Azure-uppdateringar

Ta del av viktiga produktuppdateringar, produktvägledningar och tillkännagivanden för Azure. Prenumerera på aviseringar för att hålla dig informerad.

RSS-feed

april 2020

1 apr

Azure Advisor-data i Azure Resource Graph är nu tillgängliga

TILLGÄNGLIGT NU

Med den här versionen kan du dra nytta av rekommendationer om bästa praxis från Azure Advisor i stor skala och till exempel hämta Advisor-rekommendationer för alla dina prenumerationer och skapa egna anpassade vyer av data från Advisor-rekommendationer.

 • Azure Advisor
 • Services
1 apr

Azure Ultra Disks – funktionen för delade diskar finns nu som en förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Nu omfattar delade diskar Ultra Disks (förhandsversion).

 • Managed Disks
 • Services
1 apr

Azure Managed Disks – Inkrementella ögonblicksbilder är nu tillgängliga

TILLGÄNGLIGT NU

Dra nytta av kostnadseffektiv säkerhetskopiering av hanterade diskar vid specifika tidpunkter med hjälp av inkrementella ögonblicksbilder. Till skillnad från aktuella ögonblicksbilder, där du debiteras för hela storleken, faktureras inkrementella ögonblicksbilder för de diskändringar som gjorts sedan den senaste ögonblicksbilden.

 • Managed Disks
 • Services
1 apr

Nu finns stöd för nya Azure-diskstorlekar och trafiktoppar

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Managed Disks är det nya och rekommenderade disklagringsalternativet för användning med virtuella Azure-datorer och beständig datalagring. Använd flera hanterade diskar till varje virtuell dator. Det finns fyra typer av hanterade diskar – Ultradisk, Premium SSD Managed Disks, Standard SSD Managed Disks och Standard HDD Managed Disks.

 • Managed Disks
 • Services
1 apr

Kryptering på serversidan med kundhanterade nycklar för Azure Managed Disks är allmänt tillgängligt

TILLGÄNGLIGT NU

Kryptering på serversidan med kundhanterade nycklar för Azure Managed Disks är nu tillgängligt. Funktionen förbättrar plattformshanterade nycklar genom att ge dig kontroll över krypteringsnycklarna så att du kan uppfylla dina efterlevnadsbehov. Azure-diskkrypteringen effektiviseras eftersom du kan använda valfria OS-typer och OS-avbildningar för dina virtuella datorer genom att kryptera data i tjänsten Azure Storage.

 • Managed Disks
 • Services

mars 2020

31 mar

Azure Edge-zoner utökar Azure-tjänsterna till gränsenheter

FÖRHANDSVERSION

Microsoft samarbetar med branschpartner för att möjliggöra nya 5G-scenarier med Azure Edge-zoner.

 • Services
30 mar

Azure Monitor för containrar stöder nu GPU-övervakning på AKS GPU-aktiverade nodpooler

TILLGÄNGLIGT NU

Måltillgänglighet: Q1 2020

Azure Monitor för containrar stöder nu övervakning av GPU-användning på AKS GPU-aktiverade nodpooler

 • Azure Monitor
 • Services
26 mar

Azure Dedicated Host har nu stöd för Azure-reservationer

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Dedicated Host har nu stöd för Azure-reservationer och virtuella Azure-datorer av typen Lsv2, Msv2, Dasv4 och Easv4. Dessutom är nya maskinvarualternativ tillgängliga. Kör ett bredare utbud av minnesintensiva eller lagringsintensiva arbetsbelastningar eller arbetsbelastningar för generell användning på fysiska servrar som är dedikerade för din organisation.

 • Virtual Machines
 • Features
 • Services
26 mar

Azure Container Registry-stöd för Private Link finns nu som förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Azure Container Registry har nu stöd för Private Link, ett sätt att begränsa nätverkstrafik för resurser inom det virtuella nätverket.

 • Container Registry
 • Features
 • Services
23 mar

Azure Security Center – Skydd för Azure Kubernetes Service är nu tillgängligt

TILLGÄNGLIGT NU

Måltillgänglighet: Q2 2020

Azure Security Center får utökade säkerhetsfunktioner för containrar för att skydda Azure Kubernetes Service (AKS).

 • Säkerhetscenter
 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Features
 • Security
 • Services
23 mar

Azure Database for MySQL – Tre års reserverad kapacitet är nu tillgänglig

TILLGÄNGLIGT NU

Reserverad kapacitet för Azure Database for MySQL är nu tillgängligt så att du kan reservera beräkningskapacitet för dina befintliga och framtida MySQL-servrar.

