Gezintiyi Atla

MICROSOFT YAZILIMI LİSANS KOŞULLARI

MICROSOFT AUTHENTICATOR

Bu lisans koşulları, Microsoft Corporation kuruluşu (veya yaşadığınız göre bir bağlı kuruluşu) ile sizin aranızda yapılan anlaşmayı oluşturur. Lütfen bunları okuyun. Bu koşullar, hem yukarıda adı verilen yazılım için hem de eğer yazılım bir ortam üzerinde alınmışsa söz konusu ortam için geçerlidir. Bu koşullar, bu uygulamaya yönelik her türlü Microsoft

 • güncelleştirmeleri,
 • ekleri,
 • İnternet tabanlı hizmetleri ve
 • destek hizmetleri

için (bu öğelere başka koşullar eşlik etmediği sürece) geçerlidir. Başka koşulların eşlik etmesi halinde ilgili koşullar geçerli olacaktır.

Yazılımı kullanmanız bu koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bu koşulları kabul etmiyorsanız, yazılımı kullanmayın.

Bu lisans koşullarına uymanız koşuluyla aşağıdaki kalıcı haklara sahip olursunuz:

 1. YÜKLEME VE KULLANIM HAKLARI.

  1. Yükleme ve Kullanım. Yazılımın bir kopyasını cihazınıza yükleyip kullanabilirsiniz.
  2. Üçüncü Kişi Programları. Yazılım, bu anlaşma kapsamında size üçüncü kişi tarafından değil Microsoft tarafından lisanslanan üçüncü kişi programlar içerebilir. Varsa, üçüncü kişi program bildirimleri yalnızca bilgi amaçlı olarak eklenir.
 2. INTERNET TABANLI HİZMETLER.

  Microsoft yazılımla birlikte Internet tabanlı hizmetler sunar. Bunları istediği zaman değiştirebilir veya iptal edebilir. Bu hizmetleri, bu hizmetlere zarar verecek veya başkasının hizmetlerden yararlanmasına engel olacak şekilde kullanamazsınız. Hizmetleri, herhangi bir yolla bir hizmete, veriye, hesaba veya ağa yetkisiz erişim elde etmek için kullanamazsınız.
 3. LİSANS KAPSAMI.

  Yazılımın satışı yapılmamakta, lisansı verilmektedir. Bu anlaşma yalnızca yazılımı kullanımınızla ilgili bazı haklar vermektedir. Microsoft diğer hakların tümünü saklı tutar. Bu sınırlamalara rağmen ilgili yasalar ilave haklar sağlamıyorsa yazılımı yalnızca bu anlaşmada açıkça izin verildiği şekilde kullanabilirsiniz. Bunu yaparken, yazılımda size yazılımı yalnızca belirli şekillerde kullanma izni veren her türlü teknik sınırlamaya uymanız gerekir. Şunları yapamazsınız:
  • Yazılımın teknik sınırlamalarını aşacak çözümler üretmek,
  • Bu sınırlamaya rağmen ilgili yasa hükümlerince açıkça izin verilen durumlar dışında, yazılım üzerinde ters mühendislik işlemi yapmak, yazılımı assembler diline çevirme ve derlemesini açmak,
  • Yazılımın bu anlaşmada belirtilenden veya ilgili yasaların bu anlaşmada öngörülenden fazla kopyaya emredici hükümle izin vermesi halinde yasalarla izin verilenden fazla kopyasını oluşturmak,
  • yazılımı başkalarının kopyalaması için yayımlamak,
  • yazılımı kiralamak, finansal kiralamayla satmak, ödünç vermek,
  • yazılımı veya bu anlaşmayı herhangi bir üçüncü kişilere devretmek veya
  • yazılımı ticari yazılım barındırma hizmetleri için kullanmak.
 4. YEDEK KOPYA.

  Yazılımın tek bir yedek kopyasını oluşturabilirsiniz. Bunu yalnızca yazılımı yeniden yüklemek için kullanabilirsiniz.
 5. BELGELER.

  Bilgisayarınıza veya iç ağınıza geçerli erişimi olan herhangi bir kişi, belgeleri kuruluşunuz içinde yararlanmak amacıyla kopyalayabilir ve kullanabilir.
 6. İHRACAT SINIRLAMALARI.

