Azure-uppdateringar

Ta del av viktiga produktuppdateringar, produktvägledningar och tillkännagivanden för Azure. Prenumerera på aviseringar för att hålla dig informerad.

RSS-feed

november 2019

14 nov

Azure Disk Encryption på fler platser, och fler tjänster som erbjuder kundhanterade nycklar

TILLGÄNGLIGT NU

Med Azure Disk Encryption kan du kryptera dina virtuella Azure-datordiskar med dina nycklar som skyddas i Azure Key Vault.

 • Säkerhetscenter
 • Security
14 nov

Customer Lockbox-tillägg för Microsoft Azure utanför virtuella datorer

FÖRHANDSVERSION

Med Customer Lockbox får kunderna möjlighet att kontrollera Azure-supportteknikernas åtkomst till arbetsbelastningar som innehåller kunddata. Den här utökade supporten ger kunderna kontroll över åtkomst till data för en större uppsättning Azure-erbjudanden.

 • Säkerhetscenter
 • Security
14 nov

Publiceringen av Microsoft Secure Code Analysis Toolkit gör att du kan bygga säker kod

TILLGÄNGLIGT NU

Med tillägget Microsoft Security Code Analysis kan du införliva säkerhetsanalysverktyg som Credential Scanner, BinSkim med flera till dina CI/CD-pipelines för kontinuerlig Azure DevOps-integration och -leverans.

 • Säkerhetscenter
 • Security
14 nov

Hotskydd för Azure Key Vault i offentlig förhandsversion i regioner i Nordamerika

FÖRHANDSVERSION

Azure Key Vault är en väsentlig tjänst för att skydda data och förbättra prestanda hos molnprogram genom att erbjuda möjligheten att centralt hantera nycklar, hemligheter, kryptografiska nycklar och principer i molnet.

 • Säkerhetscenter
 • Security
14 nov

Hotskydd för Azure Storage innefattar Malware Reputation Screening

FÖRHANDSVERSION

Du kan nu visa identifierad skadlig kod i lagringskonton med Azure Security Center.

 • Säkerhetscenter
 • Security
4 nov

Registrera lokala servrar till Security Center från Windows Admin Center

FÖRHANDSVERSION

Windows Admin Center är en hanteringsportal för Windows-servrar som inte är distribuerade i Azure. Servrarna får flera Azure-hanteringsfunktioner, till exempel säkerhetskopiering och systemuppdateringar. Vi har nyligen lagt till möjligheten att registrera dessa icke-Azure-servrar till att bli skyddade av ASC direkt från Windows Admin Center-upplevelsen.

 • Säkerhetscenter
 • Security
4 nov

Automation av arbetsflöden med Logic Apps

FÖRHANDSVERSION

I dag introducerar vi en ny funktion i Security Center som gör att kunder kan skapa automationskonfigurationer som använder Azure Logic Apps samt skapa principer som automatiskt utöser dessa baserat på specifika ASC-resultat, till exempel rekommendationer eller aviseringar.

 • Säkerhetscenter
 • Security
4 nov

Azure Security Center-snabbkorrigering för massresurser är allmänt tillgänglig

TILLGÄNGLIGT NU

De många uppgifter som en användare får som en del av Secure Score gör det svårt att omedelbart åtgärda problem i en stor maskinpark. Du kan använda snabbkorrigering för att förenkla åtgärdandet av felaktiga säkerhetskonfigurationer, snabbt tillämpa rekommendationer på ett stort antal resurser och förbättra din Secure Score.

 • Säkerhetscenter
 • Security
4 nov

Ytterligare standarder för regelefterlevnad i Azure Security Center

FÖRHANDSVERSION

Instrumentpanelen för regelefterlevnad ger insikter om din efterlevnadsstatus baserat på Security Center-utvärderingar. Instrumentpanelen visar hur din miljö följer kontroller och krav som anges av specifika regelstandarder och branschriktlinjer. Den ger preskriptiva rekommendationer om hur du hanterar dessa krav.

 • Säkerhetscenter
 • Security
4 nov

Genomsöka containeravbildningar efter sårbarheter i Azure Security Center

FÖRHANDSVERSION

Azure Security Center kan nu avsöka containeravbildningar i Azure Container Registry efter sårbarheter. Avbildningsgenomsökningen parsar containeravbildningsfilen och kontrollerar sedan om det finns några kända sårbarheter (drivs av Qualys).

