Gezintiyi Atla

Azure Portal kullanılabilirlik grafiği

Kullandığınız Azure hizmet ve uygulamalarının hangi portal tarafından desteklendiğini görmek için aşağıdaki grafiği kullanın

Hizmetler Azure portalı Klasik Azure Portal
API Management
App Service API Apps
App Service Mobile Apps
App Service Web Apps
Application Insights
Azure Active Directory
Azure Active Directory Ayrıcalıklı Kimlik Yönetimi
Azure Active Directory B2C
Azure Active Directory Cloud App Discovery
Azure Active Directory Connect Health
Azure Batch Yapay Zeka
Azure Cosmos DB
Azure DevTest Labs
Azure DNS
Azure Kubernetes Service (AKS)
Azure Lab Services
Azure Search
Azure SQL Veritabanı
Backup
Batch
Bilişsel Hizmetler
BizTalk Services
Cloud Services
Content Delivery Network
Data Factory
Data Lake Analytics
Data Lake Store
Depolama
Depolama (Klasik)
Dynamics Yaşam Döngüsü Hizmetleri projeleri
Event Hubs
ExpressRoute
ExpressRoute ExpressRoute Ağ Geçitleri
ExpressRoute ExpressRoute Devreleri
Güvenlik Merkezi
HDInsight
IoT Edge
IoT Hub
Kurtarma Hizmetleri
Log Analytics
Machine Learning Hizmetleri
Machine Learning Studio
Managed Disks (Yönetilen Diskler)
Media Services
Microsoft Intune
Mobil Hizmetler (Klasik)
Multi-Factor Authentication
Notification Hubs
Otomasyon
Redis Önbelleği
Sanal Ağ
Sanal Ağ (Klasik)
Sanal Makineler
Sanal Makineler (Klasik)
Scheduler
Service Bus
Site Kurtarma
SQL Veri Ambarı
StorSimple
Stream Analytics
Traffic Manager
Trafik Yöneticisi (Klasik)
Uygulama Hizmeti Ortamı
Veri Kataloğu
Visual Studio Team Services

Azure Portal’ın bulutu nasıl basitleştirdiğini görün

Hemen deneyin