Azure Yönetim Grupları

Etkili bir şekilde idare denetimleri uygulama ve Azure abonelikleri gruplarını yönetme

Aboneliklerinizi gruplandırma

Azure aboneliklerinizi birlikte gruplandırarak ve toplu eylemler gerçekleştirerek kolayca yönetin

Kuruluşunuzun yapısını yansıtma

Aboneliklerinizi ve kaynaklarınızı etkili bir şekilde yönetmek için kuruluşunuza uyarlanmış bir Azure yönetim grupları hiyerarşisi oluşturun

Herhangi bir hizmete ilke veya erişim denetimi uygulama

İlkeler, erişim denetimleri veya tam kapsamlı planlar gibi idare koşullarını herhangi bir Azure hizmetine uygulamak için tam platform tümleştirmemizi kullanın

İlgili ürün ve hizmetler

Azure İlkesi

Azure kaynakları için uygun ölçekte kurumsal idare ve standartlar uygulayın

Maliyet Yönetimi + Faturalandırma

Bulut harcamalarınızı iyileştirirken bulut potansiyelinizi en üst düzeye çıkarın

Azure Kaynak Grafiği

Tüm kaynaklarınızı hızla görünür hale getirin

Azure Blueprints

Yönetilen ortamların hızla, yinelenebilir şekilde oluşturulmasını mümkün kılar

Azure Yönetim Grupları ile kullanmaya başlama