 • Säkerhetscenter
 • Security
4 nov

Stöd för hotskydd med Azure Kubernetes Service (AKS) i Security Center

FÖRHANDSVERSION

Security Center utökar sitt stöd inom containrar till en av de snabbast växande tjänsterna i Azure – Azure Kubernetes Service.

 • Säkerhetscenter
 • Security
4 nov

Sårbarhetsbedömning i Azure Security Center

FÖRHANDSVERSION

Program som installeras på virtuella datorer kunde ofta ha sårbarheter som kan leda till intrång i den virtuella datorn. Vi meddelar att nivån Standard för Security Center innehåller inbyggd sårbarhetsutvärdering för virtuella datorer utan extra kostnad.

 • Säkerhetscenter
 • Security
4 nov

Utökad Azure Security Center-täckning med plattform för communityn och partner

FÖRHANDSVERSION

För att stödja Security Centers snabba tillväxt på marknaden och uppfylla våra kunders behov vad gäller skydd mot hot, molnsäkerhetsstatus samt distribution och automation i företagsskala har vårt team levererat många funktioner. De har även samarbetat med några nya partner som ingår i Microsoft Intelligent Security Association.

 • Säkerhetscenter
 • Security
4 nov

Azure Security Center – stöd för anpassade principer

FÖRHANDSVERSION

Azure Security Center har nu stöd för anpassade principer (i förhandsversion). Våra kunder har velat utöka sin aktuella täckning för säkerhetsutvärderingar i Security Center med sina egna säkerhetsutvärderingar baserat på principer som de skapar i Azure Policy. Tack vare stödet för anpassade principer är detta nu möjligt.

 • Säkerhetscenter
 • Security
4 nov

Azure Security Center – avancerade integreringar med export av rekommendationer och aviseringar

FÖRHANDSVERSION

I syfte att möjliggöra scenarier på företagsnivå ovanpå Security Center går det nu att använda Security Center-aviseringar och -rekommendationer på fler platser utöver Azure-portalen och API:et.

 • Säkerhetscenter
 • Security
4 nov

Introduktion till Microsoft Cloud Adoption Framework för Azure

TILLGÄNGLIGT NU

Microsoft Cloud Adoption Framework for Azure ger beprövad vägledning som påskyndar din resa för molnimplementering. Det är en uppsättning verktyg, vägledning och bästa praxis som hjälper dig att utforma en molnstrategi och nå önskat affärsmål.

 • Azure DevOps
 • Azure DevOps-projekt
 • Azure Monitor
 • Azure Resource Manager
 • Azure Blueprint
 • Hanteringsgrupper i Azure
 • Azure Policy
 • Kostnadshantering + fakturering
 • Azure Database Migration Service
 • Azure Migrate
 • Säkerhetscenter
 • Azure Advisor
 • Azure Tjänstehälsa
 • Security

september 2019

30 sep

Hantera anpassningsbara programkontroller i Azure Security Center har förbättrats

TILLGÄNGLIGT NU

Hantera anpassningsbara programkontroller för virtuella datorer i Azure Security Center har förbättrats.

 • Säkerhetscenter
 • Security
26 sep

Azure Security Center – Kontrollera rekommendationer för containersäkerhet med Azure Policy

TILLGÄNGLIGT NU

Måltillgänglighet: Q3 2019

Azure Security Centers rekommendation att åtgärda sårbarheter i containersäkerheten kan nu inaktiveras eller aktiveras med Azure Policy.

 • Säkerhetscenter
 • Security
26 sep

Azure Security Center – Åtgärd med ett enda klick för säkerhetsrekommendationer är nu tillgängligt

TILLGÄNGLIGT NU

Med Azure Security Center kan du nu åtgärda en rekommendation för flera resurser med ett enda klick.

 • Säkerhetscenter
 • Security

augusti 2019

21 aug

Just-in-time-åtkomst (JIT) för virtuella datorer för Azure Firewall är nu allmänt tillgängligt

TILLGÄNGLIGT NU

Gör miljöer som skyddas av Azure Firewall och NSG säkra med hjälp av just-in-time-åtkomst (JIT) för virtuella datorer.

 • Säkerhetscenter
 • Security

Azure på Ignite

Resurser

Ladda ned den kvartalsvisa återblicken på Azure-uppdateringarna.

Kvartal 3 2019

2019 KV2

Läs de senaste nyheterna i Azure-bloggen.

Blogg

Berätta vad du tycker om Azure och vad du vill se i framtiden.

Ge feedback

Azure är tillgängligt i fler regioner än någon annan molnleverantör.

Kontrollera produkttillgänglighet i din region