Microsoft Ignite

Öne çıkan Azure konuşmasını izleyin

Microsoft Ignite etkinliğinden önemli anlar

Ignite’ın tüm Azure duyurularına bakın

Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi

Azure FarmBeats veri tabanlı çiftçiliği hızlandırıyor

Dünya nüfusunun 2050 yılında neredeyse 10 milyara ulaşması bekleniyor. Çiftçilerin ve diğer gıda üreticilerinin her zamankinden daha fazla miktarda besleyici gıdayı sürdürülebilir bir şekilde üretmenin ve teslim etmenin yollarını bulması gerekiyor. Dijital teknoloji yardımcı olabilir, ancak benimsenme oranı sınırlıdır. Microsoft, veri tabanlı çiftçiliği hızlandırmak için yılların sektör lideri araştırması ile FarmBeats adlı bir Azure teklifi oluşturdu.

Azure Bilişsel Arama güncelleştirmeleri kuruluşların geliştirici deneyimini geliştirmesine yardımcı olur

Daha önceden Azure Search olarak adlandırılan Azure Bilişsel Arama, kuruluşların yapılandırılmış ve yapılandırılmamış bilgilerini almasını, zenginleştirmesini ve aramasını kolaylaştırır. Yeni güncelleştirmeler veri bağlayıcılarını, ek yerleşik becerileri ve genişletilmiş bölgesel kullanılabilirliği içerir. Azure Bilişsel Arama’nın yerleşik yapay zeka özellikleri tüm içerik türlerini zenginleştirerek ilgili içeriği ölçekte bulmayı ve keşfetmeyi kolaylaştırır.

Açık kaynak ML.NET 1.4 makine öğrenimini .NET geliştiricileri için daha erişilebilir hale getiriyor

ML.NET, makine öğrenimini .NET geliştirici için daha erişilebilir hale getiren açık kaynak ve platformlar arası bir çerçevedir. En son sürüm ML.NET uygulama programı arabirimi (API) ile görüntü sınıflandırma eğitiminin yanı sıra ML.NET ile modelleri eğitmek için kullanılan verileri okumaya yönelik bir ilişkisel veritabanı yükleyici API’si ekler. Visual Studio Model Oluşturucu uzantısının yeni bir önizlemesi bir grafik kullanıcı arabiriminden görüntü sınıflandırma eğitimini destekler.

Otonom sistemler önizleme genişletmesi ve yeni iş ortaklıkları

Otonom sistemler platformumuzun sınırlı önizlemesini genişleterek platformu test etmek üzere daha fazla geliştirici ve mühendis ile güvenilir otonomi ile gerçek dünyada çalışan akıllı sistemler oluşturmakla ilgilenen kurumsal müşterileri ve iş ortaklarını davet ediyoruz. Platform makine öğrenimi aracılığıyla, veri bilimlerinde az deneyimi olan veya deneyimi olmayan mühendislerin istenen sonuçları veya davranışları belirtmesine olanak sağlar.

Bot Çerçevesi ve Azure Bot Hizmeti güncelleştirmeleri artan geliştirici üretkenliği sunar

Açık kaynak Bot Çerçevesi’nin en yeni sürümü geliştiricilerin daha fazla kanal arasında kolayca bot oluşturup teslim etmesine yardımcı olmak için yeni özellikler sunar. Özellikler Microsoft Teams için SDK’yı, Java SDK ile yeni dil desteğini ve Power Virtual Agents için beceri tümleştirmesini içerir. Ayrıca, yeni araçlar bot oluşturma sürecini basitleştirerek geliştiricilerin bir grafik kullanıcı arabirimi kullanarak bot oluşturmasına olanak sağlar.

Makine öğrenimi yaşam döngüsünü hızlandırma

Makine öğrenimi modellerinin oluşturulmasını, eğitilmesini ve dağıtılmasını basitleştirmeye yardımcı olan yeni Azure Machine Learning özelliklerinin önizlemesine göz atın.  Yeni özellikler ML tasarımcısını, otomatik ML geliştirmelerini ve tüm beceri düzeylerinden müşterilerin Python ve şimdi R kullanarak model oluşturup dağıtmasına yardımcı olan yerleşik not defterlerini içerir.  Yeni MLOPs özellikleri müşterilerin uçtan uca makine öğrenimi yaşam döngüsünü hızlandırmasına yardımcı olur.

Azure Bilişsel Hizmetler’de inovasyon devam ediyor 

Şimdi önizleme ve genel kullanılabilirlik aşamalarında sunulan çeşitli Azure Bilişsel Hizmet yenilikleri kullanıma sunuldu. İşletmelerin ilgili içerik ve deneyimleri önceliklendirerek zengin müşteri etkileşimleri oluşturmasına olanak sağlayan sektörün ilk yapay zeka hizmeti Kişiselleştirme şimdi genel kullanıma sunuldu. Ayrıca Form Tanıma’da yeni Özel Nöral Ses, metin analizi ve geri bildirim döngüsü önizlemelerini tanıtıyoruz.

Analiz

Azure Synapse Analytics sınırsız analizi kurumsal platforma taşır

Azure Synapse Analytics geleneksel veri ambarı ve büyük veri analizini birleştirir. Kuruluşlara her ölçekte sunucusuz isteğe bağlı veya sağlanmış kaynakları kullanarak, kendi koşullarıyla verileri sorgulama özgürlüğü getirir. Azure Synapse, anında BI ve makine öğrenimi uygulamaları için veri alma, hazırlama, yönetme ve sunmaya yönelik birleştirilmiş deneyim ile bu iki dünyayı bir arada sunar.

Blok zinciri

Azure Blok Zinciri geliştirmeleri kuruluşta benimsemeyi hızlandırmaya yardımcı olur

Karmaşık teknolojileri demokratik hale getirmek ve bir fikri olan herkese yazılım oluşturma gücünü sağlamak blok zinciri yatırımı yol haritamızın merkezindedir. Microsoft Ignite’taki duyurularımız kurumsal olarak blok zinciri benimsemesini hızlandırmak için tasarlanmıştır. Bunlar belirtece dönüştürmeyi basitleştirmek için yeni bir yönetilen hizmeti, kayıt defteri dışında veri yönetimi yatırımlarını ve kayıt defteri seçimi ile geliştirici üretkenliğini genişletmeyi içerir.

Bilgi İşlem

Azure Spring Cloud önizlemesi

Java geliştiricileri; Spring tabanlı uygulamalar derlemek için genelde Spring Boot’u kullanarak, en düşük düzeyde ön yapılandırmayı ve Spring Cloud’u kullanmaya başlar. Böylece mikro hizmetlerine dayanıklılık, güvenilirlik ve koordinasyon sağlar. Microsoft Ignite’ta, Pivotal işbirliğiyle derlenen ve işletilen, tam olarak yönetilen Spring Cloud hizmeti Azure Spring Cloud önizleme aşamasında kullanıma sunulacak.

Azure Stack Hub’da AKS Altyapısı genel kullanıma sunuldu

Sağlama, dağıtım ve yaşam döngüsü yönetimini basitleştirmek uygulama geliştiricileri ve BT mimarları için önemlidir. Microsoft Ignite’ta, Microsoft Azure Stack Hub’da AKS Altyapısını genel kullanıma sunacak. Müşteriler artık tek bir araçtan Azure Stack Hub’da Kubernetes kümelerini dağıtabilir ve yaşam döngülerini yönetebilir. Ayrıca, artık küme dağıtma, yükseltme ve ölçeklendirme işlemleri için karmaşık düzenlemeler ayarlamalarına gerek kalmaz.

