Azure-uppdateringar

Ta del av viktiga produktuppdateringar, produktvägledningar och tillkännagivanden för Azure. Prenumerera på aviseringar för att hålla dig informerad.

Produkter

  oktober 2019

  3 okt

  Azure Media Indexer dras tillbaka

  För ett år sedan meddelade vi att Azure Video Indexer blivit allmänt tillgänglig. Azure Video Indexer bygger på funktionerna i Azure Media Analytics, Azure Search och Cognitive Services. Tjänsten gör att du kan extrahera värdefulla insikter från maskininlärning i flera kanaler för dina mediefiler, allt integrerat i ett enda anrop och på en delad tidslinje.

  • Media Services
  • Retirements

  september 2019

  30 sep

  Virtuella Azure HDInsight-datorer i G-serien fasas ut – migrera innan 31 oktober 2019

  Azure HDInsight fasar ut G-seriens virtuella datorer (VM) den 31 oktober 2019. Efter det datumet kan du inte skapa några kluster med virtuella datorer i G-serien eller skala upp kluster som har G-serienoder.

  • HDInsight
  • Features
  • Retirements
  • Services
  30 sep

  Azure Kubernetes Service – support upphör för Kubernetes version 1.11 och 1.12

  Måndag den 9 december 2019 (2019-12-09) tar vi bort supporten för äldre Kubernetes-versioner än den senaste versionen (N) och två mindre versioner innan (N-2), eftersom support för Kubernetes 1.15 blir tillgängligt det datumet. Kunder som kör äldre versioner än Kubernetes 1.13.x måste uppgradera senast måndagen den 9 december 2019 för att behålla supporten.

  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Open Source
  • Retirements
  23 sep

  Datumet för tillbakadragning av Scheduler skjuts upp till den 31 december 2019

  Baserat på feedback och önskemål från våra kunder har vi valt att skjuta upp datumet för tillbakadragning av tjänsten Scheduler från den 30 september 2019 till den 31 december 2019

  • Scheduler
  • Retirements
  4 sep

  v1.x av JavaScript SDK för Azure Cosmos DB tas ur bruk den 30 augusti 2020

  De senaste uppdateringarna för JavaScript SDK för Azure Cosmos DB innehåller viktiga prestanda-, stabilitets- och funktionsförbättringar.

  • Azure Cosmos DB
  • Retirements
  4 sep

  Äldre mediekodare tas ur bruk den 30 november 2019

  Vi har kontinuerligt implementerat stabilitets-, tillförlitlighets-, prestanda-, pris- och funktionsförbättringar för kodningsfunktionerna i Azure Media Services.

  • Media Services
  • Retirements

  augusti 2019

  12 aug

  IP-intervall för Azure-datacenter (XML-filer) kommer att bli inaktuellt per den 30 juni 2020

  Veckovis publicering av IP-intervall för Azure-datacenter (kallas även XML-filer) för offentligt Azure, Kina och Tyskland kommer att bli inaktuellt per den 30 juni 2020.

  • Retirements
  2 aug

  Enkla tabeller och enkla API:er tas bort från Azure App Service den 11 november 2019

  Måltillgänglighet: Q4 2019

  Enkla tabeller och enkla API:er tas bort från Azure-portalen den 11 november 2019.

  • App Service
  • Azure-mobilapp
  • App Service (Linux)
  • Features
  • Retirements

  juli 2019

  10 jul

  SQL Server-register är tillgängligt: Utökade säkerhetsuppdateringar för SQL Server 2008 och 2008 R2

  Supporten för SQL Server 2008 och 2008 R2 upphör den 9 juli 2019. Kunder som behöver vänta med att migrera från SQL Server 2008 och 2008 R2 kan dra nytta av utökade säkerhetsuppdateringar (ESU, Extended Security Updates). Kunder som behöver säkerhetsuppdateringar för lokala eller värdbaserade SQL Server-miljöer måste först registrera alla kvalificerade SQL Server-instanser i det egna SQL Server-registret.

  • Retirements

  juni 2019

  28 jun

  API Apps-ikonen har tagits bort från kategorin Webb på Azure Marketplace i Azure-portalen

  API Apps-ikonen i kategorin Webb på Azure Marketplace har tagits bort från Azure-portalen. Eftersom API Apps och Web Apps har samma funktionalitet har API Apps-ikonen tagits bort.

