Azure-uppdateringar

Ta del av viktiga produktuppdateringar, produktvägledningar och tillkännagivanden för Azure. Prenumerera på aviseringar för att hålla dig informerad.

Produkter

  april 2018

  25 apr

  Public preview: Event Hubs for Node.js

  Send events and receive event streams from Azure Event Hubs in your Node.js applications by using the updated package.

  • Event Hubs
  • SDK and Tools
  • Services
  25 apr

  Public preview: Event Hubs for Python

  Send events and receive event streams from Azure Event Hubs in your Python applications by using the updated package.

  • Event Hubs
  • SDK and Tools
  • Services
  9 apr

  PHP-version mindre uppdatering för maj 2018 i App Service

  Under maj 2018 uppdaterar Azure App Service PHP-stackarna till de senaste versionerna (inklusive MSSQL-drivrutiner för PHP 7.2).

  • App Service
  • Features
  • SDK and Tools

  mars 2018

  28 mar

  Förhandsversion: Event Hubs för Go

  Nu kan du integrera Azure Event Hubs i dina Go-program genom att använda det nya Event Hubs-paketet för Go.

  • Event Hubs
  • SDK and Tools
  • Services
  28 mar

  Azure SDK för Go v15 är tillgänglig

  Version 15.0.0 av Azure SDK för Go har taggats.

  • Azure Resource Manager
  • SDK and Tools
  14 mar

  App Service uppdaterar PHP till de senaste versionerna

  I nästa version av Web Apps uppdaterar vi PHP-stackarna till de senaste tillgängliga versionerna.

  • App Service
  • Features
  • SDK and Tools
  13 mar

  API:et för Azure Resource Manager är tillgängligt

  API:et för Azure Resource Manager är tillgängligt genom SDK och PowerShell. Det hjälper dig att hantera Power BI-funktioner programmässigt.

  • Power BI Embedded
  • Features
  • Management
  • SDK and Tools
  12 mar

  Allmänt tillgängligt: Azure Cosmos DB Data Explorer

  Nu är Datautforskaren allmänt tillgänglig i Azure Portal. Med Datautforskaren får utvecklare ett omfattande och enhetligt gränssnitt för att infoga, fråga och hantera Azure Cosmos DB-data i Azure Portal och emulatorn.

  • Azure Cosmos DB
  • SDK and Tools
  • Services

  februari 2018

  22 feb

  Enkel felsökning och justering av frågeprestanda med SQL Data Warehouse

  Funktionen Grafisk körningsplan i SQL Server Management Studio stöds i SQL Data Warehouse.

  • SQL Data Warehouse
  • Features
  • SDK and Tools
  22 feb

  Använda Azure Log Analytics och en OMS-arbetsyta för att övervaka Azure-säkerhetskopieringar

  Du kan använda en OMS-arbetsyta och Log Analytics till att övervaka Azure-säkerhetskopieringar i Recovery Services-valv och -prenumerationer.

  • Azure Backup
  • Log Analytics
  • Azure Monitor
  • SDK and Tools
  • Services

  januari 2018

  30 jan

  .NET Core 2.0-stöd för App Service i Linux

  Du kan skapa en Linux-webbapp med .NET Core 2.0 som körningsstack.

  • App Service
  • SDK and Tools
  8 jan

  February version updates for PHP on App Service

  In February 2018, Azure App Service will update the PHP stacks to the latest available versions.

  • App Service
  • Features
  • SDK and Tools

  december 2017

  21 dec

  Preview: Azure SDK for Go 12.0.0

  Preview version 12.0.0-beta of the Azure SDK for Go is now available to help you use Azure services from Go applications. To get it, run `go get -u github.com/Azure/azure-sdk-for-go/...` or use dep.

  • Azure Resource Manager
  • Azure Cosmos DB
  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Cognitive Services
  • Management
  • SDK and Tools
  • Services
  8 dec

  Media Services SDKs for Java and PHP support Azure Active Directory Authentication

  Azure Media Services client SDKs for both Java and PHP now support Azure Active Directory authentication.

  • Media Services
  • Management
  • SDK and Tools
  5 dec

  Azure SQL Data Warehouse: Support for SQL Operations Studio

  SQL Operations Studio (preview) is a free tool that runs on Windows, macOS, and Linux, for managing SQL Server, Azure SQL Database, and Azure SQL Data Warehouse; wherever they're running.

  • SQL Data Warehouse
  • Features
  • SDK and Tools
  • Services

  november 2017

  29 nov

  Clearer choice of CLI: Azure CLI 2.0 for Resource Manager

  Starting in December 2017, Azure CLI 2.0 will be the preferred CLI tool for Resource Manager-based resources. Eventually, Azure CLI 1.0 will support only ASM-based resources.

  • SDK and Tools

  oktober 2017

  13 okt

  General availability: Service Fabric 6.0 on Linux

  Service Fabric version 6.0 of the runtime and .NET SDK 2.8 are available. Service Fabric is generally available as a container orchestrator on Linux.

  • Service Fabric
  • Features
  • SDK and Tools
  • Services
  11 okt

  Retirement of the PHP 5.5 runtime from App Service

  To avoid the potential for security issues on App Service, we plan to retire our support of PHP 5.5 in January 2018. Currently, we support PHP 5.6, 7.0, and 7.1.

  • App Service
  • Features
  • SDK and Tools

  augusti 2017

  23 aug

  Azure Cloud Shell: Generate scripts by using mssql-scripter

  Use mssql-scripter, an open-source command-line interface, to generate database scripts in Azure Cloud Shell.

  • Cloud Shell
  • Cloud Services
  • Microsoft Azure Portal
  • Azure SQL Database
  • SQL Data Warehouse
  • Management
  • SDK and Tools
  • Services

  juli 2017

  19 jul

  Azure SQL DB: Generate scripts by using mssql-scripter

  You can use mssql-scripter on Linux, macOS, and Windows to generate DDL and DML T-SQL scripts for database objects in SQL Server, Azure SQL Database, and Azure SQL Data Warehouse.

  • Azure SQL Database
  • Management
  • SDK and Tools

  Resurser

  Ladda ned den kvartalsvisa återblicken på Azure-uppdateringarna.

  2019 KV2

  Läs de senaste nyheterna i Azure-bloggen.

  Blogg

  Berätta vad du tycker om Azure och vad du vill se i framtiden.

  Ge feedback

  Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör.

  Kontrollera produkttillgänglighet i din region