Gezintiyi Atla

Azure Etkinlikleri

Bölgenizde neler olup bittiğine bakın

Bu etkinlik bitmiştir

【ウェブセミナー】クラウド利活用で加速する研究環境~マイクロソフトのクラウド Microsoft Azure のご紹介

【ウェブセミナー】クラウド利活用で加速する研究環境~マイクロソフトのクラウド Microsoft Azure のご紹介

HPC やその他研究室のサーバー、ハイエンド PC で実施されている研究の多くの場面で、研究者の方々が実際の研究そのものではなく、ハードウエアや OS のメンテなどの作業に相当な時間と労力を割かざるを得ない状況やセキュリティ対策の負荷に悩まされる状況が発生しています。 本セミナーでは、クラウドの最適活用により、そういった IT オペレーション作業や管理、心理的負担から研究者の方々を解放し、本来の研究に時間を割いていただくための方法をご紹介します。

Nerede: Japonya

Ne zaman: Mon, 13 Mar 2017 05:00:00 GMT

Mon, 13 Mar 2017 05:00:00 GMT (UTC)

Ücretsiz hesap

$200 değerinde Azure kredisi elde edin ve popüler hizmetlerden 12 ay boyunca ücretsiz olarak yararlanın

Ücretsiz kullanmaya başlayın

Visual Studio

Aboneler yıllık $1800 tutarına kadar Azure hizmeti edinir

Şimdi etkinleştirin

Başlangıçlar

Startup’lar için Microsoft’a katılın ve ücretsiz Azure hizmetleri edinin

Daha fazla bilgi edinin