Gezintiyi Atla

MICROSOFT YAZILIMI LİSANS ŞARTLARI

MICROSOFT AUTHENTICATOR

Bu lisans koşulları, Microsoft Corporation (veya yaşadığınız yere göre bir bağlı şirketi) ile sizin aranızda yapılan sözleşmeyi oluşturur. Lütfen bunları okuyun. Olması halinde yazılımı aldığınız ortamı içeren yukarıda adı geçen yazılım için geçerlidir. Bu koşullar, yazılıma ve çevrimiçi hizmete yönelik her türlü Microsoft

 • güncelleştirmeleri,
 • ekleri,
 • İnternet tabanlı hizmetleri ve
 • destek hizmetleri

için de (bu öğelere başka koşullar eşlik etmediği sürece) geçerlidir. Başka koşulların eşlik etmesi halinde ilgili koşullar geçerli olacaktır.

Yazılımı kullanmanız bu koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bu koşulları kabul etmiyorsanız yazılımı kullanmayın.

Bu lisans koşullarına uyduğunuz takdirde aşağıdaki kalıcı haklara sahip olursunuz.

 1. KURULUM VE KULLANIM HAKLARI.

  1. Kurulum ve Kullanım. Yazılımın bir kopyasını cihazınıza yükleyip kullanabilirsiniz.
  2. Üçüncü Taraf Programları. Yazılım, size bu sözleşme kapsamında üçüncü tarafın değil, Microsoft'un lisansladığı üçüncü taraf programları içerebilir. Üçüncü taraf programı için bildirimler (varsa) sadece bilgilendirilmeniz için dahil edilmiştir.
 2. INTERNET-TABANLI HİZMETLER.

  Microsoft yazılımla birlikte İnternet tabanlı hizmetler sunar. Microsoft bu hizmetleri istediği zaman değiştirebilir veya iptal edebilir. Yazılım üçüncü taraf İnternet siteleri dahil İnternet üzerinden hizmetlere ve bilgisayar sistemlerine bağlanır; yazılımın kullanılması, İnternet tabanlı hizmetler için (cihazınız, sisteminiz ve uygulama yazılımınız ve çevre birimleri hakkındaki teknik bilgileri içeren, ancak bunlarla sınırlı kalmayan) standart cihaz bilgilerinin iletilmesine verdiğiniz onay yerine geçer. Yazılım kullanılarak erişilen hizmetleri kullanımınızla bağlantılı olarak başka koşullar sunulmuşsa, bu koşullar da geçerlidir. Bu hizmetleri, bu hizmetlere veya başkasının bu hizmetleri kullanımına zarar verecek şekilde kullanamazsınız. Hizmetleri, herhangi bir yolla bir hizmete, veriye, hesaba veya ağa yetkisiz erişim elde etmek için kullanamazsınız.
 3. LİSANS KAPSAMI.

  Yazılımın satışı yapılmamakta, lisansı verilmektedir. Bu sözleşme yalnızca yazılımı kullanımınızla ilgili bazı haklar vermektedir. Microsoft diğer hakların tümünü saklı tutar. Bu sınırlamalara rağmen ilgili yasalar ilave haklar sağlamıyorsa yazılımı yalnızca bu sözleşmede açıkça izin verildiği şekilde kullanabilirsiniz. Bunu yaparken, yazılımda size yazılımı yalnızca belirli şekillerde kullanma izni veren her türlü teknik sınırlamaya uymanız gerekir. Şunları yapamazsınız:
  • yazılımın teknik sınırlamalarını aşacak çözümler üretmek;
  • bu sınırlamaya rağmen ilgili yasalarca açıkça izin verilen durumlar dışında, yazılım üzerinde tersine mühendislik işlemi yapmak, yazılımı kaynak koda dönüştürmek ve derlemesini açmak;
  • yazılımın bu sözleşmede belirtilenden veya ilgili yasaların bu sözleşmede öngörülenden fazla kopyaya emredici hükümle izin vermesi halinde yasalarla izin verilenden fazla kopyasını oluşturmak;
  • yazılımı başkalarının kopyalaması için yayımlamak;
  • yazılımı kiralamak, finansal kiralamaya vermek veya ödünç vermek;
  • yazılımı veya bu sözleşmeyi bir üçüncü tarafa devretmek ya da
  • yazılımı ticari yazılım barındırma hizmetleri için kullanmak.
 4. YEDEK KOPYA.

  Yazılımın tek bir yedek kopyasını oluşturabilirsiniz. Bunu yalnızca yazılımı yeniden yüklemek için kullanabilirsiniz.
 5. BELGELER.