Azure’da Windows Server: Windows Admin Center sürüm 1910 GA duyuruldu

Microsoft’un sürekli inovasyonu müşterilere Azure’da ve şirket içinde en iyi Windows Server deneyimini sunar. Microsoft Ignite’ta, Windows Admin Center sürüm 1910 genel olarak kullanıma sunulacak. Öne çıkan özellikler Azure Güvenlik Merkezi ile tümleştirmeyi, şirket içi ortamların Azure’a daha kolay genişletilmesini ve sunucu ve VM performansını izlemeye yönelik Performans İzleyicisi özelliklerinin yeni bir önizleme sürümünü içerir.

Azure Kubernetes Service için kolaylaştırılmış geliştirici deneyimi

Dev Spaces’taki yeni özellikler AKS’de geliştirmeyi daha sorunsuz hale getiriyor. Connect, geliştiricilerin AKS’de çalışan bir uygulamanın bağlamında diğer bulut hizmetlerine bağlı kalırken hizmetleri yerel olarak çalıştırmasına ve hata ayıklamasına olanak sağlar. GitHub Eylemleri tümleştirmesi, geliştiricilerin herhangi bir değişiklik deponun ana dalına birleştirilmeden önce uygulamaları otomatik olarak oluşturmasına ve gözden geçirmesine olanak sağlar. Her iki özellik de önizlemede kullanıma sunuldu.

Azure Stack Hub’da Windows Sanal Masaüstü önizlemesi karma özellikleri genişletiliyor

Günümüzde işletmelerin hem veri hakimiyetine hem de veri yer çekimine ihtiyacı var. Microsoft, Windows Sanal Masaüstü’nün karma özelliklerine ek olarak Microsoft Ignite’ta Azure Stack Hub üzerinde WVD önizlemesini kullanıma sunacak. Bu tam olarak bağlı senaryoda, yönetim düzlemi Azure’da kalırken iş yüklerini çalıştıran Konak Havuzları Azure Stack Hub’da kalır.

Azure Bastion: VM’lere güvenli erişim sağlayan, tam olarak yönetilen PaaS hizmeti artık genel kullanıma sunuldu.

Özel ağlarda iş yüklerine ve sanal makinelere bağlanan müşteriler giderek artan güvenlik riskleriyle karşı karşıya kalıyor. Ağ varlıklarını Uzak Masaüstü Protokolü ve Secure Shell aracılığıyla genel İnternet’e açık hale getirmek, bunları yönetmeyi ve korumayı zorlaştırıyor. Microsoft, Azure Portal üzerinden sanal makinelere doğrudan daha güvenli RDP ve SSH erişimi sağlayan, tam olarak yönetilen bir PaaS hizmeti olan Azure Bastion’ın genel kullanıma sunuyor.

Azure Kubernetes Service - daha kolay tanılama ve günlüğe kaydetme

Önizlemede kullanıma sunulan Azure Kubernetes Service (AKS) tanılaması, müşterilerin AKS kümeleriyle ilgili olası sorunları tanılaması ve çözmesi için kılavuzlu ve etkileşimli bir deneyim sağlar.  Kolay kullanılan bir kullanıcı arabirimine sahip olan AKS tanılaması, AKS kümelerinden arka uç telemetrisini analiz eder ve daha sonra bu bilgileri belirli AKS etki alanı bilgileri ve en iyi yöntemleriyle karşılaştırır.

Azure Kubernetes Service için tehdit koruması

Microsoft, müşterilerin güvenlik içgörülerinden ve en iyi yöntemlerden daha iyi yararlanmasına yardımcı olmak için Azure Güvenlik Merkezi tehdit koruması desteğinin Azure Kubernetes Service’e genişletildiğini duyuruyor. Şimdi genel önizlemede olan bu yeni özellikler Güvenlik Merkezi’nin kayıtlı abonelikleri içinde yönetilen AKS örneklerinin sürekli olarak bulunmasını, müşterilerin güvenlik en iyi yöntemlerini sürdürmesine yardımcı olan eylem yapılabilir öğeleri, konak ve küme tabanlı tehdit analizini içerir.

Kapsayıcılar için Azure İzleyici: Karma İzleme önizlemesi, Prometheus Desteği artık genel kullanıma sunuldu

Kapsayıcıların izlenmesi, özellikle de birden fazla uygulama ile ölçekli olarak bir üretim kümesi çalıştırılırken kritik önem taşır. Kapsayıcılar için Azure İzleyici, Azure Kapsayıcı örneklerine veya AKS üzerinde barındırılan yönetilen Kubernetes kümelerine dağıtılan kapsayıcı iş yüklerinin performansını izlemek için tasarlanmıştır. Microsoft Ignite’ta, Microsoft iki yeni kapsayıcılar için Azure İzleyici özelliğini (karma izleme ve Prometheus desteği) kullanıma sunacak.

SQL Server 2019 tüm verilerinizin üzerinde makine zekası sunar 

SQL Server 2019, Büyük Veri Kümeleri özelliğinin gücünü gelişmiş veri görselleştirmeyle birleştirerek kuruluşların yapılandırılmış ve yapılandırılmamış tüm verileri üzerinde bilgiler elde etmesine olanak sağlar. Ürüne yönelik bu güçlü eklemeler, kuruluşların yalnızca büyük veriyi ölçekte depolayıp sorgulamasına değil, ayrıca bulunduğu yerde (SQL Server, Oracle, Mongo, PostgreSQL vb.) müşteri verileriyle birleştirmesine de olanak sağlar.

Kapsayıcılar

Azure Red Hat OpenShift için isteğe bağlı fiyatlandırma ve Azure İzleyici Log Analytics tümleştirmesi 

Azure Red Hat OpenShift için yeni saatlik fiyatlandırma sayesinde müşteriler artık önceden bir yıllık ayrılmış örnek taahhüdünde bulunmadan kümeleri büyütebilir ve küçültebilir. Ayrıca önizleme sürümünde, Azure Red Hat OpenShift kümeleri artık Azure İzleyici Log Analytics ile tümleşiktir. Böylece müşteriler uygulama ve küme günlüklerini tümleşik tek bir platformdan görüntüleyebilir. 

Azure Stack Hub’da AKS Altyapısı genel kullanıma sunuldu

Sağlama, dağıtım ve yaşam döngüsü yönetimini basitleştirmek uygulama geliştiricileri ve BT mimarları için önemlidir. Microsoft Ignite’ta, Microsoft Azure Stack Hub’da AKS Altyapısını genel kullanıma sunacak. Müşteriler artık tek bir araçtan Azure Stack Hub’da Kubernetes kümelerini dağıtabilir ve yaşam döngülerini yönetebilir. Ayrıca, artık küme dağıtma, yükseltme ve ölçeklendirme işlemleri için karmaşık düzenlemeler ayarlamalarına gerek kalmaz.

Azure Kubernetes Service için kolaylaştırılmış geliştirici deneyimi

Dev Spaces’taki yeni özellikler AKS’de geliştirmeyi daha sorunsuz hale getiriyor. Connect, geliştiricilerin AKS’de çalışan bir uygulamanın bağlamında diğer bulut hizmetlerine bağlı kalırken hizmetleri yerel olarak çalıştırmasına ve hata ayıklamasına olanak sağlar. GitHub Eylemleri tümleştirmesi, geliştiricilerin herhangi bir değişiklik deponun ana dalına birleştirilmeden önce uygulamaları otomatik olarak oluşturmasına ve gözden geçirmesine olanak sağlar. Her iki özellik de önizlemede kullanıma sunuldu.

