Gezintiyi Atla

Azure Etkinlikleri

Bölgenizde neler olup bittiğine bakın

Bu etkinlik bitmiştir

【ウェブセミナー】データセンターやクラウドだけではない、Azure の「ログ分析」を活用したクライアント管理

本セミナーでは、あまり語られることがない「クライアント管理やセキュリティ」の視点からログ分析機能でできることについて解説します。

Azure で提供されている「ログ分析 (旧サービス: Operations Insights) 」を活用することで、Azure に接続しているあらゆるリソースの可視化ができるようになります。その適用範囲はクラウド サービスやデータセンターのサーバーだけではなく、クライアント管理のシナリオにも活用できます。 特に、セキュリティの視点から端末の構成やログを収集することは急務です。インターネットと接続されている多数の端末から集められる膨大なログの収集、分析を行うためのしくみとして「ログ分析」は最適なソリューションです。このセッションでは、あまり語られることがない「クライアント管理やセキュリティ」の視点からログ分析機能でできることについて解説します。

Nerede: Japonya

Ne zaman: Wed, 01 Jun 2016 05:00:00 GMT

Wed, 01 Jun 2016 05:00:00 GMT (UTC)

Ücretsiz hesap

$200 değerinde Azure kredisi elde edin ve popüler hizmetlerden 12 ay boyunca ücretsiz olarak yararlanın

Ücretsiz kullanmaya başlayın

Visual Studio

Aboneler yıllık $1800 tutarına kadar Azure hizmeti edinir

Şimdi etkinleştirin

Başlangıçlar

Startup’lar için Microsoft’a katılın ve ücretsiz Azure hizmetleri edinin

Daha fazla bilgi edinin