Azure-uppdateringar

Ta del av viktiga produktuppdateringar, produktvägledningar och tillkännagivanden för Azure. Prenumerera på aviseringar för att hålla dig informerad.

RSS-feed

mars 2018

28 mar

Förhandsversion: Event Hubs för Go

FÖRHANDSVERSION

Nu kan du integrera Azure Event Hubs i dina Go-program genom att använda det nya Event Hubs-paketet för Go.

 • Event Hubs
28 mar

Azure SDK för Go v15 är tillgänglig

Version 15.0.0 av Azure SDK för Go har taggats.

 • Azure Resource Manager
14 mar

App Service uppdaterar PHP till de senaste versionerna

I nästa version av Web Apps uppdaterar vi PHP-stackarna till de senaste tillgängliga versionerna.

 • App Service
13 mar

API:et för Azure Resource Manager är tillgängligt

TILLGÄNGLIGT NU

API:et för Azure Resource Manager är tillgängligt genom SDK och PowerShell. Det hjälper dig att hantera Power BI-funktioner programmässigt.

 • Power BI Embedded
12 mar

Allmänt tillgängligt: Azure Cosmos DB Data Explorer

TILLGÄNGLIGT NU

Nu är Datautforskaren allmänt tillgänglig i Azure Portal. Med Datautforskaren får utvecklare ett omfattande och enhetligt gränssnitt för att infoga, fråga och hantera Azure Cosmos DB-data i Azure Portal och emulatorn.

 • Azure Cosmos DB

februari 2018

22 feb

Enkel felsökning och justering av frågeprestanda med SQL Data Warehouse

Funktionen Grafisk körningsplan i SQL Server Management Studio stöds i SQL Data Warehouse.

 • Azure Synapse Analytics
22 feb

Använda Azure Log Analytics och en OMS-arbetsyta för att övervaka Azure-säkerhetskopieringar

Du kan använda en OMS-arbetsyta och Log Analytics till att övervaka Azure-säkerhetskopieringar i Recovery Services-valv och -prenumerationer.

 • Azure Backup
 • Log Analytics
 • Azure Monitor

januari 2018

30 jan

.NET Core 2.0-stöd för App Service i Linux

Du kan skapa en Linux-webbapp med .NET Core 2.0 som körningsstack.

 • App Service
8 jan

February version updates for PHP on App Service

In February 2018, Azure App Service will update the PHP stacks to the latest available versions.

 • App Service

december 2017

21 dec

Preview: Azure SDK for Go 12.0.0

FÖRHANDSVERSION

Preview version 12.0.0-beta of the Azure SDK for Go is now available to help you use Azure services from Go applications. To get it, run `go get -u github.com/Azure/azure-sdk-for-go/...` or use dep.

 • Azure Resource Manager
 • Azure Cosmos DB
 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Cognitive Services
8 dec

Media Services SDKs for Java and PHP support Azure Active Directory Authentication

Azure Media Services client SDKs for both Java and PHP now support Azure Active Directory authentication.

 • Media Services
5 dec

Azure SQL Data Warehouse: Support for SQL Operations Studio

FÖRHANDSVERSION

SQL Operations Studio (preview) is a free tool that runs on Windows, macOS, and Linux, for managing SQL Server, Azure SQL Database, and Azure SQL Data Warehouse; wherever they're running.

 • Azure Synapse Analytics

november 2017

29 nov

Clearer choice of CLI: Azure CLI 2.0 for Resource Manager

Starting in December 2017, Azure CLI 2.0 will be the preferred CLI tool for Resource Manager-based resources. Eventually, Azure CLI 1.0 will support only ASM-based resources.

oktober 2017

13 okt

General availability: Service Fabric 6.0 on Linux

TILLGÄNGLIGT NU

Service Fabric version 6.0 of the runtime and .NET SDK 2.8 are available. Service Fabric is generally available as a container orchestrator on Linux.

 • Service Fabric
11 okt

Retirement of the PHP 5.5 runtime from App Service

To avoid the potential for security issues on App Service, we plan to retire our support of PHP 5.5 in January 2018. Currently, we support PHP 5.6, 7.0, and 7.1.

 • App Service

augusti 2017

23 aug

Azure Cloud Shell: Generate scripts by using mssql-scripter

Use mssql-scripter, an open-source command-line interface, to generate database scripts in Azure Cloud Shell.

 • Cloud Shell
 • Cloud Services
 • Microsoft Azure Portal
 • Azure SQL Database
 • Azure Synapse Analytics

juli 2017

19 jul

Azure SQL DB: Generate scripts by using mssql-scripter

FÖRHANDSVERSION

You can use mssql-scripter on Linux, macOS, and Windows to generate DDL and DML T-SQL scripts for database objects in SQL Server, Azure SQL Database, and Azure SQL Data Warehouse.

 • Azure SQL Database

juni 2017

27 jun

Release of Service Fabric SDK Preview 0.9.0.0 and Runtime Preview 5.6.3.6 for Linux

FÖRHANDSVERSION

Version 0.9.0.0 of the Azure Service Fabric SDK preview for Linux is now available, along with version 5.6.3.6 of the Service Fabric Runtime Preview for Linux.

 • Service Fabric
27 jun

Release of Service Fabric SDK 2.6.220 and Runtime 5.6.220 refresh for Windows

Version 2.6.220 of the Azure Service Fabric SDK is now available, along with version 5.6.220 of the Service Fabric Runtime and Standalone for Windows Server.

 • Service Fabric
22 jun

Azure SQL Data Warehouse: Support for mssql-scripter

FÖRHANDSVERSION

Mssql-scripter is the multiplatform command-line equivalent of the widely used Generate Scripts Wizard experience in SQL Server Management Studio.

 • Azure Synapse Analytics

Azure på Ignite

Resurser

Ladda ned den kvartalsvisa återblicken på Azure-uppdateringarna.

Kvartal 3 2019

2019 KV2

Läs de senaste nyheterna i Azure-bloggen.

Blogg

Berätta vad du tycker om Azure och vad du vill se i framtiden.

Ge feedback

Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör.

Kontrollera produkttillgänglighet i din region