Azure Container Registry’de Open Container Initiative yapıt desteği

Genel olarak kullanılabilen Azure Container Registry, Docker kapsayıcı görüntüleri ve Helm grafiklerini depolamanın yanı sıra şimdi Open Container Initiative (OCI) yapıtlarını ve OCI Görüntü biçimi Belirtimine uygun olarak oluşturulan görüntüleri de depolayabilir. Müşteriler artık kapsayıcılarla ilgili tüm yapıtları için tek bir kayıt defteri kullanabilecek.

Azure Kubernetes Service - daha kolay tanılama ve günlüğe kaydetme

Önizlemede kullanıma sunulan Azure Kubernetes Service (AKS) tanılaması, müşterilerin AKS kümeleriyle ilgili olası sorunları tanılaması ve çözmesi için kılavuzlu ve etkileşimli bir deneyim sağlar.  Kolay kullanılan bir kullanıcı arabirimine sahip olan AKS tanılaması, AKS kümelerinden arka uç telemetrisini analiz eder ve daha sonra bu bilgileri belirli AKS etki alanı bilgileri ve en iyi yöntemleriyle karşılaştırır.

Azure Kubernetes Service için tehdit koruması

Microsoft, müşterilerin güvenlik içgörülerinden ve en iyi yöntemlerden daha iyi yararlanmasına yardımcı olmak için Azure Güvenlik Merkezi tehdit koruması desteğinin Azure Kubernetes Service’e genişletildiğini duyuruyor. Şimdi genel önizlemede olan bu yeni özellikler Güvenlik Merkezi’nin kayıtlı abonelikleri içinde yönetilen AKS örneklerinin sürekli olarak bulunmasını, müşterilerin güvenlik en iyi yöntemlerini sürdürmesine yardımcı olan eylem yapılabilir öğeleri, konak ve küme tabanlı tehdit analizini içerir.

Kapsayıcılar için Azure İzleyici: Karma İzleme önizlemesi, Prometheus Desteği artık genel kullanıma sunuldu

Kapsayıcıların izlenmesi, özellikle de birden fazla uygulama ile ölçekli olarak bir üretim kümesi çalıştırılırken kritik önem taşır. Kapsayıcılar için Azure İzleyici, Azure Kapsayıcı örneklerine veya AKS üzerinde barındırılan yönetilen Kubernetes kümelerine dağıtılan kapsayıcı iş yüklerinin performansını izlemek için tasarlanmıştır. Microsoft Ignite’ta, Microsoft iki yeni kapsayıcılar için Azure İzleyici özelliğini (karma izleme ve Prometheus desteği) kullanıma sunacak.

Veritabanları

Uç Cihazlar için Azure SQL Veritabanı ile bir kez geliştirip istediğiniz her yere dağıtın

Uç Cihazlar için Azure SQL Veritabanı önizleme aşamasında kullanıma sunuldu. Veri akışı, zaman serisi analizi ve yapay zeka özellikli depolamayı küçük ayak izine sahip bir kapsayıcıda birleştirmenin basitliği, kenar mimarisi ve uygulamasının karmaşıklığını önemli ölçüde azaltır. Kullanıcılar uygulamalarını bir kere geliştirip uçta, veri merkezlerinde ve Azure’da dağıtabilir. Müşteriler, Azure IoT Edge’in kullanılabildiği bölgelerde Azure portalından indirebilir.

Azure Arc: Herhangi bir altyapı için genişletilmiş Azure yönetimi ve güvenliği

İşletmeler binlerce uygulama, çeşitli donanım ve altyapılar ve birden fazla bulutu içeren giderek daha karmaşık hale gelen ortamlarla karşı karşıya kalır. Müşterilerin inovasyonu ve geliştirici çevikliğini sağlaması, tutarsız ortamları ölçeğe göre işletmesi ve tümleşik güvenlik sağlaması gerekiyor. Azure Arc, Azure hizmetlerini herhangi bir yerde etkinleştirir ve bulutlar, veri merkezleri ve kenar arasında birleştirilmiş yönetim, idare ve denetim için Azure yönetimini herhangi bir altyapıya genişletir.

Azure Veri Hizmetleri Önizleme: Azure hizmetlerini istediğiniz yerden çalıştırın

Azure Arc, müşterilerin herhangi bir altyapıda Azure SQL Veritabanı ve PostgreSQL için Azure Veritabanı Hiper Ölçek gibi yazılımları çalıştırabilmesi için Azure veri hizmetlerini her yerde etkinleştiriyor. Verilerin yönetilme şeklini dönüştüren Azure Veri Hizmetleri, geleneksel olarak karmaşık bir işlemi yalnızca saniyeler süren bir dağıtım haline getirir. Müşteriler gerçek zamanda daha fazla içgörü elde ederek veri merkezi, kenar ve bulut arasında yapay zekanın kilidini açar.

Azure Bulut Veritabanları toplam sahip olma maliyetini en üst düzeye çıkarmak için daha esnek satın alma seçenekleri sunuyor

Bulut iş yükleri için veritabanı seçiminden bağımsız olarak en iyi değeri sunmak üzere ilişkisel ve ilişkisel olmayan veritabanlarımızda daha esnek satın alma seçeneklerini kullanıma sunuyoruz. Azure SQL Veritabanı sunucusuz genel olarak kullanılabilir. Yeni bir işlem katmanı olarak sunulan Azure SQL DB sunucusuz aralıklı, öngörülemeyen bir şekilde kullanılan veritabanları için performans yönetimini basitleştirir.

Azure Bulut Veritabanları: Sınırsız performans ve ölçek yatırımları

Dijital dönüşümden yararlanmak, giderek devasa miktarlarda veriyi yönetme ve potansiyelinden yararlanma becerimize bağlı hale geliyor. PostgreSQL için Azure Veritabanı Hiper Ölçek’in genel olarak kullanıma sunulması ile sınırsız veri varlığını genişletmekten mutluluk duyuyoruz. Hiper Ölçek (Citus Data teknolojisiyle güçlendirilmiştir) tek bir veritabanını yüzlerce düğüme yatay olarak ölçekleyerek ışık hızında performans ve ölçek sunar ve PostgreSQL veritabanı iş yüklerine yüksek performanslı ölçeklendirme ekler.

Geliştirici Araçları

Visual Studio 2019 sürüm 16.4 Preview 3 

Visual Studio 2019 sürüm 16.4’ün son önizleme sürümü kullanıma sunuldu. Bu sürüm kapsayıcı kullanarak uygulama geliştirme, C++ kullanarak CMake proje kılavuzu ve kod analizi ve belge sekmeleri için yatay düzen geliştirmeleri içerir. Önizleme sürümü, diğer genel performans iyileştirmeleri ve hata düzeltmelerine ek olarak, geliştiricilerin ana sürüm kanalında henüz kullanıma sunulmamış en son özelliklere ve geliştirmelere önceden erişebilmesini sağlar.

Visual Studio Online: Daha fazla geliştirici üretkenliği için herhangi bir yerden erişim

Visual Studio Online Visual Studio’yu, bulutta barındırılan geliştirici ortamlarını ve herhangi bir yerden erişilebilen web tabanlı bir düzenleyiciyi birleştirerek geliştiricilerin her zamankinden daha üretken olmasına yardımcı olur.   Visual Studio Online’ın bulutta barındırılan ortamlarının yanı sıra, Visual Studio Code ve web kullanıcı arabirimi için uzantı desteği önizleme aşamasında kullanıma sunuldu.