  Bilgisayarınıza veya iç ağınıza geçerli erişimi olan herhangi bir kişi, belgeleri kuruluşunuz içinde yararlanmak amacıyla kopyalayabilir ve kullanabilir.
 6. İHRACAT KISITLAMALARI.

  Yazılım, ABD ihracat yasaları ve yönetmeliklerine tabidir. Yazılım konusunda geçerli olan tüm yurt içi ve uluslararası ihracat yasalarına ve düzenlemelerine uygun şekilde davranmanız gerekir. Bu yasalar, ürünün gönderileceği yer, son kullanıcılar ve son kullanıma ilişkin kısıtlamalar içerir. Daha fazla bilgi için bkz. www.microsoft.com/exporting.
 7. DESTEK HİZMETLERİ.

  Bu yazılım, "olduğu gibi" sunulduğundan dolayı, yazılım için destek hizmeti sağlayamayabiliriz.
 8. SÖZLEŞMENİN TAMAMI.

  Bu sözleşme ve eklerin, güncelleştirmelerin, İnternet tabanlı hizmetlerin ve kullandığınız destek hizmetlerinin koşulları, yazılım ve destek hizmetlerine yönelik sözleşmenin tamamını oluşturur.
 9. İLGİLİ YASALAR.

  1. Amerika Birleşik Devletleri. Yazılımı Amerika Birleşik Devletleri'nde aldıysanız, bu sözleşmenin yorumlanması ve ihlali iddiaları, kanunlar ihtilafı ilkeleri hesaba katılmadan, Washington eyaleti kanunlarına tabi olacaktır. Tüketici koruma yasaları, haksız rekabet ve haksız fiil kapsamındakiler dahil olmak üzere, diğer tüm talepler bakımından yaşadığınız eyaletin yasaları geçerli olacaktır.
  2. Amerika Birleşik Devletleri dışında. Bu yazılımı başka bir ülkede satın aldıysanız, o ülkenin yasaları geçerli olacaktır.
 10. YASAL ETKİSİ.

  Bu anlaşma belirli yasal hakları açıklamaktadır. Yaşadığınız ülkenin yasalarına göre başka haklara sahip olabilirsiniz. Ayrıca, yazılımı aldığınız tarafla ilgili başka haklara da sahip olabilirsiniz. Bu anlaşma, ülkenizin yasalarının izin vermediği durumlarda, ülkenizin yasaları uyarınca sahip olduğunuz hakları değiştirmez.
 11. GARANTİ REDDİ BEYANI.

  Yazılımın lisansı “olduğu gibi” verilmektedir. Yazılımın kullanımına ilişkin riskler tarafınızdan üstlenilir. Microsoft tarafından hiçbir açık garanti verilmemekte veya koşul ileri sürülmemektedir. Yerel yasalara göre bu sözleşmenin değiştiremeyeceği ek tüketici haklarına veya kanuni garantilere sahip olabilirsiniz. Microsoft; bölgenizdeki yasalar çerçevesinde izin verilen ölçüde, ticari olarak satılabilme, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal bulunmaması ile ilgili zımni garantileri kapsam dışında bırakır.

  AVUSTRALYA İÇİN – Avustralya Tüketici Yasası kapsamında kanuni garantileriniz bulunmaktadır ve bu şartlardaki hiç bir şey bu hakları etkilemeyi amaçlamaz.

 12. TELAFİLER VE ZARARLARIN SINIRLANDIRILMASI VE HARİÇ TUTULMASI.

  Microsoft ve tedarikçilerinden, 5,00 ABD Doları'na kadar olan doğrudan zararları geri alabilirsiniz. Neticede oluşan, kar kaybı, özel, dolaylı veya arızi zararlar dahil diğer zararları talep edemezsiniz.

  Bu sınırlama aşağıdaki haller için geçerlidir:

  • üçüncü tarafların İnternet sitelerindeki yazılım, hizmetler, (kod dahil) içerik veya üçüncü tarafların programları ile ilgili tüm konular ve
  • ilgili yasalar çerçevesinde izin verilen azami ölçüde sözleşme ihlalinden, bir garantinin, taahhüdün veya koşulun ihlalinden, kusursuz sorumluluktan, ihmal veya diğer haksız fiillerden kaynaklanan talepler.

  Bu ayrıca, Microsoft zararın oluşma olasılığını biliyor veya bilmesi gerekiyor olsa bile geçerlidir. Yukarıdaki sınırlama veya hariç tutma, ülkeniz arızi, neticede oluşan veya diğer zararların sınırlanmasına veya hariç tutulmasına izin vermediği takdirde sizin için geçerli olmayabilir.