Azure-uppdateringar

Få de senaste uppdateringarna av Azure-produkter och -funktioner som uppfyller dina molninvesteringsbehov. Prenumerera på aviseringar för att hålla dig informerad.

RSS-feed
Produktkategori
Status:

april 2020

16 apr

Azure Analysis Services – Förbättrad synkronisering av frågerepliker är nu tillgängligt

TILLGÄNGLIGT NU

Förbättrad synkronisering av frågerepliker i Azure Analysis Services är nu allmänt tillgängligt. Analysis Services levererar förbättrad synkronisering av frågerepliker i utskalningsmiljöer där klientfrågor är distribuerade på en eller flera repliker, vilket ger kortare svarstider när många arbetsbelastningar är aktiva samtidigt.

 • Azure Analysis Services
 • Services
 • Features
16 apr

Azure Analysis Services – Frågeinterfoliering är nu allmänt tillgängligt

TILLGÄNGLIGT NU

Frågeinterfoliering i Azure Analysis Services är nu allmänt tillgängligt. Frågeinterfoliering förbättrar användarupplevelsen i scenarier med hög samtidighet där många frågor skickas tätt inpå varandra.

 • Azure Analysis Services
 • Services
 • Features
15 apr

Azure Monitor för virtuella datorer är nu allmänt tillgängligt

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Monitor för virtuella datorer (VM), som ger en djupgående vy över trender och beroenden för virtuella datorer, är nu allmänt tillgängligt. Få tillgång till viktiga övervakningsdata om dina virtuella Windows- och Linux-datorer så att du kan identifiera beroenden, hotspots och felsöka problem snabbare med Azure Monitor för virtuella datorer.

 • Azure Monitor
 • Services
14 apr

Många-till-många-relationer i Azure Analysis Services är nu allmänt tillgängliga

TILLGÄNGLIGT NU

Många-till-många-relationer i Azure Analysis Services är nu allmänt tillgängliga. Detta är relationer mellan tabeller där båda kolumnerna är icke-unika och baseras på många-till-många-relationer i Power BI.

 • Azure Analysis Services
 • Services
 • Features
14 apr

Azure Analysis Services-beräkningsgrupper är nu allmänt tillgängliga

TILLGÄNGLIGT NU

Beräkningsgrupper för Azure Analysis Services är nu allmänt tillgängliga. De ger ett renare användargränssnitt och en bättre navigeringsupplevelse för användarna.

 • Azure Analysis Services
 • Services
 • Features
13 apr

Nya Azure API Management Visual Studio Code-tillägget är nu tillgängligt

Nu finns det en ny version av tillägget API Management Visual Studio Code.

 • API Management
 • Services
 • Features
3 apr

Azure Machine Learning är tillgängligt i US Gov

TILLGÄNGLIGT NU

Nu är Azure Machine Learning tillgängligt i US Gov, Virginia och US Gov, Arizona.

 • Azure Machine Learning
 • Services
 • Regions & Datacenters
2 apr

Direkt uppladdning av Azure Managed Disks är nu allmänt tillgängligt

TILLGÄNGLIGT NU

Direkt uppladdning av Azure Managed Disks tillhandahåller ett förenklat arbetsflöde för att ladda upp en lokal VHD direkt till en tom hanterad disk eller för att kopiera en hanterad disk till en annan Azure-region för regional migrering eller expandering.

 • Managed Disks
 • Services
2 apr

Virtuella Azure-punktdatorer är nu allmänt tillgängliga

TILLGÄNGLIGT NU

Köp oanvänd beräkningskapacitet till ett mycket rabatterat pris och kör arbetsbelastningar som kan avbrytas i stor skala med virtuella Azure-punktdatorer.

 • Virtuella datorer
 • Skalningsuppsättningar för virtuell dator
 • Services
 • Features
 • Pricing & Offerings
1 apr

IPv6 för Azure Virtual Network är nu allmänt tillgängligt

TILLGÄNGLIGT NU

IPv6 för Azure Virtual Network är nu allmänt tillgängligt globalt. Med stöd för IPv6 i det virtuella Azure-nätverket och till Internet kan du expandera till de växande marknaderna för mobilt och IoT med Azure-baserade program. Dessutom åtgärdar du bristen på IPv4-adresser i dina egna företagsnätverk.