Azure Bastion: VM’lere güvenli erişim sağlayan, tam olarak yönetilen PaaS hizmeti artık genel kullanıma sunuldu.

Özel ağlarda iş yüklerine ve sanal makinelere bağlanan müşteriler giderek artan güvenlik riskleriyle karşı karşıya kalıyor. Ağ varlıklarını Uzak Masaüstü Protokolü ve Secure Shell aracılığıyla genel İnternet’e açık hale getirmek, bunları yönetmeyi ve korumayı zorlaştırıyor. Microsoft, Azure Portal üzerinden sanal makinelere doğrudan daha güvenli RDP ve SSH erişimi sağlayan, tam olarak yönetilen bir PaaS hizmeti olan Azure Bastion’ın genel kullanıma sunuyor.

DevOps

Azure Red Hat OpenShift için isteğe bağlı fiyatlandırma ve Azure İzleyici Log Analytics tümleştirmesi 

Azure Red Hat OpenShift için yeni saatlik fiyatlandırma sayesinde müşteriler artık önceden bir yıllık ayrılmış örnek taahhüdünde bulunmadan kümeleri büyütebilir ve küçültebilir. Ayrıca önizleme sürümünde, Azure Red Hat OpenShift kümeleri artık Azure İzleyici Log Analytics ile tümleşiktir. Böylece müşteriler uygulama ve küme günlüklerini tümleşik tek bir platformdan görüntüleyebilir. 

Visual Studio 2019 sürüm 16.4 Preview 3 

Visual Studio 2019 sürüm 16.4’ün son önizleme sürümü kullanıma sunuldu. Bu sürüm kapsayıcı kullanarak uygulama geliştirme, C++ kullanarak CMake proje kılavuzu ve kod analizi ve belge sekmeleri için yatay düzen geliştirmeleri içerir. Önizleme sürümü, diğer genel performans iyileştirmeleri ve hata düzeltmelerine ek olarak, geliştiricilerin ana sürüm kanalında henüz kullanıma sunulmamış en son özelliklere ve geliştirmelere önceden erişebilmesini sağlar.

Azure İzleyici: Trafik Analizi ile Ağ İçgörüleri ve daha hızlı işleme

Azure İzleyici, müşterileri Azure sanal ağındaki kaynaklarda sorunları tanılama, ölçümleri görüntüleme ve günlükleri etkinleştirme veya devre dışı bırakma işlemleri için güçlendirir. Microsoft Ignite’ta, Microsoft iki geliştirmeyi duyuracak. Önizleme aşamasındaki Ağ İçgörüleri, buluttaki müşteri ağ kaynakları arasında sistem durumu bilgilerini ve diğer verileri sağlayan tek bir konsoldur. Mevcut bir çözüm olan Trafik Analizi şimdi verileri 10 dakikalık aralıklarla işleyerek daha hızlı içgörüler sağlar.

Visual Studio Online: Daha fazla geliştirici üretkenliği için herhangi bir yerden erişim

Visual Studio Online Visual Studio’yu, bulutta barındırılan geliştirici ortamlarını ve herhangi bir yerden erişilebilen web tabanlı bir düzenleyiciyi birleştirerek geliştiricilerin her zamankinden daha üretken olmasına yardımcı olur.   Visual Studio Online’ın bulutta barındırılan ortamlarının yanı sıra, Visual Studio Code ve web kullanıcı arabirimi için uzantı desteği önizleme aşamasında kullanıma sunuldu.

Kapsayıcılar için Azure İzleyici: Karma İzleme önizlemesi, Prometheus Desteği artık genel kullanıma sunuldu

Kapsayıcıların izlenmesi, özellikle de birden fazla uygulama ile ölçekli olarak bir üretim kümesi çalıştırılırken kritik önem taşır. Kapsayıcılar için Azure İzleyici, Azure Kapsayıcı örneklerine veya AKS üzerinde barındırılan yönetilen Kubernetes kümelerine dağıtılan kapsayıcı iş yüklerinin performansını izlemek için tasarlanmıştır. Microsoft Ignite’ta, Microsoft iki yeni kapsayıcılar için Azure İzleyici özelliğini (karma izleme ve Prometheus desteği) kullanıma sunacak.

Hibrit

Azure FarmBeats veri tabanlı çiftçiliği hızlandırıyor

Dünya nüfusunun 2050 yılında neredeyse 10 milyara ulaşması bekleniyor. Çiftçilerin ve diğer gıda üreticilerinin her zamankinden daha fazla miktarda besleyici gıdayı sürdürülebilir bir şekilde üretmenin ve teslim etmenin yollarını bulması gerekiyor. Dijital teknoloji yardımcı olabilir, ancak benimsenme oranı sınırlıdır. Microsoft, veri tabanlı çiftçiliği hızlandırmak için yılların sektör lideri araştırması ile FarmBeats adlı bir Azure teklifi oluşturdu.

Uç Cihazlar için Azure SQL Veritabanı ile bir kez geliştirip istediğiniz her yere dağıtın

Uç Cihazlar için Azure SQL Veritabanı önizleme aşamasında kullanıma sunuldu. Veri akışı, zaman serisi analizi ve yapay zeka özellikli depolamayı küçük ayak izine sahip bir kapsayıcıda birleştirmenin basitliği, kenar mimarisi ve uygulamasının karmaşıklığını önemli ölçüde azaltır. Kullanıcılar uygulamalarını bir kere geliştirip uçta, veri merkezlerinde ve Azure’da dağıtabilir. Müşteriler, Azure IoT Edge’in kullanılabildiği bölgelerde Azure portalından indirebilir.

Visual Studio 2019 sürüm 16.4 Preview 3 

Visual Studio 2019 sürüm 16.4’ün son önizleme sürümü kullanıma sunuldu. Bu sürüm kapsayıcı kullanarak uygulama geliştirme, C++ kullanarak CMake proje kılavuzu ve kod analizi ve belge sekmeleri için yatay düzen geliştirmeleri içerir. Önizleme sürümü, diğer genel performans iyileştirmeleri ve hata düzeltmelerine ek olarak, geliştiricilerin ana sürüm kanalında henüz kullanıma sunulmamış en son özelliklere ve geliştirmelere önceden erişebilmesini sağlar.

Azure Arc: Herhangi bir altyapı için genişletilmiş Azure yönetimi ve güvenliği

İşletmeler binlerce uygulama, çeşitli donanım ve altyapılar ve birden fazla bulutu içeren giderek daha karmaşık hale gelen ortamlarla karşı karşıya kalır. Müşterilerin inovasyonu ve geliştirici çevikliğini sağlaması, tutarsız ortamları ölçeğe göre işletmesi ve tümleşik güvenlik sağlaması gerekiyor. Azure Arc, Azure hizmetlerini herhangi bir yerde etkinleştirir ve bulutlar, veri merkezleri ve kenar arasında birleştirilmiş yönetim, idare ve denetim için Azure yönetimini herhangi bir altyapıya genişletir.

Visual Studio Online: Daha fazla geliştirici üretkenliği için herhangi bir yerden erişim

Visual Studio Online Visual Studio’yu, bulutta barındırılan geliştirici ortamlarını ve herhangi bir yerden erişilebilen web tabanlı bir düzenleyiciyi birleştirerek geliştiricilerin her zamankinden daha üretken olmasına yardımcı olur.   Visual Studio Online’ın bulutta barındırılan ortamlarının yanı sıra, Visual Studio Code ve web kullanıcı arabirimi için uzantı desteği önizleme aşamasında kullanıma sunuldu.

