya çıkan, kayıp karlar, özel, dolaylı veya arızi zararlar dahil olmak üzere başka hiçbir zararı tazmin edemezsiniz. Bu sınırlama, bu Sözleşme ile ilgili herhangi bir şey için geçerlidir (ör. (a) Üçüncü şahıs İnternet sitelerindeki veya üçüncü şahıs programlarındaki Abonelik, yazılım, hizmetler, içerik (kod dahil) ile ilgili her şey ve (b) sözleşme ihlali, garanti ihlali, garanti veya koşul, kusursuz sorumluluk, İlgili yasaların izin verdiği ölçüde ihmal veya başka bir haksız fiil). Ayrıca, Microsoft'un zarar olasılığını bilmesi veya bilmesi gerektiği durumlarda da geçerlidir. Ülkeniz arızi, dolaylı veya diğer zararların hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin vermeyebileceğinden yukarıdaki sınırlama veya hariç tutma sizin için geçerli olmayabilir. Hiçbir şey ihmalimizden veya hileli yanlış beyanlardan kaynaklanan ölüm veya bedensel yaralanmalara ilişkin sorumluluğumuzu hariç tutmaz veya sınırlamaz.

  Microsoft Imagine programıyla ilgili sorularınız olursa veya desteğe ihtiyacınız varsa lütfen (https://www.azureforeducation.com/faq) adresine bakın ve sayfanın alt kısmındaki ‘bize ulaşın’ bağlantısına tıklayın.

SINIRLI GARANTİ

BU GARANTİ, YAZILIMI KULLANIRKEN KARŞILAŞABİLECEĞİNİZ TÜM GARANTİLERİN YERİNİ ALIR

 1. SINIRLI GARANTİ

  Talimatları izlerseniz yazılım, büyük ölçüde yazılım içinde veya yazılımla birlikte aldığınız Microsoft malzemelerinde açıklandığı gibi çalışır.

 2. GARANTİ SÜRESİ; GARANTİ ALICI; ZIMNİ GARANTİLERİN SÜRESİ.

  SINIRLI GARANTİ, YAZILIM İLK KULLANICI TARAFINDAN ALINDIKTAN SONRAKİ BİR YILI KAPSAR. O YIL İÇİNDE EKLER, GÜNCELLEŞTİRMELER VEYA YEDEK YAZILIM ALIRSANIZ BUNLAR KALAN GARANTİ SÜRESİ BOYUNCA VEYA 30 GÜN İÇİN (HANGİSİ DAHA UZUNSA) GARANTİ KAPSAMINDA OLUR. İlk kullanıcı yazılımı devrederse garantinin geri kalanı alıcı için geçerli olur.

  KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, HERHANGİ BİR ZIMNİ GARANTİ VEYA KOŞUL YALNIZCA SINIRLI GARANTİ SÜRESİ İÇİNDE DEVAM ETMEKTEDİR. Bazı eyaletler, zımni garantinin ne kadar süreceği konusunda sınırlamalara izin vermez, bu nedenle bu sınırlamalar sizin için geçerli olmayabilir. Bazı ülkeler zımni bir garanti veya koşulun ne kadar süreceği konusunda sınırlamalara izin vermeyebileceğinden bunlar da sizin için geçerli olmayabilir.

 3. GARANTİDEN HARİÇ TUTULANLAR

  Bu garanti, eylemlerinizden (eylemsizliğinizden), başkalarının eylemlerinden veya Microsoft'un makul denetimi dışındaki olaylardan kaynaklanan sorunları kapsamaz.

