Azure-uppdateringar

Få de senaste uppdateringarna av Azure-produkter och -funktioner som uppfyller dina molninvesteringsbehov. Prenumerera på aviseringar för att hålla dig informerad.

RSS-feed
Produktkategori
Status:

juni 2020

16 jun

Azure Private Link för Azure Batch är nu allmänt tillgängligt i utvalda regioner

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Private Link för Azure Batch är nu allmänt tillgängligt i regionerna USA, västra 2; USA, östra; USA, södra centrala; US Gov, Virginia samt US Gov, Arizona

 • Azure Private Link
 • Batch
 • Services
 • Features
 • Pricing & Offerings
15 jun

HBv2-Series VMs now available in Japan East

TILLGÄNGLIGT NU

HBv2-series VMs for HPC now available in the Japan East region.

 • Virtuella datorer
 • Services
 • Features
15 jun

Web Application Firewall for Azure Front Door service logging enhancements

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Web Application Firewall for Azure Front Door now has a match details field in the logs to provide insights on why a request triggered a Web Application Firewall rule.

 • Web Application Firewall
 • Azure Front Door
 • Security
 • Management
 • Services
 • Features
15 jun

Azure Monitor för containrar har nu stöd för logginsamling i AKS Windows-nodpooler (i förhandsversion)

FÖRHANDSVERSION

Från och med agentversion ciprod05262020 kommer Azure Monitor för containrar att samla in loggar (std/stderr) för de containrar som körs i AKS-kluster med Windows-nodpooler.

 • Azure Monitor
 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Services
15 jun

Azure Quota REST APIs to manage service limits (quota) are now available in preview

FÖRHANDSVERSION

Måltillgänglighet: Q4 2020

Use Azure REST Quota APIs to manage the service limits (quota) of Azure Virtual Machines (cores/vCPU) and Azure Machine Learning (in preview). Take advantage of this capability to query current usage and quotas for the supported resources and update these limits.

 • Services
 • Features
 • SDK and Tools
15 jun

New Azure Virtual Machines for general purpose and memory intensive workloads now in preview

FÖRHANDSVERSION

The new D v4-series and E v4-series Azure Virtual Machines feature the Intel® Xeon® Platinum 8272CL custom processor, which can achieve up to 3.4 Ghz all core turbo frequency. The D v4-series and E v4-series virtual machines (VMs) don’t provide any temporary storage. The D v4-series and Ds v4-series virtual machine sizes can meet the requirements associated with most general-purpose workloads. The E v4-series and Es v4-series VMs offer up to 504 GiB of RAM and are ideal for various memory-intensive enterprise applications.

 • Virtuella datorer
 • Skalningsuppsättningar för virtuell dator
 • Services
 • Features
 • Pricing & Offerings
11 jun

Live Video Analytics är nu i offentlig förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Live Video Analytics är en plattform för avbildning, inspelning och analys av direktsänd video samt publicering av resultat (video och/eller videoanalys), vilket möjliggör intelligenta videoprogram.

 • Media Services
 • Azure IoT Edge
 • Services
 • Features
9 jun

Azure Service Fabric 7.1, första uppdateringsversionen

TILLGÄNGLIGT NU

Den första Azure Service Fabric 7.1-uppdateringen innehåller buggkorrigeringar och prestandaförbättringar för fristående miljöer och Azure-miljöer.

 • Service Fabric
 • Services
 • SDK and Tools
 • Open Source
3 jun

Virtuella datorer i HBv2-serien är nu tillgängliga i USA, västra 2

TILLGÄNGLIGT NU

Virtuella datorer i HBv2-serien för HPC är nu tillgängliga i regionen USA, västra 2.

 • Virtuella datorer
 • Services
 • Features
2 jun

Nya virtuella Azure-datorer med lokal SSD och hög prestanda är nu allmänt tillgängliga

TILLGÄNGLIGT NU

De nya serierna Dd v4-serien och Ed v4-serien av Azure Virtual Machines har en anpassad Intel® Xeon® Platinum 8272CL-processor. Storlekarna i Dd v4-serien och Dds v4-serien är lämpliga för program som har nytta av snabba svarstider och lokal lagring med höga hastigheter (upp till 2 400 GiB). Storlekarna i Edv4-serien och Edsv4-serien är perfekta för olika minnesintensiva företagsprogram och har upp till 504 GiB RAM och lokal SSD-lagring med hög prestanda (upp till 2 400 GiB.)