Azure Stack Hub’da AKS Altyapısı genel kullanıma sunuldu

Sağlama, dağıtım ve yaşam döngüsü yönetimini basitleştirmek uygulama geliştiricileri ve BT mimarları için önemlidir. Microsoft Ignite’ta, Microsoft Azure Stack Hub’da AKS Altyapısını genel kullanıma sunacak. Müşteriler artık tek bir araçtan Azure Stack Hub’da Kubernetes kümelerini dağıtabilir ve yaşam döngülerini yönetebilir. Ayrıca, artık küme dağıtma, yükseltme ve ölçeklendirme işlemleri için karmaşık düzenlemeler ayarlamalarına gerek kalmaz.

Azure Veri Hizmetleri Önizleme: Azure hizmetlerini istediğiniz yerden çalıştırın

Azure Arc, müşterilerin herhangi bir altyapıda Azure SQL Veritabanı ve PostgreSQL için Azure Veritabanı Hiper Ölçek gibi yazılımları çalıştırabilmesi için Azure veri hizmetlerini her yerde etkinleştiriyor. Verilerin yönetilme şeklini dönüştüren Azure Veri Hizmetleri, geleneksel olarak karmaşık bir işlemi yalnızca saniyeler süren bir dağıtım haline getirir. Müşteriler gerçek zamanda daha fazla içgörü elde ederek veri merkezi, kenar ve bulut arasında yapay zekanın kilidini açar.

Birden çok Azure Stack Hub sistemine bağlanmak için BC/DR temel deseninin kullanılabilirliği

Microsoft Azure Stack Hub müşterilerin Azure hizmetlerini kendi veri merkezlerinden sunmasına veya hizmetleri doğrudan bir hizmet sağlayıcısından kullanmasına olanak sağlayan bir uzantıdır. Microsoft, müşterilerin IaaS sanal makine tabanlı uygulamalarını daha iyi korumasına yardımcı olmak için, 2020 takvim yılının ilk yarısında Azure Stack Hub için BC/DR temel desenini kullanıma sunacak.

Azure veri hizmetleri (Arc) Azure Stack Hub’da kullanıma sunuldu

Microsoft, Azure veri hizmetleri (Arc) modern bulut veritabanı yönetimi özelliklerinin bir önizlemesini Azure Stack Hub’da kullanıma sunuyor. Azure Stack Hub, donanım ve yazılım altyapısı için tümleşik hizmet ve hizmet dağıtım optimizasyonu ile Azure Arc için ideal bir ortamdır. Azure Stack Hub müşterileri Azure Arc’ı Azure Stack Hub üzerinde dağıtabilir ve SQL Server yönetilen örneklerinin self servisi sağlama ve yönetimini sunabilir.

Azure Güvenlik Merkezi’ndeki bulut kaynaklarınız için gelişmiş tehdit koruması

Azure Güvenlik Merkezi’nin tehdit koruması IaaS katmanından IoT ve App Service gibi Azure’daki PaaS kaynaklarına ve şirket içi sanal makinelere kadar çeşitli hizmetlerde tehdit algılamayı etkinleştirir. Ayrıca, Azure Güvenlik Merkezi’nin bulguları artık araştırma, tehdit avcılığı ve diğer çözümlerden sinyallerle bağıntı kurma için Microsoft’un bulut SIEM teklifi olan Azure Sentinel ile birlikte kullanılabilir.

Azure’da Windows Server: Windows Admin Center sürüm 1910 GA duyuruldu

Microsoft’un sürekli inovasyonu müşterilere Azure’da ve şirket içinde en iyi Windows Server deneyimini sunar. Microsoft Ignite’ta, Windows Admin Center sürüm 1910 genel olarak kullanıma sunulacak. Öne çıkan özellikler Azure Güvenlik Merkezi ile tümleştirmeyi, şirket içi ortamların Azure’a daha kolay genişletilmesini ve sunucu ve VM performansını izlemeye yönelik Performans İzleyicisi özelliklerinin yeni bir önizleme sürümünü içerir.

Azure Stack Hub’da Windows Sanal Masaüstü önizlemesi karma özellikleri genişletiliyor

Günümüzde işletmelerin hem veri hakimiyetine hem de veri yer çekimine ihtiyacı var. Microsoft, Windows Sanal Masaüstü’nün karma özelliklerine ek olarak Microsoft Ignite’ta Azure Stack Hub üzerinde WVD önizlemesini kullanıma sunacak. Bu tam olarak bağlı senaryoda, yönetim düzlemi Azure’da kalırken iş yüklerini çalıştıran Konak Havuzları Azure Stack Hub’da kalır.

Azure sanal makinelerde SQL Server için gelişmiş veri güvenliği

Güçlü veri güvenliği, Microsoft bulut hizmetlerinin temel bir özniteliğidir. Microsoft Ignite’ta, IaaS sanal makinelerinde çalışan SQL veritabanları için iki önemli güvenli geliştirmesi önizleme aşamasında kullanıma sunulacak: Azure Güvenlik Merkezi’nin güvenlik açığı değerlendirmesi ve gelişmiş tehdit koruması için desteği.

Azure Güvenlik Merkezi bulut güvenlik duruşunun yönetimini geliştirir

Hatalı yapılandırmalar, bulut iş yükleri için en yaygın risk türlerinden biridir. Azure Güvenlik Merkezi, müşterilere Azure ortamlarının kuş bakışı görünümünü sunarak güvenlik duruşunun sürekli olarak izlenmesini ve geliştirilmesini sağlar. Microsoft basitleştirilmiş Güvenlik puanı, önizlemede özel ilkeler, önizlemede ek yönetmelik ile uyumluluk standartları ve toplu kaynaklar için Hızlı Düzeltmenin genel kullanım sürümü dahil güvenlik yönetimi geliştirmeleri duyuruyor.

Azure Kubernetes Service için tehdit koruması

Microsoft, müşterilerin güvenlik içgörülerinden ve en iyi yöntemlerden daha iyi yararlanmasına yardımcı olmak için Azure Güvenlik Merkezi tehdit koruması desteğinin Azure Kubernetes Service’e genişletildiğini duyuruyor. Şimdi genel önizlemede olan bu yeni özellikler Güvenlik Merkezi’nin kayıtlı abonelikleri içinde yönetilen AKS örneklerinin sürekli olarak bulunmasını, müşterilerin güvenlik en iyi yöntemlerini sürdürmesine yardımcı olan eylem yapılabilir öğeleri, konak ve küme tabanlı tehdit analizini içerir.

Azure Bulut Veritabanları toplam sahip olma maliyetini en üst düzeye çıkarmak için daha esnek satın alma seçenekleri sunuyor

Bulut iş yükleri için veritabanı seçiminden bağımsız olarak en iyi değeri sunmak üzere ilişkisel ve ilişkisel olmayan veritabanlarımızda daha esnek satın alma seçeneklerini kullanıma sunuyoruz. Azure SQL Veritabanı sunucusuz genel olarak kullanılabilir. Yeni bir işlem katmanı olarak sunulan Azure SQL DB sunucusuz aralıklı, öngörülemeyen bir şekilde kullanılan veritabanları için performans yönetimini basitleştirir.

