Azure-uppdateringar

Ta del av viktiga produktuppdateringar, produktvägledningar och tillkännagivanden för Azure. Prenumerera på aviseringar för att hålla dig informerad.

Produkter

  juli 2019

  18 jul

  Microsoft lägger till nya funktioner i IPv6-stödet för virtuella Azure-nätverk

  Med IPv6 för virtuella Azure-nätverk kan du expandera till de växande marknaderna för mobilt och IoT med Azure-baserade program. Du kan även åtgärda bristen på IPv4-adresser i dina egna nätverk.

  • Virtual Network
  • Services
  15 jul

  Nya 48vCPUs-storlekar är tillgängliga för virtuella datorer i Azure

  Nya 48vCPUs-storlekar är tillgängliga för virtuella Azure-datorer i Dv3-, Dsv3-, Ev3-, Esv3-, Fsv2- och Lsv2-serien, så att du kan uppfylla dina arbetsbelastningsbehov ännu bättre.

  • Virtual Machines
  • VM-skalningsuppsättningar
  • Features
  • Microsoft Inspire
  • Pricing & Offerings
  • Services
  15 jul

  Nu har Azure Stream Analytics inbyggt stöd för Apache Parquet-formatet

  Nu har Stream Analytics inbyggt stöd för Apache Parquet-formatet vid skrivningar till Azure Blob Storage.

  • Stream Analytics
  • Features
  • Microsoft Inspire
  • Services
  15 jul

  Nu är förhandsversionen av ett drivrutinstillägg för Cassandra i Azure Cosmos DB tillgängligt

  Nu är förhandsversionen av ett drivrutinstillägg för Azure Cosmos DB Cassandra-API:et för Java SDK tillgängligt.

  • Azure Cosmos DB
  • Features
  • Services
  15 jul

  Offentlig förhandsversion: Azure Data Share

  Måltillgänglighet: Q3 2019

  Dela data med andra organisationer med hjälp av Azure Data Share, som nu är tillgänglig som förhandsversion.

  • Services
  12 jul

  Network Watcher är nu allmänt tillgängligt i Sydafrika, norra

  Network Watcher är tillgängligt i regionen Sydafrika, norra.

  • Network Watcher
  • Management
  • Services
  12 jul

  Application Insights är tillgängligt i Sydafrika, norra

  Azure Application Insights är nu allmänt tillgängligt i regionen Sydafrika, norra

  • Övervaka
  • Application Insights
  • Regions & Datacenters
  • Services
  11 jul

  Med Azure SQL Database publicerades branschens första serviceavtal (SLA) för affärskontinuitet för en relationsdatabastjänst

  Serviceavtalet för Azure SQL-databastjänsten har uppdaterats med garantier för vanliga återställningsmått.

  • SQL Database
  • Pricing & Offerings
  • Services
  11 jul

  Azure Ephemeral OS Disk är allmänt tillgänglig

  Nu är Ephemeral OS Disk allmänt tillgänglig. Med den här funktionen kan du snabbt återställa avbildningar av virtuella datorer till deras ursprungliga tillstånd och skapa flera tusen virtuella datorer i stor skala med ett delat avbildningsgalleri.

  • Features
  • Services
  11 jul

  Nu är Azure Migrate en central plats där du kan påbörja, genomföra och följa din migreringsresa

  Nu är Azure Migrate ännu bättre och kan hjälpa dig att identifiera, utvärdera och migrera program, infrastruktur och data från dina lokala miljöer till Azure. Med Azure Migrate kan du spåra migreringsresans förlopp från en central plats med en rad olika verktyg från Microsoft och oberoende programleverantörer (ISV:er).

  • Azure Migrate
  • Features
  • Services
  10 jul

  Sentimentfunktionen (v3) i Textanalys för Cognitive Services finns som allmänt tillgänglig förhandsversion

  Den senaste versionen av sentimentfunktionen (v3) i Textanalys-API:et är mycket bättre på att identifiera positiva, neutrala och negativa sentiment i textdokument. Funktionen finns som allmänt tillgänglig förhandsversion i regionerna Kanada, centrala; Asien, östra och USA, centrala.

  • Cognitive Services
  • Textanalys
  • Features
  • Services
  8 jul

  Allmän tillgänglighet: Icke-Azure-grupper för Azure-uppdateringshantering

  Idag tillkännager vi att Icke-Azure-målanpassning för Azure-uppdateringshantering är allmänt tillgängligt. Den här funktionen möjliggör dynamisk målanpassning av korrigeringsdistributioner till icke-Azure…

  • Features
  • Management
  • Services
  3 jul

  Application Insights är nu allmänt tillgängligt i Kina, östra 2

  Azure Application Insights är nu allmänt tillgängligt i regionen Kina, östra 2.

  • Application Insights
  • Övervaka
  • Regions & Datacenters
  • Services
  3 jul

  Azure Service Fabric 6.5-uppdateringsversionen är nu tillgänglig

  Buggarna som identifierades i 6.5-versionen av Service Fabric Runtime har åtgärdats i den här uppdateringsversionen och började lanseras till de olika Azure-regionerna tillsammans med verktyg och SDK-uppdateringar. Läs mer i den viktiga informationen.

  • Service Fabric
  • SDK and Tools
  • Services

  juni 2019

  28 jun

  Azure API Management-tillägg för Visual Studio Code är nu i förhandsversion

  Ett nytt Azure API Management-tillägg för Visual Studio Code är nu tillgängligt som förhandsversion

  • API Management
  • Features
  • Services
  26 jun

  Rensa filer med den inbyggda borttagningsaktiviteten i Azure Data Factory

  Du kan använda ADF-borttagningsaktiviteten i din pipeline för att ta bort oönskade filer utan att behöva skriva kod.

  • Data Factory V2
  • Data Factory
  • Features
  • Services
  26 jun

  Azure Data Box Disk är nu tillgängligt i Asien, sydöstra och Azure Government

  Vi presenterar allmän tillgänglighet för Data Box Disk i Asien, sydöstra (Singapore) och Azure Government (US Gov, Virginia)

  • Data Box-disk
  • Data Box
  • Data Box
  • Pricing & Offerings
  • Regions & Datacenters
  • Services
  26 jun

  Vi presenterar uppdaterad förhandsversion av Azure DNS Private Zones

  Vi är glada att presentera uppdateringsversionen av Azure DNS Private Zones (förhandsversion). Den uppdaterade förhandsversionen innehåller nya funktioner och häver flera begränsningar som fanns i den offentliga förhandsversionen.

  • Azure DNS
  • Features
  • Services
  26 jun

  Ny optimering av aktiv geo-replikering kommer snart till produktion i Azure SQL DB

  Måltillgänglighet: Q3 2019

  Ny optimering av aktiv geo-replikering kommer till produktion i Azure SQL DB

  • SQL Database
  • Features
  • Services
  26 jun

  Azure Database for MySQL är nu tillgängligt i regioner i Sydafrika

  Vi är glada över att kunna meddela att Azure Database for MySQL nu är allmänt tillgänglig i de nyligen presenterade regionerna Sydafrika, norra och Sydafrika, västra.

  • Azure Database for MySQL
  • Open Source
  • Regions & Datacenters
  • Services

  Utforska