ข้ามการนำทาง

Training for Azure IoT

Microsoft and our training partners offer many options for you to learn about Azure IoT.

Select any of the following Azure IoT training options, and learn how to:

Online learning from the Microsoft experts

Learn directly from the team that built Azure IoT. Gain in-depth insights and hands-on experience building end-to-end IoT solutions.

Developing IoT Solutions with Azure IoT

Microsoft Virtual Academy

Microsoft Virtual Academy (MVA) provides free online training from world-class experts to help you build your technical skills and advance your career. Learn how to get started with the latest Microsoft technologies.

Introduction to Azure IoT

Linux Academy

Linux Academy is the premiere online Linux and cloud training platform. Students get unlimited access to courses, six personal cloud servers, a vibrant community, and hands-on labs.

Azure IoT Essentials

IoT for the Enterprise

Cloud Academy

Cloud Academy provides continuous training for cloud computing, DevOps technologies, and more—so you and your team can gain the expertise you need.

Internet of Things with Azure

Opsgility

Opsgility is a leading provider of instructor-led and online training for the Microsoft cloud using real code, real learning, and real-time environments for an immersive learning experience.

Building IoT Solutions with Azure

สมัครใช้งานฟรี

Get $200 in Azure credits and 12 months of popular services—free

เริ่มแบบไม่มีค่าใช้จ่าย

Visual Studio

ผู้สมัครสมาชิกวันนี้จะได้รับบริการ Azure สูงสุดมูลค่าถึง $1800 ต่อปี

เริ่มใช้งานทันที

ผู้ที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจ

Join Microsoft for Startups and get free Azure services

เรียนรู้เพิ่มเติม