Gezintiyi Atla

Geçirme

Esnek, güçlü buluta geçiş stratejileriyle daha hızlı değer elde etmekle kalmayıp iş etkisini olabildiğince azaltın.

Uzun vadeli planlarla geçiş yapın

Bu aşamada buluta geçiş sürecinize yaygın olarak benimsenen dört yaklaşım aracılığıyla rehberlik ederiz. Uygulamalarınıza en uygun karışımı belirlemek için bu yollar hakkında bilgi edinin. Örneğin, stratejik önem düzeyi düşük olan uygulamaları yeniden barındırmayı veya "lift and shift" ile taşımayı; iş açısından daha kritik olan uygulamaları çeşitli hizmetlere bölerek mimariyi baştan tasarlayabilirsiniz.

"Create a multifaceted application strategy to determine when rehosting, refactoring, rebuilding or replacing applications delivers value, and how new applications can be built using cloud-optimized and cloud-native design principles."

Gartner, “Devise an Effective Cloud Computing Strategy by Answering Five Key Questions” (Beş Temel Soruyu Yanıtlayarak Etkili bir Bulut Bilgi İşlem Stratejisi Tasarlama), David W. Cearley, Kasım 2015, 23 Haziran 2017 tarihinde yenilendi

Buluta geçiş stratejilerini keşfederek hangi durumlarda hedefleriniz için ne kadar uygun olduğunu öğrenin

Genellikle “lift-and-shift” ile geçiş olarak adlandırılan bu kodsuz seçenek, mevcut uygulamalarınızı hızlıca Azure’a geçirmenize imkan sağlar. Her uygulama “olduğu gibi” geçirilir, bu da kod değişikliği yapma riskleri veya maliyetleri olmadan bulutun avantajlarından yararlanmanızı sağlar.

Kullanılması gereken durumlar:

 • Veri merkezinizdeki uygulamaları hızlıca buluta taşımanız gerekiyor.
 • Uygulamalarınızın mimarisi Azure IaaS ölçeklenebilirliğinden yararlanacak şekilde tasarlanmış.
 • İşletmeniz uygulamalara gereksinim duyuyor ancak bunların özelliklerinin hemen değişmesi gerekmiyor.
 • Uygulama veya veritabanı gereksinimleriniz yalnızca bir Azure IaaS VM kullanılarak karşılanabilir.
 • Uygulamayı kod değişikliği yapmadan taşımanız gerekiyor

Yeniden barındırma örnek yolu

Geçiş adımları

IaaS’de yeniden barındırma

Veritabanını yeniden barındırma

İyileştirin

Adım 1/4

VM’leri veya fiziksel sunucuları Azure’a çoğaltma

Windows ya da Linux çalıştıran VMware sanal makineleri veya fiziksel sunucular da dahil olmak üzere birkaç basit adımla sunucuları çoğaltmak için Azure Site Recovery’yi kullanın. Uygulamanızın performans ve SLA gereksinimlerini karşılamak için VM’leri Premium veya Standart depolama hesaplarında çoğaltın.

Adım 2/4

Azure Hibrit Avantajı ve Yönetilen Diskler’i yapılandırın

Azure Hibrit Avantajı’nı kullanarak Windows Server sanal makinelerinizi Azure’a geçirirken maliyet tasarrufu yapın. Geçiş yapmadan önce, değerlendirmenizden edindiğiniz depolama türü, kullanılabilirlik kümeleri, VM boyutu ve ağ gibi konularda önerilen yapılandırmaları uygulayın.

Adım 3/4

Uygulamaları test etme ve Azure’a geçirme

Site Recovery ile kesintiye yol açmayan bir yük devretme testini kullanarak Azure’da uygulama performansınızın ana hatlarını oluşturun. Daha sonra, uygulamayı güvenle Azure’a geçirin.