  Yazılım, ABD ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabidir. Yazılım konusunda geçerli olan tüm yurtiçi ve uluslararası ihracat yasalarına ve yönetmeliklerine uygun şekilde davranmanız gerekir. Bu kanunlar gidilecek yerde, son kullanıcıda ve son kullanımda kısıtlamalar içermektedir. Daha fazla bilgi için, bkz. www.microsoft.com/exporting.
 7. DESTEK HİZMETLERİ.

  Bu yazılım “olduğu gibi” sağlandığından, platform için destek hizmeti veremeyebiliriz.
 8. ANLAŞMANIN TAMAMI.

  Bu sözleşme eklerin, güncelleştirmelerin, Internet tabanlı hizmetlerin ve kullandığınız destek hizmetlerinin koşulları, yazılım ve destek hizmetlerine yönelik sözleşmenin tamamını oluşturur.
 9. İLGİLİ YASALAR.

  1. ABD. Yazılımı Amerika Birleşik Devletleri'nde aldıysanız, bu anlaşmanın yorumlanması ve ihlali iddiaları, milletlerarası bağlama kuralları hesaba katılmadan, Washington eyaleti kanunlarına tabi olacaktır. Tüketici koruma kanunları, haksız rekabet ve haksız fiil kapsamındakiler de dahil diğer tüm talepler bakımından yaşadığınız eyaletin kanunları geçerli olacaktır.
  2. ABD dışında. Bu yazılımı başka bir ülkede satın aldıysanız, o ülkenin yasaları geçerli olacaktır.
 10. YASAL ETKİSİ.

  Bu anlaşmada belirli yasal haklar tanımlanmıştır. Yaşadığınız ülkenin kanunlarına göre başka haklara sahip olabilirsiniz. Ayrıca, yazılımı aldığınız tarafla ilgili başka haklara da sahip olabilirsiniz. Bu anlaşma, ülkenizin yasalarının izin vermediği durumlarda, ülkenizin yasaları uyarınca sahip olduğunuz hakları değiştirmez.
 11. GARANTİ REDDİ BEYANI.

  Yazılımın lisansı “olduğu gibi” verilmektedir. Yazılımın kullanımına ilişkin riskler tarafınızdan üstlenilir. Microsoft TARAFINDAN hiçbir açık garanti verilmemekte veya koşul sunulmamaktadır. Yerel yasalara göre ek tüketici haklarına veya yasal garantilere sahip olabilirsiniz ve bu anlaşma bunlar üzerinde etkili değildir. Microsoft, bölgenizdeki yasalar çerçevesinde izin verilen ölçüde, satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal bulunmaması ile ilgili zımni garantileri kapsam dışında bırakır.

  AVUSTRALYA İÇİN: Avustralya Tüketici Yasası kapsamında yasal garantileriniz bulunmaktadır ve bu koşullardaki hiç bir şey, bu hakları etkilemeyi amaçlamaz.

 12. HUKUKİ BAŞVURU YOLLARININ VE ZARARLARIN SINIRLANDIRILMASI VE HARİÇ TUTULMASI.

  MICROSOFT VEYA TEDARİKÇİLERİ YALNIZCA 5,00 ABD DOLARINA KADAR DOĞRUDAN ZARARLARI KARŞILAMAKTADIR. Neticede oluşan, kar kaybı, özel, dolaylı veya arızi zararlar dahil diğer zararları talep edemezsiniz.

  Bu sınırlama aşağıdaki haller için geçerlidir:

  • Üçüncü tarafların Internet sitelerindeki yazılım, hizmetler, (kod dahil) içerik veya üçüncü tarafların programları ile ilgili konular ve
  • ilgili yasalar çerçevesinde izin verilen azami ölçüde sözleşmenin ihlaline, bir garantinin, taahhüdün veya koşulun ihlaline, kusursuz sorumluluğa, ihmale veya diğer haksız fiillere yönelik iddialar.

  Bu sınırlama, Microsoft'un zararın oluşma olasılığını bilmesi veya bilmesinin gerekmesi halinde de geçerlidir. Yukarıdaki sınırlama veya hariç tutma, ülkeniz müsbet zararlarla bağlantılı, neticede oluşan veya diğer zararların sınırlanmasına veya hariç tutulmasına izin vermediği takdirde sizin için geçerli olmayabilir.