Azure Yönetim Grupları

Etkili bir şekilde idare denetimleri uygulama ve Azure abonelikleri gruplarını yönetme

Aboneliklerinizi gruplandırma

Azure aboneliklerinizi birlikte gruplandırıp toplu bir şekilde eylem gerçekleştirerek kolayca yönetin.

Kuruluşunuzun yapısını yansıtma

Aboneliklerinizi ve kaynaklarınızı etkili bir şekilde yönetmek için kuruluşunuza uygun bir Azure yönetim grupları hiyerarşisi oluşturun.

Herhangi bir hizmete ilke veya erişim denetimi uygulama

Herhangi bir Azure hizmetine ilkeler, erişim denetimleri veya tam kapsamlı şemalar gibi idare koşulları uygulamak için tam platform tümleştirmemizi kullanın.

İlgili ürün ve hizmetler

Azure İlkesi

Azure kaynakları için uygun ölçekte kurumsal idare ve standartlar uygulayın

Azure Blueprints

Yönetilen ortamların hızla, yinelenebilir şekilde oluşturulmasını mümkün kılar

Maliyet Yönetimi + Faturalandırma

Bulut harcamalarınızı iyileştirirken bulut potansiyelinizi en üst düzeye çıkarın

Azure Kaynak Grafiği

Tüm kaynaklarınızı hızla görünür hale getirin

Azure Yönetim Grupları ile kullanmaya başlama