Azure Bulut Veritabanları: Sınırsız performans ve ölçek yatırımları

Dijital dönüşümden yararlanmak, giderek devasa miktarlarda veriyi yönetme ve potansiyelinden yararlanma becerimize bağlı hale geliyor. PostgreSQL için Azure Veritabanı Hiper Ölçek’in genel olarak kullanıma sunulması ile sınırsız veri varlığını genişletmekten mutluluk duyuyoruz. Hiper Ölçek (Citus Data teknolojisiyle güçlendirilmiştir) tek bir veritabanını yüzlerce düğüme yatay olarak ölçekleyerek ışık hızında performans ve ölçek sunar ve PostgreSQL veritabanı iş yüklerine yüksek performanslı ölçeklendirme ekler.

Azure Stack Edge: Yeni form faktörleri ve özellikleri kenar bilgi işlem avantajlarını genişletir

Azure Stack Edge ağ veri aktarımı olanakları olan, AI özellikli bir uç bilgi işlem cihazıdır. Bulut ile yönetilen bu donanım olarak hizmet cihazı, hızlandırılmış yapay zeka çıkarımını etkinleştiren ve bir depolama ağ geçidinin tüm özelliklerine sahip olan yerleşik bir FPGA ile birlikte sunulur. Microsoft kenar bilgi işlemin avantajlarını hem net yeni uygulamalarına hem de brownfield sanal makine tabanlı uygulamalara getiren birkaç yeni özelliğin ve form faktörünün önizlemesini kullanıma sunuyor.

Azure Güvenlik Merkezi ile güvenliği daha hızlı uygulayın

Microsoft Ignite’ta, müşterilerin güvenlik bulgularından kurumsal ölçekte yararlanmasına yardımcı olmak için Azure Güvenlik Merkezi platform geliştirmeleri duyurulacak. Yeni özellikler Azure Logic Apps ile iş akışı otomasyonu, sürekli dışarı aktarmayı desteklemek için gelişmiş tümleştirmeleri ve uyarılar ve öneriler için gelişmiş raporlamayı içerir.

Tümleştirme

Azure Arc özellikli API Management, kuruluşların herhangi bir ortamda API’leri yönetmesine yardımcı olur

Microsoft, kuruluşların karma ve çok bulutlu dahil herhangi bir ortamda API’leri yönetmesine yardımcı olan Azure Arc özellikli API Management’ı kullanıma sunuyor. Kullanıcıların tüm API’lerini Azure API Management düzleminde yönetmesine olanak sağlarken herhangi bir ortamda dağıtılabilen kapsayıcılı bir API ağ geçidinden oluşur.

Nesnelerin İnterneti

Azure FarmBeats veri tabanlı çiftçiliği hızlandırıyor

Dünya nüfusunun 2050 yılında neredeyse 10 milyara ulaşması bekleniyor. Çiftçilerin ve diğer gıda üreticilerinin her zamankinden daha fazla miktarda besleyici gıdayı sürdürülebilir bir şekilde üretmenin ve teslim etmenin yollarını bulması gerekiyor. Dijital teknoloji yardımcı olabilir, ancak benimsenme oranı sınırlıdır. Microsoft, veri tabanlı çiftçiliği hızlandırmak için yılların sektör lideri araştırması ile FarmBeats adlı bir Azure teklifi oluşturdu.

Uç Cihazlar için Azure SQL Veritabanı ile bir kez geliştirip istediğiniz her yere dağıtın

Uç Cihazlar için Azure SQL Veritabanı önizleme aşamasında kullanıma sunuldu. Veri akışı, zaman serisi analizi ve yapay zeka özellikli depolamayı küçük ayak izine sahip bir kapsayıcıda birleştirmenin basitliği, kenar mimarisi ve uygulamasının karmaşıklığını önemli ölçüde azaltır. Kullanıcılar uygulamalarını bir kere geliştirip uçta, veri merkezlerinde ve Azure’da dağıtabilir. Müşteriler, Azure IoT Edge’in kullanılabildiği bölgelerde Azure portalından indirebilir.

Azure Arc özellikli API Management, kuruluşların herhangi bir ortamda API’leri yönetmesine yardımcı olur

Microsoft, kuruluşların karma ve çok bulutlu dahil herhangi bir ortamda API’leri yönetmesine yardımcı olan Azure Arc özellikli API Management’ı kullanıma sunuyor. Kullanıcıların tüm API’lerini Azure API Management düzleminde yönetmesine olanak sağlarken herhangi bir ortamda dağıtılabilen kapsayıcılı bir API ağ geçidinden oluşur.

Açık kaynak ML.NET 1.4 makine öğrenimini .NET geliştiricileri için daha erişilebilir hale getiriyor

ML.NET, makine öğrenimini .NET geliştirici için daha erişilebilir hale getiren açık kaynak ve platformlar arası bir çerçevedir. En son sürüm ML.NET uygulama programı arabirimi (API) ile görüntü sınıflandırma eğitiminin yanı sıra ML.NET ile modelleri eğitmek için kullanılan verileri okumaya yönelik bir ilişkisel veritabanı yükleyici API’si ekler. Visual Studio Model Oluşturucu uzantısının yeni bir önizlemesi bir grafik kullanıcı arabiriminden görüntü sınıflandırma eğitimini destekler.

Otonom sistemler önizleme genişletmesi ve yeni iş ortaklıkları

Otonom sistemler platformumuzun sınırlı önizlemesini genişleterek platformu test etmek üzere daha fazla geliştirici ve mühendis ile güvenilir otonomi ile gerçek dünyada çalışan akıllı sistemler oluşturmakla ilgilenen kurumsal müşterileri ve iş ortaklarını davet ediyoruz. Platform makine öğrenimi aracılığıyla, veri bilimlerinde az deneyimi olan veya deneyimi olmayan mühendislerin istenen sonuçları veya davranışları belirtmesine olanak sağlar.

Makine öğrenimi yaşam döngüsünü hızlandırma

Makine öğrenimi modellerinin oluşturulmasını, eğitilmesini ve dağıtılmasını basitleştirmeye yardımcı olan yeni Azure Machine Learning özelliklerinin önizlemesine göz atın.  Yeni özellikler ML tasarımcısını, otomatik ML geliştirmelerini ve tüm beceri düzeylerinden müşterilerin Python ve şimdi R kullanarak model oluşturup dağıtmasına yardımcı olan yerleşik not defterlerini içerir.  Yeni MLOPs özellikleri müşterilerin uçtan uca makine öğrenimi yaşam döngüsünü hızlandırmasına yardımcı olur.

Yönetim ve İdare

Azure Red Hat OpenShift için isteğe bağlı fiyatlandırma ve Azure İzleyici Log Analytics tümleştirmesi 

Azure Red Hat OpenShift için yeni saatlik fiyatlandırma sayesinde müşteriler artık önceden bir yıllık ayrılmış örnek taahhüdünde bulunmadan kümeleri büyütebilir ve küçültebilir. Ayrıca önizleme sürümünde, Azure Red Hat OpenShift kümeleri artık Azure İzleyici Log Analytics ile tümleşiktir. Böylece müşteriler uygulama ve küme günlüklerini tümleşik tek bir platformdan görüntüleyebilir. 

Azure İzleyici: Trafik Analizi ile Ağ İçgörüleri ve daha hızlı işleme

Azure İzleyici, müşterileri Azure sanal ağındaki kaynaklarda sorunları tanılama, ölçümleri görüntüleme ve günlükleri etkinleştirme veya devre dışı bırakma işlemleri için güçlendirir. Microsoft Ignite’ta, Microsoft iki geliştirmeyi duyuracak. Önizleme aşamasındaki Ağ İçgörüleri, buluttaki müşteri ağ kaynakları arasında sistem durumu bilgilerini ve diğer verileri sağlayan tek bir konsoldur. Mevcut bir çözüm olan Trafik Analizi şimdi verileri 10 dakikalık aralıklarla işleyerek daha hızlı içgörüler sağlar.

