Bilgi İşlem

Web Siteleri

Öğretici: Azure Web Siteleri'yle Python'u Yapılandırma

Web Sunucusu Ağ Geçidi Arabirimi (WSGI) ile uyumlu temel bir Python uygulamasını Azure Web Siteleri'nde nasıl yazıp yapılandıracağınızı öğrenin. Python çalışma süresini seçme, gerekli kitaplıkları belirtme, web.config oluşturma, Git dağıtımını özelleştirme, paket yüklemesi sorunlarını giderme vb. işlemleri öğreneceksiniz.

Öğretici: Windows, Mac ve Linux'taki Git'i kullanan Django

Django Python web çerçevesinde yazılan bir web sitesini nasıl oluşturabileceğinizi ve Windows/Mac/Linux'taki Git dağıtımını nasıl kullanabileceğinizi öğrenin.

Öğretici: Windows, Mac ve Linux'taki Git'i kullanan Bottle

Bottle Python web çerçevesinde yazılan bir web sitesini nasıl oluşturabileceğinizi ve Windows/Mac/Linux'taki Git dağıtımını nasıl kullanabileceğinizi öğrenin.

Öğretici: Windows, Mac ve Linux'taki Git'i kullanan Flask

Flask Python web çerçevesinde yazılan bir web sitesini nasıl oluşturabileceğinizi ve Windows/Mac/Linux'taki Git dağıtımını nasıl kullanabileceğinizi öğrenin.

Öğretici: PTVS 2.1 ile Django ve MySQL

Visual Studio için Python Tools kullanarak, verileri bir MySQL veritabanı örneğinde saklayan ve bir web sitesine dağıtılabilen bir Django uygulaması oluşturmayı öğrenin.

Öğretici: PTVS 2.1 ile Django ve SQL Veritabanı

Visual Studio için Python Tools kullanarak, verileri bir SQL veritabanı örneğinde saklayan ve bir web sitesine dağıtılabilen bir Django uygulaması oluşturmayı öğrenin.

Öğretici: PTVS 2.1 ile Bottle ve MongoDB

Visual Studio için Python Tools kullanarak, verileri bir MongoDB veritabanı örneğinde saklayan ve bir web sitesine dağıtılabilen bir Bottle uygulaması oluşturmayı öğrenin.

Öğretici: PTVS 2.1 ile Bottle ve Azure Tablo Depolama

Visual Studio için Python Tools kullanarak, verileri Azure Tablo Depolama'da saklayan ve bir web sitesine dağıtılabilen bir Bottle uygulaması oluşturmayı öğrenin.

Öğretici: PTVS 2.1 ile Flask ve MongoDB

Visual Studio için Python Tools kullanarak, verileri bir MongoDB veritabanı örneğinde saklayan ve bir web sitesine dağıtılabilen bir Flask uygulaması oluşturmayı öğrenin.

Öğretici: PTVS 2.1 ile Flask ve Azure Tablo Depolama

Visual Studio için Python Tools kullanarak, verileri Azure Tablo Depolama'da saklayan ve bir web sitesine dağıtılabilen bir Flask uygulaması oluşturmayı öğrenin.

Nasıl yapılır: Azure web sitesi için özel bir etki alanı adı yapılandırma

Bir web sitesi oluştururken, kullanıcılarınızın web sitenize http://<mysite>.azurewebsites.net gibi bir URL’yi kullanarak erişebilmesi için Azure tarafından azurewebsites.net etki alanında kullanımı kolay bir alt etki alanı sağlanır. Bununla birlikte, web sitenizi Standart mod için yapılandırırsanız, web sitenizi kendi etki alanı adınızla (contoso.com gibi) eşleyebilirsiniz.

Nasıl yapılır: Azure Web Sitesi için SSL'yi yapılandırma

Güvenli Yuva Katmanı (SSL) şifrelemesi, İnternet üzerinden gönderilen verilerin güvenliğini sağlamak için en yaygın kullanılan yöntemdir. Bu yaygın görev bir web sitesi için HTTPS uç noktasının nasıl belirtileceğini ve uygulamanızın güvenliğini sağlamak için SSL sertifikasının nasıl yükleneceğini ele alır.

Nasıl yapılır: Azure Web Siteleri'nde arka plan görevleri çalıştırmak için WebJob'ları kullanın

Klasik Microsoft Azure Portal’ı kullanarak nasıl Web İşleri dağıtabileceğinizi öğrenin.

Bulut Hizmetleri

Öğretici: PTVS 2.1 ile Python Web ve Çalışan Rolleri

Web rolleri ve çalışan rolleri dahil Azure bulut hizmetleri oluşturmak üzere Visual Studio için Python Tools kullanmaya genel bakış.

Nasıl yapılır: Azure bulut hizmeti veya depolama hesabı için özel bir etki alanı adı yapılandırma

Varsayılan olarak, Azure uygulamalarına ve depolama hesaplarına http://<myapp>.cloudapp.net ve https://<mydata>.blob.core.windows.net gibi kolay alt etki alanları aracılığıyla erişilebilir. Bu makalede, uygulamanızı ve verilerinizi kendi özel etki alanınızda (http://<myapp>.com gibi) nasıl kullanıma sunabileceğiniz incelenmiştir.

Özellik kılavuzu: Hizmet Yönetimi

Bu kılavuzda, Python için Windows Azure SDK'sında bulunan ServiceManagementService sınıfını kullanarak, yaygın hizmet yönetimi görevlerini Python'dan programlama yoluyla nasıl gerçekleştirebileceğiniz gösterilir.

Sanal Makineler

Öğretici: Linux sanal makinesinde Django Hello World web uygulaması

Django Python web çerçevesinde yazılmış basit bir Hello World uygulamasını hazırlayın ve uygulamayı Azure'a dağıtın. Azure işlem öykünücüsüyle çalışmanın ve Azure'a Python uygulaması dağıtmanın temellerini öğreneceksiniz.

Öğretici: Windows sanal makinesinde Django Hello World web uygulaması

Windows Server sanal makinesini kullanarak Azure'da Django tabanlı bir web sitesini nasıl barındıracağınızı öğrenin. Azure sanal makinesini Django'yu barındıracak şekilde ayarlamayı ve Windows'dan yeni Django uygulamaları oluşturmayı öğrenin.

Öğretici: Azure üzerinde iPython Notebook

IPython projesi, IPython Notebook olarak adlandırılan etkileşimli web tabanlı bir ortam da içinde olmak üzere, bilimsel bilgi işleme yönelik bir araç koleksiyonu sağlar. Bu öğreticide, Linux ve Windows sanal makineleri kullanılarak Azure'da IPython Notebook'un nasıl dağıtılacağı gösterilir.

Araçlar

Özellik kılavuzu: Mac ve Linux için Komut Satırı Araçları'yla geliştirme ve dağıtma

Mac ve Linux için Azure Komut Satırı Araçları, Azure hizmetlerinin dağıtımına ve yönetimine yönelik bir dizi komut satırı aracıdır. Komut satırı araçlarını kullanarak Azure'da web siteleri ve sanal makineler oluşturun ve bunları yönetin.

Özellik kılavuzu: Azure için PowerShell'le geliştirme ve dağıtma

Azure için PowerShell, Windows PowerShell cmdlet'leri aracılığıyla Azure için uygulama geliştirme ve dağıtmaya yönelik bir komut satırı ortamı sağlar. Bu kılavuzda, Windows PowerShell cmdlet'lerinin Azure Hizmetleri oluşturmak, test etmek, dağıtmak ve yönetmek için nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.