Azure-uppdateringar

Ta del av viktiga produktuppdateringar, produktvägledningar och tillkännagivanden för Azure. Prenumerera på aviseringar för att hålla dig informerad.

RSS-feed

juli 2020

31 jul

Azure Data Explorer LightIngest now supports actual creation time for historical data migration

TILLGÄNGLIGT NU

LightIngest is a command-line utility for large volumes of data ingestion, and for querying records on the time created, rather than the time ingested.

 • Services
29 jul

Azure Data Explorer Streaming Ingestion is generally available

TILLGÄNGLIGT NU

The Streaming Ingestion feature can be used when you need Near Real Time (less than 10 seconds) ingestion with small amounts of data and multiple tables.

 • Azure Data Explorer
 • Features
 • Services
29 jul

IoT Plug and Play new features now in public preview

FÖRHANDSVERSION

IoT Plug and Play new features in Public Preview to continue simplifying IoT.

 • Azure IoT Hub
 • Features
 • Services
25 jul

Azure Data Explorer – nu stöds mappning av transformeringar med ett klick

FÖRHANDSVERSION

Azure Data Explorer – nu stöds mappning av transformeringar med ett klick som en del av schemadefinitionen med den intuitiva användarupplevelsen.

 • Azure Data Explorer
 • Features
 • Services
24 jul

How to start with Azure Data Explorer—A new online course

TILLGÄNGLIGT NU

A new online course that offers a comprehensive overview of data analytics with Azure Data Explorer is now available for free.

 • Azure Data Explorer
 • Gallery
 • Management
 • Services
24 jul

Azure Data Explorer – Allokera resurser automatiskt för Azure Blob Storage-dataanslutning

TILLGÄNGLIGT NU

Med den nya automatiska resursallokeringsfunktionen kan du definiera en dataanslutning från valfri Azure Storage till Azure Data Explorer-databasen.

 • Azure Data Explorer
 • Features
 • Services
21 jul

Nu är Azure Time Series Insights Gen2 allmänt tillgängligt

TILLGÄNGLIGT NU

Azure Time Series Insights Gen2 är vårt IoT Analytics-erbjudande där du betalar per användning. Det är nu allmänt tillgängligt och innehåller ett antal nya kraftfulla funktioner som är enkla att använda:

 • Azure Time Series Insights
 • Services
21 jul

Now install network virtual appliances directly into an Azure Virtual WAN hub

FÖRHANDSVERSION

Several new capabilities for Azure Virtual WAN are now in preview—including the option to install network virtual appliances directly into a virtual WAN hub as an option for SD-WAN connectivity.

 • Virtuellt WAN
 • Services
21 jul

Azure ultra disks are now available in the US Gov Arizona region

TILLGÄNGLIGT NU

Azure ultra disks are now available in the US Gov Arizona region.

 • Managed Disks
 • Services
21 jul

Azure Red Hat OpenShift är nu tillgängligt på OpenShift 4.4

TILLGÄNGLIGT NU

Red Hat OpenShift 4.4 är nu tillgängligt på Azure Red Hat OpenShift.

 • Azure Red Hat OpenShift
 • Services
21 jul

Nu är Azure Red Hat OpenShift certifierad enligt ISO 27001

TILLGÄNGLIGT NU

För att hjälpa dig att uppfylla dina efterlevnadsskyldigheter inom reglerade branscher och marknader globalt är Azure Red Hat OpenShift nu certifierad enligt ISO 27001.

 • Azure Red Hat OpenShift
 • Compliance
 • Security
 • Services
20 jul

Azure Monitor för containrar stöder nu rekommenderade aviseringar

FÖRHANDSVERSION

Azure Monitor för containrar omfattar nu rekommenderade aviseringar. Använd den här funktionen för att aktivera aviseringar med ett klick på Azure Container Service-kluster (AKS). Med dessa förkonfigurerade måttaviseringar kan du övervaka systemresursen när den körs på högsta kapacitet eller fel inträffar. Den här funktionen är för närvarande en förhandsversion.

 • Azure Monitor
 • Services
15 jul

Azure SQL Managed Instance management pack is now generally available

TILLGÄNGLIGT NU

Måltillgänglighet: Q3 2020

System Center Operations Manager (SCOM) management pack for Azure SQL Managed Instance is now generally available.

 • Azure SQL-hanterad instans
 • Features
 • Management
 • Services
15 jul

Notification of upcoming changes to Azure Time Series Insights web experience URL

TILLGÄNGLIGT NU

Notification of changes coming to Azure Time Series Insights Web Experience URL

 • Azure Time Series Insights
 • Features
 • Services
14 jul

Azure Site Recovery now supports replication with private links

TILLGÄNGLIGT NU

Ensure a secure channel for replication of your Azure and on-premises workloads with the help of private links capability of Azure and Site Recovery.

 • Azure Site Recovery
 • Compliance
 • Features
 • Security
 • Services
13 jul

Azure Data Box Disk is now available in China

FÖRHANDSVERSION

Måltillgänglighet: Q3 2020

Azure Data Box Disk is now available for preview in the China East, China East 2, China North, and China North 2 regions.

 • Data Box
 • Data Box-disk
 • Pricing & Offerings
 • Regions & Datacenters
 • Services
13 jul

New Azure SQL Database gateways in Australia East, Canada Central, and West US 2

New Azure SQL Database gateways are being added to Australia East, Canada Central, and West US 2 regions and will start accepting traffic on August 10, 2020.

 • Azure SQL Database
 • Services
9 jul

Nu finns stöd för Azure Private Link för Azure Automation tillgängligt som en förhandsversion

FÖRHANDSVERSION

Nu kan du använda Azure Private Link för att ansluta virtuella nätverk till Azure Automation på ett säkert sätt med hjälp av privata slutpunkter (förhandsversion).

 • Automation
 • Security
 • Services
9 jul

Nu är privata slutpunkter för Azure File Sync allmänt tillgängliga

TILLGÄNGLIGT NU

Från och med version 10.1 av Azure File Sync-agenten har Azure File Sync stöd för privata slutpunkter i alla regioner för offentliga moln och i alla Azure US Government-molnregioner där Azure File Sync är tillgängligt.

 • Features
 • Services
9 jul

Förhandsgranskning av .NET Core-stöd för Azure Analysis Services-klientbibliotek

TILLGÄNGLIGT NU

Till följd av feedback från våra kunder finns nu en förhandsgranskning av .NET Core-stöd för Azure Analysis Services-klientbibliotek. Börja skapa .NET Core-program för moderna plattformsoberoende och molnbaserade miljöer som riktar sig till Analysis Services och Microsoft Power BI.

 • Services

Azure på Build

Resurser

Ladda ned den kvartalsvisa återblicken på Azure-uppdateringarna.

Kvartal 4 2019

Kvartal 3 2019

2019 KV2

Läs de senaste nyheterna i Azure-bloggen.

Blogg

Berätta vad du tycker om Azure och vad du vill se i framtiden.

Ge feedback

Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör.

Kontrollera produkttillgänglighet i din region