Gezintiyi Atla

Öğrenme Yolları

Hizmetlerimizle ilgili belgelerde aradığınızı bulmak için bu öğrenme yollarını kullanın ve Azure’da etkili bulut uygulamaları oluşturmaya başlayın.

API Yönetimi

API Yönetimi, geliştirici ilişkileri, işle ilgili bilgiler, analizler, güvenlik ve koruma sayesinde başarılı bir API programı elde etmenizi sağlayan temel becerileri sağlar. Bu öğrenme yolu, verilerinin ve hizmetlerinin potansiyelini açığa çıkarmak üzere API’leri dış geliştiriciler, iş ortağı geliştiriciler ve iç geliştiricilere yayımlamak için API Yönetimi’ni kullanmaya başlamanıza yardımcı olur.

Get started

App Service Mobile Apps belgeleri

Mobile Apps mobil uygulamanıza oturum açma, anında iletme bildirimleri ve veri eşitlemesi özelliklerini eklemek için Azure App Service işlevlerini kullanır. Uygulamanızı kurumsal sistemlere ve şirket içi kaynaklara bağlayın. Uygulamanızı, birden çok coğrafi bölgedeki milyonlarca müşteriye yönelik olarak ölçeklendirin. Aşağıdaki şemada bir konuya tıklayarak Mobile Apps hakkında daha fazla bilgi edinin, ileri düzey senaryoları keşfedin veya hemen çalışmaya başlayın.

Get started

Azure IoT Paketi ve önceden yapılandırılmış çözümler Öğrenme Yolu

Azure IoT önceden yapılandırılmış çözümleri, kendi IoT uygulamalarınız için başlangıç noktasıdır. Önceden yapılandırılmış çözümlerde ele alınan senaryolar arasında, uzaktan izleme ve tahmine dayalı bakım da yer alır.

Get started

Azure Machine Learning ile Team Data Science Process kullanma

Team Data Science Process (TDSP), akıllı uygulamalar oluşturmaya yönelik sistematik bir yaklaşım sağlar. Bu yaklaşım, veri bilimcilerinden oluşan ekiplerin, bu uygulamaların ürünlere dönüştürülmesi için gereken etkinliklerden oluşan bütün bir yaşam döngüsü boyunca verimli bir şekilde işbirliği yapabilmesini sağlar.

Get started

Azure Otomasyonu

Microsoft Azure Otomasyonu, kullanıcılara bulut ortamında ve kurumsal ortamda gerçekleştirilen, el ile yapılan, uzun süren, hataya açık ve çoğunlukla tekrarlanan görevleri otomatik hale getirmenin bir yolunu sağlar. Bu öğrenme yolu, otomasyon ortamınızı yapılandırmaya başlamanızda ve kendi Runbook’unuzu oluşturmadan önce mevcut çözümleri bulmanızda size yardımcı olacaktır.

Get started

Azure Veri Fabrikası için öğrenme yolu

Veri Fabrikası, veri taşımayı ve dönüştürmeyi düzenleyen ve otomatikleştiren bulut tabanlı bir veri tümleştirme hizmetidir. Size Veri Fabrikası içeriği konusunda etkili bir öğrenme yolu göstermesi için bu sayfadaki kılavuzu izleyin.

Get started

Azure Yedekleme

Verilerinizi Microsoft bulutunuza yedekleyerek korumak için Azure Yedekleme kullanın. Verileriniz tek bir dosya veya klasör kadar küçük ölçekli veya veri merkezi kadar kapsamlı olabilir. Azure Yedekleme; Windows istemci işletim sistemleri, Windows Server, System Center Data Protection Manager, Microsoft SharePoint, Microsoft Exchange, Microsoft SQL Server ve Hyper-V VM’lerin yanı sıra Windows ve Linux’ta çalışan Azure IaaS VM’lerle birlikte kullanılabilir.

