Azure-uppdateringar

Ta del av viktiga produktuppdateringar, produktvägledningar och tillkännagivanden för Azure. Prenumerera på aviseringar för att hålla dig informerad.

Produkter

  september 2019

  18 sep

  Interface Endpoints For SQL DB

  Interface endpoints for SQL Database is a new capability that enables customers to connect privately to Azure PaaS services within customer virtual networks, providing direct connectivity from their workloads using isolated traffic to specific resources.

  • Virtual Network
  • Services
  18 sep

  Announcing Azure Private Link Preview

  Azure Private Link is a secure and scalable way for Azure customers to consume 1st party Azure Services (e.g. Storage, SQL, Cosmos DB, etc.) or 3rd party services (e.g. Partner Service, BYOS, etc.) privately from within their VNet.

  • Virtual Network
  • Services
  16 sep

  Azure Private Link is now available in preview

  Måltillgänglighet: Q3 2019

  Connect to services in your Azure virtual networks more securely and privately with Azure Private Link, now available in preview.

  • Virtual Network
  • Lagringskonton
  • Azure Data Lake Storage
  • Azure SQL Database
  • SQL Data Warehouse
  • Compliance
  • Features
  • Regions & Datacenters
  • Security
  • Services

  augusti 2019

  8 aug

  Azure Firewall-funktionsuppdateringar för juli 2019

  Azure Firewall-funktionsuppdateringarna för juli 2019.

  • Azure Firewall
  • Virtual Network
  • Features
  • Services

  juli 2019

  18 jul

  Microsoft lägger till nya funktioner i IPv6-stödet för virtuella Azure-nätverk

  Med IPv6 för virtuella Azure-nätverk kan du expandera till de växande marknaderna för mobilt och IoT med Azure-baserade program. Du kan även åtgärda bristen på IPv4-adresser i dina egna nätverk.

  • Virtual Network
  • Services

  juni 2019

  18 jun

  Azure Bastion – RDP och SSH över SSL – nu tillgängligt i förhandsversion

  Fullständigt hanterad tjänst för smidig och säker RDP-/SSH-åtkomst till dina virtuella datorer utan offentlig IP på den virtuella datorn.

  • Virtual Machines
  • Skalningsuppsättningar för virtuell dator
  • Virtual Network
  • Azure Bastion
  • Compliance
  • Features
  • Pricing & Offerings
  • Security
  • Services
  18 jun

  ExpressRoute har nu stöd för upp till fyra kretsar från samma peering-plats till VNet

  Du kan nu ansluta upp till fyra kretsar på en peering-plats till samma virtuella ExpressRoute-nätverksgateway.

  • ExpressRoute
  • Virtual Network
  • Features

  maj 2019

  13 maj

  Allmän tillgänglighet: Offentligt IP-prefix

  Offentligt IP-prefix, ett reserverat intervall med statiska IP-adresser, är allmänt tillgängligt i alla offentliga Azure-regioner, molnregioner i Kina och Government-molnregioner.

  • Virtual Network
  • Features

  april 2019

  23 apr

  Offentlig förhandsversion: Microsoft lägger till fullständigt IPv6-stöd för virtuella Azure-nätverk

  Via IPv4-/IPv6-anslutning med dual stack kan du föra in ditt privata IPv6-utrymme i Azure och ansluta över IPv6 i virtuella nätverk.

  • Virtual Network
  • Services
  12 apr

  Allmän tillgänglighet: Stöd för gatewayöverföring med Global VNet-peering

  Global VNET-peering har nu stöd för gatewayöverföring för att förenkla kundnätverk genom att göra det möjligt att använda en fjärrgateway i en annan region.

  • Virtual Network
  • VPN Gateway
  • ExpressRoute-gatewayer
  • Features

  mars 2019

  6 mar

  Hotinformationsbaserad filtrering för Azure Firewall finns nu i förhandsversion

  Hotinformationsbaserad filtrering för Azure Firewall finns nu i förhandsversion. Med hotinformationsfeeden som lagts till i filtreringsfunktionerna ökar möjligheterna att avisera och neka trafik från och till kända skadliga IP-adresser och domäner.

  • Virtual Network
  • Azure Firewall
  • Virtual Machines
  • Features
  • Services
  1 mar

  Global VNET-peering har nu stöd för Standard Load Balancer

  Global VNET-peering har nu stöd för Standard Load Balancer i alla Azure-regioner, inklusive Azure Kina- och Azure Government-regioner.

  • Load Balancer
  • Virtual Network
  • Features
  1 mar

  Allmän tillgänglighet: Global VNET-peering i Azure Government-regioner

  Global VNET-peering är nu tillgängligt i Azure Government-molnregioner.

  • Virtual Network
  • Features

  februari 2019

  25 feb

  Tjänstslutpunkter i virtuella nätverk för Azure Database for MariaDB är nu allmänt tillgängliga

  Tjänstslutpunkter för virtuella nätverk för Azure Database for MariaDB är nu allmänt tillgängliga i alla tillgängliga regioner.

  • Azure-databas för MariaDB
  • Virtual Network
  • Features
  20 feb

  Förbättringar för NSG-flödesloggar (version 2) för Azure Network Watcher

  Förbättringar för NSG-flödesloggar (version 2) och Trafikanalys är tillgängliga i alla offentliga molnregioner.

  • Network Watcher
  • Virtual Network
  • Compliance
  • Features
  • Management
  12 feb

  Ändringar av namn på offentlig IP-adress för Virtual Network och resurs-GUID

  Den 1 april 2019 kommer namn och resurs-GUID för offentlig IP-adress för Virtual Network att ändras.

  • Virtual Network
  • Services

  januari 2019

  31 jan

  Allmän tillgänglighet: Global VNET-peering i Azure Kina-molnet

  Global VNET-peering är nu tillgängligt i Azure Kina-regionerna.

  • Virtual Network
  • Features
  28 jan

  Allmän tillgänglighet: Standard Load Balancer och Offentlig IP på Standard-nivå i Azure Government

  Standard Load Balancer och Offentlig IP på Standard-nivå är nu allmänt tillgängliga i Azure Government-molnregioner.

  • Load Balancer
  • Virtual Network
  • Microsoft Azure Portal
  • Features
  • Regions & Datacenters

  december 2018

  6 dec

  Offentlig förhandsversion: Tjänstslutpunkter i virtuella nätverk för Azure Database for MariaDB

  Tjänstslutpunkter i virtuella nätverk för Azure Database for MariaDB finns i en offentlig förhandsversion

  • Azure-databas för MariaDB
  • Virtual Network
  • Features
  • Microsoft Connect

  november 2018

  16 nov

  Förbättringar i NSG-flödesloggar för Azure Network Watcher

  Förbättringar i NSG-flödesloggar (version 2) är tillgängliga i regionen USA, västra centrala. Nu omfattas dataflödesstatistik per flöde.

  • Network Watcher
  • Virtual Network
  • Compliance
  • Features
  • Management

  Resurser

  Ladda ned den kvartalsvisa återblicken på Azure-uppdateringarna.

  2019 KV2

  Läs de senaste nyheterna i Azure-bloggen.

  Blogg

  Berätta vad du tycker om Azure och vad du vill se i framtiden.

  Ge feedback

  Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör.

  Kontrollera produkttillgänglighet i din region