Adım 4/4

Büyük miktardaki verileri aktarın

Yüksek miktarda veriyi Azure’a aktarmanız gerekiyorsa ancak zaman, ağ kullanılabilirliği veya maliyet kısıtlamalarıyla karşı karşıyaysanız Azure Data Box hizmetinden yararlanabilirsiniz. Data Box, müşterilerin veri kaynaklarını yönetmesine yardım etme konusunda derin uzmanlığa sahip bir dizi iş ortağı tarafından desteklenir.

Adım 1/3

Veritabanınızın geçişini yapma

Azure Veritabanı Geçiş Hizmeti ile SQL Server, açık kaynak ve diğer ilişkisel veritabanlarınızı Azure’da Azure SQL Veritabanı Yönetilen Örneği, PostgreSQL için Azure Veritabanı Hizmeti ve MySQL için Azure Veritabanı gibi tam olarak yönetilen çözümlere kolayca geçirin. Veri Geçiş Aracını kullanarak ilişkisel olmayan veritabanlarınızı Azure Cosmos DB’ye geçirin.

Adım 2/3

Veritabanı geçişinizi ölçeklendirin

Veritabanı Geçiş Hizmetini kullanarak veritabanlarını paralel şekilde geçirin.

Adım 3/3

Geçişi tamamlama

Geçirilen veritabanı hazır olduğunda bağlantı dizelerinizi güncelleştirerek uygulamanızı yeniden bağlamanız yeterlidir.

Adım 1/4

Uyumluluğu sağlama

İş yüklerinizin istenen yapılandırmasını tanımlayan güvenlik ilkeleri kullanarak şirketin gerekliliklerine veya yasal düzenlemelere uyum sağlanmasına yardımcı olun. Azure Machine Learning, eksik veri şifrelemesini ve eksik güvenlik duvarı kurallarını belirler.

Adım 2/4

Sanal makinelerinizi yedekleme

Azure portalından geçirilen Windows ve Linux VM’lerinizi yedekleyin. Tüm yedekleme bilgileriniz merkezi bir panoda olduğundan, beklenmedik bir şekilde veri kaybederseniz neleri geri yüklemeniz gerektiğine hızlıca karar verebilirsiniz.

Adım 3/4

Uyumluluğu yönetin

İlkeler tanımlayarak düzgün bir yönetime olanak tanıyın ve standartlarınıza uyumluluğu izleyin. Rol Tabanlı Erişim Denetimi’ni (RBAC) ve anlık yönetici erişimini kullanarak en az ayrıcalıklı erişim yöntemini uygulayın.

Adım 4/4

Sanal makine kullanımını izleme

Verimsizliğe yol açan durumları algılamak için Azure Maliyet Yönetimi’ni kullanarak sanal makinelerinizde CPU kullanımını izleyin ve kullanımı iyileştirin.

Önerilen teknoloji hizmetleri

Azure’a geçiş hizmetleri özel gereksinimlerinizi desteklemiyorsa Azure’a geçiş teknoloji iş ortakları tarafından sunulan alternatif çözümleri keşfedebilirsiniz. İş ortağı çözümleri aracısız geçiş ve yalnızca uygulama geçişi gibi çeşitli gereksinimler için uygun olabilir.

Genellikle “yeniden paketleme” olarak adlandırılan yeniden düzenleme, uygulama kadını olabildiğince az değiştirmenize veya uygulamanın Azure PaaS çözümüne bağlanması için gerekli yapılandırma değişikliklerini uygulamanıza ve bulutun sağladığı avantajlardan daha iyi yararlanmanıza imkan tanıyan bir buluta geçiş yaklaşımıdır.

Örneğin, mevcut uygulamalarınızı Azure App Service’e veya Azure Kubernetes Service’e (AKS) taşıyabilirsiniz. Ayrıca, ilişkisel olan ve olmayan veritabanlarınızı Azure SQL Veritabanı Yönetilen Örneği, MySQL için Azure Veritabanı, PostgreSQL için Azure Veritabanı ve Azure Cosmos DB şeklinde yeniden düzenleyebilirsiniz.