 • Virtuella datorer
 • Skalningsuppsättningar för virtuell dator
 • Services
 • Features
 • Pricing & Offerings
2 jun

Azure Dedicated Hosts now support additional Azure Virtual Machines

TILLGÄNGLIGT NU

Deploy M-series, NV v3-series and NV v4-series Azure Virtual Machines on Azure Dedicated Hosts. This will expand the range of workloads you can run on Dedicated Hosts to include memory-intensive and graphics-intensive applications.

 • Virtuella datorer
 • Services
 • Features
 • Pricing & Offerings

maj 2020

27 maj

Sammandrag av Azure Advisor-rekommendationer är nu tillgängliga

TILLGÄNGLIGT NU

Få regelbundet en anpassningsbar avisering för dina tillgängliga Advisor-rekommendationer som hjälper dig hålla dig uppdaterad om Azure-metodtips.

 • Azure Advisor
 • Services
27 maj

Azure Content Delivery Network från Verizon Rules Engine uppgraderas till V4

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Content Delivery Network från Verizon uppgraderas från version 3 (V3) till version 4 (v4). Ingen avbrottstid eller slutanvändarpåverkan förväntas.

 • Content Delivery Network
 • Services
27 maj

Azure Ultra Disk-lagring är nu tillgänglig i fler regioner

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Ultra Disk-lagring är nu tillgänglig i USA, centrala, USA, västra, USA, södra centrala, US Gov, Virginia, Frankrike, centrala och Japan, östra.

 • Managed Disks
 • Services
27 maj

Azure-kryptering på serversidan med kundhanterade nycklar är nu tillgänglig för Azure Ultra Disks

TILLGÄNGLIGT NU

Kryptering på serversidan (SSE) med kundhanterade nycklar (CMK) är nu tillgänglig för Azure Ultra Disks i alla regioner som stöder Ultra Disks.

 • Managed Disks
 • Services
26 maj

Ändringar av mätar-ID:n för Azure Synapse Analytics börjar gälla den 1 juli 2020

Den 1 juli 2020 ändras mätar-ID:n för Azure Synapse Analytics.

 • Services
22 maj

Förbättrad borttagnings- och återställningsmiljö för arbetsytor i Azure Monitor-loggar

TILLGÄNGLIGT NU

Funktionen för mjuk borttagning av arbetsytor har lagts till så att du enkelt kan återställa din arbetsyta om det behövs. I detta fall placeras arbetsytan i ett läge för mjuk borttagning så att den kan återställas, inklusive data och anslutna agenter, inom 14 dagar. Du kan också åsidosätta läget för mjuk borttagning och ta bort arbetsytan permanent.

 • Azure Monitor
 • Log Analytics
 • Services
 • Features
22 maj

Nu är tjänsten Azure Private Link tillgänglig för Azure Monitor

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Private Link stöder nu flera nya Azure-tjänster och finns både som förhandsversion och som version för allmän tillgänglighet.

 • Virtual Network
 • Azure Private Link
 • Azure Monitor
 • Log Analytics
 • Application Insights
 • Security
 • Compliance
 • Services
 • Microsoft Build
20 maj

Azure Media Services är nu tillgängligt i Schweiz och Tyskland

TILLGÄNGLIGT NU

Nu är Media Services allmänt tillgänglig i regionerna Schweiz (norra och västra) och Tyskland (norra och västra centrala).

 • Media Services
 • Video Indexer
 • Services
 • Features
 • Regions & Datacenters
19 maj

Värdalternativet för enkla sidor i statiska webbappar som finns i App Service finns nu som förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Statisk Web Apps är ett förenklat värdalternativ för utvecklare som utvecklar moderna webbappar med statiska klientdelar och dynamiska serverdelar som drivs av serverlösa API:er.

 • App Service
 • Services
 • Features
 • Microsoft Build

Azure på Microsoft Ignite

Resurser

Ladda ned den kvartalsvisa återblicken på Azure-uppdateringarna.

Kvartal 4 2019

Kvartal 3 2019

2019 KV2

Read the Azure blog for latest news and announcements.

Blogg

Berätta vad du tycker om Azure och vad du vill se i framtiden.

Ge feedback

Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör.

Kontrollera produkttillgänglighet i din region