.NET Geliştiricileri için Azure SDK 2.3

Hesabınız yok mu? Bugün deneyin!

Tüm kullanıcılar 10 ASP.NET web sitesini ücretsiz olarak barındırabilir. Sitelerinizi ücretsiz deneme süreniz dolduktan sonra da muhafaza edebilirsiniz.

Visual Studio aboneleri, her ay $150 tutarına kadar kredi elde ederek bunları istedikleri Azure kaynaklarında kullanabilir.

MSDN avantajlarını etkinleştirin

Azure'da yeni misiniz? Hemen başlayın.

.NET 2.3 için Azure SDK'daki yenilikler

Uygulamanızı oluştururken Azure kaynakları ekleyin (Visual Studio 2013)

Azure'da Web Siteleri veya Sanal Makinelerin yanı sıra PowerShell yayımlama betiklerini yeni ASP.NET sihirbazından kolayca sağlayıp oluşturun.

Kolayca yayımlayın (Visual Studio 2012 ve 2013)

Web'i Yayımla sihirbazının kullanımı daha kolaydır ve artık Sanal Makinelere yayımlayabilirsiniz. Ayrıca Azure Web Siteleri'ni ve sanal makinelerini hızlıca dağıtmak için oluşturulmuş PowerShell komut dosyalarını kullanabilirsiniz.

Tanılama ve hata ayıklama (Visual Studio 2012 ve 2013)

Sanal Makineler ve Mobil Hizmetler için yeni uzaktan hata ayıklamayı ve yeni yerel kod hata ayıklamayı kullanarak uygulama sorunlarını uzaktan tanılayın. Emulator Express ile Bulut Hizmetleri hatalarını yerel olarak ayıklayın.

Sunucu Gezgini (Visual Studio 2012 ve 2013)

Sunucu Gezgini'ndeki yeni özellikleri kullanarak sanal makineler oluşturun, Bildirimler Hub'ı için iletiler gönderin ve daha kolay sorun giderme için Web Sitesi izleme ve veri günlüklerini görüntüleyin. Web Siteleri düğümü, dosyaları sitenizden görüntüleyip düzenlemenize olanak tanır ve özel hataları açıp kapatmak için yararlıdır.

Yeni özellikler ve güncelleştirmeler hakkında daha fazla ayrıntı için şu kaynaklara bakın:

SDK 2.3 sürüm notları

Visual Studio 2013 Update 2 ile daha fazla Azure özelliği

Aşağıdaki ek Azure özelliklerini elde etmek için Visual Studio 2013 Update 2'yi yükleyin:

Mobil geliştirme

Windows Mağazası, Windows Phone, iOS ve Android uygulamaları için doğrudan Visual Studio'dan .NET Mobil Hizmetleri oluşturup dağıtmak için .NET becerilerinizden faydalanın. Yeni uzaktan hata ayıklama Mobil Hizmetlerini kullanarak uygulama sorunlarını uzaktan tanılayın.

JSON düzenleme

JSON düzenleyici artık renklendirme, ayrıştırma, doğrulama ve şema odaklı IntelliSense özelliğini içermektedir.

.NET geliştiricileri için diğer araçlar ve kitaplıklar

Azure PowerShell cmdlet'leri

PowerShell komut dosyalarıyla hizmet yönetimi ve hizmet kullanımını otomatikleştirin. En son sürüm, Resource Manager desteğinin yanı sıra Web Siteleri, WebJobs, Güvenle Dağıtma ve Web Dağıtımı için yeni cmdlet'ler içermektedir.

Daha fazla bilgi

.NET için Azure Hizmet Yönetimi SDK'sı

Azure kaynaklarının oluşturulmasını, dağıtımını ve yok edilmesini yeni bir .NET API'sinden yönetin.

Daha fazla bilgi

Azure .NET NuGet paketleri

Hizmet Veri Yolu, Depolama, Önbelleğe Alma, Medya Hizmetleri ve daha fazlası için .NET kitaplıklarını indirin.

Daha fazla bilgi

Azure Komut Satırı Arabirimi (X-Plat CLI)

Hafif bir platformlar arası komut satırı aracından hizmetleri yönetin ve ortak görevleri gerçekleştirin. En son sürümde Resource Manager desteğinin yanı sıra Azure hizmetlerinin yönetimiyle ilgili yeni ek komutlar bulunmaktadır.

Daha fazla bilgi

Visual Studio için PowerShell Araçları

Visual Studio için PowerShell Araçları, yerel PowerShell dili desteğini doğrudan IDE'ye taşır. Söz dizimi vurgulama ve IntelliSense gibi temel düzenleme özelliklerine ek olarak, hata ayıklama, proje desteği, komut satırı konsolu ve birim testi bağdaştırıcısı gibi daha gelişmiş özellikler de sağlar.

Daha fazla bilgi