Azure-uppdateringar

Ta del av viktiga produktuppdateringar, produktvägledningar och tillkännagivanden för Azure. Prenumerera på aviseringar för att hålla dig informerad.

Produkter

  maj 2019

  9 maj

  Faktureringen för Azure SQL Data Warehouse och andra Azure-tjänster har korrigerats

  Vi har korrigerat faktureringen för Azure SQL Data Warehouse och andra Azure-tjänster som endast påverkade EA-kunder.

  april 2019

  19 apr

  Prissättning för reserverad kapacitet för Azure SQL Data Warehouse är nu allmänt tillgängligt

  Från och med i dag kan du använda Azure SQL Data Warehouse med prissättning för reserverad kapacitet för att reservera beräkningskraft för befintliga och framtida kluster. Det här alternativet innebär en besparing för dig på upp till 65 % cDWU-kapacitet.

  mars 2019

  28 mar

  Offentlig förhandsversion: Dataidentifiering och -klassificering för Azure SQL Data Warehouse

  Dataidentifiering och -klassificering är nu tillgängligt som offentlig förhandsgranskning för Azure SQL Data Warehouse.

  14 mar

  Arbetsbelastningsprioritet (förhandsgranskning) för Azure SQL Data Warehouse

  Hantera arbetsbelastningar mer effektivt genom att använda arbetsbelastningsprioritet. Funktionen är nu tillgänglig för förhandsgranskning i Azure SQL Data Warehouse.

  januari 2019

  31 jan

  Query Store för Azure SQL Data Warehouse är nu allmänt tillgängligt

  Query Store sammanställer automatiskt historik för frågor, planer och körningsstatistik så att du har tillgång till denna information när du övervakar ditt informationslager. Query Store är tillgängligt i alla regioner för alla generationer av Azure SQL Data Warehouse utan extra kostnad.

  december 2018

  19 dec

  SQL Data Warehouse-integrering med Informatica iPaaS i Azure

  Informatica Intelligent Cloud Services (IICS) i Azure är nu allmänt tillgängligt

  8 dec

  Allmän tillgänglighet: Tjänstslutpunkter i virtuella Azure-nätverk för Azure SQL Data Warehouse

  Tjänstslutpunkter i virtuella Azure-nätverk för Azure SQL Data Warehouse är nu allmänt tillgängliga i alla Azure-regioner.

  november 2018

  12 nov

  Ytterligare arbetsbelastningsinsikter för avancerad prestandainställning med SQL Data Warehouse

  Azure Advisor och Azure Monitor konfigureras som standard för SQL Data Warehouse så att du får arbetsbelastningsinsikterna automatiskt utan extra kostnad. Användningen har nu förbättrats.

  12 nov

  Stöd för Azure Monitor-loggar för Azure SQL Data Warehouse

  Nu ger SQL Data Warehouse bättre insikter i analytiska arbetsbelastningar med direkt integrering i diagnostikloggar i Azure Monitor.

  7 nov

  Allmän tillgänglighet: Säkerhet på radnivå (RLS, row-level security) för Azure SQL Data Warehouse

  Säkerhet på radnivå (RLS) för Azure SQL Data Warehouse, en ny funktion som kan hjälpa dig att hantera säkerhet för känsliga data, är nu allmänt tillgänglig.

  oktober 2018

  september 2018

  26 sep

  Stream Analytics: Parallel SQL write operations

  To achieve fully parallel topologies, Azure Stream Analytics will transition SQL writes from serial to parallel operations while simultaneously allowing for batch size customizations.

  24 sep

  Stöd för strömning med Azure SQL Data Warehouse i Azure Databricks.

  Azure SQL Data Warehouse-anslutningsappen ger nu stöd för effektiv strömmad skrivning med skalbar struktur för SQL Data Warehouse.

  24 sep

  SQL Data Warehouse har nu flexibla återställningspunkter

  SQL Data Warehouse är en snabb, flexibel och säker analysplattform. Den har nu användardefinierade återställningspunkter så att du kan skapa ögonblicksbilder före och efter stora åtgärder i ditt informationslager.

  24 sep

  Intelligenta insikter med SQL Data Warehouse

  Få intelligenta insikter för att säkerställa att ditt informationslager är konsekvent optimerat för prestanda med Intelligenta insikter med SQL Data Warehouse.

  24 sep

  Sårbarhetsbedömning för SQL Data Warehouse

  Sårbarhetsbedömning för SQL är en lättanvänd tjänst som kontinuerligt övervakar databasen eller informationslagret, och ser till att säkerhetsnivån för dem är hög hela tiden och att dina organisationsprinciper uppfylls.

  24 sep

  SQL Data Warehouse: Användardefinierad schemaläggning av underhåll

  Schemaläggning av underhåll i Azure SQL Data Warehouse finns nu i förhandsversion. Detta är en ny funktion som integrerar aviseringar av planerat underhåll i Azure Service Health med övervakningstjänsterna i Resource Health.

  24 sep

  Ny SQL Data Warehouse-prestandanivå-SKU

  Den branschledande frågeprestandan för den beräkningsoptimerade Gen2-nivån för SQL Data Warehouse är nu tillgänglig för fler kunder via en ny, mindre SKU: 500DWc. Med den här versionen kan du komma igång med ett kraftfullt informationslager i molnet för så lite som 7,56 USD/timme (i regionen USA, östra – priset varierar beroende på region).

  Utforska