Bağlı Fabrika

Bağlı bir fabrika ile endüstriyel verimliliği geliştirin

Aşağıdaki tanıtım bir işletmenin, OPC-UA çerçevesi aracılığıyla Industrie 4.0 ve bulut etkin cihazlardan faydalanmak için Microsoft Azure IoT çözümlerinin gücünü nasıl kullanabileceğine bir örnek sağlar.

Üreticiler fabrikaları basit bir şekilde ve kesinti yaşamadan bağlayarak, verimlilik ve performans verileri dahil olmak üzere güçlü işlem bilgilerini alabilir, çözümleyebilir ve görselleştirebilir. Olaylara tepki vermektense bunları ileriye dönük olarak yönetebilir ve sonuç olarak tamamen otomatik hale getirebilirler.

Azure IoT çözüm hızlandırıcısı sayesinde bağlı fabrika, altyapı ve mimari önceden yapılandırılarak işletmelere güvenli ve global bir platformda çalışmaya başlama olanağı sunulur.

Genel Görünüm

Fabrika Görünümü

Üretim Emri Satırı Görünümü

Makine Görünümü

Sorun Çözme

Adım 1/4

Global Genel Bakış

Genel özet panosu, operatörlere üretim işlerine yönelik genel bir bakış sunar.

Adım 2/4

Kritik Raporlama

Operatörler bir bakışta performans, verimlilik ve alınan sonuç dahil olmak üzere tesislerinin durumunu görebilir.

Adım 3/4

Uyarı Günlüğü

Kritik uyarılar, kesintiler ve işletimsel ile verimlilik anomalileri, hızlı çözüm sağlamak amacıyla ilerletilir.

Adım 4/4

Uyarı İlerletme

Almanya’daki bir tesiste kritik bir uyarı var, daha yakından inceleyelim...

Adım 1/3

Fabrika Düzeyi KPI’ler

Tek bir fabrika düzeyinde, KPI’ler ve uyarılar bu belirli konum için özetlenir.

Adım 2/3

Üretim Ayrıntıları

Her üretim emri satırı ayrı ayrı temsil edilebilir, izlenebilir ve analiz edilebilir. Ayrıca verimlilik ve üretimde alınan sonuç da bir sorunu tespit etmek üzere neredeyse gerçek zamanlı olarak özetlenir.

Adım 3/3

Kritik Uyarılar

Bu tesisin kritik uyarısının Üretim Emri Satırı 6, yani araba parçaları yapmayla ilgili olduğunu görebiliriz. Daha yakından inceleyelim…

Adım 1/3

Üretim Emri Satırı Görünümü

Bu düzeyde, belirli üretim emri satırı özetlenerek üretim verileri, makine çalışma zamanları ve gerçek cihaz veri ölçümleri sağlanır.

Adım 2/3

Belirli Makine Analizi

Artık belirli parçanın hatası veya anomalisi olduğu tanımlanabilir. Sorunun bu satırda yer alan robot kolunda olduğunu görebiliriz.

Adım 3/3

Hedeflenen Uyarılar

Bu siteye ilişkin birkaç uyarı ve görev aktarması bulunuyor, ancak yalnızca biri kritik. Bu cihazdaki uyarı ısıyla ilgili. Uyarıyı inceleyip bu koldaki sorunun ne olduğunu görelim.

Adım 1/4

Makine Görünümü

Makine düzeyinde, ham cihaz verileri, performans ve tahmine dayalı analiz bile görüntülenebilir.

Adım 2/4

Ayrıntılı İnceleme Analizi

Burada gerçek cihaz ölçümleri ve değerleri neredeyse gerçek zamanlı olarak görüntülenebilir. Ayrıca cihaza özel KPI’ler, çalışma zamanları ve kalan zamanlanmış gereksinimler de görüntülenir.

Adım 3/4

Bağlamsal Karar Alma

Cihazı epey bir süredir kullanabiliyor olmamız gerektiğini görebiliyoruz, ancak pano, zamanlanmamış bir hatayla çok daha erken karşılaşacağımızı tahmin ediyor.

Adım 4/4

Eylem Gerçekleştirin

Burada operatör eylem yapmak için kritik uyarıyı seçebilir.

Adım 1/2

Sorunu Ele Alın

Uyarı paneli neredeyse gerçek zamanlı olarak verilerle birlikte geçmiş bilgileri sağlar. Veri görselleştirmesi, aşılan eşiği ve parça hata verip üretimin durmasına neden olmadan önce gerçekleştirilmesi gereken eylemi açıkça gösterir.

Adım 2/2

İşletme Tümleştirmesi

Bir teknisyen Dynamics365 ve Field Service tümleştirmesi aracılığıyla siteye çağrılabilir. Bakım, vardiyalar arasında uygun bir saate zamanlanarak üretim zamanlamaları üzerindeki etki en aza indirilebilir.