Azure-uppdateringar

Ta del av viktiga produktuppdateringar, produktvägledningar och tillkännagivanden för Azure. Prenumerera på aviseringar för att hålla dig informerad.

Produkter

  juli 2019

  26 jul

  Namnändringar i Cognitive Services – Formigenkänning

  Från och med 1 september 2019 ändras måttnamnen i Cognitive Services Formigenkänning, färdiga och anpassade.

  • Cognitive Services
  • Services
  25 jul

  Livscykelhantering för blob i Azure är nu tillgängligt i alla Azure-regioner

  Livscykelhantering för blob i Azure har nu förbättrats med utökade regional tillgänglighet och ett intuitivt portalgränssnitt.

  • Blob-lagring
  • Lagringskonton
  • Features
  • Services
  24 jul

  Ändringar av resurs-GUID för VNet Gateway Standard och Höga prestanda

  Från och med 1 september 2019 ändras resurs-GUID (kallas även mätar-ID) för Virtual Network Gateway Standard och Höga prestanda.

  • ExpressRoute
  • Services
  24 jul

  Virtuella Azure-datorer i Mv2-serien med upp till 6 TB minne finns nu för regionen USA, västra 2

  Virtuella Azure-datorer i Mv2-serien med upp till 208 vCPU i minneskonfigurationer på 3 TB och 6 TB finns nu tillgängliga för regionen USA, västra 2. Virtuella Mv2-datorer är certifierade av SAP för SAP HANA OLTP- och OLAP-produktionsbelastningar.

  • Virtual Machines
  • M-serien
  • Services
  24 jul

  Stöd för Linux i Azure Functions Premium-planen

  Förhandsversionen av Azure Functions Premium-planen utökas nu till Linux-värdhantering och anpassade Docker-containrar.

  • Azure Functions
  • Features
  • Open Source
  • Services
  23 jul

  Ändring av Cognitive Services Speech US Gov Resource GUID

  Från och med den 2 september 2019 ändras resurs-GUID (kallas även mått-ID) för Custom Speech-slutpunktsvärd i Speech Services för amerikanska myndigheter, region.

  • Cognitive Services
  • Services
  23 jul

  Azure Site Recovery: Stora diskar kan nu användas (upp till 8 TB)

  Nu kan du skydda stora datadiskar på upp till 8 TB med Azure Site Recovery.

  • Azure Site Recovery
  • Features
  • Services
  18 jul

  Microsoft lägger till nya funktioner i IPv6-stödet för virtuella Azure-nätverk

  Med IPv6 för virtuella Azure-nätverk kan du expandera till de växande marknaderna för mobilt och IoT med Azure-baserade program. Du kan även åtgärda bristen på IPv4-adresser i dina egna nätverk.

  • Virtual Network
  • Services
  15 jul

  Nya 48vCPUs-storlekar är tillgängliga för virtuella datorer i Azure

  Nya 48vCPUs-storlekar är tillgängliga för virtuella Azure-datorer i Dv3-, Dsv3-, Ev3-, Esv3-, Fsv2- och Lsv2-serien, så att du kan uppfylla dina arbetsbelastningsbehov ännu bättre.

  • Virtual Machines
  • Skalningsuppsättningar för virtuell dator
  • Features
  • Microsoft Inspire
  • Pricing & Offerings
  • Services
  15 jul

  Nu har Azure Stream Analytics inbyggt stöd för Apache Parquet-formatet

  Nu har Stream Analytics inbyggt stöd för Apache Parquet-formatet vid skrivningar till Azure Blob Storage.

  • Azure Stream Analytics
  • Features
  • Microsoft Inspire
  • Services
  15 jul

  Nu är förhandsversionen av ett drivrutinstillägg för Cassandra i Azure Cosmos DB tillgängligt

  Nu är förhandsversionen av ett drivrutinstillägg för Azure Cosmos DB Cassandra-API:et för Java SDK tillgängligt.

  • Azure Cosmos DB
  • Features
  • Services
  15 jul

  Offentlig förhandsversion: Azure Data Share

  Måltillgänglighet: Q3 2019

  Dela data med andra organisationer med hjälp av Azure Data Share, som nu är tillgänglig som förhandsversion.

  • Azure Data Share
  • Services
  12 jul

  Network Watcher är nu allmänt tillgängligt i Sydafrika, norra

  Network Watcher är tillgängligt i regionen Sydafrika, norra.

  • Network Watcher
  • Management
  • Services
  12 jul

  Application Insights är tillgängligt i Sydafrika, norra

  Azure Application Insights är nu allmänt tillgängligt i regionen Sydafrika, norra

  • Azure Monitor
  • Application Insights
  • Regions & Datacenters
  • Services
  11 jul

  Med Azure SQL Database publicerades branschens första serviceavtal (SLA) för affärskontinuitet för en relationsdatabastjänst

  Serviceavtalet för Azure SQL-databastjänsten har uppdaterats med garantier för vanliga återställningsmått.

  • Azure SQL Database
  • Pricing & Offerings
  • Services
  11 jul

  Azure Ephemeral OS Disk är allmänt tillgänglig

  Nu är Ephemeral OS Disk allmänt tillgänglig. Med den här funktionen kan du snabbt återställa avbildningar av virtuella datorer till deras ursprungliga tillstånd och skapa flera tusen virtuella datorer i stor skala med ett delat avbildningsgalleri.

  • Features
  • Services
  11 jul

  Nu är Azure Migrate en central plats där du kan påbörja, genomföra och följa din migreringsresa

  Nu är Azure Migrate ännu bättre och kan hjälpa dig att identifiera, utvärdera och migrera program, infrastruktur och data från dina lokala miljöer till Azure. Med Azure Migrate kan du spåra migreringsresans förlopp från en central plats med en rad olika verktyg från Microsoft och oberoende programleverantörer (ISV:er).

  • Azure Migrate
  • Features
  • Services
  10 jul

  Sentimentfunktionen (v3) i Textanalys för Cognitive Services finns som allmänt tillgänglig förhandsversion

  Den senaste versionen av sentimentfunktionen (v3) i Textanalys-API:et är mycket bättre på att identifiera positiva, neutrala och negativa sentiment i textdokument. Funktionen finns som allmänt tillgänglig förhandsversion i regionerna Kanada, centrala; Asien, östra och USA, centrala.

  • Cognitive Services
  • Textanalys
  • Features
  • Services
  8 jul

  Allmän tillgänglighet: Icke-Azure-grupper för Azure-uppdateringshantering

  Idag tillkännager vi att Icke-Azure-målanpassning för Azure-uppdateringshantering är allmänt tillgängligt. Den här funktionen möjliggör dynamisk målanpassning av korrigeringsdistributioner till icke-Azure…

  • Features
  • Management
  • Services
  3 jul

  Application Insights är nu allmänt tillgängligt i Kina, östra 2

  Azure Application Insights är nu allmänt tillgängligt i regionen Kina, östra 2.

  • Application Insights
  • Azure Monitor
  • Regions & Datacenters
  • Services

  Resurser

  Ladda ned den kvartalsvisa återblicken på Azure-uppdateringarna.

  2019 KV2

  Läs de senaste nyheterna i Azure-bloggen.

  Blogg

  Berätta vad du tycker om Azure och vad du vill se i framtiden.

  Ge feedback

  Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör.

  Kontrollera produkttillgänglighet i din region