Azure Etkinlikleri

Bölgenizde neler olup bittiğine bakın

Bu etkinlik bitmiştir

【ウェブセミナー】Microsoft Azure入門編 – ようこそクラウドの世界へ

本ウェブセミナーでは、「Microsoft Azureをこれから使ってみようと思っている」という開発者やインフラエンジニアの方々を対象に、「クラウドへのスタートダッシュ」を決めるための情報をわかりやすくお伝えします。

本ウェブセミナーでは、「Microsoft Azureをこれから使ってみようと思っている」という開発者やインフラエンジニアの方々を対象に、「クラウドへのスタートダッシュ」を決めるための情報をわかりやすくお伝えします。 前半は、Azureが持つ豊富なサービス群の全体像と、アカウント作成及び管理ポータルへのアクセス、課金額の把握といった基本的な操作の方法を紹介し、そして後半は、実際に「Web Apps」を利用したWebサイトの立ち上げや、「仮想マシン」「BLOBストレージ」「仮想ネットワーク」を使って各種サーバーを構築する具体的な手順を解説します。

Nerede: Japonya

Ne zaman: Thu, 05 Nov 2015 05:00:00 GMT

Thu, 05 Nov 2015 05:00:00 GMT (UTC)

Ücretsiz hesap

$200 değerinde Azure kredisi elde edin ve popüler hizmetlerden 12 ay boyunca ücretsiz olarak yararlanın

Ücretsiz kullanmaya başlayın

Visual Studio

Aboneler yıllık $1800 tutarına kadar Azure hizmeti edinir

Şimdi etkinleştirin

Startup’lar

BizSpark programına katılıp ücretsiz Azure hizmetlerinden yararlanın

Daha fazla bilgi edinin