 • Virtual Network
 • Services
1 apr

Azure Advisor-data i Azure Resource Graph är nu tillgängliga

TILLGÄNGLIGT NU

Med den här versionen kan du dra nytta av rekommendationer om bästa praxis från Azure Advisor i stor skala och till exempel hämta Advisor-rekommendationer för alla dina prenumerationer och skapa egna anpassade vyer av data från Advisor-rekommendationer.

 • Azure Advisor
 • Services
1 apr

Azure Ultra Disks – funktionen för delade diskar finns nu som en förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Nu omfattar delade diskar Ultra Disks (förhandsversion).

 • Managed Disks
 • Services
1 apr

Azure Managed Disks – Inkrementella ögonblicksbilder är nu tillgängliga

TILLGÄNGLIGT NU

Dra nytta av kostnadseffektiv säkerhetskopiering av hanterade diskar vid specifika tidpunkter med hjälp av inkrementella ögonblicksbilder. Till skillnad från aktuella ögonblicksbilder, där du debiteras för hela storleken, faktureras inkrementella ögonblicksbilder för de diskändringar som gjorts sedan den senaste ögonblicksbilden.

 • Managed Disks
 • Services
1 apr

Nu finns stöd för nya Azure-diskstorlekar och trafiktoppar

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Managed Disks är det nya och rekommenderade disklagringsalternativet för användning med virtuella Azure-datorer och beständig datalagring. Använd flera hanterade diskar till varje virtuell dator. Det finns fyra typer av hanterade diskar – Ultradisk, Premium SSD Managed Disks, Standard SSD Managed Disks och Standard HDD Managed Disks.

 • Managed Disks
 • Services
1 apr

Kryptering på serversidan med kundhanterade nycklar för Azure Managed Disks är allmänt tillgängligt

TILLGÄNGLIGT NU

Kryptering på serversidan med kundhanterade nycklar för Azure Managed Disks är nu tillgängligt. Funktionen förbättrar plattformshanterade nycklar genom att ge dig kontroll över krypteringsnycklarna så att du kan uppfylla dina efterlevnadsbehov. Azure-diskkrypteringen effektiviseras eftersom du kan använda valfria OS-typer och OS-avbildningar för dina virtuella datorer genom att kryptera data i tjänsten Azure Storage.

 • Managed Disks
 • Services

mars 2020

31 mar

Azure Edge-zoner utökar Azure-tjänsterna till gränsenheter

FÖRHANDSVERSION

Microsoft samarbetar med branschpartner för att möjliggöra nya 5G-scenarier med Azure Edge-zoner.

 • Services
30 mar

Azure Monitor för containrar stöder nu GPU-övervakning på AKS GPU-aktiverade nodpooler

TILLGÄNGLIGT NU

Måltillgänglighet: Q1 2020

Azure Monitor för containrar stöder nu övervakning av GPU-användning på AKS GPU-aktiverade nodpooler

 • Azure Monitor
 • Services
26 mar

Azure Dedicated Host har nu stöd för Azure-reservationer

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Dedicated Host har nu stöd för Azure-reservationer och virtuella Azure-datorer av typen Lsv2, Msv2, Dasv4 och Easv4. Dessutom är nya maskinvarualternativ tillgängliga. Kör ett bredare utbud av minnesintensiva eller lagringsintensiva arbetsbelastningar eller arbetsbelastningar för generell användning på fysiska servrar som är dedikerade för din organisation.

 • Virtuella datorer
 • Services
 • Features
26 mar

Azure Container Registry-stöd för Private Link finns nu som förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Azure Container Registry har nu stöd för Private Link, ett sätt att begränsa nätverkstrafik för resurser inom det virtuella nätverket.

 • Container Registry
 • Services
 • Features
23 mar

Azure Security Center – Skydd för Azure Kubernetes Service är nu tillgängligt

TILLGÄNGLIGT NU

Måltillgänglighet: Q2 2020

Azure Security Center får utökade säkerhetsfunktioner för containrar för att skydda Azure Kubernetes Service (AKS).

 • Säkerhetscenter
 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Security
 • Services
 • Features

Azure på Microsoft Ignite

Resurser

Ladda ned den kvartalsvisa återblicken på Azure-uppdateringarna.

Kvartal 4 2019

Kvartal 3 2019

2019 KV2

Read the Azure blog for latest news and announcements.

Blogg

Berätta vad du tycker om Azure och vad du vill se i framtiden.

Ge feedback

Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör.

Kontrollera produkttillgänglighet i din region