Get started

Batch

Azure Toplu İşlem, büyük ölçekli paralel uygulamaları ve HPC uygulamalarını bulutta etkili bir şekilde çalıştırmanıza yardımcı olur. İşleri çalıştırmak için yönetilen bir sanal makine koleksiyonuna yönelik iş zamanlama ve otomatik ölçeklendirme sağlayan bir platform hizmetidir. Toplu İşlem’i kullanarak iş yüklerini Azure’da isteğe bağlı veya bir zamanlamaya göre çalışacak biçimde yapılandırabilirsiniz ve bir HPC kümesini, VM’leri ya da bir iş zamanlayıcısını yapılandırma ve yönetme karmaşası konusunda endişelenmenize gerek kalmaz.

Get started

Bulut Hizmetleri

Bulut Hizmetleri, Azure’un bir yandan ölçeklenebilir, güvenilir ve uygun maliyetli uygulamaları destekleyen, diğer yandan sanal makineler üzerinde denetim olanağı sunan Hizmet Olarak Platformudur. Bu öğrenme yolu, Bulut Hizmetleri’nin uygulamanız için doğru bir çözüm olup olmadığını belirlemenize ve kullanmaya başlamanıza yardımcı olur.

Get started

Cortana Analytics Süreci (CAP)

Cortana Analytics Süreci (CAP), Cortana Analytics paketindeki ürünlerden ve Azure araçlarından yararlanarak akıllı uygulamalarda kullanılmak üzere tahmine dayalı modeller oluşturmak için bir adım dizisi öngören sistematik bir veri bilimi yöntemidir. CAP adımları; sorunu tanımlama, ilgili verileri inceleme ve çözümleme, tahmine dayalı modeller oluşturma, bunları değerlendirme, sonra da bu modelleri akıllı uygulamalara dağıtma konusunda rehberlik sağlar. İşlem yinelemelidir: Verilerin ve özelliklerinin anlaşılması, modelleme düzeltmeleriyle gelişir ve genellikle dizide daha önce tamamlanan adımların tekrar gerçekleştirilmesini gerektirir.

Get started

Hizmet Veri Yolu

Hizmet Veri Yolu, tüm konumlardaki uygulama, hizmet ve cihaz bağlantılarına yönelik genel ve bulut tabanlı bir mesajlaşma sistemidir. Azure’da, şirket içinde veya her ikisinde de çalışan uygulamaları nasıl bağlayacağınızı öğrenmek için bu öğrenme yolundan yararlanın.

Get started

IoT Hub Öğrenme Yolu

IoT Hub, IoT cihazlarınızdan telemetri verilerini uygun ölçekte almanıza ve bu cihazları yönetmenize olanak tanıyan bir Microsoft Azure hizmetidir.

Get started

Learn Hadoop on HDInsight (Windows)

In HDInsight, you can work with big data in the cloud by using Hadoop, HBase, Apache Storm, and customized clusters. This learning path will help you learn Hadoop and its components so you can start to manage, analyze, and report on big data with high reliability and availability in HDInsight.

Get started

Learning path for StorSimple

StorSimple and Microsoft Azure offer a unique and integrated primary storage archival, and disaster recovery solution with Azure as the extension of on-premises storage. Use this learning path to deploy and manage your StorSimple.

Get started

Media Services - on Demand Streaming

Microsoft Azure Media Services is an extensible cloud-based platform that enables developers to build scalable media management and delivery applications. Media Services is based on REST APIs that enable you to securely upload, store, encode and package video or audio content for both on-demand and live streaming delivery to various clients (for example, TV, PC, and mobile devices). Additionally, Media Services provides features such as Media Indexing to enhance discoverability, Cross-Platform Players to simply distribution, and Cloud DVR capabilities to move easily from Live content to on-demand programming and a large ecosystem of value-add third party partners.

Get started

Medya Hizmetleri - Canlı Akış

Microsoft Azure Media Services, geliştiricilerin ölçeklenebilir medya yönetimi ve teslim uygulamaları oluşturabileceği genişletilebilir bir bulut tabanlı platformdur. Medya Hizmetleri, video veya ses içeriklerini isteğe bağlı ve canlı olarak çok çeşitli istemcilere (örneğin TV, PC ve mobil cihazlar) yükleme, depolama, kodlama ve paketlemenize olanak tanıyan REST API’lerini temel alır. Ayrıca, Medya Hizmetleri, keşfedilme olasılığını geliştirmek üzere Media Indexing, dağıtımı kolaylaştırmak için Platformlar Arası Oyuncular ve Canlı içerikten isteğe bağlı programlamaya kolay geçiş için Bulut DVR özellikleri ve katma değerli üçüncü taraf iş ortaklarından oluşan geniş ekosistem gibi özellikler de sunar.

