Azure-uppdateringar

Ta del av viktiga produktuppdateringar, produktvägledningar och tillkännagivanden för Azure. Prenumerera på aviseringar för att hålla dig informerad.

Produkter

  juni 2019

  26 jun

  Azure Data Factory utökar PolyBase-stödet för inläsning av data till SQL Data Warehouse

  Azure Data Factory integreras sömlöst med PolyBase så att du kan mata in data i SQL Data Warehouse med god prestanda. ADF lägger nu till stöd för att läsa in data från ADLS Gen2 och från Blob med VNet-tjänstslutpunkt med hjälp av PolyBase.

  maj 2019

  9 maj

  Faktureringen för Azure SQL Data Warehouse och andra Azure-tjänster har korrigerats

  Vi har korrigerat faktureringen för Azure SQL Data Warehouse och andra Azure-tjänster som endast påverkade EA-kunder.

  8 maj

  Cachelagring av resultatuppsättning för Azure SQL Data Warehouse är nu i förhandsversion

  Cachelagring av resultatuppsättning ger omedelbara svarstider för frågor och minskar tiden till insikt för företagsanalytiker och rapporteringsanvändare

  8 maj

  Arbetsbelastningsprioritet för Azure SQL Data Warehouse är nu allmänt tillgängligt

  Hanteringsklassificering och prioritet för arbetsbelastning gör det möjligt att påverka körningsordningen för frågor.

  8 maj

  Sorterade, grupperade kolumnlagringsindex för Azure SQL Data Warehouse är nu i förhandsversion

  Kolumnlagring är ett viktigt verktyg vad gäller lagring av och effektiv frågekörning mot stora mängder data.

  8 maj

  Dynamisk datamaskering för Azure SQL Data Warehouse är nu i förhandsversion

  Dynamisk datamaskering (DDM) förhindrar obehörig åtkomst till känsliga data i ditt informationslager genom att dölja dem direkt i frågeresultat baserat på de maskeringsregler som du definierar.

  8 maj

  JSON-datastöd för Azure SQL Data Warehouse är nu i förhandsversion

  Affärsanalytiker kan nu använda det bekanta språket T-SQL för att köra frågor mot och ändra dokument som är formaterade som JSON-data

  april 2019

  19 apr

  Prissättning för reserverad kapacitet för Azure SQL Data Warehouse är nu allmänt tillgängligt

  Från och med i dag kan du använda Azure SQL Data Warehouse med prissättning för reserverad kapacitet för att reservera beräkningskraft för befintliga och framtida kluster. Det här alternativet innebär en besparing för dig på upp till 65 % cDWU-kapacitet.

  mars 2019

  28 mar

  Offentlig förhandsversion: Dataidentifiering och -klassificering för Azure SQL Data Warehouse

  Dataidentifiering och -klassificering är nu tillgängligt som offentlig förhandsgranskning för Azure SQL Data Warehouse.

  14 mar

  Arbetsbelastningsprioritet (förhandsgranskning) för Azure SQL Data Warehouse

  Hantera arbetsbelastningar mer effektivt genom att använda arbetsbelastningsprioritet. Funktionen är nu tillgänglig för förhandsgranskning i Azure SQL Data Warehouse.

  januari 2019

  31 jan

  Query Store för Azure SQL Data Warehouse är nu allmänt tillgängligt

  Query Store sammanställer automatiskt historik för frågor, planer och körningsstatistik så att du har tillgång till denna information när du övervakar ditt informationslager. Query Store är tillgängligt i alla regioner för alla generationer av Azure SQL Data Warehouse utan extra kostnad.

  december 2018

  19 dec

  SQL Data Warehouse-integrering med Informatica iPaaS i Azure

  Informatica Intelligent Cloud Services (IICS) i Azure är nu allmänt tillgängligt

  8 dec

  Allmän tillgänglighet: Tjänstslutpunkter i virtuella Azure-nätverk för Azure SQL Data Warehouse

  Tjänstslutpunkter i virtuella Azure-nätverk för Azure SQL Data Warehouse är nu allmänt tillgängliga i alla Azure-regioner.

  november 2018

  12 nov

  Ytterligare arbetsbelastningsinsikter för avancerad prestandainställning med SQL Data Warehouse

  Azure Advisor och Azure Monitor konfigureras som standard för SQL Data Warehouse så att du får arbetsbelastningsinsikterna automatiskt utan extra kostnad. Användningen har nu förbättrats.

  12 nov

  Stöd för Azure Monitor-loggar för Azure SQL Data Warehouse

  Nu ger SQL Data Warehouse bättre insikter i analytiska arbetsbelastningar med direkt integrering i diagnostikloggar i Azure Monitor.

  7 nov

  Allmän tillgänglighet: Säkerhet på radnivå (RLS, row-level security) för Azure SQL Data Warehouse

  Säkerhet på radnivå (RLS) för Azure SQL Data Warehouse, en ny funktion som kan hjälpa dig att hantera säkerhet för känsliga data, är nu allmänt tillgänglig.

  oktober 2018

  september 2018

  26 sep

  Stream Analytics: Parallel SQL write operations

  To achieve fully parallel topologies, Azure Stream Analytics will transition SQL writes from serial to parallel operations while simultaneously allowing for batch size customizations.

  Utforska