 4. GARANTİ İHLALİNİN ÇÖZÜMÜ

  MİCROSOFT, YAZILIMI ÜCRETSİZ OLARAK ONARIR VEYA DEĞİŞTİRİR. MİCROSOFT ONARIM VEYA DEĞİŞİM YAPAMAZSA YAZILIM MAKBUZUNUZDA GÖSTERİLEN TUTARI İADE EDER. AYRICA EKLERİ, GÜNCELLEŞTİRMELERİ VE YEDEK YAZILIMI ÜCRETSİZ OLARAK ONARIR VEYA DEĞİŞTİRİR. MİCROSOFT BUNLARI ONARAMAZ VEYA DEĞİŞTİREMEZSE BUNLAR İÇİN ÖDEDİĞİNİZ TUTARLARI İADE EDER. İADE EDİLEN TUTARI ALMAK İÇİN YAZILIMI KALDIRMANIZ, TÜM ORTAMLARI VE DİĞER İLGİLİ MALZEMELERİ SATIN ALMA KANITIYLA BİRLİKTE MİCROSOFT'A İADE ETMENİZ GEREKİR. SINIRLI GARANTİ İHLALİ İÇİN TEK ÇÖZÜMLERİNİZ BUNLARDIR.

 5. ETKİNLENMEYEN TÜKETİCİ HAKLARI

  YEREL YASALARINIZ KAPSAMINDA BU SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİREMEYECEĞİ EK TÜKETİCİ HAKLARINA SAHİP OLABİLİRSİNİZ.

 6. GARANTİ PROSEDÜRLERİ

  Garanti hizmeti için satın alma belgesi gerekir.

  Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da satın alınan yazılımlar için garanti hizmeti veya iade alma hakkında bilgi için şu adresten Microsoft ile iletişime geçin:

  1. (800) MICROSOFT;
  2. Microsoft Müşteri Hizmetleri ve Desteği, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399; veya
  3. (www.microsoft.com/info/nareturns.htm) adresini ziyaret edin.
  Avrupa, Orta Doğu ve Afrika. Yazılımı Avrupa, Orta Doğu veya Afrika'da satın aldıysanız bu sınırlı garantiyi Microsoft Ireland Operations Limited sağlar. Bu garanti kapsamında bir talepte bulunmak için aşağıdakilerden biri ile iletişime geçmelisiniz:
  1. Microsoft Ireland Operations Limited, Müşteri Hizmetleri Merkezi, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, İrlanda; veya
  2. ülkenize hizmet veren Microsoft bağlı kuruluşu (www.microsoft.com/worldwide adresine bakın).

  Amerika Birleşik Devletleri dışında, Kanada, Avrupa, Orta Doğu. Yazılımı Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika dışında satın aldıysanız ülkenizde hizmet veren Microsoft bağlı kuruluşuyla iletişime geçin (www.microsoft.com/worldwide adresine bakın).

 7. BAŞKA GARANTİ YOKTUR

  SINIRLI GARANTİ, MİCROSOFT’UN SAĞLADIĞI TEK DOĞRUDAN GARANTİDİR. MİCROSOFT BAŞKA HİÇBİR AÇIK GARANTİ VEYA KOŞUL SUNMAZ. YEREL YASALARINIZIN İZİN VERDİĞİ DURUMLARDA, MİCROSOFT SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL ETMEMEYE İLİŞKİN ZIMNİ GARANTİLERİ HARİÇ TUTAR. Bu istisnaya rağmen, yerel yasalarınız size herhangi bir zımni garanti veya koşul sunuyorsa çözüm yollarınız, yerel yasalarınızın izin verdiği ölçüde yukarıdaki Garanti İhlalinin Çözümü maddesinde açıklanmıştır.

 8. GARANTİ İHLALİNDEKİ HASARLARIN SINIRLANDIRILMASI VE HARİÇ TUTULMASI

  YUKARIDAKİ HASARLARIN SINIRLANDIRILMASI VE HARİÇ TUTULMASI BU SINIRLI GARANTİ İHLALLERİ İÇİN GEÇERLİDİR.

  BU GARANTİ SİZE BELİRLİ YASAL HAKLAR VERMEKTEDİR VE EYALETTEN EYALETE VEYA ÜLKEDE ÜLKEYE DEĞİŞEN BAŞKA HAKLARINIZ DA OLABİLİR.

  AVUSTRALYA İÇİN – AVUSTRALYA'DA YAŞIYORSANIZ AVUSTRALYA TÜKETİCİ KANUNU KAPSAMINDA YASAL GARANTİLERİNİZ BULUNUR VE BU ŞARTLARDAKİ HİÇBİR ŞEY BU HAKLARI ETKİLEMEYİ AMAÇLAMAZ.