Java için Azure İzleyici Application Insights

Java uygulamalarınız, altyapınız ve ağ üzerinde tam görünürlük

Java iş yükleriniz için uçtan uca izleme ve analiz

Azure İzleyici Application Insights aracılığıyla uygulama performansı izleme (APM) dahil olmak üzere, Azure’daki Java iş yükleriniz için tam olarak yönetilen yerel izleme işlevi elde edin.

Birleşik, uçtan uca altyapı izleme, ağ izleme ve analiz özellikleri sayesinde dağıtılan Java uygulamanızdaki sorunları çabucak tespit edin giderin. Azure’daki ya da şirket içindeki web uygulamalarınızın kullanılabilirliğini, performansını, güvenilirliğini ve kullanımını izlemek için ihtiyaç duyduğunuz canlı ölçüm akışı, istek oranı ile yanıt süresi izleme, etkinlik izleme ve dış bağımlılık oranlarından yararlanın.

Azure İzleyici’nin neden Java için harika bir seçim olduğunu görün

Micrometer ve Spring Boot gibi çerçeveler ve Spring için güçlü destek.

Diğer Azure hizmetleriyle yerel tümleştirme ve hem Kubernetes kümeleri hem de Azure Kubernetes Service (AKS) iş yüklerine yönelik kullanıma hazır telemetri ile içgörüler.

APM, sanal makineler, depolama ve veritabanları arasında uçtan uca Java izleme. Paket yakalamalarını tetikleyin, yönlendirme sorunlarını tanılayın ve ağ güvenlik grubu akış günlüklerini analiz edin.

Kullandıkça öde fiyatlandırması: Geleneksel Java APM araçlarının aksine Application Insights ile yalnızca aldığınız verilerin ücretini ödersiniz.

Tüm uygulama bileşenlerinizi ve etkileşimlerinizi görselleştirin

Uygulama Haritası ile sistem durumu analizi ve uyarı durumları dahil olmak üzere tüm uygulama bileşenlerinizi ve etkileşimlerini görüntüleyin. Yüksek düzeydeki potansiyel sorunları algılayın ve sorunlar, hatalar ve arızalarla ilgili ayrıntılı performans bilgileri elde etmek için ayrı dağıtılmış istek izlerinin detaylarına gidin. Ayrıca Uygulama Haritası, Java’nın yanı sıra birden çok çerçeveyi ve çok teknolojili uygulamaları destekler.

Kapsamlı uygulama içgörüleriyle Java uygulamanızı geliştirin

Java uygulamanızı geliştirmek amacıyla veriye dayalı kararlar almak için güçlü içgörüler elde edin: Application Insights’ı kullanarak kullanıcılarınız arasında en popüler olan özellikleri ve uygulamanızın kullanıcıların amaçlarına ulaşmasını sağlayıp sağlamadığını keşfedin.

Saniyeler içinde devasa boyutlardaki verilerden içgörüler elde edin

Azure İzleyici günlükleri ile yönetmek, analiz etmek ve devasa boyutlardaki işletimsel verilerden içgörüler elde etmek için kapsamlı bir sorgu dili kullanın. Sorunları hızlıca ve kapsamlı bir şekilde araştırıp farklı veri kaynaklarındaki verileri ilişkilendirin.

Java araç zinciriniz genelinde Azure İzleyici’yi kullanın

IntelliJ
Maven
Tomcat
JBoss EAP
Jetty
MySQL

Azure İzleyici Application Insights’ı kullanmaya başlayın

Hemen deneyin