Azure-uppdateringar

Ta del av viktiga produktuppdateringar, produktvägledningar och tillkännagivanden för Azure. Prenumerera på aviseringar för att hålla dig informerad.

Produkter

  maj 2019

  16 maj

  NSG-tjänsttaggen för Azure Backup är nu tillgänglig

  Syftet med NSG-tjänsttaggen för Azure Backup är att förenkla processen att skapa säkerhetskopior i miljöer som är låsta med nätverkssäkerhetsgrupper. Nu kan du helt enkelt använda taggen ”AzureBackup” för att tillåta utgående åtkomst till Azure Backup för arbetsbelastningsagenten (SQL-server) som körs i den virtuella datorn, i stället för att skapa en lista över godkända IP-adresser.

  13 maj

  Förbättrad användarvänlighet för Azure-portalen

  Vi kan nu presentera nya spännande uppdateringar som förbättrar användarvänligheten för Azure-portalen

  6 maj

  Azure Cost Management för flera moln i AWS finns nu i förhandsversion

  Nu kan du hantera dina AWS-kostnader bland Azure-kostnaderna i Azure Cost Management

  6 maj

  Azure AD-administratörsroller för B2C finns nu i offentlig förhandsversion

  Måltillgänglighet: Q2 2019

  Vi presenterar nu den offentliga förhandsversionen av de nya administratörsrollerna i B2C Azure AD för B2C-klientorganisationer.

  6 maj

  Azure Shared Image Gallery är nu allmänt tillgängligt

  Med Azure Shared Image Gallery är det enklare att hantera, dela och distribuera anpassade VM-avbildningar i Azure. Shared Image Gallery är nu allmänt tillgängligt i alla offentliga molnregioner.

  6 maj

  Azure Policy för AKS finns nu i offentlig förhandsgranskning

  Med Azure Policy kan du nu lägga till policykontroller inuti dina AKS-kluster, bland annat för poddar, namnrymder och inkommande data

  6 maj

  Andra grupper än Azure-servrar som mål i Azure Update Management

  Måltillgänglighet: Q2 2019

  Azure Update Management har lanserat en ny funktion i offentlig förhandsversion. När du kan ha andra grupper än Azure-servrar som mål kan du skapa dynamiskt åtgärdade regelbundna uppdateringsdistributioner för andra servrar än Azure-servrar.

  1 maj

  Byta API-inställning för loggaviseringar

  Användare av loggaviseringar för Log Analytics kan nu byta till det Azure-kompatibla API:et för scheduledQueryRules – utan störningar i övervakningen.

  april 2019

  23 apr

  Offentlig förhandsversion: API för ändringshistorik för resurser

  Den offentliga förhandsversionen av den nya funktionen för ändringshistorik i API:et för Azure Resource Graph har gjorts tillgänglig med resursändringarna som utförts under de senaste 14 dagarna. Den gör det möjligt för dig att se när ändringar identifierats på en Azure Resource Manager-egenskap och vilka egenskaper som ändrats på grund av en ändringshändelse.

  22 apr
  19 apr

  Azure-reservationer: Nya upplevelser och API:er för att köpa reservationer

  Uppdateringar av Azure-reservationer omfattar ny köpupplevelse och -API:er.

  16 apr

  Azure Backup har nu stöd för att flytta Recovery Services-valv mellan prenumerationer och resursgrupper

  Funktionerna för att flytta Recovery Services-valv är nu allmänt tillgängliga. Detta gör det möjligt att migrera ett valv mellan prenumerationer och resursgrupper i några få steg, vilket garanterar minimal stilleståndstid och att inga dataförluster inträffar för äldre säkerhetskopior. Du kan flytta RS-valv och behålla återställningspunkter för skyddade virtuella datorer så att du kan återställa till dessa återställningspunkter senare.

  2 apr

  Azure Portal-uppdatering april 2019

  Azure-portalen har uppdaterats inom områdena IaaS, Azure Data Explorer, Security Center, Azure Site Recovery, RBAC, support med mera.

  mars 2019

  28 mar

  Ett nytt verktyg är tillgängligt för att migrera från klassiska övervakningsaviseringar

  Klassiska aviseringar kommer att tas ur bruk och nu kan du automatiskt migrera dem till den nya Azure Monitor-plattformen.

  18 mar

  Azure Backup SQL-servrar som körs på virtuella Azure-datorer är nu allmänt tillgängliga

  Måltillgänglighet: Q1 2019

  Läs mer om den här tjänsten som betalas per användning och återställer API:er som en heltäckande lösning för säkerhetskopiering av SQL-servrar som körs på virtuella Azure IaaS-datorer.

  15 mar

  Microsoft Azure-portalen – uppdatering mars 2019

  Läs om uppdateringarna för Microsoft Azure-portalen som utförs i mars 2019, inklusive ändringar för översiktssidan för Virtual Network Gateway, nya sätt att skapa helskärmsblad för DNS Zone och Load Balancer, samt integrering av Azure-hanteringsgrupper med aktivitetsloggen.

  6 mar

  Nya funktioner i Azure Monitor-aviseringar

  Azure Monitor har två nya funktioner: aviseringar för flera resurser och dynamiska tröskelvärden som gör det enklare och mer skalbart för dig att skapa måttaviseringar för Azure Monitor.

  februari 2019

  26 feb

  Instruktionsvideoserien på Azure-portalen

  En ny videoserie som varje vecka lyfter fram olika funktioner på Azure-portalen så att du kan bli mer effektiv och produktiv när du distribuerar molnarbetsbelastningar från portalen.

  20 feb

  Förbättringar för NSG-flödesloggar (version 2) för Azure Network Watcher

  Förbättringar för NSG-flödesloggar (version 2) och Trafikanalys är tillgängliga i alla offentliga molnregioner.

  Utforska