Azure Python Veri Hizmetleri

İlişkisel Veriler

Özellik kılavuzu: SQL Server Management Studio'yu kullanarak Azure SQL Veritabanı'nı yönetme

SQL Veritabanı mantıksal sunucuları ve veritabanlarını yönetmek için SQL Server Management Studio'yu kullanabilirsiniz. Bu makale, veritabanlarını oluşturma ve yönetme, oturum açma işlemlerini oluşturma ve yönetme, ayrıca Dinamik Yönetim Görünümleri'nin kullanımını izleme hakkındaki ayrıntıları içerir.

İlişkisel Olmayan Veriler

Öğretici: DocumentDB kullanarak Python ve Flask (MVC) ile bir Web uygulaması oluşturma

Bu öğreticide, Azure App Service’taki bir web uygulamasında barındırılan bir Python uygulamasındaki verileri depolamak ve bu verilere erişmek amacıyla Azure DocumentDB hizmetinin nasıl kullanılacağı gösterilmektedir.

Azure Depolama

Özellik kılavuzu: Blob Hizmeti

Blob'lar büyük miktarda yapılandırılmamış metin ve video, ses ve görüntü gibi ikili verileri depolamanın en kolay yoludur. Blob'lar 100 terabayta varan miktarda veriyi depolamak için otomatik olarak ölçeklenebilen, ISO 27001 sertifikalı bir yönetilen hizmettir. Bunlara REST ve istemci API'leri yoluyla, neredeyse her yerden erişilebilir.

Özellik kılavuzu: Tablo Hizmeti

Tablolar, büyük miktarda yapılandırılmamış veri depolaması gerektiren uygulamalar için NoSQL özellikleri sağlar. Tablolar 100 terabayta varan miktarda veriyi depolamak için otomatik olarak ölçeklenebilen, ISO 27001 sertifikalı bir yönetilen hizmettir. Bunlara REST ve yönetilen API'ler yoluyla, neredeyse her yerden erişilebilir.

Nasıl yapılır: Blob depolamasıyla özel bir etki alanı kullanma

Kullanıcıların uygulamanızın URL'lerinde etki alanı adınızı görebilmesi için, depolama hesabınızı özel etki alanınızı Blob hizmeti uç noktanızla eşleyecek şekilde yapılandırın.