Azure Ruby Veri Hizmetleri

Azure Depolama

Özellik kılavuzu: Blob'ları kullanarak yapılandırılmamış verileri depolama

Blob'lar büyük miktarda yapılandırılmamış metin ve video, ses ve görüntü gibi ikili verileri depolamanın en kolay yoludur. Blob'lar 100 terabayta varan miktarda veriyi depolamak için otomatik olarak ölçeklenebilen, ISO 27001 sertifikalı bir yönetilen hizmettir. Bunlara REST ve istemci API'leri yoluyla, neredeyse her yerden erişilebilir.

Özellik kılavuzu: Tablolar'ı kullanarak anahtar/değer çiftlerini depolama

Tablolar, büyük miktarda yapılandırılmamış veri depolaması gerektiren uygulamalar için NoSQL özellikleri sağlar. Tablolar 100 terabayta varan miktarda veriyi depolamak için otomatik olarak ölçeklenebilen, ISO 27001 sertifikalı bir yönetilen hizmettir. Bunlara REST ve yönetilen API'ler yoluyla, neredeyse her yerden erişilebilir.

Nasıl yapılır: Blob depolamasıyla özel bir etki alanı kullanma

Kullanıcıların uygulamanızın URL'lerinde etki alanı adınızı görebilmesi için, depolama hesabınızı özel etki alanınızı Blob hizmeti uç noktanızla eşleyecek şekilde yapılandırın.