Azure Arc: Herhangi bir altyapı için genişletilmiş Azure yönetimi ve güvenliği

İşletmeler binlerce uygulama, çeşitli donanım ve altyapılar ve birden fazla bulutu içeren giderek daha karmaşık hale gelen ortamlarla karşı karşıya kalır. Müşterilerin inovasyonu ve geliştirici çevikliğini sağlaması, tutarsız ortamları ölçeğe göre işletmesi ve tümleşik güvenlik sağlaması gerekiyor. Azure Arc, Azure hizmetlerini herhangi bir yerde etkinleştirir ve bulutlar, veri merkezleri ve kenar arasında birleştirilmiş yönetim, idare ve denetim için Azure yönetimini herhangi bir altyapıya genişletir.

Yeni gelişmiş özellikler Azure idaresini kolaylaştırıyor

Microsoft, Azure’da gelişmiş idare özellikleri sunmak için çalışıyor ve müşteri geri bildirimine dayalı olarak bu özellikleri sürekli geliştiriyor. Microsoft Ignite’ta, Microsoft Azure Kubernetes Service (AKS) Altyapı ve Key Vault ilkesinin genel önizlemesi, MG’ler için özel RBAC desteği, abonelik etiketleme ve MCA’da iş ortakları için Azure Maliyet Yönetimi dahil Azure’da idareyi kolaylaştıran yeni özellikleri tanıtacak.

Kapsayıcılar için Azure İzleyici: Karma İzleme önizlemesi, Prometheus Desteği artık genel kullanıma sunuldu

Kapsayıcıların izlenmesi, özellikle de birden fazla uygulama ile ölçekli olarak bir üretim kümesi çalıştırılırken kritik önem taşır. Kapsayıcılar için Azure İzleyici, Azure Kapsayıcı örneklerine veya AKS üzerinde barındırılan yönetilen Kubernetes kümelerine dağıtılan kapsayıcı iş yüklerinin performansını izlemek için tasarlanmıştır. Microsoft Ignite’ta, Microsoft iki yeni kapsayıcılar için Azure İzleyici özelliğini (karma izleme ve Prometheus desteği) kullanıma sunacak.

Mobil

Visual Studio 2019 sürüm 16.4 Preview 3 

Visual Studio 2019 sürüm 16.4’ün son önizleme sürümü kullanıma sunuldu. Bu sürüm kapsayıcı kullanarak uygulama geliştirme, C++ kullanarak CMake proje kılavuzu ve kod analizi ve belge sekmeleri için yatay düzen geliştirmeleri içerir. Önizleme sürümü, diğer genel performans iyileştirmeleri ve hata düzeltmelerine ek olarak, geliştiricilerin ana sürüm kanalında henüz kullanıma sunulmamış en son özelliklere ve geliştirmelere önceden erişebilmesini sağlar.

Visual Studio Online: Daha fazla geliştirici üretkenliği için herhangi bir yerden erişim

Visual Studio Online Visual Studio’yu, bulutta barındırılan geliştirici ortamlarını ve herhangi bir yerden erişilebilen web tabanlı bir düzenleyiciyi birleştirerek geliştiricilerin her zamankinden daha üretken olmasına yardımcı olur.   Visual Studio Online’ın bulutta barındırılan ortamlarının yanı sıra, Visual Studio Code ve web kullanıcı arabirimi için uzantı desteği önizleme aşamasında kullanıma sunuldu.

Azure Arc özellikli API Management, kuruluşların herhangi bir ortamda API’leri yönetmesine yardımcı olur

Microsoft, kuruluşların karma ve çok bulutlu dahil herhangi bir ortamda API’leri yönetmesine yardımcı olan Azure Arc özellikli API Management’ı kullanıma sunuyor. Kullanıcıların tüm API’lerini Azure API Management düzleminde yönetmesine olanak sağlarken herhangi bir ortamda dağıtılabilen kapsayıcılı bir API ağ geçidinden oluşur.

Açık kaynak ML.NET 1.4 makine öğrenimini .NET geliştiricileri için daha erişilebilir hale getiriyor

ML.NET, makine öğrenimini .NET geliştirici için daha erişilebilir hale getiren açık kaynak ve platformlar arası bir çerçevedir. En son sürüm ML.NET uygulama programı arabirimi (API) ile görüntü sınıflandırma eğitiminin yanı sıra ML.NET ile modelleri eğitmek için kullanılan verileri okumaya yönelik bir ilişkisel veritabanı yükleyici API’si ekler. Visual Studio Model Oluşturucu uzantısının yeni bir önizlemesi bir grafik kullanıcı arabiriminden görüntü sınıflandırma eğitimini destekler.

Ağ İletişimi

Azure Bastion: VM’lere güvenli erişim sağlayan, tam olarak yönetilen PaaS hizmeti artık genel kullanıma sunuldu.

Özel ağlarda iş yüklerine ve sanal makinelere bağlanan müşteriler giderek artan güvenlik riskleriyle karşı karşıya kalıyor. Ağ varlıklarını Uzak Masaüstü Protokolü ve Secure Shell aracılığıyla genel İnternet’e açık hale getirmek, bunları yönetmeyi ve korumayı zorlaştırıyor. Microsoft, Azure Portal üzerinden sanal makinelere doğrudan daha güvenli RDP ve SSH erişimi sağlayan, tam olarak yönetilen bir PaaS hizmeti olan Azure Bastion’ın genel kullanıma sunuyor.

Azure Güvenlik Duvarı Yöneticisi ile ağ trafiğini merkezi olarak yapılandırın ve idare edin

Müşteriler bir DevOps yaklaşımı kullanarak tüm trafik akışlarını merkezi olarak idare eder ve günlüğe kaydeder. Microsoft önizleme sürümünde kullanılabilen yeni bir hizmet olan ve kurumsal müşterilere bir merkez-uç mimarisinde birden çok Azure Güvenlik Duvarı örneğini merkezi olarak yapılandırmak için tek bir cam bölme sağlayan Azure Güvenlik Duvarı Yöneticisi’ni kullanıma sunuyor.

Azure Eşleme Hizmeti: Microsoft SaaS hizmetlerine bağlantıyı en iyi duruma getirin ve geleceğe hazırlayın

Microsoft Ignite’ta, Office 365 veya Azure üzerinde çalışan diğer SaaS hizmetleri gibi SaaS hizmetlerine erişirken İnternet öncelikli bir ağ stratejisi arayan müşterilere yanıt niteliğindeki Azure Eşleme Hizmeti kullanıma sunulacak. Müşteriler hizmet sağlayıcıları eşleyerek, Microsoft’a optimum ve gelecek için hazır bağlantı için mümkün olan en iyi İnternet trafiği yönlendirmesini elde eder.

Güvenlik

Yeni Azure SDK’ları birleşik standart kümesine doğru ilerleyişi gösteriyor 

Azure Depolama ve Azure Key Vault için yeni bir yazılım geliştirme seti (SDK) kümesi kullanıma sunuldu. Azure hizmetlerinin kolaylıkla kullanılabilmesi için tutarlılığa, bilinirliğe ve dil deyimselliğine odaklanan ortak bir temelde oluşturulan SDK’lar, Microsoft’un Azure SDK’larında yeni bir standartlar kümesi uygulamaya yönelik ilk adımıdır.