  • App Service
  • Web Apps
  • Azure-API för FHIR
  • Features
  • Retirements
  17 jun

  Application Insights-anslutningsprogrammet tas ur bruk den 30 juni 2019

  Application Insights-anslutningsprogrammet, som tillhandahöll ett sätt att exportera Application Insights-data till en Log Analytics-arbetsyta, tas ur bruk den 30 juni 2019.

  • Azure Monitor
  • Log Analytics
  • Application Insights
  • Retirements
  • Services

  maj 2019

  21 maj

  Indragningsdatumet för klassiska aviseringar i Azure Monitor har förlängts till 31 augusti 2019

  Indragningsdatumet för klassiska aviseringar i Azure Monitor som tidigare var 30 juni 2019 har förlängts till 31 augusti 2019 för att kunderna ska få mer tid på sig att flytta sina klassiska aviseringar. Du kan flytta dina klassiska aviseringar redan nu med migreringsverktyget. Efter 31 augusti 2019 utför vi en automatisk migrering åt dig.

  • Azure Monitor
  • Aviseringar
  • Application Insights
  • Features
  • Management
  • Retirements
  21 maj

  Utfasning av verktyget Azure-loggintegrering

  Verktyget Azure-loggintegrering (AzLog) blir inaktuellt 15 juni 2019.

  • Azure Monitor
  • Management
  • Retirements
  • Security

  april 2019

  30 apr

  Inaktivera och ersätt specifika Security Center-funktioner den 31 juli 2019

  Var och en av Security Center-funktionerna som tas ur bruk kan ersättas med nya eller befintliga funktioner i Azure Log Analytics eller förhandsversionen av Azure Sentinel

  • Säkerhetscenter
  • Retirements
  30 apr

  Azure US Gov, Iowa-regionen tas ur bruk den 30 april 2020

  Vi driver tre ytterligare USA-förvaltade regioner, som alla tillhandahåller likvärdiga eller bättre funktioner jämfört med US Gov, Iowa-regionen, som tas ur bruk.

  • Regions & Datacenters
  • Retirements
  18 apr

  Azure Traffic Manager upphör att automatiskt aktivera, inaktivera och ta bort slutpunkter för Azure Cloud Services den 1 maj 2019

  Måltillgänglighet: Q2 2019

  För närvarande kan Azure Traffic Manager automatiskt aktivera, inaktivera och ta bort slutpunkter när motsvarande molntjänst startas, stoppas eller tas bort. Detta alternativ tas ur bruk den 1 maj 2019, och du måste manuellt aktivera, inaktivera och ta bort profilslutpunkterna i Traffic Manager när du startar, stoppar eller tar bort en molntjänst. Du fortsätter debiteras för slutpunkterna om de inte inaktiveras eller tas bort manuellt.

  • Traffic Manager
  • Cloud Services
  • Retirements
  • Services
  18 apr

  REST-API:er för Azure Automation Service Management tas ur bruk den 30 januari 2020

  Migrera alla REST-API:er för Azure Automation Service Management och PowerShell-cmdletar för Azure Automation till REST-API:er för Resource Manager eller de senaste PowerShell-cmdletarna senast den 30 januari 2020.

  • Automation
  • Retirements
  8 apr

  Funktionerna för molnbaserad belastningstestning dras tillbaka den 31 mars 2020

  Om du vill fortsätta med molnbaserad belastningstestning kan du välja bland flera olika Azure-partner och alternativ i den här artikeln som kan anpassas till dina unika testbehov.

  • Retirements

  mars 2019

  28 mar

  Ett nytt verktyg är tillgängligt för att migrera från klassiska övervakningsaviseringar

  Klassiska aviseringar kommer att tas ur bruk och nu kan du automatiskt migrera dem till den nya Azure Monitor-plattformen.

  • Azure Monitor
  • Aviseringar (klassisk)
  • Application Insights
  • Compliance
  • Management
  • Retirements
  • Services
  25 mar

  IoT Hub har stöd för nya måttaviseringar i Azure Monitor

  Nu presenterar vi de nya måttaviseringarna i Azure Monitor i IoT Hub. De nya måttaviseringarna är snabbare och mer flexibla än de äldre, klassiska aviseringarna och är även enklare att konfigurera.

  • Azure IoT Hub
  • Azure Monitor
  • Features
  • Retirements

  Resurser

  Ladda ned den kvartalsvisa återblicken på Azure-uppdateringarna.

  2019 KV2

  Läs de senaste nyheterna i Azure-bloggen.

  Blogg

  Berätta vad du tycker om Azure och vad du vill se i framtiden.

  Ge feedback

  Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör.

  Kontrollera produkttillgänglighet i din region