Azure-uppdateringar

Ta del av viktiga produktuppdateringar, produktvägledningar och tillkännagivanden för Azure. Prenumerera på aviseringar för att hålla dig informerad.

Produkter

  juli 2019

  10 jul

  SQL Server-register är tillgängligt: Utökade säkerhetsuppdateringar för SQL Server 2008 och 2008 R2

  Supporten för SQL Server 2008 och 2008 R2 upphör den 9 juli 2019. Kunder som behöver vänta med att migrera från SQL Server 2008 och 2008 R2 kan dra nytta av utökade säkerhetsuppdateringar (ESU, Extended Security Updates). Kunder som behöver säkerhetsuppdateringar för lokala eller värdbaserade SQL Server-miljöer måste först registrera alla kvalificerade SQL Server-instanser i det egna SQL Server-registret.

  juni 2019

  28 jun

  API Apps-ikonen har tagits bort från kategorin Webb på Azure Marketplace i Azure-portalen

  API Apps-ikonen i kategorin Webb på Azure Marketplace har tagits bort från Azure-portalen. Eftersom API Apps och Web Apps har samma funktionalitet har API Apps-ikonen tagits bort.

  17 jun

  Application Insights-anslutningsprogrammet tas ur bruk den 30 juni 2019

  Application Insights-anslutningsprogrammet, som tillhandahöll ett sätt att exportera Application Insights-data till en Log Analytics-arbetsyta, tas ur bruk den 30 juni 2019.

  maj 2019

  21 maj

  Indragningsdatumet för klassiska aviseringar i Azure Monitor har förlängts till 31 augusti 2019

  Indragningsdatumet för klassiska aviseringar i Azure Monitor som tidigare var 30 juni 2019 har förlängts till 31 augusti 2019 för att kunderna ska få mer tid på sig att flytta sina klassiska aviseringar. Du kan flytta dina klassiska aviseringar redan nu med migreringsverktyget. Efter 31 augusti 2019 utför vi en automatisk migrering åt dig.

  21 maj

  Utfasning av verktyget Azure-loggintegrering

  Verktyget Azure-loggintegrering (AzLog) blir inaktuellt 15 juni 2019.

  april 2019

  30 apr

  Inaktivera och ersätt specifika Security Center-funktioner den 31 juli 2019

  Var och en av Security Center-funktionerna som tas ur bruk kan ersättas med nya eller befintliga funktioner i Azure Log Analytics eller förhandsversionen av Azure Sentinel

  30 apr

  Azure US Gov Iowa-regionen tas ur bruk den 30 april 2020

  Vi driver tre ytterligare USA-förvaltade regioner, som alla tillhandahåller likvärdiga eller bättre funktioner jämfört med US Gov Iowa-regionen, som tas ur bruk.

  18 apr

  Azure Traffic Manager upphör att automatiskt aktivera, inaktivera och ta bort slutpunkter för Azure Cloud Services den 1 maj 2019

  Måltillgänglighet: Q2 2019

  För närvarande kan Azure Traffic Manager automatiskt aktivera, inaktivera och ta bort slutpunkter när motsvarande molntjänst startas, stoppas eller tas bort. Detta alternativ tas ur bruk den 1 maj 2019, och du måste manuellt aktivera, inaktivera och ta bort profilslutpunkterna i Traffic Manager när du startar, stoppar eller tar bort en molntjänst. Du fortsätter debiteras för slutpunkterna om de inte inaktiveras eller tas bort manuellt.

  18 apr

  REST-API:er för Azure Automation Service Management tas ur bruk den 30 april 2019.

  Migrera alla REST-API:er för Azure Automation Service Management och PowerShell-cmdletar för Azure Automation till REST-API:er för Resource Manager eller de senaste PowerShell-cmdletarna senast den 30 april 2019.

  8 apr

  Funktionerna för molnbaserad belastningstestning dras tillbaka den 31 mars 2020

  Om du vill fortsätta med molnbaserad belastningstestning kan du välja bland flera olika Azure-partner och alternativ i den här artikeln som kan anpassas till dina unika testbehov.

  mars 2019

  28 mar

  Ett nytt verktyg är tillgängligt för att migrera från klassiska övervakningsaviseringar

  Klassiska aviseringar kommer att tas ur bruk och nu kan du automatiskt migrera dem till den nya Azure Monitor-plattformen.

  25 mar

  IoT Hub har stöd för nya måttaviseringar i Azure Monitor

  Nu presenterar vi de nya måttaviseringarna i Azure Monitor i IoT Hub. De nya måttaviseringarna är snabbare och mer flexibla än de äldre, klassiska aviseringarna och är även enklare att konfigurera.

  6 mar

  Azure Batch AI upphör

  Microsoft gjorde tjänsten Azure Machine Learning allmänt tillgänglig den 4 december 2018. Den gör det möjligt för användarna att skapa, träna, hantera och distribuera maskininlärningsmodeller. Eftersom den nya tjänsten helt har ersatt funktionerna i förhandsversionen av Azure Batch AI.

  februari 2019

  23 feb

  Webbdesigner för Azure Analysis Services utgår

  Webbdesigner för Azure Analysis Services tas bort från Microsoft Azure-portalen redan den 1 mars 2019.

  4 feb

  Fr.o.m. 9 juli 2019 kommer det inte längre att finnas stöd för Azure StorSimple 5000/7000-serien

  Ta enheterna i StorSimple 5000/7000-serien ur bruk och migrera till en alternativ lösning så snart som möjligt för att undvika avbrott i tjänsten.

  1 feb

  Utöka aviseringar som har skapats i Azure Government-molnets OMS-portal till Azure

  Azure Government-kunder som använder OMS-portalen kan nu utöka sina loggfrågebaserade aviseringar till Azure-portalen.

  december 2018

  17 dec

  Microsoft Azure Scheduler dras tillbaka den 30 september 2019

  Flytta från Microsoft Azure Scheduler till Azure Logic Apps före den 30 september 2019

  5 dec

  Azure Container Service dras tillbaka den 31 januari 2020

  Azure Container Service (ACS) dras tillbaka den 31 januari 2020. Kunder bör börja övergå till Azure Kubernetes Service eller andra alternativ redan nu.

  november 2018

  30 nov

  Flytta till Azure Resource Manager-REST API:er för Azure SQL Database

  Azure Resource Manager är vår molninfrastrukturstack som helt ersätter den klassiska distributionsmodellen Azure Service Manager. Som ett resultat kommer stöd för Service Manager-REST API:er för Azure SQL Database att tas ur bruk den 1 december 2019.

  oktober 2018

  Utforska