Azure-uppdateringar

Ta del av viktiga produktuppdateringar, produktvägledningar och tillkännagivanden för Azure. Prenumerera på aviseringar för att hålla dig informerad.

Produkter

  december 2018

  6 dec

  Offentlig förhandsversion: Tjänstslutpunkter i virtuella nätverk för Azure Database for MariaDB

  Tjänstslutpunkter i virtuella nätverk för Azure Database for MariaDB finns i en offentlig förhandsversion

  • Azure-databas för MariaDB
  • Virtual Network
  • Features
  • Microsoft Connect
  5 dec

  Tillgängligt nu: höstuppdateringen av Service Fabric Mesh

  Höstuppdateringen av serverlösa Azure Service Fabric Mesh är nu tillgänglig, med förbättringar som automatisk skalning och nätverks- och gatewayresurser, utöver förbättringar och korrigeringar av lagring.

  • Service Fabric
  • Microsoft Connect
  • Services
  4 dec

  Tillgängligt nu: Azure Service Fabric Runtime-version 6.4 med SDK-uppdateringar

  Azure Service Fabric Runtime-version 6.4 med motsvarande SDK- och verktygsuppdateringar är nu tillgängligt med många förbättringar.

  • Service Fabric
  • Microsoft Connect
  • Services
  4 dec

  Azure Database for MariaDB är nu tillgängligt

  Tjänsten Azure Database for MariaDB erbjuder en företagsklar och helt hanterad community-version av MariaDB kompatibel med öppen källkod, inbyggd hög tillgänglighet och dynamisk skalning samt flexibel prissättning. 

  • Azure-databas för MariaDB
  • Microsoft Connect
  • Services
  4 dec

  Mindre SKU:er för Azure SQL Data Warehouse Gen2

  Mindre SKU:er för Azure SQL Data Warehouse Gen2

  • SQL Data Warehouse
  • Features
  • Microsoft Connect
  • Pricing & Offerings
  4 dec

  S1-nivån är nu tillgänglig

  S1-prisnivån är nu tillgänglig för distributioner i stor skala.

  • Azure Maps
  • Microsoft Connect
  • Pricing & Offerings
  4 dec

  Microsoft Azure Machine Learning-tjänsten är nu tillgänglig

  Tjänsten Azure Machine Learning är en molntjänst som gör det möjligt för utvecklare och dataforskare att snabbt och enkelt skapa, träna och distribuera Machine Learning-modeller är nu allmänt tillgänglig.

  • Azure Machine Learning-tjänster
  • Microsoft Connect
  • Services
  4 dec

  Länka GitHub-incheckningar och pull-begäranden till Azure Boards-arbetsobjekt – Sprint 144-uppdatering

  I Sprint 144-uppdateringen av Azure DevOps fortsätter vi att expandera integreringen med GitHub. Nu kan du länka GitHub-incheckningar och pull-begäranden till Azure Boards-arbetsobjekt.

  • Azure DevOps
  • Features
  • Microsoft Connect
  4 dec

  Nya uppdateringar till Azure IoT-fjärrövervakning

  En mängd uppdateringar till lösningsacceleratorn Fjärrövervakning för Azure IoT nu tillgängliga. Det inbegriper funktioner som integrering av Time Series Insights för att tillåta rotorsaksanalys eller rollbaserad åtkomstkontroll till Azure Active Directory.

  • Azure IoT-lösningsacceleratorer
  • Features
  • Microsoft Connect
  • Services
  4 dec

  Anpassad översättning i Text Translator

  Vi presenterar allmänt tillgängliga funktioner för anpassad översättning i Translator Text Cognitive Service

  • Cognitive Services
  • Translator för textöversättning
  • Features
  • Microsoft Connect
  4 dec

  Nya uppdateringar för Azure IoT-enhetssimulering

  Vi presenterar den senaste uppdateringen för Azure IoT-enhetssimulering, som understryker vår fortsatta investering på det viktiga IoT-simuleringsområdet.

  • IoT Hub Device Provisioning-tjänst
  • Features
  • Microsoft Connect
  • Services
  4 dec

  Language Understanding Container Support: förhandsversion

  Vi lanserar Language Understanding Cognitive Service med stöd för containrar i förhandsversion

  • Cognitive Services
  • Språkförståelse
  • Features
  • Microsoft Connect
  4 dec

  Distribuera Service Fabric Ubuntu-kluster lokalt med Bosh

  När Bosh används som distributionsmekanism får du ett sätt att definiera distributionen, övervaka klustret och autoreparera infrastrukturen.

  • Service Fabric
  • Microsoft Connect
  • Open Source
  4 dec

  Azure Container Instances (ACI)med GPU-stöd – offentlig förhandsversion

  Nu kan användare som vill använda containrar med GPU-stöd att göra det i ACI. GPU:er är perfekta för beräknings- och grafikintensiva arbetsbelastningar. Detta gör att utvecklare kan köra de arbetsintensiva jobb som krävs för maskininlärning.

  • Container Instances
  • Features
  • Microsoft Connect
  4 dec

  Serverlöst Community-bibliotek

  Det serverlösa Community-biblioteket är en uppsättning med förskapade komponenter som baseras på vanliga användningsfall med Functions och Logic Apps.

  • Azure Functions
  • Microsoft Connect
  • Open Source
  4 dec

  JavaScript-stöd för Durable Functions nu tillgängligt

  Dirigera dina serverlösa arbetsflöden programmässigt med tillägget Durable Functions till Azure Functions-körningen, som stöder JavaScript i GA (allmän tillgänglighet) för produktionsarbetsbelastningar.

  • Azure Functions
  • Microsoft Connect
  4 dec

  Sidnumrerade rapporter i Power BI finns i förhandsversion

  Funktionen för sidnumrerade rapporter är nu tillgänglig i Power BI Premium. Den gör att du kan visa och interagera med dina pixelperfekta sidnumrerade rapporter tillsammans med dina befintliga interaktiva rapporter i Power BI i Power BI-portalen.

  • Power BI
  • Features
  • Microsoft Connect
  4 dec

  API Management Bring your own cache finns i förhandsversion

  Med funktionen Bring your own cache kan du använda ett externt Redis-kompatibelt cache med API Management på förbrukningsnivån.

  • API Management
  • Microsoft Connect
  4 dec

  Stöd för CORS i Azure Cosmos DB

  Azure Cosmos DB är nu allmänt tillgängligt och erbjuder globalt CORS-stöd (resursdelning mellan ursprung), vilket gör det möjligt för webbläsarbaserade program att direkt ansluta till Azure Cosmos DB. CORS är en HTTP-funktion (hyper-text transfer protocol) som gör det möjligt för webbprogram som körs på en domän att begära resurser från en annan domän. Det här nya stödet ger utvecklare som använder Azure Cosmos DB via JavaScript SDK funktionalitet och säkerhet för begäran mellan ursprung.

  • Azure Cosmos DB
  • Microsoft Connect
  4 dec

  Nya viktiga funktioner har lagts till i Time Series Insights för att tillgodose dina IoT-behov

  Time series-optimerad långsiktig lagring, en time series-modell för datakontextualisering och en omfattande analysfunktion finns nu i förhandsversion.

  • Azure Time Series Insights
  • Microsoft Connect

  Utforska