การกำหนดราคา Azure Dev/Test

อัตราส่วนลดของ Azure เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการทดสอบที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

สำหรับรายบุคคล สำหรับทีม (ลูกค้า Enterprise Agreement) สำหรับทีม (ลูกค้าอื่นๆ ทั้งหมด)
ตัวเลือกการกำหนดราคา Dev/Test เครดิต Azure แบบรายเดือนสำหรับผู้สมัคร Visual Studio Dev/Test ขององค์กร Dev/Test แบบชำระค่าบริการแบบเติมเงิน
จำนวนอินสแตนซ์ที่อนุญาต สมาชิก Visual Studio ใช้งานได้หนึ่งรายต่อครั้ง ไม่จำกัด ไม่จำกัด
รวมถึงเครดิตทุกเดือน* $50, $100 หรือ $150 ไม่มี ไม่มี
ตัวเลือกการเรียกเก็บเงิน

ไม่จำเป็นต้องใช้บัตรเครดิต

การเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตสำหรับค่าบริการเกิน (มีการออกใบแจ้งหนี้)

เรียกเก็บเงินไปยัง Enterprise Agreement อยู่เสมอ

ใช้บริการกองทุนข้อผูกมัดแบบจ่ายล่วงหน้าของ Azure Monetary หากมีให้ใช้งาน

การเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิต (มีการออกใบแจ้งหนี้)
การใช้งานที่เรียกเก็บเงิน มีการเรียกเก็บเงินค่าบริการเกิน หลังจากมีการเก็บเครดิตรายเดือน การใช้งานทั้งหมดจะถูกเรียกเก็บเงิน การใช้งานทั้งหมดจะถูกเรียกเก็บเงิน
อนุญาตให้เรียกใช้เครื่องเสมือนของ Windows 10
ข้อตกลงระดับการบริการ สำหรับ Azure DevOps และ Application Insights เท่านั้น สำหรับ Azure DevOps และ Application Insights เท่านั้น สำหรับ Azure DevOps และ Application Insights เท่านั้น
ข้อกำหนดการอนุญาต

จำกัดสำหรับการใช้ Dev/Test เท่านั้น

สำหรับการใช้งานโดยผู้สมัคร Visual Studio และโดยผู้ใช้ปลายทางที่ให้คำติชมและดำเนินการทดสอบการยอมรับ

จำกัดสำหรับการใช้ Dev/Test เท่านั้น

สำหรับการใช้งานโดยผู้สมัคร Visual Studio และโดยผู้ใช้ปลายทางที่ให้คำติชมและดำเนินการทดสอบการยอมรับ

จำกัดสำหรับการใช้ Dev/Test เท่านั้น

สำหรับการใช้งานโดยผู้สมัคร Visual Studio และโดยผู้ใช้ปลายทางที่ให้คำติชมและดำเนินการทดสอบการยอมรับ

ส่วนลดราคา Dev/Test

เครื่องเสมือน Windows ถูกเรียกเก็บเงินที่ CentOS/Ubuntu อัตรา Linux VM
เครื่องเสมือน BizTalk (องค์กร และ มาตรฐาน) ถูกเรียกเก็บเงินที่ CentOS/Ubuntu อัตรา Linux VM
Azure SQL Database ประหยัดได้ถึง 55%
เครื่องเสมือน SQL (องค์กร, มาตรฐาน และ เว็บ) ถูกเรียกเก็บเงินที่ CentOS/Ubuntu อัตรา Linux VM
แอปเชิงตรรกะ การเชื่อมต่อองค์กร ลด 50%
อินสแตนซ์ บริการแอป (พื้นฐานและมาตรฐาน) ส่วนลดจะแตกต่างการไปตามขนาด/ประเภทของอินสแตนซ์
อินสแตนซ์ บริการระบบคลาวด์ ส่วนลดจะแตกต่างการไปตามขนาด/ประเภทของอินสแตนซ์
อินสแตนซ์ HDInsight ส่วนลดจะแตกต่างการไปตามขนาด/ประเภทของอินสแตนซ์

การจองเครื่องเสมือนและ Azure SQL Database แบบผูกมัดหนึ่งปีหรือสามปีพร้อมให้จองแล้วในข้อเสนอของ Dev/Test ซึ่งช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับการประหยัดได้เพิ่มเติมและสามารถควบคุมการซื้อสำหรับการพัฒนาและทดสอบปริมาณงานของคุณได้มากยิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติม

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัคร Visual Studio

*การบริการบางรายการไม่ได้รวมจาก ผู้สมัครเครดิตรายเดือนของ Visual Studio และจะถูกเรียกเก็บเงินเป็นค่าส่วนเกิน