Azure Etkinlikleri

Bölgenizde neler olup bittiğine bakın

Bu etkinlik bitmiştir

Visual Studio 2017 リリース -最新アプリケーション開発の今-

2017年3月17日に「Visual Studio 2017 リリース -最新アプリケーション開発の今-」を開催します。

3月7日(太平洋標準時)に開発プラットフォーム Visual Studio の最新バージョンである Visual Studio 2017 がリリースされます。Any Developer, Any App, and Any Platform としてあらゆる開発者のためのプラットフォームとして更に進化しました。インストールの高速化や、起動・実行が軽量高速化され、コーディングに集中できる各種新機能、クロス プラットフォーム開発機能 Xamarin も進化し、Visual Studio Team Services は DevOps の機能も更に強化されました。この Visual Studio 2017 について豊富なデモを交えて皆様に役にたつ今の最高の開発プラットフォームをご紹介します。

Nerede: 東京都 港区, Japonya
Ne zaman: Fri, 17 Mar 2017 04:30:00 GMT

Fri, 17 Mar 2017 04:30:00 GMT (UTC)

Ücretsiz hesap

Şimdi kaydolun ve $200 değerinde Azure kredisi elde edin

Ücretsiz kullanmaya başlayın

Visual Studio

Aboneler yıllık $1800 tutarına kadar Azure hizmeti edinir

Şimdi etkinleştirin

Başlangıçlar

BizSpark programına katılıp ücretsiz Azure hizmetlerinden yararlanın

Daha fazla bilgi edinin