Azure-uppdateringar

Ta del av viktiga produktuppdateringar, produktvägledningar och tillkännagivanden för Azure. Prenumerera på aviseringar för att hålla dig informerad.

Produkter

  juli 2019

  15 jul

  Azure Resource Graph is now generally available

  Azure Resource Graph, which enables exploration of your resources at scale, is now generally available for all Azure customers.

  15 jul

  New 48vCPUs Azure Virtual Machine sizes are now available

  New 48vCPUs sizes for the Dv3, Dsv3, Ev3, Esv3, Fsv2, and Lsv2 Azure Virtual Machines (VMs) are now available so you can better match your workload requirements.

  15 jul

  Azure Stream Analytics now offers native support for Apache Parquet format

  Stream Analytics now offers native support for Apache Parquet format when writing to Azure Blob storage.

  15 jul

  Cognitive Services Form Recognizer prebuilt capability

  Form Recognizer learns the structure of your forms to intelligently extract text and data.

  15 jul

  Azure Container Registry—Support for scheduling in Container Registry Tasks

  Container Registry Tasks, which supports cloud build and graph execution of containers, now supports automated scheduling.

  15 jul

  Azure Container Registry—Self diagnostic health check support in the Azure CLI

  Easily self-diagnose the most common issues with registry connectivity using Azure Container Registry Health Check APIs.

  15 jul

  Proximity placement groups are now in preview

  A proximity placement group is an Azure Virtual Machine logical grouping capability that you can use to decrease network latency among VMs.

  15 jul

  Blob API interoperability with Azure Data Lake Storage Gen2 is now in preview

  New functionality that will enable you to manage the same data using either Blob APIs or Data Lake Storage Gen2 APIs is now available in preview.

  15 jul

  MongoDB to Azure Cosmos DB online and offline migrations are now available

  Migrate from on-premises or cloud implementations of MongoDB to Azure Cosmos DB with minimal downtime by using Azure Database Migration Service.

  15 jul

  Read replica across regions for Azure Database for MariaDB

  Cross-region asynchronous replication is now in preview for Azure Database for MariaDB. Create up to five read-only replica servers for every master server to scale out and balance read-heavy workloads across replica servers and Azure regions.

  15 jul

  Azure Cosmos DB .NET V3 SDK now generally available

  Azure Cosmos DB .NET V3 SDK incorporates performance improvements (including the new streaming API), a more intuitive, idiomatic programming model with developer-friendly APIs, and new change feed pull and push programming models.

  15 jul

  Azure DevTest Labs—Configure your lab to use a remote desktop gateway

  Use Azure DevTest Labs to configure a remote desktop gateway for your lab to ensure secure access to the virtual machines (VMs) without having to expose the RDP port.

  15 jul

  Azure Cosmos DB Java V3 SDK now available

  Now generally available, the Azure Cosmos DB Java V3 SDK features a new, more intuitive, idiomatic programming model with developer-friendly APIs, Reactor-based async programming model, and added support for Azure Cosmos DB direct TCP transport protocols to increase performance and availability.

  15 jul

  Availability Zones support is now available for Azure Kubernetes Service (AKS) in preview

  Protect applications and data from datacenter failures with redundancies across Availability Zones.

  15 jul

  Azure Cosmos DB JavaScript V3 SDK is now available

  Now generally available, the Azure Cosmos DB JavaScript V3 SDK includes usability updates to the object model for a better developer experience, as well as the ability to begin using partition keys to scale previously non-partitioned containers.

  15 jul

  Driver extension for Cassandra in Azure Cosmos DB is now in preview

  Azure Cosmos DB now offers a preview driver extension for Azure Cosmos DB Cassandra API for Java SDK.

  15 jul

  Azure marketplace charges are now available in Azure Cost Management for Pay-As-You-Go customers!

  We are excited to announce a preview release of Azure marketplace charges within our Cost Analysis tool for Pay-As-You-Go customers. As a part of this preview you can now analyze your marketplace charges alongside your Azure service charges within Cost Analysis and reconcile your Azure marketplace invoice using both Cost Analysis and a new usage csv download API.

  11 jul

  Under utveckling: frågeinterfoliering för Azure Analysis Services

  Måltillgänglighet: Q4 2019

  BI-företagssystem måste kunna hantera ett stort antal samtidiga användare, vilket innebär att många frågor skickas nära inpå varandra. Vi håller på att utveckla en frågeinterfolieringsfunktion, som kan förbättra användarupplevelsen i scenarier med många samtidiga användare. Frågeinterfoliering kan förbättra användarupplevelsen i scenarier med många samtidiga användare. Fler frågor kan köras samtidigt så att snabba frågor inte blockeras bakom långsamma frågor. Frågeinterfoliering kan konfigureras så att snabba frågor prioriteras. I så fall tilldelas snabba frågor fler processorresurser än mer tidskrävande frågor när processorbelastningen är hög, så att de kan slutföras snabbare.

  11 jul

  Azure Ephemeral OS Disk är allmänt tillgänglig

  Nu är Ephemeral OS Disk allmänt tillgänglig. Med den här funktionen kan du snabbt återställa avbildningar av virtuella datorer till deras ursprungliga tillstånd och skapa flera tusen virtuella datorer i stor skala med ett delat avbildningsgalleri.

  11 jul

  Nu är Azure Migrate en central plats där du kan påbörja, genomföra och följa din migreringsresa

  Nu är Azure Migrate ännu bättre och kan hjälpa dig att identifiera, utvärdera och migrera program, infrastruktur och data från dina lokala miljöer till Azure. Med Azure Migrate kan du spåra migreringsresans förlopp från en central plats med en rad olika verktyg från Microsoft och oberoende programleverantörer (ISV:er).

  Utforska