Kullanılması gereken durumlar:

 • Mevcut kod tabanını ve geliştirme becerilerini kullanmanız gerekiyor ve kod taşınabilirliğine önem veriyorsunuz.
 • Uygulamanızı Azure’da çalışacak şekilde kolayca yeniden paketleyebilirsiniz.
 • Azure tarafından sağlanan yenilikçi DevOps yöntemlerini uygulamak istiyorsunuz.
 • BT ekibiniz, belirli iş yükleri için bir kapsayıcı stratejisi kullanarak DevOps’a yatırım yapıyor.

Yeniden düzenleme örnek yolu

Geçiş adımları

Uygulamaları kapsayıcılı hale getirin

Veritabanınızı taşıyın

İyileştirin

Adım 1/2

Mevcut uygulamaları yeniden paketleyin

Hizmet olarak platform (PaaS) özelliklerinin sağladığı avantajlardan yararlanın. Uygulamalarınızı Azure Container Registry’ye gönderin.

Adım 2/2

Azure Kubernetes hizmetine dağıtın

Kapsayıcılı uygulamalarda çalışmak üzere önceden yapılandırılmış sanal makinelerden bir küme oluşturup bu kümeyi yapılandırın ve yönetin. Azure Kubernetes Service (AKS), bunu basit bir işleme dönüştürür.

Adım 1/2

Veritabanınızın geçişini yapma

Veritabanı Geçiş Hizmeti ile SQL Server, açık kaynak ve diğer ilişkisel veritabanlarınızı Azure’da Azure SQL Veritabanı Yönetilen Örneği, PostgreSQL için Azure Veritabanı Hizmeti ve MySQL için Azure Veritabanı Hizmeti gibi tam olarak yönetilen çözümlere kolayca geçirin. Veri Geçiş Aracını kullanarak ilişkisel olmayan veritabanlarınızı Azure Cosmos DB’ye geçirin.

Adım 2/2

Veritabanı geçişinizi ölçeklendirin

Azure Veritabanı Geçiş Hizmetini kullanarak veritabanlarını paralel şekilde geçirin

Adım 1/2

Güvenlik Merkezi

İş yüklerinizin istenen yapılandırmasını tanımlamak için güvenlik ilkeleri kullanarak şirketin gerekliliklerine veya yasal düzenlemelere uyum sağlanmasına yardımcı olur. Azure Machine Learning, eksik veri şifrelemesini ve eksik güvenlik duvarı kurallarını belirler.

Adım 2/2

Maliyetleri izleyin ve görselleştirin

Tek ve birleştirilmiş bir görünümde kaynak tüketimine ve maliyetlere yönelik görünürlük elde edin. Operasyon personeliniz ve işletme kullanıcılarınız, ihtiyaçlarına uygun verileri görüntülemek için özel panolar oluşturabilir.

Önerilen teknoloji hizmetleri

Azure’a geçiş hizmetleri özel gereksinimlerinizi desteklemiyorsa Azure’a geçiş teknoloji iş ortakları tarafından sunulan alternatif çözümleri keşfedebilirsiniz. İş ortağı çözümleri aracısız geçiş ve yalnızca uygulama geçişi gibi çeşitli gereksinimler için uygun olabilir.

Mevcut bir uygulamanın kod tabanını değiştirerek veya genişleterek bulut ölçeği için uygulama mimarisini iyileştirin.

Örneğin, tek parçalı bir uygulamayı birlikte çalışan ve kolayca ölçeklenen mikro hizmetlere bölün. İlişkisel olan ve olmayan veritabanlarınızın mimarisini, Azure’daki Azure SQL Veritabanı Yönetilen Örneği, MySQL için Azure Veritabanı, PostgreSQL için Azure Veritabanı ve Azure Cosmos DB gibi tam olarak yönetilen DBaaS çözümleri şeklinde yeniden oluşturun.

