Azure-uppdateringar

Ta del av viktiga produktuppdateringar, produktvägledningar och tillkännagivanden för Azure. Prenumerera på aviseringar för att hålla dig informerad.

Produkter

  juni 2019

  18 jun

  Azure Bastion – RDP och SSH över SSL – nu tillgängligt i förhandsversion

  Fullständigt hanterad tjänst för smidig och säker RDP-/SSH-åtkomst till dina virtuella datorer utan offentlig IP på den virtuella datorn.

  18 jun

  ExpressRoute har nu stöd för upp till fyra kretsar från samma peering-plats till VNet

  Du kan nu ansluta upp till fyra kretsar på en peering-plats till samma virtuella ExpressRoute-nätverksgateway.

  maj 2019

  13 maj

  Allmän tillgänglighet: Offentligt IP-prefix

  Offentligt IP-prefix, ett reserverat intervall med statiska IP-adresser, är allmänt tillgängligt i alla offentliga Azure-regioner, molnregioner i Kina och Government-molnregioner.

  april 2019

  23 apr

  Offentlig förhandsversion: Microsoft lägger till fullständigt IPv6-stöd för virtuella Azure-nätverk

  Via IPv4-/IPv6-anslutning med dual stack kan du föra in ditt privata IPv6-utrymme i Azure och ansluta över IPv6 i virtuella nätverk.

  12 apr

  Allmän tillgänglighet: Stöd för gatewayöverföring med Global VNet-peering

  Global VNET-peering har nu stöd för gatewayöverföring för att förenkla kundnätverk genom att göra det möjligt att använda en fjärrgateway i en annan region.

  mars 2019

  6 mar

  Hotinformationsbaserad filtrering för Azure Firewall finns nu i förhandsversion

  Hotinformationsbaserad filtrering för Azure Firewall finns nu i förhandsversion. Med hotinformationsfeeden som lagts till i filtreringsfunktionerna ökar möjligheterna att avisera och neka trafik från och till kända skadliga IP-adresser och domäner.

  1 mar

  Global VNET-peering har nu stöd för Standard Load Balancer

  Global VNET-peering har nu stöd för Standard Load Balancer i alla Azure-regioner, inklusive Azure Kina- och Azure Government-regioner.

  1 mar

  Allmän tillgänglighet: Global VNET-peering i Azure Government-regioner

  Global VNET-peering är nu tillgängligt i Azure Government-molnregioner.

  februari 2019

  25 feb

  Tjänstslutpunkter i virtuella nätverk för Azure Database for MariaDB är nu allmänt tillgängliga

  Tjänstslutpunkter för virtuella nätverk för Azure Database for MariaDB är nu allmänt tillgängliga i alla tillgängliga regioner.

  20 feb

  Förbättringar för NSG-flödesloggar (version 2) för Azure Network Watcher

  Förbättringar för NSG-flödesloggar (version 2) och Trafikanalys är tillgängliga i alla offentliga molnregioner.

  12 feb

  Ändringar av namn på offentlig IP-adress för Virtual Network och resurs-GUID

  Den 1 april 2019 kommer namn och resurs-GUID för offentlig IP-adress för Virtual Network att ändras.

  januari 2019

  31 jan

  Allmän tillgänglighet: Global VNET-peering i Azure Kina-molnet

  Global VNET-peering är nu tillgängligt i Azure Kina-regionerna.

  28 jan

  Allmän tillgänglighet: Standard Load Balancer och Offentlig IP på Standard-nivå i Azure Government

  Standard Load Balancer och Offentlig IP på Standard-nivå är nu allmänt tillgängliga i Azure Government-molnregioner.

  december 2018

  6 dec

  Offentlig förhandsversion: Tjänstslutpunkter i virtuella nätverk för Azure Database for MariaDB

  Tjänstslutpunkter i virtuella nätverk för Azure Database for MariaDB finns i en offentlig förhandsversion

  november 2018

  16 nov

  Förbättringar i NSG-flödesloggar för Azure Network Watcher

  Förbättringar i NSG-flödesloggar (version 2) är tillgängliga i regionen USA, västra centrala. Nu omfattas dataflödesstatistik per flöde.

  13 nov

  Azure Network Watcher aktiveras som standard för prenumerationer som omfattar virtuella nätverk

  Vi distribuerar ändringar som aktiverar Network Watcher som standard för prenumerationer som omfattar ett virtuellt nätverk. Detta ber enklare och bättre felsökning av nätverket.

  oktober 2018

  31 okt
  31 okt

  Stöd för anpassade virtuella nätverk i Azure Container Instances är i förhandsversion

  Tack vare stödet för virtuella nätverk går det nu att distribuera containrar med Azure Container Instances till nya eller befintliga virtuella Azure-nätverk. Azure Container Instances-containrar kan ha säker kommunikation med andra resurser, till exempel Azure Kubernetes Service-kluster, som finns i samma virtuella nätverk.

  20 okt

  september 2018

  26 sep

  Offentlig förhandsversion: Tjänstslutpunktsprinciper för virtuellt nätverk för Azure Storage

  Tjänstslutpunktsprinciper för virtuellt nätverk för Azure Storage finns nu som förhandsversion.

  Utforska