Azure Güvenlik Merkezi’ndeki bulut kaynaklarınız için gelişmiş tehdit koruması

Azure Güvenlik Merkezi’nin tehdit koruması IaaS katmanından IoT ve App Service gibi Azure’daki PaaS kaynaklarına ve şirket içi sanal makinelere kadar çeşitli hizmetlerde tehdit algılamayı etkinleştirir. Ayrıca, Azure Güvenlik Merkezi’nin bulguları artık araştırma, tehdit avcılığı ve diğer çözümlerden sinyallerle bağıntı kurma için Microsoft’un bulut SIEM teklifi olan Azure Sentinel ile birlikte kullanılabilir.

Azure’da Windows Server: Windows Admin Center sürüm 1910 GA duyuruldu

Microsoft’un sürekli inovasyonu müşterilere Azure’da ve şirket içinde en iyi Windows Server deneyimini sunar. Microsoft Ignite’ta, Windows Admin Center sürüm 1910 genel olarak kullanıma sunulacak. Öne çıkan özellikler Azure Güvenlik Merkezi ile tümleştirmeyi, şirket içi ortamların Azure’a daha kolay genişletilmesini ve sunucu ve VM performansını izlemeye yönelik Performans İzleyicisi özelliklerinin yeni bir önizleme sürümünü içerir.

Azure sanal makinelerde SQL Server için gelişmiş veri güvenliği

Güçlü veri güvenliği, Microsoft bulut hizmetlerinin temel bir özniteliğidir. Microsoft Ignite’ta, IaaS sanal makinelerinde çalışan SQL veritabanları için iki önemli güvenli geliştirmesi önizleme aşamasında kullanıma sunulacak: Azure Güvenlik Merkezi’nin güvenlik açığı değerlendirmesi ve gelişmiş tehdit koruması için desteği.

Azure Güvenlik Merkezi bulut güvenlik duruşunun yönetimini geliştirir

Hatalı yapılandırmalar, bulut iş yükleri için en yaygın risk türlerinden biridir. Azure Güvenlik Merkezi, müşterilere Azure ortamlarının kuş bakışı görünümünü sunarak güvenlik duruşunun sürekli olarak izlenmesini ve geliştirilmesini sağlar. Microsoft basitleştirilmiş Güvenlik puanı, önizlemede özel ilkeler, önizlemede ek yönetmelik ile uyumluluk standartları ve toplu kaynaklar için Hızlı Düzeltmenin genel kullanım sürümü dahil güvenlik yönetimi geliştirmeleri duyuruyor.

Azure Kubernetes Service için tehdit koruması

Microsoft, müşterilerin güvenlik içgörülerinden ve en iyi yöntemlerden daha iyi yararlanmasına yardımcı olmak için Azure Güvenlik Merkezi tehdit koruması desteğinin Azure Kubernetes Service’e genişletildiğini duyuruyor. Şimdi genel önizlemede olan bu yeni özellikler Güvenlik Merkezi’nin kayıtlı abonelikleri içinde yönetilen AKS örneklerinin sürekli olarak bulunmasını, müşterilerin güvenlik en iyi yöntemlerini sürdürmesine yardımcı olan eylem yapılabilir öğeleri, konak ve küme tabanlı tehdit analizini içerir.

Azure Güvenlik Merkezi ile güvenliği daha hızlı uygulayın

Microsoft Ignite’ta, müşterilerin güvenlik bulgularından kurumsal ölçekte yararlanmasına yardımcı olmak için Azure Güvenlik Merkezi platform geliştirmeleri duyurulacak. Yeni özellikler Azure Logic Apps ile iş akışı otomasyonu, sürekli dışarı aktarmayı desteklemek için gelişmiş tümleştirmeleri ve uyarılar ve öneriler için gelişmiş raporlamayı içerir.

Depolama

Azure HPC Önbelleği: Kuruluşları yüksek performanslı bilgi işlem iş yüklerini daha kolay çalıştırmak için güçlendirme

Büyük yüksek performanslı bilgi işlem iş yüklerine sahip kurumsal kuruluşların şirket içi ağa ekli depolama alanında ve Azure’da depolanan büyük veri kümelerine daha iyi erişmesi gerekir. Microsoft, kuruluşları büyük ve karmaşık yüksek performanslı bilgi işlem iş yüklerini Azure’da daha kolay çalıştırmak için güçlendiren yeni bir teklif olan Azure HPC Önbelleği hizmetini genel olarak kullanıma sunuyor.

Web

Azure Spring Cloud önizlemesi

Java geliştiricileri; Spring tabanlı uygulamalar derlemek için genelde Spring Boot’u kullanarak, en düşük düzeyde ön yapılandırmayı ve Spring Cloud’u kullanmaya başlar. Böylece mikro hizmetlerine dayanıklılık, güvenilirlik ve koordinasyon sağlar. Microsoft Ignite’ta, Pivotal işbirliğiyle derlenen ve işletilen, tam olarak yönetilen Spring Cloud hizmeti Azure Spring Cloud önizleme aşamasında kullanıma sunulacak.

Azure Arc özellikli API Management, kuruluşların herhangi bir ortamda API’leri yönetmesine yardımcı olur

Microsoft, kuruluşların karma ve çok bulutlu dahil herhangi bir ortamda API’leri yönetmesine yardımcı olan Azure Arc özellikli API Management’ı kullanıma sunuyor. Kullanıcıların tüm API’lerini Azure API Management düzleminde yönetmesine olanak sağlarken herhangi bir ortamda dağıtılabilen kapsayıcılı bir API ağ geçidinden oluşur.

Windows Sanal Masaüstü

Azure Stack Hub’da Windows Sanal Masaüstü önizlemesi karma özellikleri genişletiliyor

Günümüzde işletmelerin hem veri hakimiyetine hem de veri yer çekimine ihtiyacı var. Microsoft, Windows Sanal Masaüstü’nün karma özelliklerine ek olarak Microsoft Ignite’ta Azure Stack Hub üzerinde WVD önizlemesini kullanıma sunacak. Bu tam olarak bağlı senaryoda, yönetim düzlemi Azure’da kalırken iş yüklerini çalıştıran Konak Havuzları Azure Stack Hub’da kalır.

Microsoft Ignite’ın en popüler oturumlarını izleyin

Müşterilerin Azure ile nasıl yenilik yaptığına bakın

Spotify
Lufthansa
Unilever
OLA
Cemex
Bosch
Chipotle
The Atlantic
ASOS
SAP

Microsoft Learn ile bulut becerilerinizi geliştirin

Temel kavramlarda kendi hızınıza ve programınıza göre uzmanlaşın. 15 dakika veya bir saat vaktiniz olması fark etmeksizin, sizi sektör çapında tanınan Microsoft sertifikasyonlarına hazırlayan etkileşimli eğitim yoluyla uygulama becerilerinizi geliştirebilirsiniz.

Azure ücretsiz hesabınızı hemen oluşturun

  • 12 ay boyunca ücretsiz hizmetler: Görüntü İşleme, Content Moderator, Translator, Anomali Algılayıcısı, Form Tanıma, Yüz ve Mürekkep Tanıma dahil olmak üzere 12 Azure Bilişsel Hizmet’i içerir
  • Dilediğiniz Azure hizmetini 30 gün boyunca keşfedebilmeniz için $200 değerinde kredi
  • Sunucusuz bilgi işlem, kapsayıcılar ve yapay zeka da içeren her zaman ücretsiz 25’ten fazla hizmet