Kullanılması gereken durumlar:

 • Uygulamanızın yeni özelliklere sahip olması veya bir bulut platformunda daha etkili bir şekilde çalışması için büyük bir tadilattan geçmesi gerekiyor.
 • Mevcut uygulama yatırımlarınızdan yararlanmak istiyorsunuz.
 • Ölçeklenebilirlik gereksinimlerini uygun maliyetli bir şekilde karşılamak istiyorsunuz.
 • Sanal makine kullanımını mümkün olduğunca azaltmak istiyorsunuz.
 • Azure tarafından sağlanan yenilikçi DevOps yöntemlerini uygulamak istiyorsunuz.

Yeniden mimari oluşturma örnek yolu

Geçiş adımları

Uygulama mimarisini yeniden oluşturma

Uygulamaları kapsayıcılı hale getirin

Veritabanınızı taşıyın

Adım 1/2

Kodunuzu yeniden oluşturun

Bulut platformundan yararlanmak için tek parça bir uygulamayı birlikte çalışan bir dizi gevşek bağlantılı modüle bölün.

Adım 2/2

Bağımsız olarak geliştirin

Her bileşeni ayrı ayrı derleyin, test edin ve dağıtın. Her biri bağımsızdır ve birbirine gevşek olarak bağlıdır.

Adım 1/3

Bağımsız olarak dağıtın

Bir mikro hizmeti, uygulamayı yeniden dağıtmadan güncelleştirin. Güncelleştirme sırasında bir sorun oluşursa uygulamanın tamamını etkilemeden güncelleştirmeyi geri veya ileri alabilirsiniz.

Adım 2/3

Uygulamanızı Azure Container Registry’ye gönderin

Azure Container Registry ile tüm kapsayıcı dağıtımı türlerinin görüntülerini depolayıp yönetin.

Adım 3/3

Azure Kubernetes hizmetine dağıtın

Kapsayıcılı uygulamalarda çalışmak üzere önceden yapılandırılmış sanal makinelerden bir küme oluşturup bu kümeyi yapılandırın ve yönetin. Azure Kubernetes Service (AKS), bunu basit bir işleme dönüştürür.

Adım 1/2

Veritabanı geçişinizi ölçeklendirin

Azure Veritabanı Geçiş Hizmetini kullanarak veritabanlarını paralel şekilde geçirin.

Adım 2/2

Geçişi tamamlama

Geçirilen veritabanı kullanıma hazırdır. Uygulamanızı çalıştırmak için yeniden bağlamanız yeterlidir.

Önerilen teknoloji hizmetleri

Azure’a geçiş hizmetleri özel gereksinimlerinizi desteklemiyorsa Azure’a geçiş teknoloji iş ortakları tarafından sunulan alternatif çözümleri keşfedebilirsiniz. İş ortağı çözümleri aracısız geçiş ve yalnızca uygulama geçişi gibi çeşitli gereksinimler için uygun olabilir.

Azure tarafından sağlanan bulutta yerel teknolojilerle bir uygulamayı sıfırdan başlayarak yeniden derleyin.

Örneğin sunucusuz, Azure AI, Azure SQL Veritabanı Yönetilen Örneği ve Azure Cosmos DB gibi bulutta yerel teknolojilerle sıfırdan yeni uygulamalar oluşturun.

Kullanılması gereken durumlar:

 • Geliştirme sürecinin hızlı olmasını istiyorsunuz ve mevcut uygulama işlevsellik ve yaşam süresi açısından kısıtlayıcı.
 • Bulutta yerel teknolojileri kullanarak yeni uygulamalar oluşturmaya hazırsınız.
 • Yapay zeka, blok zinciri ve IoT’deki gelişmelerden yararlanarak yenilikçi uygulamalar oluşturmak istiyorsunuz.
 • İşinizde yeniliği hızlandırmak istiyorsunuz.
 • Azure tarafından sağlanan yenilikçi DevOps yöntemlerini uygulamak istiyorsunuz.

Yeniden derleme örneği