Azure-uppdateringar

Ta del av viktiga produktuppdateringar, produktvägledningar och tillkännagivanden för Azure. Prenumerera på aviseringar för att hålla dig informerad.

Produkter

  september 2019

  16 sep

  Azure Private Link is now available in preview

  Måltillgänglighet: Q3 2019

  Connect to services in your Azure virtual networks more securely and privately with Azure Private Link, now available in preview.

  • Virtual Network
  • Lagringskonton
  • Azure Data Lake Storage
  • Azure SQL Database
  • SQL Data Warehouse
  • Compliance
  • Features
  • Regions & Datacenters
  • Security
  • Services
  12 sep

  Azure Backup support for large disks up to 30 TB is now in public preview

  Announcing the public preview support for larger and more powerful Azure Managed Disks of up to 30 TB size.

  • Azure Backup
  • Features
  9 sep

  Copy data from Netezza to Azure with Azure Data Factory

  Azure Data Factory now provides built-in data partitioning to copy data from Netezza.

  • Data Factory
  • Features
  9 sep

  Uppdateringar i Azure Cost Management – augusti 2019

  Med Azure Cost Management kan du få bättre insyn i dina kostnader i molnet, identifiera och förhindra negativa utgiftsmönster och optimera kostnaderna så att du kan göra mer med mindre. Läs om nyheterna i Azure Cost Management Labs och om de senaste uppdateringarna, till exempel hur du skapar riktade budgetar med filter och prognoskostnader, och se nya videor.

  • Kostnadshantering
  • Features
  • Management
  6 sep

  SQL Server Data Tools är nu tillgängligt med förhandsversionen av Visual Studio 2019

  Förhandsversionen av SQL Server Data Tools för Azure SQL Data Warehouse kan nu laddas ned med den senaste förhandsversionen av Visual Studio 2019. SQL Server Data Tools möjliggör stabil ändringshantering och distribution när du utvecklar lösningar för dataanalys med SQL Data Warehouse.

  • SQL Data Warehouse
  • Features
  6 sep

  Azure Logic Apps updates for July and August 2019

  The Azure Logic Apps updates for July and August 2019 include new features for ISE, designer improvements including support for portal themes, support for gateway across subscriptions, SAP connector features, new connectors, and other major feature updates and announcements.

  • Logic Apps
  • Features
  6 sep

  Uppdateringar av Azure DevOps och App Service-förbättringar

  I sprint 157-uppdateringen av Azure DevOps lade vi till samlingskolumner för kvarvarande uppgifter där du kan spåra förloppet för alla arbetsuppgiftshierarkier (t.ex. längre artiklar/artiklar/användarberättelser). Vi har också lagt till flera förbättringar för distribution av Azure App Service-appar.

  • Azure DevOps
  • Features
  6 sep

  Uppgradera alla Kubernetes 1.10.x-kluster till en version som stöds senast den 25 oktober 2019

  Måltillgänglighet: Q4 2019

  Obligatorisk åtgärd Uppgradera alla Kubernetes 1.10.x-kluster till en version som stöds (1.11, 1.12, 1.13 eller 1.14) senast den 25 oktober 2019.

  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Features
  4 sep

  Nu är insamling av diagnostikloggar allmänt tillgängligt för Azure Stack

  Azure Stack-tjänsten för insamling av diagnostikloggar gör det enkelt för Azure Stack-administratörer att samla in och dela diagnostikloggar med Microsofts kundsupport.

  • Azure Stack
  • Features
  4 sep

  Azure Stack-integrering med Azure Government Secret-moln

  Vi arbetar för närvarande med ett projekt som ska göra det möjligt för Azure Stack-administratörer inom offentliga myndigheter att ansluta sina Azure-stackar till Azure Government Secret-molnet för identitetshantering, användningsbaserad fakturering, Marketplace-syndikering och hybridscenarier.

  • Azure Stack
  • Features
  4 sep

  Detaljhandelslösning för hybridprogram

  Vi arbetar med att utveckla en Azure Stack-lösning som ska ge lösningsarkitekter och utvecklare riktlinjer och exempel på hur de kan implementera scenarier som kräver AI-inferens för videoströmmar vid nätverksgränsen.

  • Azure Stack
  • Features
  4 sep

  Ansluta till virtuella datorer (VM) via en webbläsare

  Nu integrerar Azure DevTest Labs med Azure Bastion, så att du kan ansluta till dina virtuella datorer via en webbläsare.

  • Azure DevTest Labs
  • Azure Bastion
  • Features
  4 sep

  Användargränssnittet för elever i Azure Lab Services har uppdaterats

  Användargränssnittet för elever i Azure Lab Services har uppdaterats med många viktiga förbättringar.

  • Azure Lab Services
  • Features
  4 sep

  Azure SQL Database – Nu är instanspooler tillgängliga som en förhandsversion

  Instanspooler är ett nytt alternativ för hanterade instanser. Det är ett smidigt och kostnadseffektivt sätt att migrera mindre instanser till molnet i stor skala, och minimerar det extra arbetet med att konsolidera arbetsbelastningar som inte är så beräkningsintensiva.

  • Azure SQL Database
  • Features
  4 sep

  Skrivskyddade repliker över regionsgränser är nu tillgängliga i Azure Database for PostgreSQL

  Skrivskyddade repliker över regionsgränser är nu allmänt tillgängliga i Azure Database for PostgreSQL.

  • Azure Database for PostgreSQL
  • Features
  4 sep

  Skrivskyddade repliker över regionsgränser är nu tillgängliga i Azure Database for MySQL

  Skrivskyddade repliker över regionsgränser är nu allmänt tillgängliga i Azure Database for MySQL.

  • Azure Database for MySQL
  • Features

  augusti 2019

  29 aug

  Mjuk borttagning för virtuella datorer i Azure Backup

  Vi erbjuder nu mjuk borttagning som skyddar molnsäkerhetskopior för virtuella IaaS-datorer från oavsiktlig eller skadlig borttagning.

  • Azure Backup
  • Features
  28 aug

  Mappa dataflöden för Azure Data Factory lägger till SQL-skript i mottagaromvandling

  Azure Data Factory har lagt till möjligheten att köra anpassade SQL-skript från en SQL-mottagaromvandling i Mappa dataflöden. Nu kan du enkelt använda alternativ som att inaktivera index, tillåta identitetsinfogningar och andra DDL/DML-åtgärder från dataflöden.

  • Data Factory
  • Features
  26 aug

  Service Fabric Azure Files Volume Driver är nu allmänt tillgängligt

  Service Fabric Azure Files Volume Driver är nu allmänt tillgängligt. Pluginprogrammet för Azure Files-volymen är ett pluginprogram för Docker som tillhandahåller Azure Files-baserade volymer för Docker-containrar.

  • Service Fabric
  • Features
  26 aug

  Azure Site Recovery – Samlad uppdatering 39 (augusti 2019)

  Den här uppdateringen innehåller information om korrigeringar och nedladdningslänkar till de senaste versionerna av Site Recovery-komponenterna.

  • Azure Site Recovery
  • Features

  Resurser

  Ladda ned den kvartalsvisa återblicken på Azure-uppdateringarna.

  2019 KV2

  Läs de senaste nyheterna i Azure-bloggen.

  Blogg

  Berätta vad du tycker om Azure och vad du vill se i framtiden.

  Ge feedback

  Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör.

  Kontrollera produkttillgänglighet i din region