Gezintiyi Atla

Azure sürdürülebilirliği

Temiz enerjili bir gelecek kurmamıza yardımcı olarak sürdürülebilirlik ve iş hedeflerinize doğru ilerleme kaydedin.

Yerel etkisiyle sürdürülebilir bulut altyapısı

Azure olarak biz, sürdürülebilirliğin ve insanlığın iklim değişikliklerine verdiği tepkinin zamanımızın en önemli mücadelelerinden biri olduğunu düşünüyoruz.

Daha temiz, daha yeşil bir gelecek planlamak için henüz çok geç olmadığına inanıyoruz. Çevreyi minimum düzeyde etkileyerek gezegene uyum sağlamak ve gezegenle birlikte büyümek için sürdürülebilir teknolojileri yeniliklerimizin merkezine almaya kararlıyız.

Enerji kullanımını azaltmak, daha karbonsuz bir şebekeye geçmek ve Azure'ın sürdürülebilir ve yenilikçi teknolojileriyle daha yeşil bir geleceği desteklemek için çalışan küresel topluluğa nasıl katılabileceğinizi öğrenin.

Bulut Bilişimin Karbon Avantajları

2018 tarihli bir çalışmada, Microsoft Azure bulut platformunu kullanmanın enerji açısından şirket içi çözümlere kıyasla yüzde 93'e varan oranda daha verimli ve karbon açısından yüzde 98'e varan oranda daha verimli olduğu bulundu.

Operasyonel yaklaşımın ötesine geçme

Sürdürülebilirliğe çoğunlukla operasyonel bir bakış açısından yaklaşılır ve çevreyi koruma misyonu işletmede bir maliyet merkezi, yönetilmesi gereken bir risk veya uyumluluk olarak değerlendirilir. Ancak Azure, veri merkezlerini ve sürdürülebilir bulut altyapısını yalnızca işten ibaret görmez. Bunlar, parçası olduğumuz topluma karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek için inanılmaz bir fırsat sağlar.

Azure, yerel toplulukların yaşadığı çevre üzerinde dört etki alanına odaklanır: karbon, su, atık ve ekosistemler.

%100

2025'de yenilenebilir enerji

2030’da daha fazla su

2030’a kadar tükettiğimizden daha fazla su takviye edeceğiz

Sıfır atık

2030’da sertifikasyon

Net sıfır

yeni inşaatlarla ormansızlaştırma

Yerel topluluklara karşı sorumluluğu yerine getirme

Microsoft'un çalışma biçimini sürdürülebilirliğe göre uyarlamasıyla, çevresel sürdürülebilirlik hedeflerimizi veri merkezlerini çalıştırmanın ötesine taşıdık. Yerel ölçekte etki yaratmak ve çevreyle ilgili elde edilen sonuçları geliştirmek için dünyanın her yanında 40'ın üzerinde projeye etkin bir şekilde katılıyoruz.

İşte bazı örnekleri:

Su kullanımını iyileştirme

Güney Afrika bölgesel hastanelerinde su krizini hafifletmeye yardımcı olmak için akıllı su ölçümlerini kullanma

Yeniden ağaçlandırma

İrlanda'da yerel ormanlarla toplulukları yeşillendirme

Topluluğun su kalitesini ve kullanılabilirliğini geliştirme

Orta Washington eyaletindeki yerleşim bölgeleri için doğal ortamı geri kazanma

Kentsel alanda ormancılık

Des Moines, Iowa'da ağaç dikme ve orman korumasını teşvik etme

Enerji verimliliğini teşvik etme

İrlanda üniversitesinde enerji verimliliğini ve enerji tasarrufunu geliştirmeye yönelik topluluk katılımı projesi

Yenilenebilir enerji projelerine ortak olma

Güneş çalışmalarından yararlanmak için Virginia eyaletindeki üniversitelerde nitelikli çalışanları hazırlama

Yeni nesil sürdürülebilir bulut teknolojisi için enerji yeniliklerini keşfetme

Sıvıya daldırmalı soğutma

Yeni sunucu soğutma yöntemlerinin bir yandan enerji kullanımını azaltırken diğer yandan da yüksek işlem gücü sağlayarak ve su tüketimini ortadan kaldırmaya yardımcı olarak fiziksel veri merkezlerinin çevre üzerindeki etkisini en alt düzeye düşürmeye nasıl katkı sağladığını öğrenin.

