Azure-uppdateringar

Ta del av viktiga produktuppdateringar, produktvägledningar och tillkännagivanden för Azure. Prenumerera på aviseringar för att hålla dig informerad.

Produkter

  maj 2019

  24 maj

  Java on App Service: Updates and Improvements available

  Måltillgänglighet: Q2 2019

  Improvements, bug fixes, and runtime version updates for the Java images on App Service Linux are now available

  23 maj

  Filter by target branch in pull requests

  In the Sprint 152 Update of Azure DevOps, we added the option to filter pull requests by target branch, several new command line commands and an extensibility point to allow extensions to add syntax highlighting and autocomplete to the file explorer and pull request views.

  23 maj

  GPU and HPC VM Price Promotion now available

  Announcing newly discounted promotional pricing for the NCv1, NVv1, and Hv1-series VM families.

  22 maj

  General Availability: Azure DDoS Protection Standard introduces DDoS Alert integration with Azure Security Center

  We are announcing the ability for DDoS Protection Standard customers to view DDoS Alerts in Azure Security Center (ASC) and this capability is generally available for all ASC and DDoS Standard customers.

  22 maj

  Tillgängligt nu: PowerShell-cmdletar för måttaviseringar och loggaviseringar i Azure Monitor

  PowerShell-cmdletar för nya måttaviseringar och loggaviseringar är nu tillgängliga. Med den här versionen förbättras hanteringen av aviseringsregler eftersom den tillhandahåller cmdletar för att skapa, uppdatera, ta bort och lista nya måttaviseringar. Nya cmdletar är också tillgängliga för att skapa, uppdatera, ta bort och lista loggaviseringar för både Log Analytics och Application Insights.

  22 maj

  Allmän tillgänglighet: Välja tidszon för Azure SQL Database Managed Instance

  Funktionen för att välja tidszon för Azure SQL Database Managed Instance, som innebär att du inte behöver göra några ändringar i de befintliga programmen när du migrerar till molnet, är nu allmänt tillgänglig.

  22 maj

  Funktionen Mappa dataflöden finns nu i Azure Data Factory

  Med den nya funktionen Mappa dataflöden i Azure Data Factory kan datatekniker visuellt designa, felsöka, hantera och operationalisera datatransformeringar skalanpassat i molnet.

  21 maj

  Indragningsdatumet för klassiska aviseringar i Azure Monitor har förlängts till 31 augusti 2019

  Indragningsdatumet för klassiska aviseringar i Azure Monitor som tidigare var 30 juni 2019 har förlängts till 31 augusti 2019 för att kunderna ska få mer tid på sig att flytta sina klassiska aviseringar. Du kan flytta dina klassiska aviseringar redan nu med migreringsverktyget. Efter 31 augusti 2019 utför vi en automatisk migrering åt dig.

  20 maj

  Generation 2 virtual machines in Azure – Public Preview

  Generation 2 (UEFI Boot) Virtual Machines available in Azure for public preview

  19 maj

  Ny Azure Linux-analysagent för Azure Security Center

  Azure Security Center har börjat distribuera en ny Azure Linux-analysagent för att förbättra registreringen av virtuella Linux-datorer och servrar i Security Center

  17 maj

  Azure Kubernetes Service (AKS) har nu stöd för Windows Server-containrar

  Använd hanterad Kubernetes för alla dina arbetsbelastningar, oavsett om de är på Windows, Linux eller båda.

  16 maj

  Kubernetes-integrering är nu tillgänglig för Azure Pipelines

  Nu kan du använda din GitHub-identitet för att logga in på Azure DevOps-portalen. Dessutom kan du flytta din GitHub-lagringsplats hela vägen till Kubernetes med hjälp av en YAML-baserad flerstegspipeline.

  16 maj

  NSG-tjänsttaggen för Azure Backup är nu tillgänglig

  Syftet med NSG-tjänsttaggen för Azure Backup är att förenkla processen att skapa säkerhetskopior i miljöer som är låsta med nätverkssäkerhetsgrupper. Nu kan du helt enkelt använda taggen ”AzureBackup” för att tillåta utgående åtkomst till Azure Backup för arbetsbelastningsagenten (SQL-server) som körs i den virtuella datorn, i stället för att skapa en lista över godkända IP-adresser.

  15 maj

  Nu finns en uppgraderad Gremlin-API-funktion för Azure Cosmos DB

  Nu finns en förbättrad Gremlin-funktion i Cosmos DB Gremlin-API:et.

  15 maj

  Nu finns en förbättrad SQL API-frågefunktion i Azure Cosmos DB

  Azure Cosmos DB SQL API tillhandahåller stöd för Distinct, Skip och Take, korrelerad underfråga och sammansatta index.

  15 maj

  Nu stöds integrering av långsam frågelogg med Azure Monitor för Azure Database for MariaDB

  Nu kan Azure Database for MariaDB-användare dra nytta av allmänt tillgängligt stöd för integrering av långsam frågelogg med Azure Monitor, vilket innebär att du kan exportera dina loggar till Azure Monitor-loggar (tidigare kallat Log Analytics), Event Hubs och Azure Storage.

  15 maj

  Nu är tillägget Orafce i Azure Database for PostgreSQL tillgängligt

  Nu är tillägget Orafce som kan användas i Azure Database for PostgreSQL allmänt tillgängligt.

  15 maj

  Skrivskyddad replik mellan regioner för Azure-databastjänster för MySQL och PostgreSQL

  Nu finns asynkron replikering mellan regioner som förhandsversion för Azure Database for MySQL och Azure Database for PostgreSQL.

  15 maj

  Nu är rollen Azure Cosmos DB-operatör för RBAC (rollbaserad åtkomstkontroll) tillgänglig

  Nu finns en ny RBAC-roll i Azure Cosmos DB: Cosmos DB-operatör. Med den nya rollen kan du etablera Azure Cosmos-konton, databaser och containrar, men du kan inte komma åt de nycklar som krävs för att komma åt data.

  15 maj

  Nu finns förbättrat Azure Resource Manager-stöd för Azure Cosmos DB

  Nu har Azure Cosmos DB stöd för databaser, containrar och erbjudanden i Azure Resource Manager.

  Utforska