Get started

Olay Hub'ları

Olay Hub'ları; saniyede milyonlarca etkinliği içeri alabilen yüksek düzeyde ölçeklenebilir bir yayımla-abone ol içe alıcısıdır. Bu öğrenme yolu, bağlı cihazlarınız ve uygulamalarınız tarafından oluşturulan büyük miktarda verileri işlemeniz ve analiz edebilmeniz için Olay Hub’larını kullanmaya başlamanıza yardımcı olur.

Get started

Redis Cache

Azure Redis Önbelleği, popüler açık kaynak Redis önbelleğini temel alır. Microsoft tarafından yönetilen ve Azure içindeki tüm uygulamalardan erişilebilen güvenli, özel Redis önbelleğine erişmenizi sağlar. Azure Redis Önbelleği, hızlı ve ölçeklenebilir Azure uygulamalarını güçlendirmek için verilere yüksek işleme düzeyiyle ve tutarlı, düşük gecikme süreleriyle erişim sağlar.

Get started

Sanal Makineler

Sanal Makineler, küçük veya çok katmanlı uygulamalarınızın çalıştığı sanal makineler üzerinde daha fazla denetim elde etmenizi sağlar (VM’ler veri merkezinizdeki başka bir rafmış gibi). Bu öğrenme yolu Azure Portal, PowerShell, Azure CLI ve Resource Manager şablonları kullanarak VM oluşturup yönetme konusunu anlamanıza yardımcı olur.

Get started

Service Fabric

Service Fabric ile Microsoft'un Bulutuna da güç veren teknolojiden yararlanarak her zaman kullanılabilen, çok büyük ölçekli hizmetler oluşturma ve çalıştırma imkanına sahip olursunuz.  Bu öğrenme yolu, bulut için ölçeklenebilir, güvenilir ve kolayca yönetilebilen uygulamalar geliştirmeye başlamanıza yardımcı olur.

Get started

Site Kurtarma

Hyper-V sanal makinelerinde, VMware sanal makinelerinde ve Azure ya da ikincil veri merkezindeki fiziksel sunucularda çalışan şirket içi iş yüklerinizin korunmasını düzenlemek ve otomatik hale getirmek için Site Kurtarma’yı kullanın. Site Kurtarma hakkında bilgi edinmek ve bu özelliği dağıtmak için bu öğrenme haritasını kullanın.

Get started

Stream Analytics Learning Path

Learn how you can rapidly develop and deploy low-cost analytics solutions with Azure Stream Analytics service in the cloud. Uncover real-time insights from devices, sensors, infrastructure, and applications.

Get started

Uygulama Hizmeti Web Uygulamaları

Uygulama Hizmeti Web Uygulamaları, kurumsal ölçekte web uygulamaları oluşturmanızı, dağıtmanızı ve ölçeklendirmenizi sağlayan tam olarak yönetilen bir platformdur. Bu öğrenme yolunda, Web Uygulamaları’nı kullanmanın ne kadar kolay olduğunu öğreneceksiniz. Bu sayede, Azure uygulamalarınızı ölçeklendirmenize ve güvenle çalıştırmanıza olanak tanıyan altyapıyla ilgilenirken siz de uygulama kodunuza odaklanabilirsiniz.

Get started

Veri Kataloğu

Azure Veri Kataloğu, kurumsal veri kaynakları için bir kayıt sistemi ve bulma sistemi olarak görev yapan tam yönetilen bir hizmettir. Analistler, veri uzmanları ve geliştiriciler dahil tüm kullanıcıların veri kaynaklarını kaydetmesine, bulmasına, anlamasına ve kullanmasına imkan sağlar. Kuruluşunuzdaki kurumsal belleği yakalamak, gizli verileri aydınlatmak ve kurumsal veri kaynaklarınızdan daha fazla değer elde etmek için kitle kaynaklı ek açıklamaları ve meta verileri kullanın.

Get started