Azure'da Java

Azure, bildiğiniz ve sevdiğiniz araçları kullanarak Java uygulamaları dağıtmanıza ve ölçeklendirmenize yardımcı olur

Azure’da Java uygulamaları geliştirme

Sevdiğiniz yığını kullanın

Popüler yığınları temel alan sanal makineler oluşturun

Azure’da Java kullanan müşteriler

Azure’da Spring Boot uygulaması dağıtma

Java için Azure SDK

SDK’mızdan yararlanarak Azure kaynaklarınızı Java ile kullanın ve yönetin.