Şebeke etkileşimli UPS pilleri

Şebeke etkileşimli USP pillerini gerçekleştirme gibi küçük adımların (şebekede kapasite eklemekle ve talebi azaltmakla birlikte) sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmamıza ve karbon ayak izimizi küçültmemize yardımcı olma yönünde nasıl büyük bir fark yaratabildiğini keşfedin.

Yedek güç için temiz yakıtlar

Veri merkezi yedek jeneratörlerini çalıştırmak için geleneksel dizele kıyasla karbon açısından daha az yoğun yakıtlara geçişin net sıfır karbon salınımı elde etmeye nasıl yardımcı olduğuna bakın.

Müşterilerin sürdürülebilir Azure çözümleriyle nasıl yenilikler yaptığına bakın

Enerji alanında öncü Bee'ah sürdürülebilir yönetime yol gösteriyor

Atık yönetiminden çevre danışmanlığına, yenilenebilir enerjiye, teknolojiye, sürdürülebilir taşımacılığa, eğitim ve geliştirmeye kadar çeşitli sektörlerdeki girişimleriyle öncü Birleşik Arap Emirlikleri (UAE) şirketi Bee’ah, Orta Doğu bölgesinde sürdürülebilir yenilikler alanında yeni standartlar belirledi.

Bee'ah

Yiyecek güvenliği lideri maliyetleri ve kaynak tüketimini düşürüyor

"The key thing is sustainability—AI is a gamechanger, and we are embedding it in innovative, groundbreaking digital solutions that help our customers meet their sustainability targets as well as deliver real business value."

Stuart Bashford, Dijital Yönetici, Bühler Group
Buhler

Johnson Controls uç cihazlarla enerji kullanımını değiştiriyor

"We knew that if we could bring those digital controls that were typically on-premises to the cloud, we could extend them out to consumer devices like smartphones."

Joseph Ribbich, Program Lideri, Johnson Controls GLAS ve Gelişmekte Olan Teknolojiler
Johnson Controls

Sık sorulan sorular

  • Yenilenebilir enerji güneş enerjisi, rüzgar gücü, hidroelektrik gücü, jeotermal enerji, dalga gücü ve biyoyakıtlar gibi insan yaşamı ölçeğinde doğal olarak takviye edilen yenilenebilir kaynaklardan toplanan enerjidir. 2025'e gelindiğinde Azure yüzde 100 yenilenebilir enerji tedarikine geçecek. Diğer bir deyişle tüm veri merkezlerimizde, binalarımızda ve kampüslerimizde tüketilen ve karbon salınımına neden olan elektriğin yüzde 100 oranında yeşil enerjiden elde edilmesine yönelik enerji satın almak sözleşmeleri (PPA) yapacağız.
  • Microsoft'un bir parçası olan Azure 2012'den beri yüzde 100 karbonsuzdur. Diğer bir deyişle karbon giderme (karbon telafisi) veya karbon emisyonlarını azaltma yoluyla her yıl salınımına neden olduğumuz miktarda karbonu yok ediyoruz.
  • Bu, 2030'a gelindiğinde her yıl salınımına neden olduğumuzdan daha fazla karbonu yok etmek istiyoruz. 2050'deki hedefimiz, Microsoft'un kuruluş yılı olan 1975'ten beri neden olduğumuz tüm geçmiş karbon salınımını doğrudan veya elektrik tüketimi yoluyla yok etmektir.

Sürdürülebilir bulut altyapısıyla hedeflerinize doğru ilerlemeye başlayın. Azure'ı ücretsiz deneyin