 • Azure Database for MySQL
 • Features
 • Open Source
 • Pricing & Offerings
 • Services
23 mar

Azure Database for PostgreSQL – Tre års reserverad kapacitet är nu tillgänglig

TILLGÄNGLIGT NU

Reserverad kapacitet för Azure Database for PostgreSQL – enskild server är nu tillgängligt så att du kan reservera beräkningskapacitet för dina befintliga och framtida PostgreSQL-servrar i tre år.

 • Azure Database for PostgreSQL
 • Features
 • Open Source
 • Services
23 mar

Nu är prissättningen för reserverad kapacitet för Azure Database for MariaDB tillgänglig

TILLGÄNGLIGT NU

Nu är prissättningen för reserverad kapacitet för Azure Database for MariaDB tillgänglig så att du kan reservera beräkningskapacitet för dina befintliga och framtida MariaDB-servrar.

 • Azure-databas för MariaDB
 • Features
 • Open Source
 • Pricing & Offerings
 • Services
20 mar

Azures brandvägg för webbaserade program för Azure Content Delivery Network finns i förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Skydda dina webbprogram mot vanliga sårbarheter och hot med brandväggen för webbaserade program för Azure Content Delivery Network. Brandväggen för webbaserade program är redan inbyggd och integrerad med Azure Application Gateway- och Azure Front Door-tjänster.

 • Content Delivery Network
 • Web Application Firewall
 • Compliance
 • Features
 • Security
 • Services
19 mar

101 tjänster på FedRAMP High när Azure Government fortsätter att utöka kapaciteten

TILLGÄNGLIGT NU

21 nya tjänster har lagts till i FedRAMP High ATO som ett led i vårt fortsatta arbete med att påskynda efterlevnaden för myndighetskunder

 • Arkivlagring
 • Azure Blueprint
 • Cloud Shell
 • Cognitive Search
 • Azure Stack Edge
 • Azure Data Explorer
 • Azure Database Migration Service
 • Dedikerad HSM i Azure
 • Azure Firewall
 • Azure-hanterade program
 • Azure Resource Graph
 • Azure Stream Analytics
 • Kostnadshantering + fakturering
 • Network Watcher
 • Taltjänster
 • Compliance
 • Features
 • Security
 • Services
19 mar

Nu är Azure IoT Edge version 1.0.9 tillgänglig

TILLGÄNGLIGT NU

Azure IoT Edge 1.0.9-versionen är tillgänglig med stöd för x. 509-certifikat och kommandot ”iotedge support-bundle”.

 • Azure IoT Edge
 • Features
 • Services
18 mar

Virtuella datorer i HBv2-serien är nu allmänt tillgängliga i Västeuropa

TILLGÄNGLIGT NU

Virtuella datorer i HBv2-serien för HPC är nu tillgängliga i Azure-regionen Europa, västra

 • Virtual Machines
 • Features
 • Services
18 mar

Delade diskar i Azure finns nu tillgängligt i förhandsversionen för klustrade program

FÖRHANDSVERSION

Delade diskar i Azure är en funktion för delad blocklagring där kunderna kan köra svarstidskänsliga arbetsbelastningar utan att kompromissa med välkända distributionsmönster för snabb redundans och hög tillgänglighet.

 • Managed Disks
 • Services
18 mar

Azure Functions anpassade hanterare finns nu i förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Utöka körmiljön för Azure Functions med stöd för önskat språk eller språkversion med hjälp av en enkel HTTP-server.

 • Azure Functions
 • Features
 • Services
18 mar

Azure Front Door – Uppdateringar i mars 2020

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Front Door är ett molnbaserat och modernt nätverk för innehållsleverans där kunderna kan förbättra sina appars prestanda, säkerhet, tillgänglighet och skalbarhet med hjälp av högpresterande nätverk med låg latens, brandvägg för webbaserade program, global belastningsutjämning, SSL-avlastning och TCP/SSL-optimeringar. Flera nya funktioner i Front Door är nu allmänt tillgängliga.

 • Azure Front Door
 • Services

Azure på Build

Resurser

Ladda ned den kvartalsvisa återblicken på Azure-uppdateringarna.

Kvartal 4 2019

Kvartal 3 2019

2019 KV2

Läs de senaste nyheterna i Azure-bloggen.

Blogg

Berätta vad du tycker om Azure och vad du vill se i framtiden.

Ge feedback

Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör.

Kontrollera produkttillgänglighet i din region